En seger för Ojnareskogen

Igår kom beskedet att Mellanskog upphör med avverkningen i den skyddsvärda Ojnareskogen på Gotland. Det är en stor seger för alla de aktivister och naturvänner som har demonstrerat och argumenterat för att skydda området. Trycket blev för stort på Mellanskog som nu vill avvakta den rättsliga prövningen i HD. För Nordkalk som vill bryta i området är det ett riktigt bakslag – för miljörörelsen en viktig seger.

Frågan är nu inte bara rättslig, den är också politisk. Det aktuella området borde ha skyddats när de angränsande områdena fick sitt skydd för några år sedan. Unika naturvärden, hotade arter och färskvattnet står på spel. Det är i praktiken regeringen som pekar ut vilka områden som ska utses till Natura 2000 områden även om det sedan är EU-kommissionen som formellt bekräftar beslutet. Det är nu som regeringen ska ta sitt ansvar och skydda skogen, att i det här läget inte göra det är också en form av beslut – mot miljön. Frågan är redan utredd av en tidigare regering. När det är gjort är det dags att se över miljöbalken så att inte liknande områden kan förstöras framöver. När miljöbalken försämrades 2009 för att göra den här sortens exploatering möjlig röstade bara Vänsterpartiet mot beslutet – nu är det dags att inse att den förändringen, som då framställdes som en formalitet, allvarligt urholkade miljöskyddet.

Än är inte segern vunnen. Men gårdagens beslut var en viktig delseger – grattis och tack till alla de naturvänner och aktivister som gjorde den möjlig.

läs mer i DN, SvD, SR och Helagotland.

Kommentera