Mer pengar till kvinnojourerna

Igår hade jag och Eva Olofsson en interpellationsdebatt med vår nya jämställdhetsminister Maria Arnholm. Ämnet var stödet till landets kvinnojourer. Kvinno och brottsofferjourerna gör ett avgörande arbete för att stödja och hjälpa de tiotusentals kvinnor och barn som misshandlas i sina hem varje år. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem, i genomsnitt mördas 17 kvinnor per år av sin partner i Sverige.

Kvinno- och brottsofferjourerna är avgörande för att bekämpa våldet. Ofta arbetar ideella krafter med denna praktiska solidaritet. Men många kvinnojourer har knappa resurser och får ägna mycket tid och möda för att söka bidrag för att fortsätta verksamheten. Många jourer får avvisa kvinnor för att de inte har plats och resurser. Det ser olika ut i olika kommuner. I många kommuner har Vänsterpartiet tagit initiativ tll att starta jourer eller till att ge dem mer stöd.

2011 lovade Fredrik Reinfeldt i sitt jultal att jourerna skulle få ökat stöd. Sedan dess har inget hänt. Jag tog upp frågan i partiledardebatten i januari och igår med den nya ministern. Igår kom åter löften om mer stöd och det är bra. Men det behövs mer än tillfälliga lösningar. Det behövs ett permanent stöd fördelat över hela landet. Vänsterpartiet har satt av ytterligare 200 miljoner kronor per år framöver i vårt budgetförslag för att klara uppgiften. Vi får hoppas att även regeringen kommer med något mer rejält när det konkreta förslaget väl kommer. Under tiden får många misshandlade kvinnor inte den hjälp de behöver –  det är inte acceptabelt.

läs mer i SvD, Aftonbladet och hos Vänsterpartiet

I måndags var jag i Värmland. Bra besök i Grums och Karlstad. Läs mer i VF och NWT.

Ulla och jag har skrivit en text i Dagens Arena om finanskrisen och EU.

3 reaktion på “Mer pengar till kvinnojourerna

  1. Det naturligtvis bra att kvinnojourerna får mera resurser, alla som verkar mot våldet i samhället bör få all hjälp de behöver. Men…..
    Ingen, ingen ska behöva utsättas för kränkande behandling varken med ord eller fysiskt, varken på Internet eller i verkligheten. Ingen ska behöva känna sig eller sin familj hotad och vara rädd. Alla ska få leva ett värdigt och tryggt liv.
    Vi måste ställa krav på de ansvariga inom rättsapparaten. De skall se till att det finns effektiva lagar och regler, så att dessa kriminella eller sjuka människor tas om hand. Det verkar som polisen, åklagare och andra inte en ids göra utredningar i helt uppenbara fall. Det lär finnas människor som tvingas leva under sk skyddad identitet, och den som hotar dem går fri. För mig är det helt obegripligt. Polisen och de som skriver lagarna måste göra sitt jobb. Sätt press på beslutsfattarna det är de som måste få ordning på detta !! Eller hur ?

  2. Våld i nära relationer förekommer oavsett kön och sexuell läggning samt etnicitet. Mot den bakgrunden bör diskussionen breddas och det feministiska
    inflytandet tas bort.

  3. Det är tråkigt att vi 2013 inte har kommit längre i debatten är så här. Frågan du bör ställa dig Jonas är VAR ska män vända sig om de blir misshandlade? Alla dessa myter som det spinns vidare på. För ett par dagar sedan publicerades en undersökning i vårt grannland Finland som visar att det är 50-50 i vem som utövar våld i en nära relation. Lika mycket män som kvinnor. Ett parti som Vänsterpartiet som borde värna om jämlikhet för ALLA går in i den feministiska fällan. Det är inget annat än skandal och jag hade väntat mig mer både av dig och av Vänsterpartiet.

Lämna ett svar till Lennart Emilsson Avbryt svar