Kommunalval i Finland

Igår var det det kommunalval i Finland. Valdeltagande var som vanligt ganska lågt, 58,2 %. En orsak kan vara att riksdagsvalet inte sker på samma dag, något att fundera över när man diskuterar skilda valdagar i Sverige. Det låga valdeltagandet kan också vara en bidragande orsak till Vänsterförbundets beskedliga resultat på 8.0 % på riksnivå. En annan orsak kan vara att alla större partier utom Sannfinländare och Centern sitter i regeringen.

Lite förenklat kan man säga att ingen vann. Alla partier utom Sannfinländarna backade jämfört med kommunalvalet 2008. Men Sannfinländarna ökade betydligt mindre än befarat och fick omkring 12 % istället för runt 19 % som i riksdagsvalet 2011. Ett parti som har svårt att få seriösa kandidater på riksnivå kan nog ha ännu större problem lokalt.

Vänsterförbundets valresultat var en besvikelse, det fanns förhoppningar om att gå fram detta val. Men partiet backade 0.8 % jämfört med det förra kommunvalet och 0.1 % jämfört med riksdagsvalet förra året. Samtidigt är resultaten goda för att vara vänster i Norden. I en stad som Kemi i norra Finland kammar partiet hem hela 32.4 % av rösterna. Även resultaten i Helsingfors, 10.2%, och Åbo, 13.4 %, står sig väl.

Finland har ett utpräglat personvalssystem. Vänsterförbundet har fått en ny valdrottning.  I Åbo sopade Li Andersson, 25 år, hem kommunvalet med flest personröster av alla kandidater. Li är också ordförande för Vänsterunga. Ett av många tecken på att en ny yngre vänster håller på att ta plats inte minst i södra Finland.

4 reaktion på “Kommunalval i Finland

  1. har finnarna trycknings rätten kvar ? För hur intressant är det att gå och rösta på ” mitt parti ” om jag inte kan stryka folk jag inte har förtroende för , sverige bör åter införa och utöka stryknings rätt .

  2. Svenska Folkpartiet (SFP) backade inte heller. Så Det var inte bara Sannfinländarna som inte backade. Räknas utbrytarpartier ur SFP med så ökade andelen röster på finlandssvenska partier.

  3. Pingback: Högersväng i finska kommunalvalet | Svensson

  4. Till Per-Arne Johansson: Finland har inget listval, där man stryker folk, utan ett utpräglat personvalssystem, där man bara kan rösta en person. Detta system har enligt min mening många negativa konsekvenser. Partierna lockas att ha många kändisar (skönhetsdrottningar, TV-stjärnor, idrottsfolk osv.) som sina kandidater, trots att de kanske aldrig sysslat med politik. Det blir också en osund konkurrens om röster mellan samma partiers kandidater, som dessutom kräver stora kampanjpengar (egna eller vänners) osv. Även mutor i finansieringen har förekommit i relativ stor utsträckning åtminstone i de tidigare valrörelserna. En del av dessa mutskandaler har nylihgen behandlats i domstolar här.

Kommentera