6 reaktion på “Ta vara på solenergin

 1. Även om Sverige fortsätter att satsa på kärnkraft så måste man hänga på tyskarna när de växlar spår och drar upp tempot. De är ju ekonomiskt och ingenjörsmässigt klart ledande i Europa och har så länge varit. Sverige är väl ett bihang till Tyskland på dessa, och nästan alla andra, områden. Onaturligt om vi inte hänger på vad gäller energi-bytar-politik.

  Tycks som att svenska politiker är mer försiktiga med att initiera stora kursändringr utan hellre lämnar över bestämmanderätten till industriägare, fack, marknaden medan deras kollegor i Tyskland har mer självtillit och står på TVÅ ben: tilltro till att politiker kan ta beslut + tilltro till kapitalägare, fack och marknaden.

  Det svenska politiska systemet funkar bra ändå men vi blir sällan först med något nytt. Som i fotboll är vi bra på att försvara oss, tar ständigt poäng och rankas rätt högt men sällan stora segrar (sett över decennier typ).

 2. Teknologin exploderar. Var tog energigenombrotten vägen i denna explosion? Bygga ut kärnkraften är en föråldrad teknik! Det finns energiteknologi som handlar om fri energi som kan göra våra livet enklare och minska exploateringen av planeten. I Schweiz – Methernitha kollektivet – finns det fungerande modeller av bränslefria, självdrivna apparater som använder fri energiteknologi.

  I rådande system är den stora massan handlingsförlamad. En situation som finanskrafterna uppfattar som samtycke och därmed försvåras genomförandet av fri energiteknik. Ekonomiska monopolet ligger i händerna på några få privata fondbanker, och dessa banker ägs av de rikaste familjerna i världen. Deras plan är att söka kontrollera världens kapitalresurser och på så vis kontrollera varje persons liv genom tillgång, eller icketillgång, på produkter och tjänster.

  En oberoende källa av fri energi i händerna på var och en förändrar pengars värde och därmed förstör detta alla planer på monopolets kontroll. Därför gör ägarna av monopolet allt för att förbjuda fri energi.

  Det finns hur mycket fri energi som helst att tillgå. Vad drivs människan av? Vi drivs inte av kärnkraft, olja, kolkraft, vattenkraft, vindkraft etc. Vi drivs av fri energi! De flesta tror nog att vi drivs av mat. På sätt och vis är det riktigt, men maten drivs också den fram av fri energi som handlar om skapelsens överflöd av eterenergi.

  Dagens förvaltare av politiska och ekonomiska systemet kan bara fortsätta göra vad de alltid gjort; utnyttja och suga näringen ur planeten, människor och annat liv.

  Tillgången till fri energi är så självklar – ändå så revolutionerande tanke och upptäckt. Genom ständig programmering och manipulation blir människan mästare på att krångla till det. Det är dags att svenska politiker vaknar inför den fria energins möjligheter – Teknologin exploderar. Var tog energigenombrotten vägen i denna explosion?

 3. Christer, så här tror jag: Kärnkraften utvecklas också. Det är inte en enda teknik utan sammansatt av en massa delar. Sandvik utvecklar ständigt legeringar baserade på metallen zirkonium som bättre klarar korrosion, strålning och hetta; Westinghouse utvecklar säkert sina uran-bränslestavar och grafit-moderatorer. Elföretagen, de som gör pumpar utvecklar sina produkter, styrsystem osv, osv.

  Alltså fel att hävda att alla kärnkraften är föråldrad och tekniskt sett döende. Alternativa energiformer konkurrerar inte med ett sjunkande skepp utan ett som både flyter och rör sig framåt. Motiven för att styra bort från kärnkraft är av andra slag än tekniska.

 4. Gunnar. ”Motiven för att styra bort från kärnkraft är av andra slag än tekniska.” Vilket jag delvis redogör för i mitt inlägg: ‘Ekonomoska monopolet ligger i händerna på….’

  Fri energi är källan som kan förändra hela vårt levnadssätt. Något som kärnkraften inte klarar av. Med fri energiteknik behöver vi till exempel inga uran-bränslestavar; ingen kärnkraft med de risker som strålningen medför vilket vi kan ta del av genom Fukushima katastrofen.

  Frågan som var och en bör ställa sig är: Vilket samhälle vill vi ha?

 5. Pingback: Satsa på SOLidaritet – Elektrolysen gör framsteg | Nemokrati

 6. I Sala och Heby kommuner satsas det på solkraft.
  Del en ekonomisk förening som bygger sig solcellsanläggningar, dels privata fastighetsägare som lägger anläggningar på sina tak.
  Det mesta är initierat av det lokala energibolaget SHEab.
  Kanske något att titta på.

Kommentera