Ge Riksbanken ett sysselsättningsmål

Från SvDs debattsida, skrivet av Ulla Andersson och mig:

Beskedet att Riksbanken sänker räntan kom efter ovanligt mycket debatt om behovet av en räntesänkning. Vad beslutet skulle bli var in i det sista svårt att förutsäga eftersom Riksbanken har ett så ensidigt inflationsmål och effekten på sysselsättningen är underordnad. Det är hög tid att ge Riksbanken ett sysselsättningsmål. Det skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt och ekonomisk-politiska talespersonen Ulla Andersson.

Även inom Riksbanken finns kritik mot att man länge har hållit en onödigt låg inflation på sysselsättningens bekostnad. Vice riksbankschefen Lars E O Svensson menar att inflationen har varit för låg de senaste femton åren och arbetslösheten i snitt 0,8 procentenheter för hög. Under dessa år har enligt honom i genomsnitt nästan 40 000 personer varit arbetslösa i onödan.Både konsumentprisindex och den underliggande inflationen har under de senaste femton åren trendmässigt klart understigit inflationsmålet på 2 procent. En penningpolitik som trendmässigt ligger under inflationsmålet påverkar sysselsättningen negativt, eftersom realräntorna blir högre än vad som motiveras av konjunkturläget.

Detta visar att riksbankslagen behöver kompletteras med ett uttalat mål för den reala ekonomin. Det mest lämpliga sådana vore att sätta ett mål för sysselsättningen. Vänsterpartiet vill att penningpolitiken ska understödja ett medelfristigt sysselsättningsmål om en sysselsättningsgrad på 80 procent. Detta mål ska inte vara underordnat målet om prisstabilitet.

Att Riksbanken har hållit inflationen lägre än sitt eget mål har gjort stor skada. Men även om inflationen hade legat på 2 procent så är det väl lågt att ha som mål – det finns ett tydligt behov av att höja inflationsmålet.

Debatten om att man bör höja inflationsmålet pågår runt om i världen, men här hemma har det varit förhållandevis tyst. En höjning av inflationsmålet till 3 procent kan bidra till lägre arbetslöshet och en mer stabil ekonomisk utveckling. Inte minst har den senaste finanskrisen visat att det behövs en högre fallhöjd för räntan för att därigenom kunna stimulera ekonomin. När konjunkturnedgången blir för djup kan inte centralbankerna gasa i tillräcklig utsträckning, som IMF:s chefsekonom uttrycker det.

Sedan inflationsmålet infördes för nästan tjugo år sedan, har arbetslösheten i genomsnitt legat på över 8 procent. Bara under en enda månad har arbetslösheten understigit 4 procent. Vad gäller sysselsättningsgraden så är den idag fortfarande 8 procentenheter lägre jämfört med vad den var under 1990-talets början. Det är hög tid att låta den ekonomiska politiken fokusera på full sysselsättning.

En reaktion på “Ge Riksbanken ett sysselsättningsmål

  1. För att högre inflation ska ge fler jobb så måste den högre inflationen ge lägre reallöneökningar. Om löntagarna kompenserar sig med högre löner för att få samma reallöneökning får vi inte lägre arbetslöshet.

    Istället för att ändra penningpolitik skulle vi kunna förhandla om reallöneökningar istället för nominella löneökningar i avtalsrörelsen. Då skulle inte nivån på inflationen spela någon roll alls för arbetslösheten. Facken skulle ha hela makten över nivån på arbetslösheten.

Kommentera