Folkomröstning om Vattenfall

Weblogo_Startseite_Final

Måndag på riksdagen. I helgen var jag i Hamburg på en privat resa, staden är värd en tur.

I Tyskland är har valrörelsen inför riksdagsvalet 22 september börjat komma igång. Valafficherna var redan uppe, i de stadsdelar där jag rörde mig såg man mest till die Linke, men även Piratpartiet, SPD och de gröna. Säkert ser det annorlunda ut på andra håll.

Samtidigt med valet hålls folkomröstning i Hamburg och senare i höst även i Berlin. Olika medborgargrupper vill ta tillbaka driften av elnätet från Vattenfall till städerna. I Hamburg var kampanjen mycket synlig på gatorna medan Vattenfall mest använde köpt reklamplats. Omröstningarna är en del i en intressant trend där privatiserad verksamhet återtas på många håll i Europa. Kampanjen i Hamburg lyfte fram att man vill göra mer för omställningen till förnybar energiproduktion, att Vattenfall gör stora vinstpengar på elnätet och sociala hänsyn. Det skulle vara förvånande om de inte vinner. Bakom kampanjen finns bland annat miljörörelse, vänster och gröna. Kolla gärna kampanjernas hemsidor, i Hamburg och Berlin. Det är nog bara en tidsfråga innan vi får fler lokal och regionala folkomröstningar mot privatiseringar även i Sverige.

Som svensk känns det ganska pinsamt. Vattenfall har genuint dåligt rykte i Tyskland. Företaget satsar på gamla förlegade energislag samtidigt som Tyskland för fullt ställer om till förnybart istället för kol och kärnkraft. Men Vattenfall fortsätter att bryta och elda kol. Bolaget har stämt Tyskland på ersättning för att landet vill avveckla kärnkraften. Vattenfall skulle kunna användas till motsatsen, att avveckla kol och kärnkraft och satsa på förnybar energi. Men det är upp till oss i Sverige som äger företaget. Förutom att Vattenfall idag slösar våra pengar på usla affärer som Nuon och bidrar till enorma CO2 utsläpp så är företaget en PR-katastrof för Sverige som nation.

Vänsterpartiet har lagt förslag på nya ägardirektiv för företaget.

Kommentera