Gå före i klimatfrågan

Jag och Jens Holm skriver i SvD:

Idag presenterar FN:s klimatpanel i Stockholm en av delrapporterna till sin stora vetenskapliga rapport om klimatförändringarna. Den senaste kom 2007 och väckte mycket stor uppmärksamhet. Vi får hoppas på detsamma och att det denna gång kan leda till en massiv folkopinion för klimatet och att rädda vår sargade värld. Vi vet redan nu att IPCC kommer att understryka resultaten från 2007. Denna gång kan de göra det med större noggrannhet och säkerhet: Vi människor förändrar klimatet genom våra utsläpp, det brådskar om vi vill göra något åt detta.

Det är hög tid för ett större politiskt ansvarstagande i klimatfrågan. Med all respekt för konsumenter och enskildas (viktiga) insatser, men inget kommer att hända på allvar förrän parlament och regeringar beslutar om kraftfulla åtgärder för att få ned våra utsläpp. Men världens ledare behandlar klimatfrågan som en Svarte Petter, man lägger ansvaret så fort man kan i någon annans knä. Sverige skulle här kunna agera annorlunda och ansvarsfullt. Vi har lyckats minska våra utsläpp med 20 procent sedan 1990. Detta bland annat genom införandet av världens första koldioxidskatt, utbyggd fjärrvärme med biobränsle till våra bostäder, satsningar på förnybar energi och klimatinvesteringar i främst kommuner och landsting.

Men det går inte att leva på gamla meriter längre. Vi är synnerligen oroade över den budget som finansminister Anders Borg just lagt fram. Samtidigt som regeringen föreslår ytterligare skattesänkningar utlovas inga nya tag på klimatområdet. Det mest konkreta vi hittar är ett antal fortsatta utredningar och att Sverige ska köpa upp ännu fler billiga och osäkra utsläppskrediter i andra länder – åtgärder som inte minskar utsläppen i Sverige.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg brukar understryka att Sverige står för en förhållandevis liten del av världens utsläpp. I absoluta siffror är det rätt, men inte om vi räknar per invånare, där lever vi i Sverige – precis som i de andra i-länderna – långt över vad som är hållbart. Men förutom det moraliska skälet att Sverige måste ta ett större ansvar finns också vår möjlighet att vara pådrivande och på så sätt påverka andra. Vi kan idag alla dra nytta av Tyskland framsynta beslut att avveckla kärnkraften och satsa på det förnybara. Tack vare landets stora satsningar på solenergi kan vi alla dra nytta av sjunkande priser på solceller. Nu när allt fler kommuner inser värdet av att fler cyklar gör kommunchefer och politiker studieresor till Amsterdam och Köpenhamn för att se hur man kan öka cyklandet. Idag är vi många som inspireras av Storbritanniens klimatlag som sätter ett tak för utsläppen och som alla regeringsdepartement måste anpassa sig till, även finansdepartementet. På samma sätt finns det länder som idag inspireras av vår koldioxidskatt, den första i världen. Den framhålls ofta – med rätta – som det enskilt mest effektiva sättet att få ned utsläppen.

Men koldioxidskatten infördes 1991. En hel del andra bra beslut har också tagits sedan dess, men de blir allt färre. Vi har en regering som hellre sitter still i båten istället för att ro framåt. Det är inte hållbart.

Förutom att detta är pinsamt nu när världens klimatforskarelit är på besök i vår huvudstad är Anders Borgs politik oansvarig och direkt livsfarlig för kommande generationer och alla de människor som lever i den fattiga delen av världen, de som idag drabbas av våra utsläpp. Kanske är det så att det inte finns något parti som gör det som verkligen krävs för att rädda klimatet, men Vänsterpartiet är i alla fall beredd att göra så mycket vi kan. Vi föreslår därför helt nya klimatmål för Sverige. Vi tror att de är de mest långtgående kraven som föreslås av partierna i Sverige.

Vänsterpartiet föreslår att de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska till 39,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020. Det innebär en minskning med 52 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Regeringens målsättning är 40 procent, varav en tredjedel ska göras genom uppköp av osäkra utsläppskrediter.

Vi föreslår också ett helt nytt klimatbistånd, finansierat med nya additionella medel för att hjälpa utvecklingsländerna att minska sina utsläpp och anpassa sig till ett förändrat klimat. Vår princip är att förorenaren betalar och finansierar på så sätt en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken, cykling och järnvägen.

Vi avsätter en miljard kronor varje år för klimatinvesteringar i våra kommuner och landsting. Vi satsar på stärkta möjligheter för människor att göra hållbar val och ökad konsumtion av vegetarisk mat. Vi satsar på energieffektivisering av våra bostäder. Vi vill ha en upprustning av våra skolor och andra offentliga lokaler, för minskade utsläpp och bättre inomhusmiljö och vi ställer krav på hållbar upphandling. Vi föreslår 100 procent förnybar energi samt en avveckling av kärnkraften. Vi kommer att verka för att vi får Sveriges första klimatminister någonsin och ett separat klimatdepartement för att ytterligare skynda på omställningen av Sverige. Vi vill ha en koldioxidbudget likt den i Storbritannien för bättre ordning i klimatarbetet.

Vi drivs av en lika stark iver i att ställa om Sverige som oro för vilken en framtida värld kan bli för våra barn. Våra krav på skarpare klimatmål med tillhörande investeringar och nya åtgärder är inte orealistiska, utan det vårt samhälle behöver. Så kan Sverige återigen bli ett land som inspirerar och driver på.

7 reaktion på “Gå före i klimatfrågan

 1. Hej!
  Äntligen fokus på miljö och klimat inom (v).Det bästa tycker jag är det klara budskapet ”Ställ om Sverige”. Det är det vi alla måste hjälpas åt att göra för att vara ett föredöme. Nåt vi inte är idag.
  Saknar att ni kopplar klimatinvesteringar till många fler jobb.
  Saknar också en grön omställning med röd profil ex. renovera, bygg om miljonprogrammets bostäder klimatsmart.
  Precisera mer om hur vi skapar mer förnybart med sol, vind, biomassa m.m.
  Sen tycker jag det låter defensivt med ”(v) är i alla fall beredd att göra såmycket vi kan.”O.K vi är inte de med mest makt men som en del i en allt större grön klimatvänster nationellt och internationellt kan vi tillsammans driva på. Många människor tänker mer miljövänligt, solpaneler på taken, åka spårvagn/buss/cykla, använda bilpool m.m.
  Samhället måste ge kraftiga stimulanser för klimatet och skärpa koldioxidskatten m.m. för de som inte tänker på miljön och låta förorenaren betala. Jag tror också att man måste tänka rättvisa när det gäller resor i glesbygd där det är svårt med kollektivtrafik för grupper med låga inkomster som bör kompenseras.
  Bra att ni skriver om att bygga upp ett vettigt klimatbistånd. Det är I-världen som har skapat klimatkatastrofen, inte de fattiga länderna.
  Som helhet tycker jag att ni skriver bra. Potentialen i de här frågorna är hur stor som helst – kolla på gräsrotsrörelsen i Tyskland.
  ”Ställ om Sverige” tycker jag är en lysande paroll.

  Soliga hälsningar!

  Göran Brolund
  Uppsala

 2. Hej! ”Det är hög tid för ett större ansvarstagande i klimatfrågan.”
  Håller med! Då är det ert ansvar att vända er till alla?. Inte bara till dem som
  ser sig själva som socialister? Det är ert ansvar att i varje sakfråga ta upp
  miljön/klimatet. Ansvaret kan inte läggas på (oss vanliga) konsumenter. Forskarna undrar över varför vi inte ändrar på oss. Över vår livsstil.
  Det behövs politiska styrmedel och beslut för att vi ska kunna ändra på oss. Mycket beslutas från Bryssel.
  Hur mycket ni kan besluta om och förändra är därför oklart. Men man hör aldrig någon politiker säga det rakt ut.
  Hur ser ni på t.ex. jobbfrågan och dela på jobben? Det är förstås känsligt att
  makten att förändra är begränsad. Men när ska det öppet börja talas om det?
  Människor är inga dumskallar. Politikerföraktet breder ut sig när alla klumpar ihop sig ”i mitten”.

  Nu börjar det talas även här hemma i Sverige om en plan B. Det kallas bl.a.
  för planetär ingenjörskonst. Det har alltså gått så långt att det med politiska styrmedel inte går att förändra systemet? Evig ekonomisk tillväxt är omöjligt
  på en ändlig planet?

  Funderar kring detta och varför inget parti på allvar sticker ut.

  Med vänlig hälsning
  Lisbeth en vanlig konsument som vill förändra sig. Men det är svårt som
  samhället och världen nu är uppbyggd.

 3. Vad händer i gruvfrågan, Jonas Sjöstedt? Blir oroad när jag ser att du tycker att friskolor+jobben blir de största valfrågorna.

  I och för sig är jag realist och förstår att du inte kan driva igenom ändring i mineralpolitiken när INGA ANDRA av de svenska politiska partierna vill det! Läste Arne Mullers bok och ser att SOCIALDEMOKRATERNAS mineralpolitik är IDENTISK med Alliansens. Tragiskt!

  Men, jag antar att du kommer till samedemonstrationerna i Stockholm 23 – 26 oktober! Kan du inte skriva en debattartikel i tidningarna och skriva om VAD som händer i de svenska partierna i diskussionen om Sveriges mineralpolitik?

  Jag får intrycket att alla andra svenska högt uppsatta politiker – utom Du -SKITER i skövlingen av svenska mineraltillgångar. Men, eftersom inga tidningar skriver något (vi lever väl i en diktator med censurering, gissar jag?) vet man inte vad svenska politiker GÖR. Hittar t o m insändare där Stockholmare felaktigt säger att (V) är FÖR den svenska mineralpolitiken!! Så en debattartikel vore på sin plats så väljarna får veta vad som händer och hur lite alla politiker – utom du – gör för att förändra situationen…

 4. Hej Jonas jag vill bara att du ska veta att du är den första partiledare som jag upplever är genuin och verkligen vill väl för oss medmänniskor. Inget maktbegär har drivit dig och kommer förmodligen aldrig göra det heller. Därför ska jag med stolthet lägga min röst på dig och jag hoppas innerligt att du orkar fortsätta kämpa i maktens korridorer och rum. Det måste vara oerhört svårt för dig som har kärleksgrundade värderingar och riktlinjer. Du ska veta att det är många som är tacksamma att det finns politiker som du och att vi står bakom dig! Jättestor styrkekram/ Josefin

 5. Skulle gärna också se att V för fram positionerna om användningen av hälsofarliga kemikalier. Att kritisera vad Lena Ek har åstadkommit, där verkar vara som att skjuta in bollen i öppet mål (märkligt nog verkar hon också föra en slags oppositionspolitik mot sig själv)

 6. Pingback: Att göra verklighet av klimatfantasier | Osunt

 7. Bra där. Klimatfrågan är viktig att lyfta fram. Miljön och klimatet är kanske den enskilt viktigaste frågan just nu för det handlar om våra livsbetingelser, en fråga som av regeringen förhalas och förminskas, en fråga som har kommit bort i diskussioner om höjda eller sänkta skatter i den politiska debatten.

Kommentera