Tvångsprivatisering på de äldres bekostnad

Replik om regeringens tvångsprivatisering i DN:

Problemen med att låta vinstsyftande företag sköta välfärden blir allt mer uppenbara. Men regeringen håller fast vid sin linje och vill nu tvinga kommuner runt om i landet att tillåta privata företag att driva skattefinansierad äldreomsorg. Äldreminister Maria Larsson skriver på DN Debatt att förslaget kan genomföras redan 2014. Istället för att ge riskkapitalbolagen mer makt vill Vänsterpartiet bygga en äldreomsorg där de äldre står i fokus, skriver partiledaren Jonas Sjöstedt.

Den så kallade Lagen om valfrihet (LOV) innebär att äldreomsorg eller annan välfärdsverksamhet görs till en marknad. Privata företag ges rätt att starta verksamheter som de sedan får betalt med skattepengar för. Lagen finns redan i dag men det är upp till kommunerna om de vill använda den, vilket regeringen vill ändra på genom att införa en tvingande form av LOV.

Den rapport från Socialstyrelsen som Maria Larsson hänvisar till visar att privata äldreboenden har mer än 10 procent lägre personaltäthet än de kommunala. Inom hemtjänsten visar rapporten att de privata har lägre andel personal med rätt utbildning och att det är mer än dubbelt så många som bara timanställning jämfört med den kommunala. Det är inte förvånande eftersom vinsterna måste tas någonstans ifrån, men för att skapa en god äldreomsorg är personalen avgörande.

LOV innebär att företagen själva får bestämma när, var och med vilken inriktning de startar skattefinansierad verksamhet. Detta försvårar möjligheterna att samordna välfärden. Det ger också företagen möjlighet att plocka de mest lönsamma delarna av äldreomsorgen, medan mindre ”attraktiva” områdena och grupper lämnas till det offentliga. Istället för att skattemedlen går dit där de gör störst nytta för dem som använder välfärden, ska de nu styras dit där företagen anser det mest lönsamt.

Ett val mellan Carema och Attendo är inte någon särskilt meningsfull valfrihet. Riktig valfrihet handlar istället om att det ska finnas så mycket personal, att man själv får välja när man ska gå ut och gå en promenad eller stiga upp på morgonen. För att skapa sådana möjligheter att påverka sin egen vardag och omsorg behöver samhället satsa mer resurser på äldreomsorgen.

Med mer resurser till äldreomsorgen skulle också fler äldre få ökade möjligheter att välja äldreboende. Det hindras i dag framför allt av att det råder brist på platser på boendena – inte brist på privatisering. Att släppa in vinstdrivna företag innebär ännu mindre resurser till själva verksamheten, eftersom en del av resurserna då ska gå till vinster åt ägarna. Tvångsprivatiseringarna sker därmed på de äldres bekostnad.

Vänsterpartiet ser gärna att det finns flera olika aktörer, till exempel ideella föreningar eller non profit-företag, som komplement till den offentliga äldreomsorgen. Och självklart ska det inom det offentliga finnas olika alternativ och former anpassade efter individen. Till exempel vill vi att många fler ska kunna få äldreomsorg på annat språk än svenska. Men de företag som enbart är ute efter att göra vinst anser vi inte har något i välfärden att göra. Att införa tvångs-LOV för hela landet är ett steg i helt fel riktning.

En reaktion på “Tvångsprivatisering på de äldres bekostnad

 1. Hej!
  Många håller med om att kapitalintressen, stora bolag, gör stora vinster på våra skattepengar och att det ska stoppas. Vänsterpartiets förslag om vinstak (motsvarande statslåneränta) är konkret och genomförbart – Då tycker jag att det förslagwt ska föras fram d.v.s. vinsttak inte nej till vinster i välfärden. Dessutom – om man lägger konkreta, genomförbara förslag som både s och Mp gjort har jag svårt att se skillnaden mellan vår och deras förslag när jag tittar på hur det här skulle påverka de stora bolagen intresse för t.ex. äldreomsorg och skolan.
  Jag tycker att det är bra att du tydligt uttalar stöd för ideella föreningar och non-profit, att det är kapitalets försämringar av skloa ch omsorg det gäller liksom deras köp och försäljning av sina utbildnings-och omsorgsföretag det gäller.
  Jag tror den stora utmaningen för vårt parti är vad vi vill och inte alla nej som vi säger. Hur vill vi förbättra skolan, vården – inte bara fler lärare, sjuksköterskor utan hur demokratiserar vi den offentliga sektorn, avbyråkratiserar den????

  Partiets huvudfråga borde vara hur vi ställer om Sverige för bättre miljö och klimat och hela tiden kopplat till fler jobb. Det är positiva krav mot framtiden. Det finns som jag ser det ett röd-grönt parti i Sverige,Vänsterpartiet.Låt det synas i varje uttalande, debattinlägg. Det är bråttom och kanske inte opportunt att kritisera konsumtionssamhället och dess avarter – men om vi är konkreta borde vi kunna få stöd för en sån politik – bostäder, infrastruktur, skolor, ny produktionsteknik, nya transportsystem

  Hälsninga!

  Göran Brolund, Uppsala

Kommentera