Dags för en ny överenskommelse om energin

Skriver med Kent Persson i Sydsvenskan.

Idag existerar ingen svensk energipolitik värd namnet. Regeringens energiöverenskommelse är en form av ickepolitik där de avgörande besluten kring elförsörjning saknas eller lämnas till marknaden. Medan andra länder slår produktionsrekord med el från sol och vind har regeringens passivitet bromsat upp samma utveckling i Sverige. Kostnaderna för vind- och solel har fallit snabbt medan ny kärnkraft är extremt dyr. I till exempel Tyskland har kärnkraften ofta svårt att konkurrera med den allt billigare elen från sol och vind.
Det är dags att satsa på säkra, förnybara energikällor och fasa ut kärnkraften.
Den energiuppgörelse som fungerat bäst för Sverige var blocköverskridande och slöts 1997 mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den satte fart på merparten av de satsningar på förnybara energikällor som har skett sedan dess. Vänsterpartiet anser att Sverige behöver en ny liknande uppgörelse. Förutom för de tre rödgröna partierna, borde en sådan uppgörelse ligga även i Centerpartiets intresse. Men självklart är även andra partier välkomna.
En rödgrön regerings uppgift efter valet 2014 är att skapa en överenskommelse som klargör att kärnkraften ska avvecklas. Två reaktorer bör stängas redan under kommande mandatperiod. Vi föreslår reaktorer i Oskarshamn med tanke på ålder, säkerhet och prestanda.
Vattenfall måste få nya direktiv. Företaget ska inte kunna göra nya felinvesteringar i fossila bränslen och kärnkraft. Sverige ska inte satsa på förlegade energislag utan på förnybara energikällor och energieffektivisering.
Vi vill underlätta för alla de privata investerare som vill satsa på förnybar elproduktion genom tydliga och goda långsiktiga ekonomiska villkor och möjlighet att enkelt mata in det egna elöverskottet på nätet.
Avveckling av kärnkraft pågår runtom i världen. En av de största industrinationerna, Tyskland, har beslutat om avveckling. Det är logiskt. Kärnkraft är osäker, farlig och blir allt dyrare. Men i Sverige vill den borgerliga regeringen fortsätta att lappa och laga istället för att skynda på övergången till modern teknik.
Den 6 juli 2011 presenterade Citigroup, en av världens största finansinstitut, en rapport som säger att riskerna är betydande när det gäller planering, byggkostnad, elpris, driftkostnad, avfall och nedmontering av kärnkraft. Citigroup avråder sina investerare från att satsa på kärnkraft och säger att i till exempel Storbritannien skulle spotpriset, alltså priset för omedelbar leverans, behöva bli fyra gånger högre för att det skulle löna sig. Därför behövs statliga subventioner, skattehöjningar eller att staten själv bygger för att ett nytt kärnkraftverk ska bli lönsamt.
Den svenska regeringen har deklarerat att inga subventioner ska utgå till byggandet av nya kärnkraftverk. Därmed borde kärnkraften vara en dödfödd framtida energiform i Sverige. Men här fortsätter kärnkraftens förespråkare att hamra på om nybyggnation.
I en artikel i Dagens industri den 14 maj i år menar ett antal representanter för svensk basindustri att regeringen måste ta ”ett mer aktivt ansvarstagande” och inte överlåta det på elbolagen och marknaden. Frågan är om regeringen menar allvar med sitt nej till subventioner, även via ett statligt företag som Vattenfall.
Kostnaderna för kärnkraftsolyckor och kärnavfallets hantering kommer att betalas av skattebetalarna. Inget av de kärnkraftsägande energibolagen som verkar i Sverige har den ekonomi som behövs för att kunna täcka upp för olyckor.
Enligt Tomas Kåberger, före detta generaldirektör för Energimyndigheten, har den japanska staten betalat ut hundratals miljarder kronor till Tepco, som ägde de olycksdrabbade kärnkraftsreaktorerna i landet. Totalt kan kostnaden, enligt Kåberger, bli tusentals miljarder kronor, en summa som mycket väl kan underminera den japanska statens finanser.
De svenska kärnkraftsreaktorerna börjar bli rejält gamla och utmattningsskador har uppstått. Den allvarligaste incidenten skedde 2006 på Forsmark. Även om uppgraderingen av kärnkraftsreaktorerna har höjt säkerheten blir reaktorerna allt äldre och kombinerat med den mänskliga faktorn innebär det ökande risker. Men med satsningar på ny förnybar elproduktion, energibesparing och förbättrade kraftnät kan kärnkraftsverken stängas utan att elförsörjningen till industri och hushåll hotas.
Sverige har ett betydande elöverskott som växer ju mer förnyelsebar energi som kommer in i systemet. De ekonomiska och tekniska möjligheterna att ersätta kärnkraften har aldrig varit så goda som idag.
Kärnkraften är på väg ut, de förnybara alternativen växer snabbt globalt. Men Sverige har hamnat på efterkälken.
Nu måste ansvariga politiker besluta om att avveckla kärnkraften, bygga ut alternativen och spara energi. Annars går Sverige miste om tiotusentals arbetstillfällen, nya exportnäringar och en gyllene möjlighet att ställa om landets energisystem. Vi är redo att ta de besluten. En rödgrön majoritet i riksdagen efter valet 2014 bör ta initiativ till en ny bred energiöverenskommelse.

7 reaktion på “Dags för en ny överenskommelse om energin

 1. Hej!
  Du argumenterar konkret och bra med stöd av Citigroup om kärnkraftens vansinne. Lägg gärna också till att kärnkraftens storskalighet står i kontrast mot det samhälle ett rödgrönt alternativ innebär.
  Det är bra att du lyfter frågan om Vattenfall till nåt mer än att regeringen inte skött sig, accepterat ett galet köp av Nuon. Kritisera Reinfeldt, Maud Olofsson m.fl. men låt inte det bli en huvudsak som Stefan Löfvén vill göra det till. Kärnkraftvännen Löfven har ingen klimat- eller miljöpolitik överhuvudtaget tycker jag.
  Skriv mer om vad Vattenfall ska göra för att medverka till att ställa om Sverige till ett energieffektivt land och satsa på förnybar energi. Tyska erfarenheter av solpaneler, solceller, vindenergi m.m. borde väl Vattenfall ha lärt sig nåt om i sitt engagemang i Tyskland.
  Hur ska svenska miljonprogrammet av bostäder energieffektiviseras? Hur bygger vi spårvägsnät i kommuner som behöver statens hjälp för att klara det? Vad konkret gör vi för bygga ut järnvägen? Hur kan vi bidra med konkreta förslag och stimulanser för att som i Tyskland skapa en massrörelse på lokal nivå för förnybar energi? För energisparande?
  Hur många nya gröna jobb kan satsningar på gröna investeringar, energieffektiviseringar ge? Konkret, mer i detalj – Hur gör vi? Kan vänstern ge trovärdiga svar på sådana här frågor är vi en massrörelse tror jag. Det engagerar många – På olika sätt bryr sig många över framtiden och klimathotet. Att vara med och bygga en rörelse underifrån – alltifrån solel på taket, utbyggd kollektivtrafik, el till bilar, bilpooler, vindkraft, biomassa, sortering av matavfall, tåg som går i tid……Det finns hur mycket som helst.
  Att satsa på förhandlingar med socialdemokraterna för en ny energiöverenskommelse – Är inte det en illusion att tro att deras partiledning egentligen är intresserade av att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle? Om vänsterpartiet ska vara med i en rödgrön regering tycker jag att omställningen till ett grönt miljövänligt Sverige där Sverige går i täten för att göra något åt klimathotet borde vara den centrala frågan (eftersom det är den helt avgörande politiska frågan idag). Att ställa om Sverige till ett grönt land utifrån ett rött rättviseperspektiv borde vara vänsterns huvudinriktning och vision tycker jag.

  Hälsningar!

  Göran Brolund
  Uppsala

 2. Kom just från semester i ljuvliga Hemavan-Tärnaby.

  Lokalbefolkningen verkar övertygad att regeringen tillåter etablering av gruvan i Rönnbäcken. Är det verkligen så illa ställt med den svenska demokratin?`Efter allt slit lokalbefolkningen gjort och intresseföreningen?

  Och är det också sant som PO Tidholms senaste artikel om kolonialismen av Norrland säger – att det enbart är V och SD (?) som är mot gruvboomen? Ställer alltså inte ens sossarna bredvid er?

 3. Är det verkligen realistiskt att tro att vi ska kunna ersätta kärnkraften och oljan med vind, sol och effektiviseringar fram till någon gång runt 2030 när våra kärnkraftverk faller på åldersrepet och exportmarknaden för olja enligt vissa bedömare i stort sett har upphört?

  Om det förstås inte är ett fattigt samhälle vi eftersträvar..

 4. Jag och många andra eftersträvar ett hållbart samhälle och det kan innebära vissa avkall på bekvämlighet men inte fattigdom. Vi kanske måste omdefiniera vissa begrepp. Överkonsumtion ger ingen lycka.

Kommentera