Bara vänstersamverkan kan skapa ett rättvisare Sverige

Skriver i dagens DN:

I nästa vecka samlas Socialdemokraterna till kongress i Göteborg. Som vänster­partist hoppas jag att kongressen blir framgångsrik. Vi ser socialdemokratin som en naturlig samarbetspartner. För att vinna valet 2014 och få en rödgrön majoritet behöver vi både en stark socialdemokrati och en stark vänster.

Den tid då socialdemokratin kunde styra ensam är över. Därför är det viktigt att Vänsterpartiet tar ansvar för att lägga grunden för ett vänstersamarbete efter valet 2014. Vi är beredda att regera ihop om politikens innehåll är det rätta.


Mycket av det som är bäst i Sverige har skapats av arbetarrörelsen och våra två partier. Många gånger har vi bildat gemensamma majoriteter för sociala reformer som barnbidrag, semester, inflytande för löntagarna och utbyggd barnomsorg.

När socialdemokratin har samarbetat väns­terut har resultatet blivit mer rättvisa. När den har arbetat med borgerligheten har resultatet blivit sämre. Pensionssystemet är ett utmärkt exempel på det.

Vi styr många kommuner tillsammans i dag. Där finns Sveriges mest progressiva kommunpolitik. I Umeå, Norrköping, Arboga och Gotland har vi återtagit äldreomsorg till kommunal drift från privata vinstintressen. Vi genomför rätt till heltid i bland annat Göteborg, Borås och Malmö.

I Kiruna, Avesta och Hallstahammar har vi genomfört avgiftsfri kollektivtrafik. I Umeå, Malmö och Göteborg storsatsar vi på jämställdhet och höjer kvinnors löner. När vi samarbetar skapar vi större rättvisa och god service.

Vi vill göra samma sak på nationell nivå. Men för att det ska bli möjligt krävs en politik som för Sverige åt rätt håll. Vi vill öka jämlikheten, bekämpa arbetslösheten och minska utsläppen av växthusgaser. Det här vill vi göra tillsammans efter 2014: Vi vill ta bort det privata vinstintresset från skolan, förskolan, vården och äldreomsorgen. Behoven och kvaliteten ska stå i centrum, inte vinstintresset hos riskkapitalbolag som i dag tjänar miljarder på våra skattepengar.

Vi vill ha mångfald och valmöjligheter utan privata vinster.

Vi vill satsa mer resurser och utveckla demokratin i den offentliga sektorn. Vänsterpartiets och LO:s förslag på området är goda utgångspunkter. Företag ska inte tillåtas plocka ut vinster i dessa sektorer. Demokratin ska avgöra var våra skattepengar ska satsas på skolor, äldreboenden och vårdcentraler.

Övergångsregler kan behövas för vissa kommuner och landsting, men permanenta undantag från dessa principer ska inte vara möjliga. Offentlig upphandling ska inte göras från företag som utnyttjar skatteparadis.

Jämställdheten mellan kvinnor och män kräver vänstersamverkan. I dag ökar inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Vi vill driva en ekonomisk politik med starka socialförsäkringar och mer rättvisa skatter som i stället utjämnar denna inkomstklyfta.

Vi vill ta beslut om och inleda en reformering som leder till delad föräldraförsäkring. Det är en nyckel till mer jämställda löner och pensioner och större jämställdhet i hemmen.

Vi vill lagstifta om rätten att arbeta heltid, med deltid som en möjlighet. De ofrivilliga deltiderna är ett stort jämställdhetsproblem eftersom det främst är kvinnor som drabbas.

Vi vill sätta jobben främst. Det måste prägla hela den ekonomiska politiken. Vi behöver stimulera privata investeringar och öka offentliga investeringar. Målet att få ner arbetslösheten måste få styra den ekonomiska politiken, även de ekonomiska ramverken och penningpolitiken. Vi vill satsa mer på utbildning för de arbetslösa.

Alla unga ska garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalsenlig lön senast efter 90 dagars arbetslöshet.

Sverige ska bli en föregångare på klimatområdet. Därför måste en investeringspolitik för fler jobb också vara grön. Vi vill bygga energisnåla hyreslägenheter och satsa på att renovera och energieffektivisera slitna bostadsområden, skolor och äldreboenden. Vi vill satsa på järnväg och kollektivtrafik för att minska utsläppen från trafiken. Vi vill stimulera investeringar i grön energi i biogas, solenergi och vindkraft. Vi vill höja klimatmålen och ta på oss en pådrivande roll internationellt.

Otryggheten växer på svensk arbetsmarknad. Majoriteten av de unga som har ett jobb har en otrygg anställning. Arbetskraftsinvandrare utnyttjas hänsynslöst. Bemanningsföretag missbrukas. Denna politik skapar stress och otrygghet, men inte fler arbetstillfällen. Det är bara våra två partier som kan göra något åt detta.

Omotiverade visstider ska bli fasta anställningar. Reglerna för bemanningsföretagen måste stramas upp rejält. Reglerna för arbetskraftsinvandring ska göras om så att dagens exploatering inte längre är möjlig.

Skattefusk och oseriöst företagande ska inte gynnas. En politik för bra villkor på arbetsmarknaden gynnar såväl dem som arbetar som seriösa företag.

Socialdemokraterna har ett val. Utan samarbete med andra partier kan de inte styra. Om partiet väljer att regera med borgerliga partier kommer politiken inte att kunna skapa större rättvisa. En sådan majoritet skulle inte stoppa vinstslöseriet i välfärden, den skulle knappast kunna förnya klimatpolitiken eller lägga om till en ekonomisk politik som sätter jobben främst.

Det är bara möjligt om vi får en rödgrön majoritet i valet 2014. En sådan majoritet ska användas på bästa vis. Vi är beredde att regera tillsammans för en bättre politik.

7 reaktion på “Bara vänstersamverkan kan skapa ett rättvisare Sverige

 1. Jag tycker det är viktigt med rättvisa men att ta från de rika och ge åt de fattiga är inte heller det rättvisa. Då är det bättre att göra det möjligt för de fattiga att bli rika på sitt eget arbete. Som det är nu så är vänstern alldeles för inriktad på att genom avundsjuka roffa åt sig andras frukter som skapats genom eget arbete.

 2. Hej!
  Du skriver om socialdemokratin och deras politik och vad vänstern allmänt vill. Det är i sak välskrivet, men du missar hela perspektivet om du är rödgrön socialist. Det finns en överordnad fråga som gäller i alla lägen – Klimatet och vår överlevnad. Du skriver kort, och bra om de frågorna, men helheten i din artikel blir inte hur vi för en röd, solidarisk politik för att ställa om Sverige till ett grönt föregångsland. Det är den stora framtidsfrågan – Hur ställer vi gemensamt om vårt land så att vi kan vara föregångsexempel för andra Det gäller ju allt – från effektivare energianvändning, sol, vind, biomassa, småskalighet, transporter, boende, järnvägar, spårvägsnät, bilpooler, livsstil, vad vi äter, flygtrafik och allt, allt annat. Det här kanske inte drar en massa röster på kort sikt, men på lång sikt får vårt parti respekt eftersom det är det enda möjliga – de gröna jobben, en miljö för överlevnad, en annan syn på vad vi ska konsumera, en rättvisans poitik för att nå dithän.
  Göran Persson pratade om det gröna folkhemmet. Han kanske inte menade något med det, kanske gjorde han det. Stefan Löfven pratar aldrig om de gröna frågorna och den kommande sossekongressen verkar ointresserad av klimat och framtid. Den gröna vänstern inom vänsterpartiet, miljöpartiet och gröna sossar hoppas jag lägger många, konkreta, genomförbara krav i riksdag, landsting och kommuner så att nåt händer. Vänsterpartiet borde gå i spetsen och i alla lägen lyfta den röd-gröna frågan hur vi solidariskt kan ställa om Sverige!
  Hälsningar!

  Göran Brolund
  Uppsala

 3. ”Bara vänstersamverkan kan skapa ett rättvisare Sverige”…….Det låter kanske
  bra,men är inte helt oproblematiskt, eftersom socialdemokraterna inte längre för
  någon vänsterpolitik värd namnet.Jag förstår mycket väl att detta kommer att
  bli ett dilemma för vänsterpartiet som f.n är det enda parti som presenterar någon form av motvikt till den rådande marknadsliberalismen.Det är i mitt tycke ett mysterium att vänsterpartiet inte har större väljarstöd,eftersom kritiken mot
  allianspartierna växer i takt med att deras misslyckaden blir alltmer uppenbara., och mp och sossar inte kommer med några trovärdiga alternativ.
  Har själv funderat på att rösta på vänstern,men är bl.a skeptisk till samarbete med socialdemokraterna

 4. Jag håller med Göran Brolund när det gäller prioriteringarna. Klimatfrågan är så väldigt grundläggande för allas vår överlevnad. Men jag tror, som jag uppfattar att Jonas gör, att vägen för V att bli ett starkt miljöparti går över att också jobba effektivt med våra klassiska frågor som arbetsmakrnad etc. Jag tycker att den här artikeln är väldigt välavvägd och kan bli oerhört viktig om många socialdemokrater antar utmaningen att ta bladet från munnen och berätta för oss alla varför man tycker att S-partiet behövs.

 5. Jonas Sjöstedt! Du måste byta retorik angående vinstdrivande företag inom skola och sjukvård. Vi skattebetalare har ju förvandlats till ofrivilliga riskkapitalister som investerar pengar i verksamheter utan att få ta del av vinsten, samtidigt som riskkapitalister inte behöver ta några risker eftersom dem får fåra risktagande skattepengar som de sedan kan få tjäna pengar på.

  Det ska vara lilka för alla, om en skattebetalare investerar i en risk så ska han få ta del av vinsten precis som när enn riskkapitalist investerar sina egna pengar. Om en riskkapitalist vill investera egna penar utan att ta emot en enda skattekrona så kan dem få tjäna penar på vad dem vill, men Sveriges riskkapitaliser är ju kommunister som vill ha folkets skattepengar och inte ta riskerna själva.

  Jonas Sjöstedt du är mer kapitalist än vad någon moderat är idag, som alla i princip är korrupta sovjet kommunister idag som stödjer ett system som bara gynnar dem stora statligt finansierade verksamheterna som gömmer sig under en falsk privat fasad, som möjligör att man kan stjäla pengar från folket,

 6. Som sagt Jonas du har chansen här att visa att du är den riktiga frimarknadsförespråkaren om du bara byter retorik. En person som investerar sina pengar i en verksamhet ska givetvis få ta del av vinsten oavsett om han är skattebetalare eller riskkapitalist. Sen är det ju rent trams att kalla företag för privata när deras verksamhet investeras av skattepengar, det är inte ett privat företag, det rättare sagt ett statligt företag som fått bättre förmåner än sina konkurenter både i den riktiga privata sektorn och den statliga. Det är verkligen inte lika villkor och fri marknads fientligt! Snälla Jonas Sjöstedt säg detta åt dina så kallade ”Höger motståndare” som i praktiken gillar kommunist Kina och mussolinis ekonomiska modeller i smyg. Ta upp detta och dra ner byxorna på dem!

Kommentera