Folkomröstning om Vattenfall

Weblogo_Startseite_Final

Måndag på riksdagen. I helgen var jag i Hamburg på en privat resa, staden är värd en tur.

I Tyskland är har valrörelsen inför riksdagsvalet 22 september börjat komma igång. Valafficherna var redan uppe, i de stadsdelar där jag rörde mig såg man mest till die Linke, men även Piratpartiet, SPD och de gröna. Säkert ser det annorlunda ut på andra håll.

Samtidigt med valet hålls folkomröstning i Hamburg och senare i höst även i Berlin. Olika medborgargrupper vill ta tillbaka driften av elnätet från Vattenfall till städerna. I Hamburg var kampanjen mycket synlig på gatorna medan Vattenfall mest använde köpt reklamplats. Omröstningarna är en del i en intressant trend där privatiserad verksamhet återtas på många håll i Europa. Kampanjen i Hamburg lyfte fram att man vill göra mer för omställningen till förnybar energiproduktion, att Vattenfall gör stora vinstpengar på elnätet och sociala hänsyn. Det skulle vara förvånande om de inte vinner. Bakom kampanjen finns bland annat miljörörelse, vänster och gröna. Kolla gärna kampanjernas hemsidor, i Hamburg och Berlin. Det är nog bara en tidsfråga innan vi får fler lokal och regionala folkomröstningar mot privatiseringar även i Sverige.

Som svensk känns det ganska pinsamt. Vattenfall har genuint dåligt rykte i Tyskland. Företaget satsar på gamla förlegade energislag samtidigt som Tyskland för fullt ställer om till förnybart istället för kol och kärnkraft. Men Vattenfall fortsätter att bryta och elda kol. Bolaget har stämt Tyskland på ersättning för att landet vill avveckla kärnkraften. Vattenfall skulle kunna användas till motsatsen, att avveckla kol och kärnkraft och satsa på förnybar energi. Men det är upp till oss i Sverige som äger företaget. Förutom att Vattenfall idag slösar våra pengar på usla affärer som Nuon och bidrar till enorma CO2 utsläpp så är företaget en PR-katastrof för Sverige som nation.

Vänsterpartiet har lagt förslag på nya ägardirektiv för företaget.

På Vattenfalls bolagsstämma

Idag var jag på bolagsstämma, det är inte så ofta det händer. Men Vattenfall ägs av svenska staten och som riksdagsledamot har jag rätt att ställa frågor till ledningen på stämman. Dessutom är Vattenfall ett av Sveriges största företag och dessutom en av Europas riktiga miljöbusar genom sina enorma utsläpp av växthusgaser. Så jag tog T-banan till Globens annex och lyssnade på vad direktörerna hade att säga.

Det som slog mig var att Vattenfall idag är ett ganska stukat företag trots alla miljarder i omsättning och vinst. Skandalerna med bonusar och VD:n som tvingades bort eftersom han inte hade följt regeringen riktlinjer för bonusar låg som ett mörkt moln över stämman. Detsamma gjorde klimatfrågan. Vattenfalls ledning gjorde allt för att försöka framställa sig som ett företag som tar klimatansvar – men de lyckades inget vidare. Redan vid ingången tog klimataktivister emot med en banderoll och protester mot Vattenfalls smutsiga kolkraft. Förhandlingarna avbröts av uppklädda aktivister som protesterade mot Vattenfalls miljöförstöring genom vacker körsång med politisk text. Själv ställde jag en fråga om varför Vattenfalls investerar så tungt i fossilbränslen och kärnkraft, men jag fick inget bra svar om när merparten av bolagets investeringar ska gå till förnyelsebar energi. Jag frågade också om att Vattenfall bryter och eldar så mycket brunkol i Tyskland. Där fick jag klart besked, men tyvärr var det att det är något som Vattenfall tänker fortsätta göra. Bolaget förtjänar verkligen sitt dåliga miljörykte. Men ytterst ansvariga är regeringen och näringsminister Maud Olofsson som inte styr upp bolaget som ägs till 100 % av staten.

I Vänsterpartiet har vi tagit fram ett förslag till nya ägardirektiv för Vattenfall. Med dem skulle bolaget sälja av kolkraft och kärnkraft och istället statsa på ren förnyelsebar energi i Sverige. Läs mer om våra förslag på SVT-Debatt och läs gärna också vad några miljöpartister skriver i Aftonbladet.