Respektera folkomröstningens resultat

Det blev ett rungande JA i folkomröstningen om vården i Västerbottens inland. Stort tack till alla Vänsterpartister som har bidragit till denna fina seger. Det anmärkningsvärda i resultatet är inte valdeltagandet på knappa 30 %. Det är rätt normalt för en lokal folkomröstning. Det är anmärkningsvärda är det extremt tydliga resultatet. Bara 4 422 personer i hela länet röstade Nej, hela 53 305 personer röstade Ja.

Det rimliga vore nu att landstingsledningen insåg att man gjort fel och följde folkviljan. Men tyvärr gräver S och MP i ledningen för landstinget ner sig ännu längre i sin grop. Det är dåligt på många vis, inte minst för bristen på respekt för demokratin och väljarna i länet. S och MPs argument är att valdeltagandet var för lågt. Men några formella regler om det finns inte. Problemet är att deras eget agerande med att tala illa om folkomröstningen och spekulera i att de ska strunta i resultatet aktivt har bidragit till att sänka deltagandet. Det är invånarnas rätt att begära folkomröstning. Doroteauppropet har följt alla grundlagens spelregler. Det borde S och MP ha respekt för. Nu skapas istället stor bitterhet och en svekdebatt som kan dominera politiken i länet över valet 2014.

Normalt sett är Västerbotten ett län med en trygg rödgrön majoritet. Risken för borgerligt styre har varit liten. Nu har S och MP gett högeralliansen en gratisbjudning inför landstingsvalet 2014. Missnöjda väljare måste rösta antingen på oss i Vänsterpartiet eller på högeralliansen. Om de borgerliga får makten i landstinget kommer vården att hamna ur askan i elden med omfattande privatiseringar. Jämför med hur högeralliansen och MP vansköter vården i region Skåne. Den enda garanten mot detta är i dag Vänsterpartiet i Västerbotten. Genom att rösta på oss kan väljarna få respekt för folkomröstningens resultat och bättre vård i inlandet utan risk för borgerligt vanstyre efter 2014. Den borgerliga politiken på riksnivå med urholkade statsbidrag och påtvingade privatiseringar är själva grunden för krisen för vården.

Jag hoppas att S och MP besinnar sig och respekterar resultatet av omröstningen. Om inte lovar vi att det blir en stor valfråga i länet 2014. Miljöpartiet har hukat bakom socialdemokraterna och undvikit debatt i frågan. Partiet är svagt i Västerbottens inland, och har om möjligt försvagats än mer av det som skett. Nu riktas ljuset på Miljöpartiet. Står ni bakom beslutet att inte respektera folkomröstningens resultat? Ni har avgörandet i er hand. Ut på banan och förklara er.

Vänsterpartiet har motsatt sig neddragningarna i akutvården. Vi röstade för en folkomröstning när ingen annan lösning gavs. Vi bedrev en aktiv valkampanj över hela länet och försökte mobilisera väljarna. Vi vann med solklara siffror. Nu kräver vi att utslaget i omröstningen respekteras.

Läs mer i VK, VF, Norran SR och SVT.

 

En stilla valrörelse

bild UmU

Idag har jag hållit två valmöten inför söndagens folkomröstning om sjukvården i Västerbotten. Ett på universitetet och ett på Folkets Hus i Umeå. På bilden ovan syns jag med Tamara Spiric, vårt kommunalråd i Umeå, under VSFs fina välkomstbanderoll till nya studenter.

Det är en ganska stillsam valrörelse, mer som ett  samtal med de väljare som kommer till mötena. De som kommer till våra valmöten har oftast redan bestämt sig för att rösta Ja till likvärdig vård i hela länet, men diskussionen blir större och handlar om utveckling av inlandet och nedskäringar i välfärden.

Detta är en folkomröstning som verkligen behöver Vänsterpartiet. De borgerliga partierna har svårt med trovärdigheten när de förordar ett Ja. Samma partier stöder en regeringspolitik som sätter skattesänkningar före mer resurser till sjukvården. Det är partier som genomför privatiseringar som gör att vården allt fördelas efter vinstmaximering, inte behov. Det gör att deras kritik av S och MP i landstingsledningen haltar betänkligt.

Någon Nej-kampanj märks knappt alls. Jag får nästan ett intryck av att S och MP som leder landstinget och har skurit ner på ambulans och akutplatser hoppas på ett lågt valdeltagande för att slippa respektera resultatet. Det vore i så fall en riktigt dålig strategi. Våra grundlag ger rätt till folkomröstning under vissa villkor, det måste respekteras.

Det finns alternativ till dagens neddragningar. Men då krävs det resurser till vård istället för till sänka skatter. Då krävs ett stopp för privata vinstintressen som drivkraft i vården. Det känns bra att bedriva kampanj med det budskapet. Imorgon väntar Burträsk och Skellefteå.

 

Dags för Ja-kampanj i Västerbotten

Det är en dryg vecka kvar till folkomröstningen om akutsjukvården i Västerbottens inland. I nästa vecka ska jag vara med i valrörelsen på allvar med ett flertal möten runt om i länet. Vänsterpartiet spelar en avgörande roll för att Ja-sidan ska vinna och neddragningarna av vården stoppas. Här är min turnéplan:

 

Måndag 2 september.

12:00-13:00 Öppet möte. Hörsal A, Umeå Universitet.

13:00 Pressträff, på samma ställe

19:00 Öppet möte, Umeå Folkets Hus/Grim

Tisdag 3 september.

12:40 Möte med eleverna på Edelviks folkhögskola i Burträsk

15:30 Pressträff Vänsterpartiets lokal Skellefteå, vid Odentorget

19:00 Öppet möte på Skellefteå Folkets Park (norra entrén)

Onsdag 4 september.

8:30-10:45 Träffar elever på Tannbergsgymnasiet Lycksele, lektionssalar C2 – C3.

13:15 Öppet möte med elever, lärare och allmänhet på Storumans folkhögskola.

18:30 Öppet möte, Brandstationen Tärnaby.

Jag kommer att tala om folkomröstningen, vinster i välfärden och Vänsterpartiets politik för att utveckla landsbygden. Välkommen.

Sommartal och folkomröstning

Idag åker jag upp till Umeå. Imorgon är det dags för mitt sommartal på Gammlia. Här är programmet för dagen.

Tid och plats: Gammlia, Umeå Söndag 18 augusti 2013, kl. 12-16 (Jonas Sjöstedt talar kl 14.00)

Program 12:00-12:15 Dagens värd Tamara Spiric kommunalråd (v) 12:15-12:50 Folkmusik o Sving med Teljenäs och Roth 12:50-13:00 Maria Grip (v) om folkomröstningen om sjukvård 13:00-13:30 Kicki Fagerlund musiker och låtskrivare 13:30-13:50 Ulla Andersson 1.e vice ordförande (v) 13:50-14:00 Tamara Spiric om vänstern i Umeå Kommun 14:00:14:40 Jonas Sjöstedt ordförande (v) sommartal 14:40-15:15 Laservågen, musiker från Värt, Säkert, Kraja m.fl 15:15-15:45 Kristina Öhmans bluesband

Hela arrangemanget kommer att sändas live via hemsidan

Imorgon startar vi också valkampanjen inför folkomröstningen om akutvården i Västerbottens inland. Mia Grip och jag skriver i VK om varför man bör rösta JA.

Den 8 september 2013 hålls folkomröstningen i Västerbotten om de hårt kritiserade neddragningarna på vården i inlandet. Om du röstar Ja betyder det att du röstar för att Dorotea sjukstuga ska få tillbaka sina vårdplatser och att Åsele får tillbaka sin ambulans. Det vore en viktig seger för oss som vill se en bra akutvård i inlandet. Men striden om sjukvården i inlandet är förstås mycket större än så.

Servicen på Sveriges landsbygd har utarmats under lång tid och just nu går det fort. Affärer läggs ner, polisen lyser med sin frånvaro, det är svårt att tanka bilen när macken inte längre är kvar. Samhällsfunktion efter samhällsfunktion försvinner, men det behöver inte vara så. Det är möjligt att genomföra satsningar på småföretag och på gröna näringar som skulle ge arbetstillfällen även på landsbygden.

Det är möjligt att garantera likvärdig samhällsservice över hela landet. De rikedomar som våra skogar, vattenkraft och gruvor skapar skulle kunna återföras och användas för att utveckla Västerbotten. Men det kräver en politik som styr och omfördelar, som gör det som en avreglerad marknad inte klarar av. Den ogenomtänkta privatiseringspolitik som regeringen står för drar resurser till större städer kan röstas bort.

I Västerbotten kommer vi den 8 september att folkomrösta om vården. Att rösta Ja den 8e är att säga att det är nog med neddragningar av samhällsservice i inlandet. Vi vill ha lika möjligheter att bo i olika delar av vårt land. På så vis har folkomröstningens utgång i länet nationell betydelse.

Ett Ja i Västerbotten kommer att stärka andra som arbetar för möjligheter att bo och leva i hela landet. Doroteauppropet har gjort ett viktigt arbete med att samla in namn och väcka debatt. Det är gott exempel på att vi inte accepterar en långsam utarmning av vår landsända. Det kan bli ett exempel som inspirerar fler liknande rörelser runt om i Sverige.

Vänsterpartiet vill utveckla vården i länet, inte avveckla den. Vi lämnade samarbetet med S och Mp i landstinget hösten 2011 när vi inte kunde stoppa besparingarna på inlandssjukvården. Sedan dess har vi konsekvent arbetat för att besluten kring inlandssjukvården ska ändras och för att sjukvården i vårt län ska få mer resurser. En Ja-röst den 8e är också att sätt att visa landstingsledningen i länet, bestående av S och MP, att de måste bli bättre på att lyssna på länets invånare. Det vore en nyttig påminnelse om att politiken är till för medborgarna, inte tvärtom.

I Västerbotten ska man kunna känna sig trygg med att man får den vård man behöver i länets alla kommuner. För många enskilda som vill bo kvar eller satsa på ett nytt företag så är tillgången till vård viktig. För att det ska vara möjligt är vi i Västerpartiet övertygade om att det behövs mer pengar och personal till sjukvården. Om regeringen inte är beredd att ta sitt ansvar och satsa på sjukvård i stället för till exempel jobbskatteavdrag, så är vi beredda att för vårdens skull höja landstingsskatten här i Västerbotten.

Även om S och MP leder landstinget och har tagit de dåliga beslutet om vården i Dorotea och Åsele så har regeringen ett stort medansvar. Det är den borgerliga regeringen som har urholkat värdet av statsbidragen till landsting och kommuner. I klartext innebär det ständiga krav på besparingar. Det är den borgerliga privatiseringspolitiken som tvingar alla länets skattebetalare att betala för privata vårdcentraler som drivs med vinstintresse i Umeå samtidigt som vården i andra delar av länet skärs ner. För de borgerliga partierna är det viktigare att låta privata vinstdrivna företag ta del av våra skattepengar än att ge likvärdig vård i hela landet.

Därför bedriver inte Vänsterpartiet någon gemensam valkampanj med borgerliga partier för ett Ja i folkomröstningen. Vi kommer under valkampanjen istället visa att vänsterpolitik med mer resurser till vården och mindre privatiseringar är alternativet till dagens politik.

Det är i dagarna 10 år sedan Sverige röstade nej till medlemskap i EMU. I Västerbotten var engagemanget stort och vi var ett av de län som hade störst nej-flertal. Därmed var det vi som såg till att vi slipper medlemskap i en valutaunion som innebär en allt svårare situation för vanliga människor i medlemsländerna.

Vänsterpartiet gjorde avgörande insatser för att vinna den gången. I Västerbotten har vi alltså vunnit folkomröstningar förut.

Vi gör det gärna igen! Inför folkomröstningen kommer vi att vara ute och möta folk och anordna valmöten över hela länet.

Det är viktigt med solidaritet i vårt län och därför viktigt att människor från länets alla delar röstar. Även den som bor vid kusten bör stödja en fungerande vård i hela länet. Vi behöver varandra och den solidaritet som fördelar vården dit behoven är störst. Ta tillvara din rätt att påverka vården i vårt län.

Gå och rösta den 8 september, och rösta ja för vård på lika villkor, i hela länet.

Vacker vårkväll i norr

vårDet är en magiskt vacker vårkväll i Västerbotten med strålande sol, stilla vatten och fågelsång. Bättre avkoppling finns inte efter intensiva arbetsdagar där söndagens partiledardebatt i Agenda var en kulmen.

Igår hade jag två andra debatter. En om EU på europahuset och en i studio ett om glesbygdsfrågor med Eskil Erlandsson.

Efter hektiska dagar var det extra skönt att ta nattåget norrut hem till Umeå. Idag har jag varit och besökt ett fackmöte för den nybildade SEKO-klubben vid Norrtåg. Det var imponerande att se unga fackliga aktivister driva frågor om arbetsmiljö och fasta jobb. Själv talade jag mest om hur järnvägen kan utvecklas istället för att privatiseras och om en starkare arbetsrätt.

Jag hann med och träffa elever vid Vindelns folkhögskola som hade många bra frågor innan dagens höjdpunkt, ett besök på Midgårdsskolan. Där hade skolans jämställdhetsgrupp bjudit in mig. Uppåt 100 elever stannde kvar efter skolan slut för att diskutera feminism. Verkligen kul.

Imorgon blir det ett möte på universitetet med VSF 12.15 på Humanisthuset. Alla är välkomna, studenter eller ej. VSF vann nyligen vårvalet och blev störst på Umeå universitet. Imorgon eftermiddag bär det av till Fränsta för att träffa de strejkande vid Peak Partners. Det är ett riktigt skräpföretag som hellre sparkar alla anställda på orten än att ge dem kollektivavtal och anständiga villkor. Läs mer här.

Dagens lästips handlar om den tyska vänsterns frontfigur Oskar Lafontaine som nu vill avveckla euron. Europas vänster blir allt mer EU-kritisk. Gott så.

Folkomröstning i Västerbotten

Idag har landstingsfullmäktige i Västerbotten behandlat frågan om akutsjukvården i inlandet. Frågan blir allt hetare nu när den första folkomröstningen på landstingsnivå blir verklighet i länet. Det har varit en hel del politiskt spel både om datum för folkomröstningen och vilken fråga som ska ställas. Majoriteten bestående av S och MP har med rätta fått kritik för att dribbla med frågeställningen och inte vilja förhandla med Doroteauppropet som har samlat in de nödvändiga namnen. Därför var det ganska logiskt att dagens beslut blev att folkomröstningen blir av, men beslutet om den exakta frågan och datumet sköts upp.

Folkomröstningen kommer att handla om akutplatserna på sjukstugan i Dorotea och om ambulansen i Åsele. Men den har en djupare symbolisk betydelse. Det är lite av ”hit men inte längre” från inlandets sida. När grundläggande service som sjukvård monteras ner försvinner förutsättningarna för att leva och för att företag ska utvecklas i delar av inlandet. Kommunerna är redan hårt pressade av minskande befolkning och försämrad service. Därför uppfattas det med viss rätt som en strid för livsvillkoren i glesbygdskommunerna i inlandet.

Det gick tidigt prestige i hela processen. Förslagen till nedskärningar var panikartade och ogenomtänkta. Men majoriteten bestående av S och MP har hållit fast vid dem benhårt. Om de hade velat hade du enkelt kunnat lösa hela frågan utan folkomröstning. Själva folkomröstningen kan bli betydligt dyrare än den årliga besparingen. När majoriteten dessutom vill tvinga igenom en frågeställning som de som har samlat in namnen inte vill ha så hårdnar konflikten. Det har blivit en principstrid om att respektera folkviljan och de nya reglerna för folkinitiativ och folkomröstningar.

Här är några av tankarna om de olika politiska aktörerna inför omröstningen.

Vänsterpartiet är starkt i Västerbotten. Vi finns i alla kommuner och har från början gått emot nedskärningarna. Det ledde till att vi lämnade majoriteten i landstinget och gick i opposition. Vi röstade för en folkomröstning och vill att partierna och Doroteaupproret gemensamt formulerar frågan på valsedeln. I kampanjen inför omröstningen kommer vi att storsatsa för att höja valdeltagandet och vinna. I ett rött län som Västerbotten kan det spela stor roll. Vi kommer inte att kampanja ihop med de borgerliga partierna. Det är den borgerliga politiken på riksnivå som har försämrat ekonomin för landstinget och sjukvården.

Alliansen uppträder som en enhet men de borgerliga partierna är relativt svaga i länet. Exempelvis finns det flera kommuner där moderaterna inte ens är representerade i kommunpolitiken. Alliansen ser sin chans att tvåla till socialdemokraterna med en folkomröstning och vill helst dra ut på den tills valdagen 2014 för att det ska påverka de andra valen. Alliansens problem är att de stöder en politik på riksnivå som direkt drabbar sjukvården i länet. När statsbidragen inte räknas upp med kostnadsökningarna måste sjukvården spara. De privatiseringar som regeringen påtvingas oss innebär att allt mer resurser satsas på privat vård i Umeå medan sjukvården i andra delar av länet får stå tillbaks. Sannolikt inser många väljare detta.

Majoriteten i landstinget består av S och MP. De spelar högt i och med att de låste sig tidigt och röstade emot en folkomröstning. Socialdemokraterna är starka i länet men kommer att få det svårt att mobilisera sina väljare för en nedskärningspolitik som drabbar utsatta inlandskommuner. MP har legat lågt och duckat bakom det stora partiet. De har en mycket svag organisation i inlandet. Miljöpartiet har kanske den svåraste sitsen av alla partier, hur ska de kunna förklara att de är emot en lokal folkomröstning? Något som de normalt sett brukar vara positiva till. Det verkar nästan som om majoriteten hoppas på att valdeltagandet i folkomröstningen ska bli så lågt att de kan försöka strunta i den. Det är mycket oklok strategi som bäddar för mer konflikter i framtiden.

SD, nä det här är Västerbotten, de finns inte.

Även om frågans formulering och datumet återremitterades idag så kommer folkomröstningen att bli av, sannolikt senare i år. Det ser jag fram emot. Det blir en utmärkt möjlighet att diskutera sjukvård och landsbygdsfrågor i ett bredare perspektiv. Själv kommer jag att ta aktiv del i det arbetet med flera valmöten i mitt hemlän.

Läs mer i VK, VF och Norran