En regering som struntar i Norrland

Vi har en regering som är snål mot norra Sverige. Nödvändiga investeringar i infrastruktur blir inte av. Norrbotniabanan, en modern kustjärnväg, mellan Umeå och Luleå blir inte byggd med dagens regering. Det är dåligt för miljön, industrins konkurrenskraft och Norrlands utveckling.

Igår kom ännu ett exempel till på att regeringen inte bryr sig om infrastrukturen i norra Sverige. Den finska regeringen, Umeå kommun och Vasa stad vill alla satsa på att säkra färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa. Idag hotas den efter att det privata färjebolaget har gått i konkurs. Om även den svenska staten satsar på trafiken så finns det goda möjligheter att få medfinansiering från EU för att säkra och utveckla trafiken. Några stora summor handlar det inte om för den svenska staten, däremot stora miljövinster och stora möjligheter till bättre samarbete mellan norra Finland och norra Sverige. Men regeringen verkar vara helt ointresserad. Detta trots att färjorna som går via Åland har kvar taxfreeförsäljningen vilket ger dem en uppenbar konkurrensfördel.

Det är ett exempel i raden på hur regeringen inte bryr sig om att satsa på norra Sverige. Igår diskuterades frågan i riksdagen. De borgerliga ledamöterna från Västerbotten valde att inte delta i debatten, det kan man kanske förstå med tanke på hur lite de har att komma med. Se debatten här. Läs mer i VK och VF.

Kanske kan det ha betydelse att den finska ansvariga ministern, Merja Kyllönen, kommer från Vänsterförbundet medan den svenska är moderat.

5 reaktion på “En regering som struntar i Norrland

  1. Mkt glädjande att SJ faktiskt har många turer från Umeå mot Sthlm och Gbg till låga ”folkpriser”. Man måste vara ute i god tid men då finns många sådana att välja bland. Köper man med kort varsel är resorna dock väldigt dyra enl min mening. Köpte Sthlm-Umeå kl 9-15 (hela nya vägen) för 195 kr. Var då ute ca 3 veckor före avresa. Har nyligen hört att Y-buss som tar ca 450 kr enkel resa, 11 tim, har dragit in några turer då tåget nu börjat gå. Resandeunderlaget tycks redan ha minskat. Ur miljö-, säkerhets- och tidssynpunkt är det positivt.

  2. Håller med dig Herr Sjöstedt. Det har med osynliga handen att göra dvs marknaden. Den vet bäst och fattas det något som behövs så tar marknaden hand om det. Det är en mycket destruktiv och farlig religiositet.
    Å andra sidan har ju regeringen bestämt att de områden som producerar minst el ska få betala mest för densamma. Det gynnar ju Norrland och missgynnar oss i söder. Jag hoppas att V har insett orättvisan i även detta?

  3. Pingback: Regeringen struntar i Norrland | Vänsterpartiet i Skinnskatteberg

  4. Jag tror att den främsta anledningen till att regeringen inte vill investera i Norrland är att de är sura över att Norrland röstar rött. Men med den attityden så lär ju stödet för dem minska ännu mer. En viktig anledning till att det samlade stödet för de rödgröna ökade förra valet i norra Norrland till skillnad från i resten av landet var nog just att de rödgröna till skillnad från alliansen tydligt lovade att bygga Norrbottniabanan..

  5. Tusen tack Jonas för att du skriver så att man verkligen får veta vad som händer i Riksdagen! Undantaget dig så verkar verkligen våra västerbottniska riksdagsledamöter otroligt handfallna!

    Det verkar gå oändligt bra att skörda våra norrländska naturtillgångar utan att ge ett öre tillbaka och sända profiten söderut, men inte att vi får tillgång till våra intjänade pengar! Din kompis Sören Wibe skildrade just detta briljant.

Kommentera