replik om vinster i välfärden i DN

Här en replik på Almega på DN-Debatt:

Vänsterpartiet föreslår att inga skattepengar ska gå till vinstsyftande företag i vård, omsorg, skola och förskola. Hela åtta av tio svenskar håller med oss om detta. Pressade av den starka opinionen har nu företagarorganisationen Almega gjort ett utspel om att reglering av vinster i välfärden inte skulle vara möjligt på grund av EU-rätten. Men lyfter vi blicken från Sverige och ser ut över Europa blir det tydligt att Almegas påståenden inte stämmer.

Det finns många medlemsländer i EU och EES som har någon form av begränsning för vilka som får driva vård, skola eller omsorg. Det är Sverige som är undantaget – få länder i världen har så generösa förutsättningar för företagen att plocka ut vinster från välfärden som vi har i Sverige. EU-rätten hindrar nationell lagstiftning som diskriminerar företag från andra medlemsländer, men det påverkar inte modeller som är utformade så att företag likabehandlas oavsett land.
I det så kallade Sodemarefallet prövade EU-domstolen regler i Italien om att inte tillåta vinstsyftande företag i äldreomsorgen. Domstolen fann då att detta inte stred mot EU-rätten. Med det som utgångpunkt avgjorde EES:s övervakningsorgan samma fråga gällande Norge. Denna gång handlade det om barnomsorg och andra välfärdtjänster. Även nu konstaterade man att det är möjligt att exkludera vinstsyftande företag. Det verkar som att Almega och EU-domstolen tolkar EU-rätten olika.

Det finns inte något måste enligt EU-rätten att behandla vinstsyftande och icke vinstsyftande företag lika i välfärden. Dessutom är välfärden ett område där medlemsländerna har ett större spelrum än på många andra områden att utforma sina egna modeller. Vänsterpartiets modell är utformad med den norska modellen som förebild. Kan Norge så kan också vi i Sverige.

Förutom att Almegas utspel målar upp en felaktig bild av rättsläget, så sprider det en farlig syn på demokratin. Vad de säger är att oavsett vad väljarna tycker om problemen med vinster i välfärden, så får man inte göra något åt dessa problem. Den politiska debatten kvävs när juridiska argument förs fram för att trumfa över demokratin. Frågan om vinster i välfärden är en av de största politiska vattendelarna idag och kommer att bli en av de stora frågorna i valet 2014. Att påstå att väljarna inte har rätt att påverka hur välfärden utformas är ett sätt att försöka beskära demokratin.

Problemen med att låta riskkapitalbolag styra äldreomsorg, skola och vård har blivit allt mer uppenbara. Häromdagen visades att det är vanligare på privata än kommunala gymnasieskolor att man sätter högre betyg än vad som är motiverat av de nationella proven. Detta samtidigt som de privata gymnasierna enligt Skolverket har hela 17 procent lägre lärartäthet än de kommunala. Man måste vara mycket naiv om man inte tror att vinstintresset skulle spela en avgörande roll här.

Skolbetygen är bara ett av många exempel på hur vinstintresset påverkar välfärden negativt. För Vänsterpartiet är det självklart att detta måste lösas och att det kräver att välfärden befrias från vinstintressena. Om bara den politiska viljan finns så är juridiken här inget problem.

2 reaktion på “replik om vinster i välfärden i DN

  1. Ja, om företag tar marknadsandelar genom att vara sämre är ju inget vunnit för andra än för det aktuella företaget t ex det skolföretag som skär ned på antalet lärare, skandal-fuskar genom att sätta för höga betyg eller det bussföretag som lägger lägsta anbudet och får uppdrag genom att städa sämre, inte byta dåliga däck eller som hårddrar de fackliga reglerna och låter förare jobba 14 timmars-pass vissa dagar följda av 3-timmarsdagar andra dagar. I den politiska retoriken (den högra) talas ofta om småföretagen som då djäkla effektiva men jag tror ofta de tar marknadsandelar just genom att vara sämre i nämnda avseenden. Inte alltid förstås men ofta.

Kommentera