Klimatfrågan kräver rödgrönt styre

Från dagens DN:

Nu i helgen samlas Miljöpartiet till kongress i Västerås. Vi hoppas att kongressen blir framgångsrik och ett steg på vägen till att nå en rödgrön majoritet och regering i riksdagsvalet 2014.

Vänsterpartiet delar många ståndpunkter med Miljöpartiet, inte minst i de avgörande miljö- och klimatfrågorna. Vi styr tillsammans i många kommuner och landsting. I riksdagen har vi mer gemensamt med varandra än med andra partier. Av alla voteringar sedan valet 2010 har V och MP röstat likadant i 66 procent av fallen.

Motsvarande siffra för S och MP är 57 procent och för MP och de borgerliga partierna 41 procent.

Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet behövs i en framtida regering. Det är allra tydligast på klimatområdet, där det är våra två partier som tar frågan på tillräckligt allvar och låter hänsynen till klimatförändringarna prägla politiken även på andra områden. Det kommer att bli nödvändigt. Tillsammans kan vi göra S politik grönare. En rödgrön regering måste göra Sverige till en internationell föregångare när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Det skulle dessutom ge Sverige trovärdighet i det internationella klimatarbetet.

Tillsammans kan vi storsatsa på järnväg och kollektivtrafik för att minska utsläppen från transporterna. Tillsammans kan vi stödja investeringar för att renovera hyreslägenheter och kommunala lokaler till bra boendemiljöer och energisnåla byggnader. Vi kan göra Sverige till en föregångare vad gäller förnybar energi som biogas, solenergi och vindkraft. Det kan skapa nya arbeten, teknisk utveckling och exportnäringar.

Det är våra partier som har modet att formulera en politik för att minska utsläppen från köttkonsumtion och flygresor. Det krävs om man tar klimatfrågan på allvar. Framför oss ligger en viktig diskussion om tillväxtens gränser, kortare arbetstid och rättvis fördelning av ett knappt miljöutrymme. Bara våra två partier tar i dag de frågorna på det allvar som krävs. Vi kommer att behöva varandra för att för att åstadkomma nödvändig förändring.

Detsamma gäller energipolitiken. I dag saknar Sverige långsiktig energipolitik. Detta trots att förutsättningarna för att ersätta fossila bränslen och kärnkraft med förnybara energikällor aldrig har varit bättre än i dag. Byggandet av ny kärnkraft vore ett stort och onödigt misstag. Det är vår gemensamma uppgift att i stället inleda avvecklingen av svenska reaktorer redan under nästa mandatperiod. Tillsammans kan vi förbjuda den miljöfarliga uranbrytningen.

I frågan om privata vinster i välfärden skiljer vi oss åt. Samtidigt noterar vi med intresse att många miljöpartister, och en klar majoritet av MP:s väljare, delar Vänsterpartiets syn att de privata vinsterna ska bort från skola, äldreomsorg och sjukvård. Det ger en god grund för att komma överens.

Vi förstår Miljöpartiets omsorg om alternativa driftsformer och brukarnas rätt att välja vårdcentral eller äldreboende. Men i dag slår de vinstdrivna aktörerna ut idéburen verksamhet. Det är ytterligare ett argument emot det privata vinstintresset och de allt mer dominerande riskkapitalbolagen i välfärden.

Debatten om en verksamhet styrd av kvalitet och behov måste i stället fördjupas. Vi vill se ökat inflytande för brukare och personal i offentlig service. Tillsammans med bättre resurser, utbildning och fler anställda kan det utveckla kvalitén i äldreomsorg och skola, i stället för att göra dem till marknader för giriga riskkapitalister.

Vänsterpartiet är det rödgröna partiet i svensk politik. Vi förenar arbetarrörelsens värderingar om rättvisa och jämlikhet med insikten om de absoluta gränser som miljön och klimatet ställer för politiken. Vi är övertygade om att bägge dessa grunder måste förenas i en ny regering. Vi har därför en nyckelroll i utformandet av en rödgrön politik.

Det är med förvåning som vi har hört flera ledande miljöpartister öppna för ett samarbete mellan MP, S och ett borgerligt parti efter valet. Vanligtvis nämns Folkpartiet som möjlig regeringspartner i spekulationerna. Den som röstar på Gustav Fridolin och Åsa Romson 2014 riskerar att få Jan Björklund och Annie Lööf på köpet. För många väljare som vill se att en rödgrön majoritet används till en rödgrön politik kan det bli en stor besvikelse. Den borgerliga politik och de borgerliga ministrar som man hoppades bli av med kan släppas in genom bakdörren av Miljöpartiet.

Hur ska Miljöpartiet kunna avveckla kärnkraften tillsammans med Folkpartiet? Det framstår som ett mysterium. Hur ska en bra klimatpolitik kunna bedrivas med partier som under snart sju år har bevisat sin bristande vilja på området och som motsätter sig nödvändiga styrmedel som en kilometerskatt på lastbilstransporter? Menar Miljöpartiet allvar med sin flirt med borgerliga partier så måste frågor som dessa besvaras före valet.

Vänsterpartiet har en rödgrön majoritetsregering som mål i valet 2014. Vi anser att en regering med de tre rödgröna partierna vore det bästa för Sverige. Vi leker inte med tanken på att hjälpa borgerliga partier tillbaka i regeringsställning. I dag ser det tyvärr ut som om vi kan bli det enda parti som är klara i den ståndpunkten inför valet 2014. Vill man ha en rödgrön regering och politik krävs därför en starkare vänster.

En rödgrön regering kommer att kräva kompromisser av alla. Vi inser det och är beredda att förhandla och komma överens efter valet, precis som vi redan gör i kommuner och landsting runt om i landet. Men vi regerar inte till vilket pris som helst. Vänsterpartiet kommer inte att sitta i en rödgrön regering som fortsätter dagens privatiseringspolitik.

Om vi i Vänsterpartiet bara vill maximera vårt röstetal på längre sikt så vore ett samarbete mellan S, MP och FP perfekt för oss men farligt för S och MP. Man kan jämföra med situationen före valet 1998. Man kan också se på dagens politiska utveckling i Danmark.

Men politik handlar inte om röstmaximering utan om att påverka och förverkliga visioner. Därför vill vi ha en rödgrön regering. Vi vill se en politik som tar klimathotet på allvar, som inte leker affär med välfärden och som gör Sverige till ett jämlikare och mer jämställt samhälle. Det måste finnas ett verkligt alternativ till fortsatt borgerlig politik. Bara en rödgrön regering kan skapa det. Vi tänker ta det ansvaret.

4 reaktion på “Klimatfrågan kräver rödgrönt styre

 1. Pingback: Sjöstedts invit | PEPPRAT RÖDGRÖNT

 2. Ja, se på Socialistisk Folkeparti, SF, som bildades 1959 av Aksel Larsen efter att han hade uteslutits från Danmarks Kommunistiske Parti, DKP.
  SF mår inte bra av att sitta i den danska regeringen idag. Partiet har sålt ut sin själ.
  Miljöpartiet bröt sej ur folkpartiet 1981 på grund av meningsskiljaktigheter om kärnkraften

 3. Danskarnas erfarenhet av det röd/gröna alternativet gör att de önskar sig tillbaka till en borgerlig regering. SF är systerparti till Vänsterpartiet och gör allt för att uppfylla kapitalets önskningar. Vänsterpartiet vill samarbeta med det allt mer högerinriktade miljöpartiet och socialdemokraterna, och längtar efter att vila tryggt i kapitalets och imperialismens famn. När skall ni börja med självkritik för att ni medverka till att bädda för den borgerliga regering som i snart sju år styrt Sverige? Vad som främst behövs i Sverige är en ny politik och den politiken varken orkar eller har vänsterpartiet modet till att driva och genomföra. Vänsterpartiet är alltigenom ett småborgerligt parti och har inga andra lösningar än det övriga etablissemanget, vilket de själv bevisat med sin praktiska politik i kommuner, landsting och i riksdagen.

 4. Hej!
  Det är bra med tydliga klargöranden. Det finns ett rödgrönt parti (v), ett grönt mp och ett klent rosa vars partiledning inte fattat något att klimathotets utmaning (s).
  Det är en bra början att vara supertydlig med att klimatet är den helt avgörande politiska frågan att all annan politik måste kopplas till den.
  Vänsterns vision om ett rödgrönt samhälle måste vara en gigantisk satsning på gröna investeringar och arbetstillfällen, en kortare arbetstid och en livsstil som bryter med att ständigt konsumera nya prylar som inte har med våra basbehov att göra.
  Vi kan inte bara spekulerai hur de andra gör/borde göra – utan utforma vår politik – solpaneler på vartenda svenskt tak, spårvagnar och bussar imängd och färre bilar som dessutom inte drivs på bensin, vindkraft överallt där det går, energieffektivitet, ekologiskt ombyggda och nybyggda bostäder. Att få människor att på riktigt tro att det gåt att göra något. .vi måste få ut det här lokalt, som i Tyskland där solpanelerna finns överallt, dra nytta av att kineserna pressat ner priserna på solenergi.
  Låt oss vara i främsta ledet när det gäller att ställa om Sverige till ett grönt land utifrån röda värderingar om rättvisa där de som har mycket pengar också får bidra mest – där jobskatteavdrag inte finns, förmögenhetsskatter är återinfört osv.

  Låt V:s medverkan i Almedalen vara en satsning på vad vi vill för framtiden, på på kort-och lång sikt – bygg upp en rödgrön verkstad med inriktning på människors egna gröna tankar, på gemensamma idéer om kooperativa lösningar, att satsa på människors egen kraft i bostadsområden och på arbetsplatser med samhällets stöd!

  Med rödgröna hälsningar!

  Göran Brolund, Uppsala

Kommentera