V kan rädda Löfven från dåligt sällskap

Jag och Ulla Andersson skriver om regeringsfrågan i Dagens Arena.

Politik är att vilja. Uttrycket kan tyckas vara slitet. Men i dessa tider av spekulationer om vilken regering Sverige ska få efter valet 2014 kan det vara värt att påminna om. Spelteori och maktanalys kan inte vara avgörande för inställningen till framtida regeringar. Värderingar och politikens innehåll måste rimligen vara det som avgör. I den senaste tidens debatt om regeringsfrågan saknas ofta det viktigaste, politikens innehåll.

Det är självklart att partier kan ha regeringsalternativ i första, andra eller tredje hand. Många dörrar kan hållas öppna om man inte får som man vill. Men lika självklart är det att man bör veta vad man helst vill. Det handlar om vilken politik man vill se, om vilka värderingar man har.

Det är inte samma sak att regera med Annie Lööf och Jan Björklund som med Vänsterpartiet. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet går till val som ett regeringsalternativ, S-Mp, får inte frågan stanna vid med vem de vill regera, utan också, vad de vill uppnå.

Vänsterpartiet vill bryta med den borgerliga politiken eftersom den leder till ojämlikhet, otrygga jobb och sämre välfärd. Det krävs en annan politik för att minska arbetslösheten, öka jämställdheten mellan kvinnor och män och för att ta klimatfrågans utmaningar på allvar. Det är därför vi inte vill att några delar av dagens högerregering med dess politik ska finnas kvar i maktställning efter valet 2014. Det är därför vi förordar en rödgrön regering med Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det är dessutom det mest populära alternativet bland svenska folket.

Med Vänsterpartiet slipper vi vinsterna i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Pengarna går till verksamheten, till att skapa en likvärdig skola med bra undervisning för alla barn och ungdomar. Det blir fler undersköterskor i äldreomsorgen och de äldre får större inflytande över sin tid. Kvinnors arbetsvillkor förbättras.

Med Centern och Folkpartiet blir i stället vinstintresset kvar. Girigheten kvarstår som drivkraft när barn ska få utbildning och sjuka tas om hand. Det är positivt att socialdemokrater och miljöpartister skärper tonen mot riskkapitalbolagen. Men det är bara i samarbete med oss som vinstintresset i välfärden kommer att tas bort på riktigt. De partier som har börjat leka affär med välfärden kommer inte att kunna lösa problemen.

Vänsterpartiet vill att Sverige ska bli en föregångare på klimatområdet. Det kräver en massiv utbyggnad av järnväg och kollektivtrafik. Det kräver resoluta åtgärder för att minska utsläppen, inte minst från lastbilstrafiken. Det kräver att bostäder byggs om för att spara energi och att alla de nya hyreslägenheter som vi måste bygga byggs med bästa möjliga energiteknik. Vi vill se massiva satsningar på förnybar energi som sol, vind och vågkraft.

I dessa klimatinvesteringar finns också en stor del av de nya arbeten vi måste skapa för att få ner arbetslösheten. Vänsterpartiet är det parti som föreslår störst klimatinvesteringar. Folkpartiet och Centerpartiet saknar ambitioner att minska utsläppen till en hållbar nivå.

De kommande åren har vi en gyllene möjlighet att fortsätta avveckla kärnkraften och utöka satsningen på förnybar energiproduktion. Vänsterpartiet har som mål att två kärnkraftsreaktorer ska stängas under kommande mandatperiod. Priset för att bygga ny kärnkraft är högt medan förnybara energislag är mycket konkurrenskraftiga. Satsningar på förnybar energiproduktion kan skapa tiotusentals nya arbetstillfällen. Vi vill ge Vattenfall nya ägardirektiv och göra om bolaget från miljöbuse till pådrivare i energiomvandlingen. Detta är inte möjligt att göra om man ska regera med Folkpartiet. Men det är möjligt med Vänsterpartiet. Valet för S-Mp är tydligt. De behöver Vänsterpartiet för klimatets skull.

Centern vill förändra lagen om anställningsskydd så att det blir lättare för arbetsgivare att säga upp trotjänare. Annie Lööf vill ha sänkta ingångslöner. Vänsterpartiet vill i stället se färre otrygga jobb. Idag missbrukas tillfälliga anställningar och bemanningsföretag. För majoriteten av unga som har jobb är otrygga arbeten vardag. Arbetstagare från andra länder utnyttjas hårt på byggarbetsplater, i svenska restaurangkök, åkerier och bärskogar. Denna utveckling skapar otrygghet och stress. Den pressar tillbaks löntagarnas villkor och gynnar oseriösa företag.

Vänsterpartiet vill stärka arbetsrätten, begränsa möjligheten att använda bemanningsföretag och skapa justa villkor även för löntagare från andra länder. Vi vill ha ett socialt protokoll i EU:s fördrag som skydd för våra kollektivavtal. Det låter sig inte göras med partier som ytterligare vill försvaga arbetsrätten. Frågan är vilken väg S-Mp vill gå.

Vänsterpartiet vill föra en politik som präglas av omtanke om dem som drabbas av arbetslöshet och sjukdom. Vi vill ha en politik som inte släpper loss girigheten som drivkraft i välfärden. Vi måste skapa en jämlik skola och sjukvård som vi kan lita på. Därför kommer vi aldrig att hjälpa fram Reinfeldt till makten.

I dagens politiska läge är Stefan Löfvén det bästa alternativet som statsminister. I samarbete med honom är en solidarisk politik möjlig. Men det kräver att han får rätt sällskap. Det finns många områden där vi inte har exakt samma politik som socialdemokrater och miljöpartister, men den politiska grunden för kompromisser och samarbete finns. Vi styr redan en stor del av Sveriges kommuner och landsting ihop.

Den tid då ett parti ensamt kunde styra landet är över för överskådlig framtid. Nästa regering kommer att behöva flera partier för att kunna regera. Vi vill ta fullt regeringsansvar och ha vänsterpartister som ministrar. En förutsättning för att vi ska kunna regera är att dagens politik med privata vinster i välfärden ändras i grunden. Vi kommer inte att vara ett stödparti efter valet 2014. Antingen regerar vi – eller så är vi i opposition. Vi vill inte tillbaka till de oklara ansvarsförhållanden som samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet gav före valet 2006. Vi vill regera.

Det är när Vänsterpartiet har gjort bra val som 1998 och 2002 som vi har nått rödgrön majoritet. När det har gått sämre för vänstern som 2006 och 2010 har borgerligheten vunnit. Det finns ingen risk att få Annie Lööf eller Jan Björklund på köpet när man röstar på Vänsterpartiet. En rödgrön regering med S, V och MP är vårt mål. Det är bara så verklig politisk förändring kan uppnås. Det är politik att välja vem man vill samarbeta med. Men framför allt är politik att vilja förändra.

Jonas Sjöstedt (V), partiordförande Ulla Andersson (V), vice partiordförande

Respektera folkomröstningens resultat

Det blev ett rungande JA i folkomröstningen om vården i Västerbottens inland. Stort tack till alla Vänsterpartister som har bidragit till denna fina seger. Det anmärkningsvärda i resultatet är inte valdeltagandet på knappa 30 %. Det är rätt normalt för en lokal folkomröstning. Det är anmärkningsvärda är det extremt tydliga resultatet. Bara 4 422 personer i hela länet röstade Nej, hela 53 305 personer röstade Ja.

Det rimliga vore nu att landstingsledningen insåg att man gjort fel och följde folkviljan. Men tyvärr gräver S och MP i ledningen för landstinget ner sig ännu längre i sin grop. Det är dåligt på många vis, inte minst för bristen på respekt för demokratin och väljarna i länet. S och MPs argument är att valdeltagandet var för lågt. Men några formella regler om det finns inte. Problemet är att deras eget agerande med att tala illa om folkomröstningen och spekulera i att de ska strunta i resultatet aktivt har bidragit till att sänka deltagandet. Det är invånarnas rätt att begära folkomröstning. Doroteauppropet har följt alla grundlagens spelregler. Det borde S och MP ha respekt för. Nu skapas istället stor bitterhet och en svekdebatt som kan dominera politiken i länet över valet 2014.

Normalt sett är Västerbotten ett län med en trygg rödgrön majoritet. Risken för borgerligt styre har varit liten. Nu har S och MP gett högeralliansen en gratisbjudning inför landstingsvalet 2014. Missnöjda väljare måste rösta antingen på oss i Vänsterpartiet eller på högeralliansen. Om de borgerliga får makten i landstinget kommer vården att hamna ur askan i elden med omfattande privatiseringar. Jämför med hur högeralliansen och MP vansköter vården i region Skåne. Den enda garanten mot detta är i dag Vänsterpartiet i Västerbotten. Genom att rösta på oss kan väljarna få respekt för folkomröstningens resultat och bättre vård i inlandet utan risk för borgerligt vanstyre efter 2014. Den borgerliga politiken på riksnivå med urholkade statsbidrag och påtvingade privatiseringar är själva grunden för krisen för vården.

Jag hoppas att S och MP besinnar sig och respekterar resultatet av omröstningen. Om inte lovar vi att det blir en stor valfråga i länet 2014. Miljöpartiet har hukat bakom socialdemokraterna och undvikit debatt i frågan. Partiet är svagt i Västerbottens inland, och har om möjligt försvagats än mer av det som skett. Nu riktas ljuset på Miljöpartiet. Står ni bakom beslutet att inte respektera folkomröstningens resultat? Ni har avgörandet i er hand. Ut på banan och förklara er.

Vänsterpartiet har motsatt sig neddragningarna i akutvården. Vi röstade för en folkomröstning när ingen annan lösning gavs. Vi bedrev en aktiv valkampanj över hela länet och försökte mobilisera väljarna. Vi vann med solklara siffror. Nu kräver vi att utslaget i omröstningen respekteras.

Läs mer i VK, VF, Norran SR och SVT.

 

Vem bryr sig om arbetskraftsinvandraren?

Igår kom LO med en mycket bra och saklig rapport om arbetskraftsinvandringen till Sverige från länder utanför EU/EES. Rapporten visar, återigen, hur fattiga människor luras till Sverige och utnyttjas med dåliga arbetsvillkor, låga löner och totalt beroende av oseriösa arbetsgivare. Handeln med arbetserbjudanden är mycket utbredd och många har betalat mer än 100 000 kronor för att få komma hit och arbeta. Detta system där arbetgivare har nästan all makt och arbetstagaren nästan inget skydd har skapats av Alliansen och Miljöpartiet i samarbete. Vänsterpartiet har varit mycker kritiskt och vi har lagt en rad konkreta förslag om hur de som kommer hit och arbetar ska få sina rättigheter garanterade.

I morse debatterade jag frågan om arbetskraftsinvandring och integration i P1 med Erik Ullenhag (FP). Det blev en livlig debatt som du kan lyssna på här.

Debatten om denna fråga blir ofta het, och ibland även oärlig. Bland de får krafter som faktiskt hjälper de utsatta människor som drabbas av usla villkor i Sverige finns våra fackföreningar. De gör ett beundransvärt arbeta för att människor som kommer hit ska få rätt lön och justa villkor. Men i debatten utmålas facket ibland som främslingsfientligt av just de borgerliga politiker som har skapat ett system som gör att människor utnyttjas. Det stinker.

Läs mer i Aftonbladet, Expressen och Dagens Arena.

Klimatfrågan kräver rödgrönt styre

Från dagens DN:

Nu i helgen samlas Miljöpartiet till kongress i Västerås. Vi hoppas att kongressen blir framgångsrik och ett steg på vägen till att nå en rödgrön majoritet och regering i riksdagsvalet 2014.

Vänsterpartiet delar många ståndpunkter med Miljöpartiet, inte minst i de avgörande miljö- och klimatfrågorna. Vi styr tillsammans i många kommuner och landsting. I riksdagen har vi mer gemensamt med varandra än med andra partier. Av alla voteringar sedan valet 2010 har V och MP röstat likadant i 66 procent av fallen.

Motsvarande siffra för S och MP är 57 procent och för MP och de borgerliga partierna 41 procent.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet behövs i en framtida regering. Det är allra tydligast på klimatområdet, där det är våra två partier som tar frågan på tillräckligt allvar och låter hänsynen till klimatförändringarna prägla politiken även på andra områden. Det kommer att bli nödvändigt. Tillsammans kan vi göra S politik grönare. En rödgrön regering måste göra Sverige till en internationell föregångare när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Det skulle dessutom ge Sverige trovärdighet i det internationella klimatarbetet.

Tillsammans kan vi storsatsa på järnväg och kollektivtrafik för att minska utsläppen från transporterna. Tillsammans kan vi stödja investeringar för att renovera hyreslägenheter och kommunala lokaler till bra boendemiljöer och energisnåla byggnader. Vi kan göra Sverige till en föregångare vad gäller förnybar energi som biogas, solenergi och vindkraft. Det kan skapa nya arbeten, teknisk utveckling och exportnäringar.

Det är våra partier som har modet att formulera en politik för att minska utsläppen från köttkonsumtion och flygresor. Det krävs om man tar klimatfrågan på allvar. Framför oss ligger en viktig diskussion om tillväxtens gränser, kortare arbetstid och rättvis fördelning av ett knappt miljöutrymme. Bara våra två partier tar i dag de frågorna på det allvar som krävs. Vi kommer att behöva varandra för att för att åstadkomma nödvändig förändring.

Detsamma gäller energipolitiken. I dag saknar Sverige långsiktig energipolitik. Detta trots att förutsättningarna för att ersätta fossila bränslen och kärnkraft med förnybara energikällor aldrig har varit bättre än i dag. Byggandet av ny kärnkraft vore ett stort och onödigt misstag. Det är vår gemensamma uppgift att i stället inleda avvecklingen av svenska reaktorer redan under nästa mandatperiod. Tillsammans kan vi förbjuda den miljöfarliga uranbrytningen.

I frågan om privata vinster i välfärden skiljer vi oss åt. Samtidigt noterar vi med intresse att många miljöpartister, och en klar majoritet av MP:s väljare, delar Vänsterpartiets syn att de privata vinsterna ska bort från skola, äldreomsorg och sjukvård. Det ger en god grund för att komma överens.

Vi förstår Miljöpartiets omsorg om alternativa driftsformer och brukarnas rätt att välja vårdcentral eller äldreboende. Men i dag slår de vinstdrivna aktörerna ut idéburen verksamhet. Det är ytterligare ett argument emot det privata vinstintresset och de allt mer dominerande riskkapitalbolagen i välfärden.

Debatten om en verksamhet styrd av kvalitet och behov måste i stället fördjupas. Vi vill se ökat inflytande för brukare och personal i offentlig service. Tillsammans med bättre resurser, utbildning och fler anställda kan det utveckla kvalitén i äldreomsorg och skola, i stället för att göra dem till marknader för giriga riskkapitalister.

Vänsterpartiet är det rödgröna partiet i svensk politik. Vi förenar arbetarrörelsens värderingar om rättvisa och jämlikhet med insikten om de absoluta gränser som miljön och klimatet ställer för politiken. Vi är övertygade om att bägge dessa grunder måste förenas i en ny regering. Vi har därför en nyckelroll i utformandet av en rödgrön politik.

Det är med förvåning som vi har hört flera ledande miljöpartister öppna för ett samarbete mellan MP, S och ett borgerligt parti efter valet. Vanligtvis nämns Folkpartiet som möjlig regeringspartner i spekulationerna. Den som röstar på Gustav Fridolin och Åsa Romson 2014 riskerar att få Jan Björklund och Annie Lööf på köpet. För många väljare som vill se att en rödgrön majoritet används till en rödgrön politik kan det bli en stor besvikelse. Den borgerliga politik och de borgerliga ministrar som man hoppades bli av med kan släppas in genom bakdörren av Miljöpartiet.

Hur ska Miljöpartiet kunna avveckla kärnkraften tillsammans med Folkpartiet? Det framstår som ett mysterium. Hur ska en bra klimatpolitik kunna bedrivas med partier som under snart sju år har bevisat sin bristande vilja på området och som motsätter sig nödvändiga styrmedel som en kilometerskatt på lastbilstransporter? Menar Miljöpartiet allvar med sin flirt med borgerliga partier så måste frågor som dessa besvaras före valet.

Vänsterpartiet har en rödgrön majoritetsregering som mål i valet 2014. Vi anser att en regering med de tre rödgröna partierna vore det bästa för Sverige. Vi leker inte med tanken på att hjälpa borgerliga partier tillbaka i regeringsställning. I dag ser det tyvärr ut som om vi kan bli det enda parti som är klara i den ståndpunkten inför valet 2014. Vill man ha en rödgrön regering och politik krävs därför en starkare vänster.

En rödgrön regering kommer att kräva kompromisser av alla. Vi inser det och är beredda att förhandla och komma överens efter valet, precis som vi redan gör i kommuner och landsting runt om i landet. Men vi regerar inte till vilket pris som helst. Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en rödgrön regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

Om vi i Vänsterpartiet bara vill maximera vårt röstetal på längre sikt så vore ett samarbete mellan S, MP och FP perfekt för oss men farligt för S och MP. Man kan jämföra med situationen före valet 1998. Man kan också se på dagens politiska utveckling i Danmark.

Men politik handlar inte om röstmaximering utan om att påverka och förverkliga visioner. Därför vill vi ha en rödgrön regering. Vi vill se en politik som tar klimathotet på allvar, som inte leker affär med välfärden och som gör Sverige till ett jämlikare och mer jämställt samhälle. Det måste finnas ett verkligt alternativ till fortsatt borgerlig politik. Bara en rödgrön regering kan skapa det. Vi tänker ta det ansvaret.

En bild kan säga så mycket, statistik också

bild (3)

En bild kan säga så mycket, även om den visar statistisk. Bilden ovan är från tidningen Riksdag & Departement och visar hur ofta partierna röstar likadant i riksdagen. Den säger självklart inte vad man i sak är överens eller oeniga om, men den ger ändå en ganska tydlig bild.

Vänsterpartiet har mest gemensamt med MP, i 66 % av voteringarna röstar vi lika. Men också mycket gemensamt med S, 57 % av omröstningarna. Lika ofta röstar MP och S lika.

SD röstar mest som Alliansen, i hela 60 % av voteringarna, och minst som V, 13 %. Det är den i särklass minsta samstämmigheten mellan några partier och det finns ingen fråga där V och SD är så oeniga som i den avgörande flyktingpolitiken. Men kan med fog säga att SD och V är de partier som står längst ifrån varandra i riksdagen. 21 % är samstämmigheten mellan V och Alliansen.

 

 

Fullsatt i Malmö – mot privata vinster i välfärden

IMG_3069Tillbaka i Stockholm med nattåget efter att ha varit i Malmö. Igår kväll hade Vänsterpartiet och Abf bjudit in till diskussion om hur vi ska befria välfärden från vinstintresset. Ett par hundra personer kom för att lyssna och fråga när jag, Martina från Malmövänstern och representanter från LO diskuterade.

På dagen hade jag träffat fackföreningar och besökt sjukhuset. Sjukvården i Skåne är i djup kris. Den borgerliga majoriteten med Miljöpartiet bedriver en hårdhänt nedskärningspolitik med anställningsstopp och privatiseringar. På kvinnokliniken kunde hårt arbetande undersköterskor berätta om hur arbetsglädjen var borta och hur ständig underbemanning gjorde att de fick stänga av delar av avdelningen och sända dem som skulle föda till andra sjukhus.

Vänsterpartiet Skåne har lagt en rad förslag för att komma till rätta krisen, bland dem en mindre skattehöjning. Jag berättade om hur våra förslag på riksnivå skulle ge mer resurser till vården och sätta stopp för de kaotiska privatiseringarna drivna av vinstintresse. Läs mer i Skånskan.

Idag skriver DN om hur arbetskraftsinvandringen missbrukas och hur människor utnyttjas när arbetsgivarna ges all makt och löntagarna ingen. Även här bär allliansen och Miljöpartiet det politiska ansvaret för de nya reglerna.

LO säger nej till privata vinster i välfärden

Tåget rullar genom Dalarna med kurs mot Mora. Där ska jag träffa vänsterpartister från länet och diskutera upplägget inför valet 2014. Det har blivit många resor den senaste veckan. Snart tar sommarens lugnare politiska tempo över helt och det blir färre politiska möten. Jöran Fagerlund rapporterar på sin blogg om några av besöken i Göteborg i fredags.

Det kommer goda och mindre goda politiska nyheter från helgens kongresser. Miljöpartiet lyckades inte samla sig till att tacka nej till privata vinster i skolor framöver. Trist att de inte vill stoppa riskkapitalbolagens härjningar i välfärden. Deras vinstpengar som hamnar i privata fickor motsvarar 20 000 arbeten i välfärden som vi skulle behöva. Från LO-kongressen kommer däremot bättre besked. Kongressen har sagt ett mycket klart nej till privata vinster i välfärden. Linjen verkar vara mycket lik Vänsterpartiets där vi gärna ser non-profit utövare men inte privata vinster i välfärden. LO vill riva upp LOV, lagen om valfrihet som innebär att skattebetalarna måste betala för privata hälsocentraler som ofta utarmar den gemensamma vården på resurser och koncentrerar vården till storstädernas mer centrala områden.

LO:s tydliga position är mycket välkommen. Tillsammans kan Vänsterpartiet och LO driva debatten och kanske också förmå socialdemokrater och miljöpartister att hamna rätt i frågan. Läs mer i Aftonbladet, Vänsterpartiet och Lena Sommestad