Valrörelsens första dag

Idag kändes som den första riktiga dagen av valrörelse. Visst har jag och Vänsterpartiet varit aktiva tidigare under sommaren, bland annat har vi lagt nya förslag om tandvård, mobiltäckning och järnvägen i norra Sverige. Vi har firat pride och jag och många andra har också varit aktiva i protester mot Israels krig mot Gaza. Men idag var första dagen med valmöten och känsla av valkampanj.

Skeå1

Första stopp idag blev Skellefteå där den lokala partiföreningen hade ordnat torgmöte. Det hade de gjort bra, kanske var det 150 Skelleftebor som hade mött upp, någon trodde att det var 200. Jag talade om vinster i välfärden, arbetsrätt, feminism och våra förslag om järnvägen i norr. Skellefteå skulle verkligen ha nytta av en Norrbotniabana.

Skeå2

Från Skellefteå reste jag vidare till Piteå och den årliga Noliamässan. Där blev det debatt om just Norrbotniabanan på stora scenen. Alla partier var med, på bilden syns jag tillsammans med Peter Eriksson (MP) och Helena Lindahl (C). Det borgerliga partiernas företrädarna har ett dilemma i norr. De vill gärna säga att de är för att bygga Norrbotniabanan trots att deras partier på riksnivå i regering och riksdag har valt bort den genom att inte lägga in den i trafikplanen och inte finansiera bygget. Därmed är frågan direkt beroende av valutgången, vid en rödgrön valseger byggs banan, vid en ny högerseger får vi ytterligare fyra förlorade år för järnvägen i norr. En missad möjlighet för moderna transporter, jobben och klimatet.

Nolia

Efter debatten talade jag i Vänsterpartiets monter. Där rådde god stämning och många nyfikna kom och lyssnade. Intrycket från både Skellefteå och Piteå är att valarbetet redan börjar komma igång.

Sedan blev det en tur runt Noliamässan, jag köpte lite bröd och finsk kaffeost innan jag for söderut.

Vad händer på planet till Stockholm?

Det är voteringstider i riksdagen. Omröstningarna är många och långa. Igår röstade vi om trafik och infrastruktur. En av de frågor som var uppe för omröstning var bygget av Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. En sådan järnväg har stor betydelse för utvecklingen av övre Norrland. Utan en modern järnväg och moderna kommunikationer blir det svårare att få och behålla investeringar och produktion. Järnvägen har också stor betydelse för miljön och för att kunna minska såväl person som godstrafik på väg. I Västerbotten hävdar alla partier att de är för banan, men något verkar ske med de borgerliga ledamöterna på planet ner till Stockholm.

Igår röstade alla vi rödgröna, vänsterpartister, miljöpartister och socialdemokrater för att bygga banan. Alla borgerliga ledamöter och sverigedemokrater röstade emot den. De borgerliga ledamöter som är för banan i Västerbotten är emot den när de kommer till Stockholm. Det är inte så trovärdigt. Det enda argument som de hävdar för att rösta emot banan är att den inte skulle vara finansierad. Men det stämmer inte. Det är de borgerliga partierna som inte vill finansiera banan. Vänsterpartiet avsätter pengar i budgeten för bygget.

Men frågan om Norrbotniabanan kommer tillbaks till riksdagen. EU har gått med på att medfinansiera bygget. Vi kommer att ta upp frågan igen och igen. Så de borgerliga politiker som svek i den här voteringen kommer att få en ny chans. Läs mer i Norran och VF

Tycker du att det är en bra idé att Sverige lånar ut 100 miljarder till krisande euroländer, det tycker inte Vänsterpartiet

Bildt på dåligt humör

Det är intensiva dagar i riksdagen. Igår diskuterade jag uranbrytning med vår nya näringsminister Annie Lööf. Det blev ganska tydligt att regeringen inte säger nej till uranbrytning även om Centerpartiet gör det som parti. Med alliansregeringen riskerar centern att bli medansvariga både till ny kärnkraft och till uranbrytning.

Carl Bildt verkar bli stressad av att han granskas i samband med Lundinaffären. Läs bara denna intervju i Expressen. Jag får mig en känga i slutet på intervjun, märkligt hur cementerad det kalla krigets världsbild är hos Carl Bildt.

Idag hade vi EU-nämnd med både Reinfeldt och Borg på besök inför toppmötet i helgen. Åtgärderna för att försöka hindra en akut bankkris i EU blir allt mer desperata. Euroländernas krisfond EFSF ska få ett kapital på 2 000 miljarder Euro (!) är planen. Dessutom planeras det för en sorts bankakut på EU-nivå dit även svenska skattemiljarder kan gå, i alla fall verkar regeringen vara beredd på det. Ingen bra idé.

Men EU har även bjudit på en god nyhet idag. Norrbotniabanan finns med i unionen långsiktiga planer för infrastruktur. Det kan innebära medfinansiering från EU. Nu behöver vi bara en regering som vill bygga banan.

Årets sista votering

Idag var det den sista dagen med debatter och voteringar i riksdagen. Själv deltog jag i debatten på trafikområdet och i den om statsministerns återrapport från Europeiska rådet. Voteringen bjöd på några intressanta punkter. Regeringen förlorade voteringen med en röst när vi satte stopp för deras avgiftshöjningar för tågresor över Öresundsbron. I Skåne har frågan varit het, där har även många borgerliga politiker gått emot den egna regeringen inför den rejäla ökning av kostnaderna för resor till och från Danmark som förslaget innebär. Även SD svängde i frågan och röstade på vårt rödgröna förslag om att stoppa höjningen. Annars röstar partiet nästan alltid med regeringen i riksdagen. Den borgerliga alliansen regerar i praktiken med SDs stöd, det var bara tredje gången SD fällde regeringen i kammaren med oss rödgröna.

läs mer i; Sydsvenskan, DN och SvD

Vi röstade också om Norrbotniabanan. Vi i Vänsterpartiet hade lagt ett förslag som innebar att en första del av banan ska byggas under kommande mandatperiod. Alla ledamöter från MP, liksom från oss i vänstern förstås, röstade för förslaget. Det gjorde även socialdemokraterna från Västerbotten som därmed bröt partilinjen. Vad jag kunde se röstade samtliga borgerliga ledamöter från Västerbotten dock emot förslaget om att bygga Norrbotniabanan. Det samma gäller SD. Det lät annorlunda i valrörelsen. De borgerliga politiska löftena om satsningar i norr verkar ha bäst före datum i september.

Regeringen missköter järnvägen

VKs debattsida skriver länets borgerliga ledamöter och pläderar för bygget av Norrbotniabanan. Samtidigt har de ett litet bekymmer, deras egen regering har inga planer på att starta bygget och har inte satt av en krona till projektet. Därför väljer de borgerliga ledamöterna att argumentera mot oss i oppositionen som hade satt av tio miljarder till bygget av banans första etapp. Det blir ganska skruvat.

Att bygga järnvägar måste vara statens huvudansvar. Det är helt orimligt att tro och begära att en investering på 23 miljarder kronor ska ske med privata medel. Det är också orimligt att just Norrbotniabanan skulle bli privat finansierad samtidigt som vår borgerliga regering satsar för fullt på infrastruktur i våra storstäder söderut. Visst kan en privat medfinansiering ske, men staten bör rimligen ta huvudansvaret.

Norrbotniabanan är en lönsam investering. Därför är det rimligt att bygget sätts igång finansierat med lån i riksgälden. Så skedde när Botniabanan byggdes, tycker de borgerliga verkligen att det var fel? Lånen kommer sedan att betalas under den tid den nya banan drar in intäkter. Det är en ansvarsfull politik för arbete och ökad konkurrenskraft i norr. Man kan jämföra det med att regeringen har lånat för att sänka skatten för dem med högst inkomster. Det, om något, är en oansvarig politik.

Regeringen bedriver en usel järnvägspolitik. Investeringarna i nya spår är får små och hamnar nästan bara i södra Sverige. Anslagen till underhåll skärs ner samtidigt som banavgifter och andra avgifter höjs för att köra tågtrafik höjs kraftigt. Driften privatiseras samtidigt som spårkapacitet och underhåll saknas. Det är ett recept för kaos och dålig service till järnvägens kunder. Det, inte Norrbotniabanan, är det enda vi får med borgerlig politik på området.

Ingen Norrbotniabana med borgerlig regering

Idag hade jag en interpellationsdebatt med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) om byggstart för Norrbotniabanan. Det är en mycket viktig fråga i län som Västerbotten och Norrbotten. Efter debatten står det klart att den borgerliga alliansen lurade väljarna om Norrbotniabanan i valrörelsen.
Bygget av Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå, är en avgörande investering för att utveckla övre Norrland. Inte minst skulle moderna godstransporter med järnväg öka industrins konkurrenskraft och möjligheter att utvecklas. Norrbotniabanan skulle också ge övre Norrland moderna persontransporter och innebära stora miljövinster. Vid en rödgrön valseger hade bygget av banan påbörjats under denna mandatperiod.

I valrörelsen lovade en rad företrädare för den borgerliga alliansen att banan skulle byggas även med en borgerlig regering. Bland dem som gav löftena finns en rad ledande allianspolitiker från regionen liksom vice statsminister Jan Björklund (FP). Idag klargjorde Catharina Elmsäter-Svärd (M) att regeringen inte har några planer på att bygga banan före 2021.

De borgerliga partierna har vilselett väljarna. Beskedet från ministern innebär ett tydligt löftesbrott. Många väljare i norra Sverige känner sig nog lurade idag. Regeringen satsar nästan bara på infrastrukturen i storstadsområdena medan de vänder ryggen åt norra Sverige. Dessutom satsar regeringen på extremt dyra vägbyggen som förbifart Stockholm istället för på den miljövänliga järnvägen.

Trots beskedet från regeringen kommer Vänsterpartiet att arbeta vidare för att Norrbotniabanan ska byggas. Vi kommer att skriva en särskild motion om byggstart för Norrbotniabanan under denna mandatperiod. Då får även de borgerliga riksdagsledamöterna som har uttalat sig för banan en chans att rösta för att den ska påbörjas.

läs mer i VK, SR, Norran och NSD

Västerbottensnytt köpte borgarnas bluff

Ska man skratta eller gråta? Enligt SVTs Västerbottensnytt så kommer Norrbotniabanan att byggas oavsett vem som vinner valet. Detta trots att Alliansen inte har satt av en enda krona för bygget och inte har det med som ett seriöst förslag i sin plan för infrastrukturen de kommande åren. Samtidigt har vi rödgröna satt av tio miljarder kronor till banan och lovat en byggstart om vi vinner valet.

Borgarna är ute och skarvar och lurar väljarna i frågan. Kan inte Västerbottensnytt syna en enkel bluff?