Bättre sjukvård i region Skåne

Kriskommissionen
Sjukvården i Skåne är i kris med privatiseringar och stora nedskärningar. Alliansen och Mp som styr verkar ha tappat greppet om utvecklingen. Vänsterpartiet Skåne gör ett ambitiöst arbete för att ta fram alternativ genom en kriskommission. Att lyssna på patienter och pesonal är en viktig del av det arbete. Läs mer här. Finns även på Facebook.

Kommentera