Rätt till heltid för bättre jämställdhet

Skriver i Folket om rätten till heltid, ett viktigt förslag för att höja kvinnors inkomster:

För den som tvingas arbeta deltid är det ofta svårt att få lönen att räcka i slutet på månaden. Framför allt drabbar detta kvinnor. Det visar en ny jämställdhetsrapport från SCB.

I dag jobbar en tredjedel av kvinnorna deltid, men bara var tionde man. Det är framför allt i yrkesgrupperna med mest kvinnor som deltider är det enda som erbjuds. Att så många kvinnor tvingas arbeta deltid är en av de viktigaste orsakerna till inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

Förutom att den som arbetar deltid varje månad får mindre pengar i lönekuvertet, så blir pensionen lägre och löneutvecklingen går långsammare. Deltidsarbete under några år får därmed konsekvenser för inkomsten under resten av livet. Den nya rapporten visar att den absolut vanligaste orsaken till kvinnors deltidsarbete är att de inte kan få något heltidsarbete. Det gäller hela 200 000 kvinnor runt om i landet. En annan vanlig orsak är att man har gått ner i tid för att hinna ta hand om barn eller andra anhöriga, till exempel ens äldre föräldrar. Om fler kvinnor ska kunna arbeta heltid måste vi ta tag i båda dessa orsaker.
För det första behövs det en lag om rätt till heltid. I branscher där det mest är män som arbetar har det under lång tid varit möjligt att ha minimalt med deltider. Där har man organiserat arbetet utan att män i någon större utsträckning arbetar deltid mot sin vilja. Det måste vara möjligt även inom kvinnodominerade branscher. Den som vill jobba deltid ska naturligtvis kunna göra det. Men normen att en anställning ska vara på heltid måste stärkas. Redan i dag kan kommuner och landsting bli bättre som arbetsgivare. Tyvärr har de anställda där inte alltid rätt till heltid ens när vi är med och bestämmer. Där behöver vi bli bättre. Men även då behövs lagstiftning för att anställda i alla branscher och i hela landet ska kunna jobba heltid.

För det andra behöver vi satsa mer på välfärden. När ens föräldrar blir äldre men inte får det stöd de behöver från hemtjänsten, är det många kvinnor som går ner i arbetstid för att hjälpa dem. Andra går ned i arbete eftersom de inte kan få barnomsorg när de jobbar tidiga morgnar, sena kvällar eller helger. Särskilt ensamstående föräldrar är beroende av en bra barnomsorg. Problemet blir ännu större av att många av de stora kvinnoyrkena inom vård och omsorg innebär just sådana obekväma arbetstider. Vänsterpartiets vill därför införa en rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och vi vill öka resurserna till äldreomsorg och annan välfärd.

Fredrik Reinfeldt har pratat om kvinnors deltidsarbete som ett problem, men när det kommer till kritan sätter regeringen stopp för en lagstiftning om rätt till heltid. Och resurserna till välfärden urholkas för varje år som går eftersom statsbidragen inte skrivs upp. Det duger inte. För att kvinnor och män ska få samma möjligheter räcker det inte med fina ord. Det som behövs är konkreta lösningar.

Josefin Brink reder ut begreppen i Agenda

6 reaktion på “Rätt till heltid för bättre jämställdhet

 1. Det är bra med rätt till heltid, men samtidigt är det viktigt med rätt till deltid, vilket har varit bra för sådana män som jag, som hellre lägger en del av vår tid på barnen än på att tjäna mer pengar. Borde man inte samtidigt på något sätt öka på incitamenten för fler män att arbeta deltid så att de kan få mer tid med sina barn? Det blir jämställdhetsfrågan, fast från andra hållet.

 2. Rätt till vad man vill om det är hel-eller deltid. Eller rätt till medborgarlön?

  Det finns inte lönearbete för alla, inte i alla fall om man fortsätter att stödja slavarbete t.ex. fas3.
  Varför man fortfarande babblar mantran arbeta arbeta arbeta?
  Vad är att arbeta? Är det att skruva muttrar eller ta hand om sitt barn t.ex?
  Varför har vi maskiner, robotar etc. om vi v i l l lönearbeta dvs. skruva muttrar?

 3. Jag har bara funderingar med tanke på dagens händelser kring SD och att partiet växt och tänkte dela med mig av mina unika(?) tankar. Antar att ni har funderat en del på hur ni ska bemöta SD och har någon slags strategi. Om det är så att människor helt enkelt inte känner till hur integration och invandring fungerar, har ni funderat på någon slags upplysningskampanj (ex tillsammans med S och Miljöpartiet) eller liknande? Berätta mer utförligt hur saker redan går till (flyktingmottagande, integration), vilka problem det kan finnas på olika plan osv?

 4. Även rätt till deltid är en viktig reform. Många vill ändra livsstil men sitter fast på en heltid. Mindre betalt men mer fritid är vad många vill ha.

 5. Pingback: Bloggen

Kommentera