Hos Byggnads i Farsta

Igår var jag och talade med byggnadsarbetare från Nacka och Farsta. Mötesrummet i Farsta var fullsatt och många av de fackligt aktiva kom direkt från sina arbetsplatser. Jag pratade främst om arbetsrätt, om lönedumping och om hur utländsk arbetskraft utnyttjas i Sverige. Jag pratade om EU:s Lavaldom, bemanningsföretag och om hur oseriösa företag gynnas av regeringens brist på åtgärder. Men jag pratade förstås också om våra förslag på lösningar – för de finns verkligen.

Det var många av byggnadsarbetarna som vittnade om underlevarentörer med usla arbetsvillkor, dålig säkerhet på arbetsplasterna och om hur arbetsvillkoren försämras för alla när de dumpas för några. Seriösa företag slås ut av firmor som fuskar och utnyttjar folk.

Byggnads har varslat om strejk. Om ingen överenskommelse nås träder varslet in på tisdag. Det är en mycket viktig konflijkt. Byggnads lyfter inte bara frågor om lön, arbetstid och arbetsmiljö. De kräver också ordning och justa villkor på arbetsmarknaden. De vill ha solidaransvar, att en huvudentreprenör ska ta ansvar för att de underentreprenörer som anlitas är seriösa och har riktiga arbetsvillkor. De kräver att inhyrd arbetskraft ska ha lika bra villkor som de fast anställda. Det är mycket rimliga krav som handlar om solidaritet med de mest utsatta på byggena. Många av dem kommer från andra länder och är inte organiserade.

Heder åt Byggnads som visar vad facklig solidaritet är!

2 reaktion på “Hos Byggnads i Farsta

  1. Nu är det viktigare än någonsin att visa solidaritet med den fackliga rörelsen och ställa upp bakom Byggnads krav. Leve solidariteten! Leve arbetarrörelsen!

  2. Byggnads har mitt stöd till 100%. Den entreprenör som har kontraktet från början måste stå till svars för vilka underentreprenörer som han eller hon väljer att liera sig med.

Kommentera