Så tar vi bort vinsterna i välfärden

Idag presenterar DN vår plan för att ta bort vinsterna i välfärden.

Vinster i välfärden har blivit en avgörande fråga i valet 2014. Den står i centrum för debatten och det är nu det ska bestämmas om vinstuttagen tillåts fortsätta. Om de borgerliga partierna sitter kvar kommer privatiseringarna att rulla på. Om det blir regeringsskifte men Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar i någon mittenkonstellation kommer frågan knappast heller att lösas. En regering där Vänsterpartiet ingår kommer däremot att på allvar ta tag i vinstfrågan. För oss är den central och vi kommer inte att sitta i en regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

Att avkommersialisera välfärden och få bort vinstintresset innebär beslut på en rad områden. Arbetet måste omgående sättas i gång efter ett regeringsskifte för att förslag ska hinna beredas ordentligt. En bra process kräver därför en effektiv men realistisk tidsplan. Tidsplanen för att avskaffa vinster i välfärden är en central del av vad vi i Vänsterpartiet tar med oss in i kommande regeringsförhandlingar.

• Kommunalt veto för etablering av fristående skolor. För fristående skolor gäller i dag mycket generösa etableringsregler. Det har lett till allt större skillnader mellan skolorna och till den överetablering vars resultat är skolkonkurser med tiotusentals drabbade elever. Eftersom kommunen alltid har ansvaret för att alla elever får en skolplats är det naturligt att de avgör när och var nya skolor öppnar. En sådan ändring av skollagen är förhållandevis enkel att genomföra och kan börja gälla från den 1 januari 2015.

• Avskaffa tvångs-Lov i primärvården. Det är i dag obligatoriskt för landstingen att använda den så kallade Lagen om valfrihetssystem (Lov) i primärvården. Den innebär valfrihet för företag att starta skattefinansierade verksamheter på den plats och med den inriktning de själva önskar. Konsekvensen har blivit en systematisk snedfördelning av skattemedel där lönsamma områden har prioriterats på bekostnad av de områden där invånarna är svårare att göra vinst på. Jämfört med att införa en ny lag är det förhållandevis enkelt att avskaffa de skrivningar i hälso- och sjukvårdslagen som tvingar landstingen att införa fri etableringsrätt för primärvårdsföretag. Det kan göras direkt i budgetpropositionen, vilket innebär beslut december 2014 och att obligatoriet är borta från och med den 1 januari 2015.

• Stopp för nyetableringar av vinstsyftande välfärdsbolag. En heltäckande lag mot vinstuttag kräver sin utredningstid, men innan den finns på plats kan en stopplag införas mot att nya vinstsyftande verksamheter öppnar på de aktuella välfärdsområdena. För förskola, grundskola och gymnasium bör en sådan stopplag kunna träda i kraft den 1 juli 2015. Motsvarande lag för hälso- och sjukvård och äldreomsorg kräver mer beredning. En stopplag för nyetablering på dessa områden bör kunna träda i kraft ett halvår senare.

• Lag mot skattemedel till vinstsyftande välfärdsföretag och för välfärd efter behov. Vänsterpartiets huvudförslag innebär att skattemedel inte ska kunna gå till vinstsyftande företag inom kärnverksamheterna i vård, skola, förskola och äldreomsorg. Så ser vi till att våra gemensamma resurser används till välfärden, inte läcker till privata vinster. Centralt är även att välfärden ska fördelas efter brukarnas, inte företagens, behov. Vårt förslag är att icke-offentliga bolag ska ha bolagsformen aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB). Företag från ett annat EU/EES-land kan använda motsvarande bolagsformer. Bolagsformen SVB behöver troligen kompletteras för att göras vattentät mot fusk och vinstuttag, till exempel så att SVB-bolag inte ska kunna ägas av andra bolag än SVB-bolag. Ett krav på SVB-bolag kompletterat med tilläggslagstiftning motsvarar LO:s förslag om samhällsbolag. Även andra associationsformer som stiftelser och ekonomiska föreningar utan vinstuttag ska tillåtas, vilket kräver reglering.

Detta behöver utredas, och en sådan utredning bör bland annat beakta erfarenheterna från stopplagen för sjukhus från år 2001. Utredningen ska även ta fram förslag som säkrar att välfärden fördelas efter behov och att resursfördelningen beslutas om demokratiskt av berörd nivå i kommun, landsting eller stat. De marknadslösningar som framför allt dagens skollag och Lov har skapat sätter i stället företagens etableringsfrihet framför alla medborgares rätt till lika vård, omsorg och skola.

Utredningen tillsätts förslagsvis under vintern 2014–2015 och arbetar till våren 2016. Den nya lagstiftningen mot vinstuttagen ska gälla från den 1 januari 2017. För att säkra kontinuerlig kvalitet i välfärden ska företag vid särskilda skäl kunna beviljas undantag under en övergångsperiod på upp till två år. Befintliga kontrakt kan även behöva löpa ut.

• Nya regler för upphandling. Det finns en bred uppfattning i Sverige om att den svenska lagen om offentlig upphandling (LOU) är strängare än vad EU:s direktiv kräver. Det påverkar många områden, inte bara välfärden. Upphandlingsreglerna är redan föremål för utredning och det finns ett delbetänkande om bland annat sociala tjänster och kollektivavtalens roll. Vänsterpartiets hållning är att sociala tjänster ska skyddas från marknadens logik. Kollektivavtalens ställning måste stärkas vid upphandling och aktörer som agerar från skatteparadis utanför EU/EES ska kunna stängas ute.

Sådana ändringar skulle betyda mycket i både välfärden och en rad andra branscher. Till exempel skulle krav på kollektivavtal i välfärdsupphandlingar få stora positiva effekter för arbetsvillkoren i många kvinnodominerade yrken. Ändringarna förutsätter dock att delar av den befintliga utredningen görs om. En ny utredning om offentlig upphandling bör därför tillsättas med dessa syften under våren 2015 och ny lagstiftning bör kunna vara på plats under 2017. Befintliga avtal enligt LOU gäller tills de löper ut.

• Välfärdsmyndighet. För att underlätta och samordna denna process föreslår vi att en särskild myndighet inrättas. Den ska bistå kommuner och landsting med den hjälp de behöver och se till att rätten till en bra och välfungerande välfärd alltid tillgodoses.

Med denna tidsplan kan välfärden under mandatperioden avkommersialiseras och befrias från vinstintresset. Vi är i dag ett parti vant att samarbeta med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och att arbeta fram gemensamma lösningar. Vi diskuterar gärna tidsplanen och utformningen av våra förslag om hur vi tar bort vinster i välfärden, men de nödvändiga besluten för att ta bort vinster i välfärden ska tas under nästa mandatperiod.

Stödet bland befolkningen för detta är massivt, och andra partier närmar sig stegvis vår position. De senaste åtta åren har präglats av privatiseringspolitiken och i spåren av den de allt mer uppenbara negativa konsekvenserna. Det är dags att avsluta vinstexperimentet och bygga en välfärd att lita på.

9 reaktion på “Så tar vi bort vinsterna i välfärden

 1. Hej Jonas! Tack för ert enormt fantastiska arbete, ni har min röst och jag hoppas verkligen att vi tillsammans kan göra oss av med vinsterna i välfärden.

  Jag måste dock säga att jag blev oroad över ditt besked om att ni kan tänka er stödja en S+Mp-budget även om ni inte sitter i regering. Jag blev lite besviken, för jag tror att V riskerar att ännu en gång på detta sätt endast bli ett stödparti som inte får igenom mycket av sin egen politik och istället får ta smällen för Socialdemokraternas veka politik.

  Jag tror att ni har betydligt mer att vinna på att ligga i opposition då S idag ligger så oerhört långt till höger jämfört med förr. Då måste ni också våga pressa S att ”komma ur garderoben” och visa att de faktiskt är höger. Ska de verkligen få komma undan med att sno Vänsterns retorik och föra högerpolitik? Vill de vara höger och driva vek marknadspolitik så får de också söka kompromisser högerut. Vänsterpartiet har mycket att förlora på att ge med sig i detta hårda marknadsorienterade politiska klimat – vi behöver någon som vågar stå upp för andra värderingar.

  Socialdemokraterna har visat gång på gång att de tänker göra allt för att isolera Vänsterpartiet och inte har för avsikt att gå vänsterut, snarare tvärtom. Då måste V våga säga nej och stå upp för något annat – annars tvivlar jag på att V någonsin kommer att kunna flytta fram positionerna och få ett stort stöd bland svenska folket.

  V har väldigt lite att vinna på fyra år vid makten om inflytandet är litet och Socialdemokraterna fortsätter att fly från sina ursprungliga värderingar. Ni har betydligt mer att vinna på att sakta men säkert dra det ideologiska spektrumet vänsterut. Våga stå upp mot dagens veka Socialdemokrater, det finns många i Sverige som vill se någon göra det.

 2. Säga vad man vill om (v) men tydliga, det är ni. Jag har länge undrat varför (v) inte är Sveriges största parti. För mig framstår det som ganska klart att en majoritet av svenska folket skulle tjäna på vänsterns politik. Men detta faktum reflekteras inte i väljarstödet. Varför? Jag fick mitt svar häromdagen, i en bok av le Carré:

  “When a well-packaged web of lies has been sold gradually to the masses over generations, the truth will seem utterly preposterous and its speaker a raving lunatic.”

  Plötsligt är det helt naturligt att skattemedel skall gå till vinster, och det enda partiet som ifrågasätter detta är “extremt” och dess företrädare är “galningar”.

  Man ser verkligen hur hela debattfältet glider mot höger.

  • Hej, Marcus

   Vänsterpartiet skulle mycket väl kunna vara Sveriges största parti, speciellt med tanke på att (V) vill ha förbud mot vinster i välfärden, höjd a-kassa, slopat sjuklöneansvar för småföretag med upp till tio anställda etc. Problemet är istället att man lägger för mycket fokus på vinster i välfärden, att (V) framstår som ett enfrågeparti i riksdagen.

   Med vänlig hälsning Daniel Koivisto, Vänsterns Studentförbund i Uppsala

 3. Nu håller vi alla tummar vi kan, för att ni får igenom er politik i riksdagen och framför allt att Stefan Lövfen vågar ta tag i detta då stöder bland svenska befolkningen uppenbarligen är stort i denna fråga!

  Lycka till Jonas o Vänsterpartiet!

 4. När det gäller vinster i välfärden finns en tydligt miss i Vs upplägg. Det finns tusentals bolag som gör vinster i välfärden och kommer fortsätta att göra så även efter ett vinststopp. Bokförlag, elbolag, telekombolag, hantverkare, transportbolag, städbolag, medicinbolag, sjukhusutrustningsbolag m.fl. Alla dessa bolag som säljer produkter och tjänster till vård- och skolbolag tjänar stora vinster. Se bara på Tele2 som gjorde en vinst på 712 mkr bara under första kvartalet 2014, bland deras kunder finns många vård- och skolbolag (och kommuner). Getinge AB är ett annat exempel med över 2 mdr kr i vinst. Varför ska Getinge och Tele2 kunna göra vinst på vård och skola? Varför ska hantverkare, målare, taxi och bokförlag kunna göra vinster på skola/vård? Ska vi bara ha ett partiellt vinststopp? Olika regler för olika personer/företag? Olika samhällsklasser med olika regler?
  Samma sak gäller egentligen kommunerna. Få kommuner redovisar separat exakt i sin budget hur mycket vård och skola kostar. Om en rektor skickas på utbildning och skolbudget är tunn kan den utbildningen sättas på ett annat konto. Omvänt om skolbudgeten är ovanligt generös kan olika medarbetare som normalt inte jobbar inom skolan få ta del av utbildningar och annat från skolans budget. Utbildningsbolaget går sedan med vinst. Vill vi ha det så?

 5. Jag förstår att det är relativt enkelt för privata företag att göra vinst i olika välfärdsbranscher för kommunalpolitiker verkar ha svårt att hanterar skattepengar effektivt.
  Se exempel: http://youtu.be/lSCX8mgvE44

  I och med att vi fortfarande (även efter fem inkomstskattesänkningar) har bland de högsta skatteuttagen i världen så kan det vara intressant att även se hur resurserna används och inte bara skrika efter mer resurser. Jag håller med om att man som privatägare av välfärdsföretag inte får dra ner på kvaliteten för att göra vinst, men uppenbarligen finns det många andra sätt att effektivisera dessa verksamheter, och där tror jag privata alternativ spelar en viktig roll.

 6. Jag tackar er för allt ni har gjort och kommer att göra . Nu är våran tid att ändra Sverige och se en ljus framtid för vårt bästa . Jag tackar er igen för att min röst är hos er .

 7. Hej, Jonas

  De s k SVB-bolagen bör ha ett vinsttak på noll procent, dvs. all vinst återinvesteras i verksamheten, men också ett utgiftstak, för hur stor andel av riskkapitalbolagens omsättning som ska täcka lönekostnader; löner, sociala avgifter, skatter etc. Detta innebär att löner påverkas utifrån företagets omsättning, trots att ingen vinst plockas ut.

  Med vänlig hälsning Daniel Koivisto, medlem i VSF Uppsala.

Kommentera