Tio punkter för kvinnors arbetsvillkor

Idag skriver jag i Aftonbladet om vårt tiopunktsprogram för kvinnors arbetsvillkor.

Trygga och bra jobb hör till de viktigaste frågorna inför valen. Det är mycket bra att problemen på byggen och i transportbranschen nu lyfts fram, men alltför ofta hamnar kvinnors situation i bakgrunden.

Idag värderas kvinnors arbete lägre än mäns. Det märks såväl i arbetsmiljö och anställningsvillkor som i lönekuvertet.

Det är främst kvinnor som tvingas jobba deltid istället för heltid. Det är också de som drabbas av arbetspass med långa, obetalda pauser mitt i. Kvinnor i arbetaryrken är den grupp där flest har värkande axlar och armar och flest är uttröttade i kroppen varje vecka. Sjukskrivningar är vanligare bland kvinnor än bland män och efter ett långt arbetsliv i slitsamma jobb är det många som inte orkar jobba fram till pension.

Ett av Sveriges största jämställdhetsproblem är regeringen Reinfeldt. På många områden är den passiv, på andra områden har den aktivt försämrat kvinnors villkor. Sedan regeringen införde ”allmän visstidsanställning” behöver arbetsgivare inte längre ha något skäl till att anställa tillfälligt istället för fast. De som framför allt tvingas till visstider är kvinnor. Det ger sämre ekonomi och en osäker framtid.

Vänsterpartiet har tagit fram ett tiopunktsprogram som tar tag i problem i arbetslivet som särskilt drabbar kvinnor.

1. Fasta jobb. Avskaffa anställningsformen allmän visstidsanställning och stoppa staplandet av visstidsanställningar.

2. Rätt till heltid. Vänsterpartiet har genomfört rätt till heltid i flera kommuner, men det behövs en lag. Deltidsarbete ska vara en möjlighet, inte ett tvång. Samtidigt behöver vi driva en personalpolitik i kommuner och landsting som löser problemet med delade turer.

3. Bort med löneklyftan. Vi vill ge ett nytt uppdrag till medlingsinstitutet för jämställda löner. Som arbetsgivare i kommuner höjer Vänsterpartiet lönen i underbetalda kvinnodominerade yrken, det vill vi göra på fler håll.

4. Rättvisa villkor för arbetskraftinvandrade. Idag är det i praktiken arbetsgivaren som har makten över om den anställda får stanna eller utvisas. En sådan extrem beroendesituation innebär särskilda problem för kvinnor. Reglerna gör att arbetsgivare kan ställa krav på sexuella tjänster och få vågar vända sig till polisen.

5. Bättre arbetsmiljö. För dem som arbetar i välfärden är politiska beslut om bemanning centralt. Vi behöver även satsa på skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer. Fackens ställning är avgörande och politiken ska göra vad den kan för att stärka dem. Vi säger nej till EU-förslaget om att undanta småföretag från många arbetsmiljöregler.

6. Fasa ut farligt och riskfyllt ensamarbete. Mer än var femte kvinna i ett LO-yrke jobbar ensam och utsätts för risker varje vecka. Vi föreslår effektivare sanktionssystem, fler inspektioner och strategiskt arbete för att fasa ut farligt ensamarbete.

7. Kollektivavtal och vita jobb. Nya EU-regler har stärkt möjligheten att ställa krav på schyssta villkor vid upphandling. I Malmö har Vänsterpartiet varit med och visat att kommuner och landsting kan gå före.

8. Jämställdhetsmyndighet. Inför en ny myndighet som driver på för jämställdhet i hela samhället och ser till att nödvändig forskning och statistik finns.

9. Meddelarskydd i all skattefinansierad verksamhet. Detta oavsett om driften är offentlig eller privat.

10.Kommission för kvinnors arbetsvillkor. Representanter från facken, forskarvärlden och myndigheter ska följa att de nödvändiga förändringarna genomförs. Vi vet att det går att göra något åt dagens situation. Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i kropp och själ.

Dessutom, i EU-parlamentet har Vänsterpartiet varit det viktigaste partiet i arbetet för kvinnors rättigheter. Läs mer här.

10 reaktion på “Tio punkter för kvinnors arbetsvillkor

 1. Varför hör vi inget om Ringhals undersökningar av mark och vatten i dess närområde för en ev utbyggnad? Detta ska ske i sommar för att redogöras redan i början av 2015. Naturen runt kärnkraftverket är unik havsmiljö med rikt djurliv. Tysta inte detta utan för upp det till en ordentlig debatt. Jag tror att Vattenfalls planer har kommit mycket längre än de redovisar.
  Eva Jansson boende i Gloppeområdet

 2. Pingback: Ett offentligt utredningsväsende i intellektuellt och moraliskt förfall | LO Bloggen

 3. Hej Jonas, jag hoppas att vänstern ska ta över makten i det här samhället, för människorna i Sverige behöver hjälp. Hjälp att formulera var roten till problemen finns. Nu har du en möjlighet att tala till människornas hjärtan, att ge dem drömmar som är riktiga drömmar – inte skitdrömmar om renoverade kök, fria skolval och individuell lycka. Nu har du chansen att färga världen röd och benämna saker vid dess rätta namn. Jag såg filmen av Malik Bendjelloul om Sugar man. I hans sånger finns orden du kan ta till hjälp för att göra något åt denna känslomässiga misär där opererade bloggdrottningar och idrottsmiljardärer ska vara våra förebilder. Entreprenörskap står på alla elevers skolschema, men när kommer obligatorisk undervisning i klasskamp och medvetenhet om den helevetesdjupa klyftan mellan fattiga och rika? Låt inte Jimmie Åkesson ge ord åt de förtryckta. Rasismen är alltid ett symptom på att klassmedvetenheten är obefintlig. Om människor får redskap att förändra sina liv genom kollektiv revolt mot herrefolket – kapitalisterna, så förs kampen åt rätt håll. När de utstöttas missnöje riktas mor dem som har det ännu sämre är det för att deras maktlöshet är avgrundsdjup. Nu har du chansen Jonas att ge röst åt de stumma och ge dem den styrka som de inte vet att de har. Sverige kokar! Sverige behöver någon som tar bladet från munnen och säger sanningen! Det är bara sanningen som kan göra oss fria. Och starka!

 4. Stämmer verkligen det här?:

  – Jonas Sjöstedt ”debatterar bara med partiledare och ministrar”, säger pressekreteraren.

  Det lät helt enkelt för snobbigt och märvärdigt för att vara dig. Fast det är vad Västerbottenskuriren skriver…

 5. Pingback: Demokrati och välfärd hotas av starka kapitalintressen | LO Bloggen

 6. Pingback: Ett offentligt utredningsväsende i intellektuellt och moraliskt förfall | LO Bloggen

 7. Skulle hellre tala om ”problem i kvinnodominerade yrken” än ”problem som drabbar kvinnor” (eftersom det inte är så att enbart kvinnor drabbas).

 8. Mycket bra. Ska passa på att nämna ett förslag som jag har haft i hjärnan ett par år. Det kvinnliga könet får ju något mindre att leva av i kronor och ören till följd av orättvisor i transföreringssystemen. När vi skaffar barn blir den som är hemma mest med barnet ekonomiskt lidande. Jag tycker att båda föräldrar har ett gemensamt ekonomiskt ansvar för sitt barn. Så jag skulle önska att vi införde, en feministisk ändring i hela socialförsäkringssystemet som är självfinansierande. Då en lägger in en jämkning på motsatta part.

  Så är förslaget i grunden: att förmåner t.ex. vård av barn, föräldraledighet m.m. ska påverka inkomstgrunden för pensionsrättigheter lika oavsett vem som har haft den största ledigheten. Alla ska ha första proritet på sina 50% av ledigheten. Skulle man ändå överlåta någon del av förmånen till den andra part. Så ska man var medveten om att inkomster till följd av föräldraledighet m.m. ändå kommer att jämkas lika.

  Förslaget får nog mekas med för att få en bra form, men kan vi justera några orättvisor i socialförsäkringssystemen. Så tycker jag vi ska göra det. Att slänga in en jämkning i systemet är ju relativt enkelt, kanske kan den få någon retoraktiv verkan så vi utjämnar skillnaderna lite snabbare. ”HOPPAS DET ÄR ETT FEMINISTISKT FÖRSLAG SOM DUGER I DESSA TIDER”.

 9. Hej Jonas!
  Tycker det är härligt att kolla igenom information om dig. Samt läsa detta!
  Hade hellre sett dig som statsminister än Löfven.

Kommentera