EU:s orimliga krav på Cypern

Den ekonomiska krisen på Cypern är akut och landet behöver hjälp från omvärlden. I centrum står de cypriotiska bankerna som har gjort stora förluster. Landet har smittats hårt av krisen i Grekland och förlusterna på grekiska obligationer. Eurokrisen skördar ännu ett offer.

Den cypriotiska ekonomin är förhållandevis liten. Men EU:s sätt att hantera krisen har fördjupat problemen, skapat en svår inhemsk politisk kris och risk för att problemen på Cypern sprider sig. Redan har en bankrusning utlösts och risken finns att landets ekonomi kollapsar.

EU kräver att en stor del av krisens kostnad ska betalas av de som har sparande i cypriotiska banker. Det gäller även sparande som ska omfattas av EU:s insättningsgaranti. Det är en mycket farlig och helt orimlig politik. Varför?

1) Det rimliga är att bankernas förluster i första hand betalas av bankernas ägare, i andra hand av bankernas fordringsägare dvs de som har lånat ut till bankerna. Om detta inte räcker måste staten ta över och nationalisera banken. Problemet med att bankägare och de som har lånat ut pengar till banker går fria är något av eurokrisens kärna. Spekulanter och bankkapital undantas från marknadsekonomin och deras förluster vältras över på skattebetalarna. Det är den egentliga innebörden av EU:s krispolitik.

2) Om invånare i Cypern och andra EU-länder inte kan lita på att deras besparingar är säkra i enlighet med vad som har utlovats så riskerar man bankrusningar och snabba kollapser av banker. Detta är en mycket farlig utveckling.

EU:s agerande är helt orimligt. Det visar att eurokrisen bara skjuts framåt och att Finansmarknaden ”schasar unionens hjälplösa politiker framför sig som en skock panikslagna höns” som Hans Magnus Enzenberger har uttryckt det.

Hur skulle då en annan politik se ut?

Låt bankernas ägare och spekulanter bära krisen kostnader. Reglera finanssektorn. Inför en bankdelningslag så att spekulation skiljs från bankverksamhet. Inför en skatt på finansiella transaktioner. Öppna en ordnad väg för krisländer att lämna euron. Skriv ner skulder som alla inser inte kan betalas. Genomför en politik för gröna investeringar istället för misslyckade åtstramningar.

Men istället för att ändra kurs så omvandlar EU eurokrisen till en social katastrof för miljoner människor.

läs mer i SvD och DN

 

 

5 reaktion på “EU:s orimliga krav på Cypern

  1. Det sker en krafting lobbying från de som tagit störst risker att skjuta över notan till den breda allmänheten. På så vis klarar sig banker och de som spekulerat undan mest möjliga ansvar och förlust. Inför Glass steagall snarast annars kan man aldrig tämja finansmarknaden och vända resan mot ekonomisk kollaps. En skuld är en skuld är en skuld är…. Frågan är bara vem som blir sittande med svarte Petter och får ta notan.

  2. En intressant fråga är om vi skulle slopa insättningsgarantin hos bankerna, som just är finasierad av skattebetalarna, då skulle vi ju tvinga fram ett större ansvar hos alla parter och människor skulle nog välja att investera i banker som inte spekulerar bort deras pengar. För varje gång en bank skulle göra sig skyldig till att spekulera bort sina kunders pengar så skulle dem ju dö som företag.

  3. Du hade rätt från början. Nu känns det för sent att skriva ut den ursprungliga medicinen – att inte skapa en gemensam valuta inom en så heterogen församling (ekonomiskt och kulturellt) utan bara samarbeta inom alla andra områden. Vad som nu bör göras känns ytterst oklart. Min favorit Staffan Sonning vet inte heller och vem vet då? Kanske är det de stater inom euron som hittills burit de skuldsatta som tar initiativet. Tyskland, Holland ..? Det verkar så av rapporterna att döma. De sjuka kan inget göra längre mer än klaga på sina politiker vilket jag tycker delvis är fel, hälften av kritiken bör varje enskild medborgare lägga på sig själv. Givetvis väldigt sorgligt för de arbetslösa och nyfattiga men likväl kan man inte bara skylla på politiker och andra i tredje person pluralis.

    Huvudmålet nu: Människor måste ha ett arbete att gå till. Och pengar att handla det nödvändigaste. Sen stegvis också annat. Låt amerikaner åter komma till Europa och ge råd och därmed ställa till rätta det elände vi orsakat tillsammans.

Kommentera