Ungern i utförsbacken

Den ungerska högerregeringen som totalt dominerar landets politik gjorde sig tidigt känd för sina auktoritära drag. Till dem hör lagar som har inskränkt pressfriheten och arbetsläger för romer. Nu kommer nya oroande nyheter från Budapest.

Idag rapporterar media om hur landet har inskränkt centralbankens oberoende, läs mer i SvD. För mig finns det värre politiska synder än att öka det politiska inflytandet över centralbanken. En svensk-ungersk vän till mig skrev om några av förslagen som ingår i en ny grundlag för landet;

 • En person utnämnd av regeringen (Fidesz) får ansvaret
  för att utnämna alla domare, får en fullmakt att flytta domare efter eget huvud
  och bestämma vilka domare som skall döma i varje enskilt fall.
 • Valdistrikten ändras så att det blir svårt för
  andra partier att vinna val. Datasimuleringar visar att med de nya valdistrikten så
  skulle Fidesz ha vunnit valen 2002 och 2006.
 • Samtidigt ändras antalet parlamentsledamöter från 386
  till 200. Det blir det näst intill omöjligt för andra
  partier att få inflytande.
 • En ny medialag som begränsar pressfriheten införs. Ett nytt
  mediaråd kan ändra sändningslicenser och bötfälla artiklar. Rådet
  leds av en person utnämnd av regeringen för en period av 9 år medan
  mandatperioden är 4 år. Samma system används inom andra områden där Fidesz utser
  egna personer som sträcker sig långt utöver 4 år. Detta omöjliggör det för andra
  regeringar att byta ut folk.
 • Mediarådet har dragit in licensen för Klubradio en
  regeringskritisk station. Den europeiska journalistförbundet har protesterat
  kraftigt och bett landet att använda sig av internationell standard för
  medidafrihet och pluralism. Ungerska författningsdomstolen har sagt att delar av
  medialagen är författningsvidrig och skall ändras men med tanke på att den nya
  grundlagen slår igenom 2012 och att domare kan bytas ut så finns risken att en
  ny domstol undanröjer den gamla domen.
 • Centralbanken mister sin självständighet och blir styrt
  av ett politiskt utnämnt råd som sitter längre än en mandatperiod och bara kan
  bytas ut av två tredjedels majoritet i parlamentet. EU och IMF har protesterat
  mot detta..
 • Fidesz som säger sig vara ett kristet högerorienterat
  och nationalistiskt friar till nationalistiska högerkrafter som präglar Ungern
  bland annat så säger de att livet börjar vid befruktning och att äktenskap bara
  kan ingås mellan man och kvinna. 348 religiösa samfund har blivit avregistrerade
  och endast 14 har fått statens godkännande.
 • Skolan förstatligas och regeringen säger vad som är
  lämplig pedagogik och har kört över skolan totalt. Rektorn har inte rätt att
  ifrågasätta pedagogiken. Skolfacket får endast kritisera rektorn men inte
  demonstrera eller strejka mot regeringen då det ses som en politisk
  demonstration eller strejk.
 • Facken har blivit överkörda och deras möjligheter till
  strejker har minskats avsevärt, som en facklig företrädare sa för ett år sedan har regeringen effektivt dragit ut huggtänderna på facket.

Så långt beskriver min ungerska vän förändringarna, det är ganska ruggigt och en auktoritär utveckling. Så var är nu Carl Bildt när han behöver uttala sig om en annan högerregering i EU? Faktum är att Sverige alltid är extremt försiktigt när det gäller att uttala sig om situationen i andra EU-länder. Varför kan man fråga sig när man hör om vad som nu sker i Ungern.