Vem vill bli miljo… förlåt, kommissionär?

Spekulationen om vem som ska bli nästa svenska ledamot i EU-kommissionen är i full gång. På köpet blir personen inte bara kommissionär utan även miljonär. Själv är jag inte speciellt förtjust i EU-kommissionen som fenomen. Mäktiga tjänstemän, förbjudna att ta instruktioner från folkvalda, som styr över oss i stort och smått. Storföretagen har öppna dörrar i kommissionen medan insynen för oss andra är ofta minimal. Trots att kommissionen knappast kan sägas vara ett demokratiskt organ så har den ensamrätt på att lägga lagförslag i EU, den deltar som lagstiftare, övervakar att EU-rätten följs och dömmer i konkurrensärenden. En salig mäktig röra. EUs mäktiga superbyråkrater har inte mycket med folkstyre att göra.

Nu när det är sagt så har jag förstås hellre en någorlunda kompetent person på denna mäktiga post. Denna gång ska vi få en borgerlig kommissionär. Det är vår borgerliga regering som föreslår namn och fram till nu har bara socialdemokrater utsätts. Med bara borgare möjliga finns det ingen som jag skulle vilja se vald för att jag delar deras politiska värderingar. De namn jag har sett nämnas i spekulationerna är Carl Bildt, Lena Ek, Cecilia Malmström och Gunilla Carlsson.

Av dem fyra slipper jag helst Carld Bildt och Lena Ek. Lena Ek kan helt enkelt inte mäta sig med de andra i kompetens. Ofta brukar jag knappt förstå vad hon säger fast jag behärskar ämnet hon pratar om, inget bra tecken. De andra tre, alla ministrar, spelar helt enkelt i en liten högre politisk division än Ek. Carl Bildt har självklart kompetensen, men han är olämplig av politiska skäl. Hans politiska tänkande framstår som allt för präglat av det kalla kriget och han var allt för mycket knähund år Bush. Om han får inflytande över utrikesrelationerna på någon post så är han inte rätt man för att tänka alleuropeiskt och skapa fungerande relationer med Ryssland. Det bevisade han senast i samband med kriget i Georgien. Jag har inte heller speciellt stor tilltro till Bildts empatiska förmåga med utsatta i samhället.

Både Cecilia Malmström och Gunilla Carlsson har varit mina kollegor i EU-parlamentet. Bägge har helt klart kompetensen som krävs och det vore kul med en kvinnlig kommissionär från Sverige. Till Cecilia Malmströms nackdel talar att hon är ideologisk federalist som inte verkar vilja se några gränser för EUs makt över medlemsländerna. Gunilla Carlsson kan nog ha aningen mer känsla för att alla beslut inte ska tas i Bryssel. Carlsson däremot är ju moderat och borde ligga till höger om Malmström, men i dessa tider när Folkpartiet går åt höger kanske man inte kan vara helt säker på det. Å andra sidan har Malmström aldrig tillhört den värsta högerfalangen i Fp.

Posten då? Jag skulle gärna se något där man kan göra lite nytta som miljö, bistånd eller jämställdhet. Helt klart är ju att Margot Wallström var mer lyckad som ansvarig för miljön än för propa… förlåt informationen i EU-kommissionen arbete.

Även Mats Engström spekularar över detta.