Folkomröstning i Västerbotten

Idag har landstingsfullmäktige i Västerbotten behandlat frågan om akutsjukvården i inlandet. Frågan blir allt hetare nu när den första folkomröstningen på landstingsnivå blir verklighet i länet. Det har varit en hel del politiskt spel både om datum för folkomröstningen och vilken fråga som ska ställas. Majoriteten bestående av S och MP har med rätta fått kritik för att dribbla med frågeställningen och inte vilja förhandla med Doroteauppropet som har samlat in de nödvändiga namnen. Därför var det ganska logiskt att dagens beslut blev att folkomröstningen blir av, men beslutet om den exakta frågan och datumet sköts upp.

Folkomröstningen kommer att handla om akutplatserna på sjukstugan i Dorotea och om ambulansen i Åsele. Men den har en djupare symbolisk betydelse. Det är lite av ”hit men inte längre” från inlandets sida. När grundläggande service som sjukvård monteras ner försvinner förutsättningarna för att leva och för att företag ska utvecklas i delar av inlandet. Kommunerna är redan hårt pressade av minskande befolkning och försämrad service. Därför uppfattas det med viss rätt som en strid för livsvillkoren i glesbygdskommunerna i inlandet.

Det gick tidigt prestige i hela processen. Förslagen till nedskärningar var panikartade och ogenomtänkta. Men majoriteten bestående av S och MP har hållit fast vid dem benhårt. Om de hade velat hade du enkelt kunnat lösa hela frågan utan folkomröstning. Själva folkomröstningen kan bli betydligt dyrare än den årliga besparingen. När majoriteten dessutom vill tvinga igenom en frågeställning som de som har samlat in namnen inte vill ha så hårdnar konflikten. Det har blivit en principstrid om att respektera folkviljan och de nya reglerna för folkinitiativ och folkomröstningar.

Här är några av tankarna om de olika politiska aktörerna inför omröstningen.

Vänsterpartiet är starkt i Västerbotten. Vi finns i alla kommuner och har från början gått emot nedskärningarna. Det ledde till att vi lämnade majoriteten i landstinget och gick i opposition. Vi röstade för en folkomröstning och vill att partierna och Doroteaupproret gemensamt formulerar frågan på valsedeln. I kampanjen inför omröstningen kommer vi att storsatsa för att höja valdeltagandet och vinna. I ett rött län som Västerbotten kan det spela stor roll. Vi kommer inte att kampanja ihop med de borgerliga partierna. Det är den borgerliga politiken på riksnivå som har försämrat ekonomin för landstinget och sjukvården.

Alliansen uppträder som en enhet men de borgerliga partierna är relativt svaga i länet. Exempelvis finns det flera kommuner där moderaterna inte ens är representerade i kommunpolitiken. Alliansen ser sin chans att tvåla till socialdemokraterna med en folkomröstning och vill helst dra ut på den tills valdagen 2014 för att det ska påverka de andra valen. Alliansens problem är att de stöder en politik på riksnivå som direkt drabbar sjukvården i länet. När statsbidragen inte räknas upp med kostnadsökningarna måste sjukvården spara. De privatiseringar som regeringen påtvingas oss innebär att allt mer resurser satsas på privat vård i Umeå medan sjukvården i andra delar av länet får stå tillbaks. Sannolikt inser många väljare detta.

Majoriteten i landstinget består av S och MP. De spelar högt i och med att de låste sig tidigt och röstade emot en folkomröstning. Socialdemokraterna är starka i länet men kommer att få det svårt att mobilisera sina väljare för en nedskärningspolitik som drabbar utsatta inlandskommuner. MP har legat lågt och duckat bakom det stora partiet. De har en mycket svag organisation i inlandet. Miljöpartiet har kanske den svåraste sitsen av alla partier, hur ska de kunna förklara att de är emot en lokal folkomröstning? Något som de normalt sett brukar vara positiva till. Det verkar nästan som om majoriteten hoppas på att valdeltagandet i folkomröstningen ska bli så lågt att de kan försöka strunta i den. Det är mycket oklok strategi som bäddar för mer konflikter i framtiden.

SD, nä det här är Västerbotten, de finns inte.

Även om frågans formulering och datumet återremitterades idag så kommer folkomröstningen att bli av, sannolikt senare i år. Det ser jag fram emot. Det blir en utmärkt möjlighet att diskutera sjukvård och landsbygdsfrågor i ett bredare perspektiv. Själv kommer jag att ta aktiv del i det arbetet med flera valmöten i mitt hemlän.

Läs mer i VK, VF och Norran

5 reaktion på “Folkomröstning i Västerbotten

 1. Bra! Jag håller med. Det här är ett sätt för glesbygden och landsbygden att säga ”Hit men inte längre”. Uppror pågår i hela landet, sakfrågorna varierar men i grunden så handlar det om samma sak. Att bli hörda, respekterade och delaktiga.

 2. Landstingsmajoriteten, socialdemokraterna och miljöpartiet beslutade den 8 november 2011 om nedläggningen av akutvårdsavdelningen på sjukstugan i Dorotea, vilket medförde en väsentlig förändrad verksamhet från sjukstuga till hälsocentral. Dorotea sjukstuga var fram till den 1/2 2012 ett väl fungerande och väl utrustad medicinsktekniskt minisjukhus i glesbygd. Och med den personal som fanns har de lokaler och den utrustning som behövdes för att god vård ska kunna ges utifrån ett högt patientsäkerhetstänkande. Akutintaget hade all medicinsk utrustning som behövdes och läkare och sjuksköterska som kunde göra en snabb medicinsk bedömning, ge behandlingsinsatser och god vård vid akuta hjärtinfarkter, stroke, andningsproblem och andra akuta sjukdomstillstånd, samt tillgång till en vårdavdelning för inläggning och observation dygnet runt. Tillgång till helikopterplatta och ambulansflyg för ev vidare transport till sjukhusen i Umeå eller Lycksele.

  Landstingets nedläggning av vårdavdelningen den ½ 2012 med fyra vårdplatser som inte för så länge sedan renoverats för flera miljoner, där vård/omvårdnad, eftervård/rehabilitering av patienter gavs som var medicinskt färdigbehandlade på Nus och Lycksele lasarett, samt vård i livets slutskede, infusionsbehandlingar på dagtid, inneliggande patienter för observation mm.
  Av de inneliggande patienter, fick två patienter flytta till äldreboendet, de övriga skickades hem.
  Landstinget raserade en unik och väl fungerade sjukvård i glesbygd. Frågan är hur man nu ska kunna säkerställa patientvården, som är ett grundläggande krav på god vård, enligt Patientsäkerhetslagen. Ett högt och aktivt patientsäkerhet är ett fundamentalt krav på hälso- och sjukvården. Det finns uppenbara brister då landstingsledningen inte kunnat redovisa någon riskanalys eller konsekvensbeskrivning utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och utifrån Patientsäkerhetslagen (2010:659). Besluten har genomförts i raketfart, och är så ogenomtänkta, att man äventyrar både liv och hälsa för medborgarna och detta kan komma att påverka patientsäkerheten, vilket medfört en stor oro och otrygghet bland befolkningen i hela fjällkommunen.
  Jag är djupt tacksam för att Du förstår livsbetingelserna i Västerbottens inland. Människovärdet är en hörnsten i vår demokrati. Bristen på solidaritet förskräcker. S och MP:s formulering på frågan är djupt kränkande mot befolkningen i Dorotea som startade folkinitativet och uppvisar maktens arrogans.

 3. Pingback: Folkomröstningen om akutsjukvård i inlandet | Vänsterpartiet Västerbotten

 4. Mycket bra beskrivet Gunilla Jönsson! Vi behöver all hjälp vi kan få mot dessa ”maktnissar”. När jag läser din sammanfattning om hur det sett ut på sjukstugan i Dorotea före 1 febrari 2012, ja, då inser jag ännu mer vad vi förlorat.
  Och dessutom tillhör vi dem som har längst till Lycksele och Umeå. Det är för mig obegripligt att de lokala politikerna, (S) och (V), kan gå med på dylika försämringar i sin egen kommun och utan tanke på sina väljare, arrogans kallas det enligt mitt sätt att se. Eller är det partipiskans snärtar som åstadkommit sveket mot väljarna? Troligast är det så. Men borde inte den lokala befolkningen och hembygden väga tyngre än Peter O:s piska?
  Eftersom (V) i Dorotea svikit oss i frågan så hoppas vi på er hjälp fullt ut.

 5. Angående Folkomröstningen den 8 september 2013.

  Kom ihåg före Ni röstar ”JA” i detta val att det hela handlar om ekonomiska prioriteringar inom sjukvården, vilket i detta fall innebär i klartext att Du som har det bra nu kommer att få det något sämre för att hjälpa de som har det sämre nu som då kommer att få det något bättre. Tro INTE att det bara är Landstinget eller någon annan som betalar ”kalaset” härvidlag.

  Är Ni således beredda att hjälpa andra genom att själva avstå från en del sjukhjälp, då skall Ni rösta ”JA” nu.

Kommentera