Så tar vi tillbaka välfärden

Idag skriver jag och Ulla Andersson i DN om hur vi ska ta bort vinstintresset ur välfärden;

Skattepengar avsedda för skola, vård och omsorg ska inte försvinna som vinster i privata företag. Vi vill ha en jämlik välfärd där man fokuserar på kvalitet, skriver Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson som i dag presenterar Vänsterpartiets nya förslag i Almedalen.

När vi möter välfärden ska kvaliteten komma först och det ska vara våra behov som avgör vilket stöd vi får. Det är en trygghet som ska finnas för elever i alla skolor och för alla äldre oavsett äldreboende. De gånger vi tvingas uppsöka vården ska vi vara trygga i att resurserna där fördelas så att den i störst behov av vård prioriteras, inte den som är lönsammast att behandla.

Men i dagens välfärd kommer företagens mål – att maximera vinsten – gång på gång i konflikt med de mål alla vi andra har, vi som använder och betalar för välfärden. Även om personalen gör vad de kan för elevens eller den äldres bästa, är själva verksamheten styrd med vinsten som övergripande mål. Det är alltifrån att äldre på äldreboendet får mindre hjälp på grund av färre anställda, till att skolmarknaden har gett upphov till betygsinflation. En vanlig effekt är att man prioriterar de lönsammaste grupperna, vilket ofta är de som har minst behov.

Ofta slår vinstintresset mot personaltäthet och utbildningsnivå. Till exempel har kommunala äldreboenden mer än 10 procent fler anställda per äldre jämfört med privata och lärartätheten är 20 procent högre i kommunala gymnasieskolor än i de fristående. När det gäller förskolan pekar statistiken på att de privata väljer en annan metod – de anställer personal utan utbildning i mer än dubbelt så hög grad som de kommunala.

En välfärd fri från vinstintressen gör det möjligt att istället fokusera på kvaliteten. De pengar som i dag försvinner som vinst till bolagens ägare innebär ett enormt slöseri med skattemedel. Om de istället användes till att anställa mer personal i välfärden skulle de räcka till cirka 20.000 nya anställda. Det är lika många som enligt Arbetsförmedlingens prognos skapas totalt i Sverige i år och nästa år.

Vänsterpartiet är det enda partiet i svensk politik som tydligt står för att välfärdens resurser ska gå till just välfärd. I dag presenterar vi en modell för hur detta kan göras.

Vi föreslår lagstiftning om att skattemedel för kärnverksamheterna inom vård, skola, förskola och äldreomsorg inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag. Överskott ska där i allt väsentligt stanna i verksamheten och antingen sparas eller direkt återinvesteras. Ett liknande regelverk gäller i dag för till exempel fristående skolor i Norge.

Genom förslaget försvinner vinstintresset som drivkraft i välfärden, samtidigt som vi kan ha flera olika utförare att välja mellan. Privata och ideella aktörer kan ges skattefinansiering om de i fortsättningen bedriver sin verksamhet utan vinstsyfte och vinstutdelning. De som däremot endast är ute efter att göra en vinst på skattepengar förlorar i och med våra förslag intresset för att verka i välfärden. Våra förslag gäller de skattefinansierade verksamheterna. Om någon vill starta verksamheter som finansieras privat står det dem fritt att göra så.

De som vill driva välfärdsverksamhet som aktiebolag kan i vår modell använda en särskild form för detta. Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning är en form som redan finns men som sällan används. Dessa kan inte dela ut mer vinst än motsvarande en procent över statslåneräntan på det insatta kapitalet. Det tillåts eftersom kapital man satsar på verksamheten inte ska behöva minska i värde. Utdelningen motsvarar ungefär räntan på ett vanligt bankkonto vilket gör att resurserna i allt väsentligt stannar i verksamheten och vinstintresset effektivt avlägsnas från välfärden.

Vinst kan inte plockas ut genom att omvandla sådant bolag till annan form av bolag och det finns även bestämmelser som reglerar fusion, likvidation och interna överföringar inom koncernen. Det innebär ett slut för riskkapitalbolagens metoder att utan vanligt vinstuttag ändå slussa ut skattemedel från verksamheten. Om så behövs för att säkra att överskottet verkligen stannar i verksamheten kan aktiebolagslagens krav också skärpas för de aktuella verksamheterna.

Ändringarna kombineras med ny lagstiftning om att huvudmannen för välfärdsverksamheterna, det vill säga kommunen, landstinget eller staten, ska besluta när och var icke-offentliga aktörer får etableras. När det finns ett behov av alternativ pedagogik, behandling eller motsvarande kan icke-offentliga aktörer ges tillstånd att driva detta. Men de ska inte själva kunna bestämma var de startar en skattefinansierad verksamhet. Vid till exempel överetablering eller bristande pedagogisk mångfald ska befintliga tillstånd kunna omprövas.

Detta innebär att demokratiska beslut och noggranna bedömningar av behoven blir en förutsättning för att ge skattepengar till nya välfärdsverksamheter. Därmed upphävs LOV (lagen om valfrihetssystem) samt berörda avsnitt i skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det är viktigt eftersom de på många områden ger alla som uppfyller vissa kriterier rätt att fritt starta välfärdsverksamheter finansierade av skattemedel. Resultatet har blivit en ojämlik välfärd. Det skapas överetablering i rika områden, på bekostnad av resurssvaga områden som anses mindre lönsamma och som drabbas av underetablering.

Lagstiftningen vi föreslår skulle innebära en bättre fördelning av välfärdsutövare. Den skulle även göra det möjligt att lösa de problem som på vissa håll har uppstått med uppsplittrade vårdkedjor och att verksamheter inte samarbetar med varandra.

Idag skriver jag och Ulla Andersson på DN-Debatt om hur vi skapar en välfärd fri från vinstintressen;

I dag anser mer än 8 av 10 svenskar att den som driver skattefinansierad välfärd inte ska plocka ut vinst därifrån. Men de borgerliga partierna står fast vid sina privatiseringar och andra partier famlar efter lösningar. De som är för splittrade för att ta ställning har hanterat det genom svårtolkade förslag med oklara konsekvenser. Men för att lösa välfärdens problem krävs det glasklara och konkreta förslag. Väns­terpartiets svar är tydligt: kvalitet och jämlikhet före vinstintresse.

58 reaktion på “Så tar vi tillbaka välfärden

 1. Är det inte dags att även vänsterpartiet börjar tala om elefanten i rummet?

  Det tyccks finnas betydande privata intressen för att bibehålla vinster i välfärden för vissa av politikens företrädare innom samtliga partier utom vänsterpartiet. Bifogar nyttig artikel om fenomenet:

  http://www.newsmill.se/artikel/2012/02/04/d-rf-r-kan-stefan-l-fven-inte-bli-statsminister

  ”Jag tror att en stor del av förklaringen ligger i hur allt fler makthavare inom vår politiska elit, såväl tjänstemän som förtroendevalda, själva tjänar stora pengar på att våra skattepengar pytsas ut till vinstdrivande bolag. Thomas Bodström har tjänat miljonbelopp på sina affärer med skattefinansierade dagis. Mona Sahlins stabschef Stefan Stern tar nu plats som ”senior advisor” i högermoderaten Peje Emilssons bolag som driver skattefinansierade skolor och äldreboenden. Miljöpartiets partiledarkandidat Mikaela Valtersson blev i stället vice VD på skattefinansierade Kunskapsskolan.”

  På högerkanten är det väl ännu värre!

  Är det inte dags att offentligen ta upp sådana här jäviga omständigheter? Tänk en partiledardebatt i svt där Jonas Sjöstedt plötsligt tar upp en lista och läser upp namnen på kända rikspolitiker som själva blivit miljonärer enligt nuvarande system!

 2. Pingback: Sluta slösa bort våra skattepengar

 3. Ekonomi betyder hushållning, att man hushållar, att det finns balans mellan efterfrågan och behov, efter tidsperspektiv (årstider, säsonger, …), att det inte finns för lite eller för mycket. Ingen brist och inget överskott. Ingen svält och ingen hamstring.
  En ekonomi kan bestå ev en person, av personer (familj, sällskap, …), kommun, stat, förening, verksamhet, organisation, företag, ….
  Man täcker efterfrågan och behoven med eget arbete eller varubyte. (Köp av arbetskraft är varubyte.)
  En vara har både ett bytesvärde, vad man kan tänka dej att betala för varan, och ett bruksvärde, vad man har tänkt sej att bruka varan till.

  När man samkör ekonomier är det politik (som också betyder hushållning).

  Om sen ekonomin och politiken följer kriterierna för demokrati; att var och en som är berörd av en fråga har både rättighet som skyldighet att delta i beslut som verkställande av beslut. Då kan vi få ett gott samhälle. I motsats till dagens dårskap.

 4. Bra tankar Jonas, jag ser själv hur hela skolsystemet håller på att krackelera. Lycka till i kvällens tal!

 5. Intressant att så få väljare vill tillåta vinster i välfärden. Dessutom har vi en politik i Sverige som är extrem på den här punkten i förhållande till andra länder, t.ex. Danmark (rätta mig om jag har fel). Men ändå försöker borgerliga politiker I Sverige utmåla det som en extrem synpunkt att vara för ett vinstförbud.

  De politiker som är ansvariga för den här politiken har i själva verket varit extremt naiva och inkapabla att förutse konsekvenserna av sina beslut och är nu handlingsförlamade, när det gäller att komma tillrätta med problemen i välfärden.

 6. Pingback: Så kan Jonas Sjöstedt lyfta Vänsterpartiet « Jakten på berättelsen

 7. Andemeningen i artikeln är mycket bra. Men jag ställer mig frågan. Hur ska V komma förbi EU:s direktiv? Om jag minns rätt står det i EU:s fördrag: ”Ingen som helst begränsning får ske för kapitalets frihet.”

  Jonas, det här kan du bättre än jag. Är jag fel ute eller?

 8. Mina fantastiska medmänniskor! Jag vill tacka för er klokhet och framför allt för att ni vågar sticka ut hakan i en borgerlig föreställningsvärld och göra er sårbara för alla oss som ni talar för.

  Tacka särskilt Ulla Andersson för hennes insats i Studio Ett i P1 idag – där hon inte bara tvingades att parera mot en moderatpolitiker, utan även var tvungen att kräva sin plats av den så kallat ”objektiva” programledaren. Jag blir så grymt stolt över att tillhöra vårat lag och över att vi så outtröttligt alltid framhåller människovärdet. Hoppet för en bättre framtid lever i allra högsta grad!

  Varma kramar mina fina vänner och glad sommar!

 9. Pingback: LO, SSU och S-studenter håller med V om vinsterna i vården men Da(M)berg säger: Det går inte | Nemokrati

 10. Om din dag i Almedalen: Jonas Sjöstedt; du säger avslutningsvis i din intervju med expressen under gårdagen att du ”-Skall avsluta min dag i kyrkan och tala om lite andra saker”…; Jag blir oerhört bekymrad över att du öppet går ut och legitimerar kyrkan som instution och därigenom gud som idé på detta sätt. Jag blir bekymrad dels för att jag misstänker att du inte förstår allvaret i ditt uttalande och dels därför att detta uttalande skapar ett pedagogiskt problem för oss som riktar vårt fokus på människans förmåga att lösa problem.

  Några ord om de problem som religion skapar inom vår organisation: Inom den socialistiska rörelsen finns idag en stark koncensus för att stödja muslimska grupperingar i kamp mot förtryck. Exempelvis står vi eniga i kampen emot det förtryck som staten Israel utsätter det arabiska folket för. Tyvärr bedriver många denna kamp som vore det en religionskonflikt där det gäller att välja den bästa guden. Jag vägrar absolut att ingå i denna vansinniga förskjutning från reella fakta till metafysik. En relativisering av en annars tydlig konflikt som ingen vänsterpartist borde acceptera. Det bör göras uppenbart för alla att kampen mot Israel är en kamp emot religion, imperialism och klassklyftor. I ovan angivet exempel är metafysiken den största delen av problemet. Genom religiösa vanföreställningar döljs klassfrågan och genom en religiös vinkling av konflikten uppmuntras och accepteras förtryck från alla håll. Stödet för det arabiska folket tappar i fokus och styrka och leder till en konflikt utan synligt slut.

  Inom rörelsen finns även ett stort antal medlemmar som aktivt propagerar för rätten till en privat trosuppfattning. En individuell snuttefilt att ty sig till när förtrycket från den styrande eliten känns för hårt. Att detta innebär att man förflyttar kraft från människa till gud gör denna åsikt oursäktligt. Vem bör vi vända oss till när kampen är tung? Våra kamrater för att i gemensam sak agera, eller den tomma rymden?

  Gud är som idé ett sätt att tysta och sätta bojor på arbetarklassen. De flesta religiösa människor kan måhända säga att de vänder sig till gud i ära och tacksamhet för all den godhet vår himmelske fader skänker oss. Men sanningen är den att det är i nödens stund gud finner flest adepter, det är när gud gör som störst skada han finns tydligast hos människan. Det är när vi borde vända oss till varandra, vi vänder oss bort och skriker ut i rymden. Och om guds godhet kan bara följande sägas. Vore vi lika goda mot varandra som gud är mot oss så vore vi som släkte utdöda för länge sedan. Gud är passivitet. Att vända sig till gud är som att förbanna bilen när den inte startar, som att hytta med näven åt bordet när du slår i tån, som att tacka trädet för äpplet. Att universum inte är ett väsen är redan fastslaget av större tänkare än mig och borde inte behöva upprepas. Läs då hellre Lenins filosofiska avhandling Materialismen och empiriokriticismen eller Marx Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin.

  De finns de som hävdar att en bil som inte startar förtjänar en åthutning, att den privata gudstron är oförarglig. Gudsidén är dock farlig i flera led. Den goda kamrat som i övrigt rätt bedriver kamp mot förtryck och som fylld av empati slåss för de utsatta, söker rättvisa och sanning, men som drabbats av gudssmittan; är inte en god och empatisk människa om han håller sin tro för sig själv. Vilseförelsen bär med sig löften, och hur absurda och orimliga de än är så vore det inte möjligt för en god människa med en stark övertygelse att inte delge andra dessa löften.

  Det finns även de som menar att en ateistisk världsbild är en religion i sig. Som marxister är denna invändning självklart oerhört tunn och okunnig, men förekommer ändå regelbundet. Dialektik är vetenskap och genom ett dialektiskt tänkande är ateismen i förhållande till gud att likna vid en avstängd television, att kalla ateismen en religion vore att kalla den avstängda tv-bilden en kanal.

 11. Hej Jonas!

  Bra artikel, om än något lång och på sina håll onödigt omständigt formulerad, vill bara i all välmening påpeka att det är oerhört viktigt att i dessa sammanhang alltid tydligt påpeka de fundamentala skillnaderna på de olika driftsformerna. En vinstdriven verksamhet har vinsten som mål och verksamheten som medel. En ej-vinstdriven verksamhet har tvärtom verksamheten som mål och pengarna är medlet. Detta tål inte nog att påpekas speciellt eftersom alla dessa offentlighetens utsugare och deras företrädare i politiken med jämna mellanrum försöker hävda att driftsformen inte spelar någon roll. Det gör den.
  mvh/Andreas

  P.S.
  Även viktigt att tala om hur marknadsanpassningen av den offentliga sektorn (New Public Management) sakta men säkert berövar den dess överlägsenhet vad gäller att driva vård skola och omsorg.

 12. Det går tydligen att stoppa privatiseringarna och vinstintresset i välfärden. Folkrörelsen Nej till EU skriver ”Men den EU-rätt som ligger till grund för lagen om offentlig upphandling gör det möjligt för stat, kommun och landsting att fortsätta bedriva verksamheterna i egen regi.” Så personligen så uppfattar jag det som att det är bråttom medan det ännu går. Det finns en ”möjlighet” att stoppa vinstintresset om partierna går samman och stoppar statsbidrag till privata företag inom vård och omsorg? Men finns viljan?

  Däremot så kräver det en ändring av EU rätten om t.ex. äldreomsorgen ska utföras av kooperativ, ideella föreningar, stiftelser. Smart av EU att krångla till reglerna för t.ex. ideell verksamhet. Människor vill ha valfrihet. Men det viktigaste borde vara att i nuläget stoppa vinstintresset.

  Så jag undrar precis som Christer ”Hur ska V komma förbi EU:s direktiv? Jonas vill du hjälpa mig att reda ut detta? Är det inte dags att driva frågan om ett aktivt utträde snart? Vi sitter fast som i en rävsax. Att utveckla nya ideer verkar vara i snudd på ”omöjligt”.

  Lisbeth

 13. Vill bara uttrycka min uppskattning och beundran för Andreas kommentarer här ovan. Mycket bra formulerat! Mer av den varan tack. =)

  Alla vänsterpartister som diskuterar dessa frågor borde memorera Andreas poänger;

  ”En vinstdriven verksamhet har vinsten som mål och verksamheten som medel. En ej-vinstdriven verksamhet har tvärtom verksamheten som mål och pengarna är medlet.”

  och

  ”Människor vill inte ha valfrihet. De vill ha trygghet.”

 14. Pingback: Partipolitisk självständighet är det enda som kan rädda folkpartiet. « essbeck

 15. Kan man inte vilja ha både valfrihet och trygghet? Naturligtvis vill människor även ha valfrihet. EU står för fullständig privatisering varken valfrihet eller trygghet. Vilket kan göra det svårt att införa t.ex. kooperativ som ett alternativ. Det är inte valfrihet och det ger ingen trygghet, när människor tvingas välja privat omsorg för att kommunen tar bort den kommunala hemtjänsten. Kan se och höra att det skapar stor oro i min kommun bland personalen inte minst. Så privata alternativ är inte alltid valfrihet. Tryggheten ligger i att kunna välja mellan olika aktörer som inte har vinstintresse som sitt yttersta mål. Så vi måste ta tillbaka välfärden genom att ta bort vinstintresset. Är risken sedan att med ren vänsterpolitik så stannar det vid detta? Eller vill ni även skapa valfrihet?

  Människor vill ha valfrihet och trygghet? Enbart ”trygghet” gör oss
  passiva? Det kan dessutom vara rena skentryggheten som vi upplever som trygghet.

 16. Jag förstår inte. Vad är det som ska bort – är det det faktum att en rörelse går med vinst eller det faktum att en rörelsen ger aktieutdelning? Begreppet ”vinstuttag” har ingen självklar relevans. Menar ni på fullt allvar att den förskola som bedrivs i vårt hus inom formen ekonomisk förening inte ska få generera vinst för att finansiera investeringarna? Jag har svårt att se hur en rörelse inte ska få generera vinst – i så fall måste den ju går med förlust? Ingen rörelse kan klara av att varje år exakt nå ett nollresultat.

  Er modell innebär också att alla privata läkemedelsföretag inte längre ska få sälja till offentlig sektor. Vad ska läkemedlen komma från då?

  Mvh

  Primigenia

 17. Valfriheten består ju bara i möjligheten att få dra en vinst eller nitlott. Det går ju som bekant inte att leva flera liv parallellt och välja det som är bäst.

 18. Pingback: Neoliberalt EUroforiska Folk(e)partiet går till botten med Titanic | Nemokrati

 19. Vinstförbud är ingen bra ide. Valfriheten försvinner eftersom inga privata aktörer kommer att finnas kvar på sikt. Vem vill driva företag utan vinst? Åter ett monopol alltså och de som arbetar i privat regi kommer att få sparken vilket inte är med i Jonas kalkyl. Så de 20 000 jobb som säg skapas är i bästa fall ett nollsummespel.

  Sen vad är det som säger att offentlig verksamhet alltid är bäst. Oftast är den byråkratisk, ineffektiv och dyrbar. Se bara på den havererade sjukvården med sina långa kötider. Sedan i konsekvensens namn mediciner ingår som en del i välfärden. Skall läkemedelsbolagen beläggas med vinstförbud också? Det vet vi alla är omöjligt.

 20. Nu får vi, föga förvånande, veta att miljoner från kokainaffärer tvättas i privatiseringsbranschen.

 21. Simsalablunder, självtillit då? Ska vi lämna över alla viktiga val till andra? Är det utveckling? Är det Vänsterpartiets linje? Så låter det inte på Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson. Att ta tillbaka välfärden och förbjuda vinst hoppas jag istället är en början till mer självbestämmande och olika former/nya upptäckter.

  Bertil ”Vem vill driva företag utan vinst?” Tar de inte ut någon lön? Det är väl vinsten? Det tänker nog de flesta i slutet på månaden när lönen kommer. Varför skulle människor inte kunna nå insikten, att de vill driva något de brinner för utan mer vinst? Finns det inte redan sådana människor? Vinsten kan ju vara att man lyckas skapa något som ger andra och även sig själv välmående. Varför räknar ”vi” alltid vinst i pengar? Är det för att vi tror att vi enbart är materiella varelser? Kan ett samhälle bli välmående med för stora klyftor? Om vi istället utvecklas socialt, kulturellt, andligt är inte det en vinst i sig?

 22. Gott så Simsalablunder, sluta att välja och gå in i det kollektiva vansinnet. Du är inget värd,…glöm och tro inte det…..du lever bara i den kollektiva flocken styrd av politiker och byråkrater som berövat dig all din makt och bestämmanderätt över eget liv. Lev du gärna i din fårskock, vi andra bryr oss inte.

 23. Och nu får vi veta att LO:s nye ordförande Thorwaldsson helst ser en koalitionsregering mellan S, FP och C. Samtidigt vill FP och C uppluckra arbetsrätten. Så det är trots allt (S)taffaget som styr – både i LO och S. När de inte tycker som M så tycker de som FP och C – Snart blir det högt i tak och bortre parentes plus uppluckrad anställningstrygghet. Som om det inte räckte med visstids-, prov- och icke-anställningar.
  http://www.di.se/artiklar/2012/7/6/varning-for-kaos-vid-nasta-val/
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/c-och-fp-gar-pa-tvars-mot-m
  http://www.di.se/artiklar/2012/7/6/harfin-skillnad-mellan-borg-och-andersson/

 24. Bertil, ”kollektiva vansinnet” Tänk när den ”kollektiva flocken” förstår att var och en är unik. Då nöjer vi inte oss med att vara
  i en ”fårskock.” Det du beskriver som det ”kollektiva vansinnet” kan också beskrivas som ett individuellt vansinne. Det därför att individer utgör kollektivet. ”Du är ingen värd…glöm och tro inte det…” Du skrev det själv. Kollektivets betydelse är alltså väldigt viktig. En droppe (individ) utgör inte hela havet. Så det borde betyda att individen behöver utveckla bl.a. självtillit för kollektivets skull inte bara sin egen? Annars glömmer vi ”Du är ingen värd…”? Idag matas vi med kurser i personlig utveckling. De handlar mycket om att växa som person, men mindre om att kollektivet gemensamt ska växa. ”Individuellt vansinne”? Är det individuellt och kollektivt vansinne vi ser? Förstår inte fåren i fårskocken vidden av kollektivets betydelse?

 25. Lisbeth. Instämmer med dina kloka värderingar.

  Angående EU och valfrihet är det mycket oroväckande att politiker hela tiden bortser från EU:s direktiv. I ett Svenskt kommunfullmäktige utgår över 60% av frågorna från EU:s direktiv. Vilket även belystes i Almedalen inför utfrågningen av (SD) när det gäller Europafrågor.

  Lisbeth jag instämmer i det du brukar skriva: ”Carl Bildt sa; EU:s politik är vår politik”. I Sverige sitter majoriteten av folket fast i kampen mellan höger eller vänster. Det är nog dags att lyfta blicken för att kuna inse att t.ex. en Svensk kommun inte får/kan bestämma vilket företag som ska leverera mat till skola och omsorg. Bonden får inte bestämma över sin egen åkermark och mjölkproduktion etc.

  Även den största fanatiker till EU borde inse att EU inte är det frihetsprijekt som ja-sidan förespråkade.

  Simsalablunder. Det vore intressant om du ville utveckla din syn på vad självtillit betyder för dig.

 26. Ni svarar fortfarande inte på den grundläggande frågan: vad är det som ska förbjudas? Är det a) det faktum att det uppkommer vinst i en verksamhet eller b) det faktum att verksamheten lämnar aktieutdelning? Om ni inte kan besvara denna enkla fråga så föreslår jag en grundkurs i företagsekonomi.

  Ett föräldra-kooperativt dagis kan gå med vinst (eller måste gå med vinst för att kunna investera) men kan inte lämna aktieutdelning. Ska de få vara kvar då?

  Hur ser ni på läkemedelsföretagen – de både går med vinst och lämnar aktieutdelning. Ska offentliga Sverige inte längre få köpa läkemedel av dessa? Vem ska då tillhandahålla läkemedlen? Det är ju med snäva definition ”vinst i vården” – dessutom helt klart finansierad med skattemedel.

  Jag tycker ni har missat ”pointen”. Det som stör många (och även mig) är skattefifflet som leder till att pengar hamnar i de fåtal skatteparadis som finns kvar. DET är problemet – inte att en kooperativ förskola genererar vinst.

  Mvh

  Primigenia

 27. Ser ingen anledning till att varför jag skall ta upp utrymme med att utveckla min syn på vad självtillit betyder för mig.

  Kan istället konstatera att om någon gnutta av den upphaussade ”valfriheten” som det vurmas för skall kunna existera inom välfärdssektorn så måste alla utförare tillhandahålla överskott av lediga platser för att kunna bereda möjlighet åt brukarna att kunna välja och byta utförare efter behov och behag.

  Så ser det inte ut idag och ingen talar heller om att det framgent skall se ut så, dvs överskott på platser hos alla utförare för att möjliggöra denna ”valfrihet”.

  Att privata vinstdrivna utförare skulle vilja avsätta sina medel till ett sådant platsöverskott kan man glömma.
  Inte heller det offentligt drivna är intresserade av det, och kommer aldrig vara det så länge new public management är rådande.

  Detta överdrivna fokus på en ”valfrihet” som till stora delar inte existerar i verkligheten utan mer är ett tankespöke, tar bort fokus från de verkliga problemen, segregering, ekonomisk dränering och utarmning, kvalitet såväl för brukare som för utförande anställd etc.

 28. Önskar er lycka till med att nå ut till folket med er modell! ”Så tar vi tillbaka välfärden.” Önskar att ni la till Så tar vi tillbaka välfärden, vilken gått förlorad i och med medlemskapet i EU som numera är vår politik. EU innebär fullständig privatisering alltså så måste vi nu ta tillbaka välfärden.

  Att försöka få igång ett samarbete som tar tillbaka de privatiserade verksamheterna till offentlig regi är givetvis ”enklare” än att försöka förändra EU:s regelverk för offentlig upphandling. Det är ju helt omöjligt. Frågan är om inte ett samarbete också är det. Många är så EU tillvänjda. Men politik är att VILJA och ni vill.

  Enligt ”Folkrörelsen Nej till EU”. Med Lissabonfördraget kommer Sverige i princip att få 1,8 procent av rösterna i det lagstiftande ministerrådet och 20 av 751 ledamöter i det medlagsstiftande EU-parlamentet.”

  20… Frågan blir hur kan någon TRO att vi kan vara med och påverka?

 29. Simsalablunder,….jag sett din drömvärld där inget kostar och allt gratis. Trodde man,….eller….Cuba är ett lyckorike där du går mitt i gatan för att undvika fallande stenar från raserade hus. Gamla öst skall vi inte ens tala om, Pol Pot, Stalin m.m för den delen. Dags att vakna kanske om du orkar. Favo-landet Cuba sparkar nu ett stort antal offentligt anställda. Hur kan det komma sig tror du? Arbetslöshet finns ju inte i ditt lyckorike,…..eller?

 30. Vi vet ju sedan länge att Bertil inte förstår vad det är som genererar värde i ett samhälle.

  Av någon outgrundlig anledning tror Bertil att i synnerhet människor inom offentlig verksamhet inte genererar något värde utan bara kostar pengar.
  Pumpar man Bertil på _vilka_ det är som inte genererar värde inom det offentliga, ja då får man inga svar alls.

  Men låter man privata aktörer utföra samma sysslor som det offentliga annars skulle göra, ja då anser Bertil att de helt plötsligt genererar värde. Varför får vi dock aldrig något uttömmande svar från Bertil om ens något svar alls.

 31. Simslablunder,….det var inte så många år sedan vårdförbundets ordförande sa att det inte fråga om att ta in mer folk. Det är i organisation och landstingen problemen ligger och här kan mycket sparas på onödiga byråkrater och landstinget och dess politiker. Låt de som är utbildade för det sköta sjukvården istället. Frågan är om landstingen ens behövs i sin nuvarande form, men den frågan vill ingen ta i. Det är ju partikamraters jobb som ryker.

  Ett vinstförbud innebär att alternativet blir planekonomi. Ngt som alltid misslyckats. Var mycket i DDR en gång i tiden och såg eländet, det var ingen lek precis. Exempelvis bilindustrin var inte konkurrensutsatt och köa du några år fick du köpa en rykande masonitbil, Trabant. Jämför du det med Väst-Tyskland på den tiden.

  Nej, valfrihet och konkurrens ger bättre tjänster och produkter. Jag avslutar med ett citat från Segerfeldt som sammanfattar det bra.

  ”Frågan handlar i grunden inte om om vinst, utan om makt. I V:s och LO:s värld är politiskt makt aldrig problematisk, individuell makt över det egna livet aldrig viktigt. I LO:s och Vänsterns värld är människor objekt, inte subjekt. Nästa gång de säger att det handlar om människosyn ska du svara: ”Just det. Jag tror på människan. Det gör inte du.”

 32. De flesta människor förstår vad som skiljer bilproduktion i forna DDR och den tjänsteproduktion som utgör det offentliga i Sverige. Det gör dock inte Bertil.

  Ja det är en fråga om makt också. I det ena fallet ger man makten och möjlighet att skära guld med täljkniv till några få privata ägare, utan möjlighet till insyn, i det andra ger man makten till folket med insyn.

  Som jag redan förklarat tidigare i tråden så är den ”valfrihet” som Bertil yrar om bara varmluft. Märk väl, Bertil undvek helt innehållet i just det inlägget som tog upp avsaknaden på överskott av lediga platser, det som är förutsättningen för att få till stånd en gnutta ”valfrihet” av den sort som Bertil låtsas finns.

  Istället valde Bertil att pladdra om Stalin och om Kuba, en nation satt i handelsblockad sedan decennier tillbaka. Varför vet jag inte men så gör Bertil alltid när Bertil inte kommer på något att säga som är relevant för frågan.

  Förövrigt har inte den låtsasvalfrihet genom privatisering som Bertil yrar om gjort det varken bättre eller billigare inom det offentliga tjänsterna. Det faktumet förändras inte genom att citera en hysterisk nyliberal politruk som Segerfeldt.

  Här kan Bertil förkovra sig i det.
  http://arbetet.se/2011/09/07/sns-visar-privatiseringens-smutsiga-undersida/

 33. Det behövs en revolution att få tillbaka välfärden…, ingen kan på allvar tro att borgarna (finanskapitalisterna) släpper fri sin guldgruva dagens arbetare (slavarna) arbetar i.

 34. Hejsan allesamman!

  Tack för berömmet, Alexander!
  Kan även passa på att understryka att det här med skilda mål och medel inom offentlig kontra privat verksamhet inte är någon värdering utan objektiv beskrivning av de faktiska skillnaderna. Vad gäller valfriheten så är det ju dock mer en känsla som jag har. Valfrihets tjatet ekar tommare och tommare. Folket är trötta på avregleringar, privatiseringar. Folk är trötta på fragmentiseringen av samhällstjänsterna. Folk är konstigt nog inte överlyckliga över att ha fått möjligheten att välja fel skola åt sina 6- åringar.

  Håller med Joakim om att det är hög tid att prata om den där elefanten. Faktum är ju att oavsett vad den enskilde vinstivraren i sin enfald verkar tror så har han ju inget personligen att vinna på vinster i välfärden. Det överskott som de privata bolagen har kvar när de ”effektiviserat” är ju inget som ivraren själv någonsin får ta del av. Pengarna hamnar ju som bekant någon helt annanstans. Den enda som tjänar på det hela är ju den som äger ett av dessa vinstdrivande välfärdsbolag. Med andra ord inte allt för många människor. Dock verkar dom ju onekligen ha goda vänner i samtliga riksdagspartier. (Utom vårt)

  Varje privatisering är en inskränkning av demokratin!

  Mkh/andreas

 35. Christer skrev, ”I Sverige sitter majoriteten av folket kvar i kampen mellan höger och vänster.” Kan bara instämma! Så sker det heller inga nämnvärda förändringar. Inget nytt under solen alltså.

 36. Simsalablunder,…..orkar inte tjabba med dig mer. Vi står för långt ifrån varandra. Förstår bara i min totala enfald varför produktion av varor, teknologi mm får gå med vinst men inte tjänster till offentlig vård o välfärd? Du heller inte svarat på min poäng med alla de som sparkas om planekonomi införs i ”dålfärden”.

  Poängen kvarstår; är du ett objekt i det kollektiva vansinnet eller ett subjekt och människa som får bestämma över ditt eget liv? Lev då i fårskocken.

 37. Pingback: Skattepengar ska investeras i välfärden | MeningenMedMiguel

 38. Vi har glömt bort vad solidaritet och jämlikhet står för http://www.gabard.se/?p=111. Dessa koncept som vunnit kraft via åratal av kämparinsatser har fått ge vika för individualiseringen av samhället där individ står mot individ istället för att individ finns för andra individer och anspråkslöst arbetar för andras väl och där rättigheterna som individ slutar precis där medmänniskornas börjar.

  Ska vi fortsätta låta några få dra nytta av majoriteterna? Hur länge ska vi få se samhällets grundpelare rasa i krass takt? Hur ska vi göra för att få tillbaka välfärden? Hur länge till ska arbetarna få sväva i osäkerhet med kortare anställningskontrakt och en alltmer urholkad lag om anställningsskydd?

  Riskkapitalbolagen köper och säljer verksamheter hur det passar dem. De brukar lägga ner när det inte längre är ”lönsamt” att driva verksamheterna de gett sig in på.

  Tack Jonas för ett klart och tydligt inlägg. Vi ska alla jobba på för att dessa idéer ska vinna mark inom folkets tankar!

 39. Jag värdesätter vänsterns omtanke om de anställda, det gör inte högern verbalt mer än att de numera, sent om sider, tycker kollektivavtal är ok.

  Allt är enkelt/självklart egentligen: För att en verksamhet ska funka optimalt så måste de som jobbar i den åtnjuta hyfsade, villkor. Inte mer begärs. Först då kan man börja kräva maximal produktivitet på själva verksamheten t ex äldreomsorg eller busskörande. Om man kapar körtider och annat för bussförare så kommer olyckorna att öka och antalet sura förare att bli fler. På samma sätt gäller att de äldre får ligga i sängen hela dagarna om antalet anställda är för få på äldreboendet.

 40. Hej. I min kommun hade vi tre välsorterade apotek innan privatiseringen. Kvar finns nu två ej välsorterade/snabblevererande varav det ena hänger på en skör tråd. Så mycket för den j-la valfriheten.I kommunen i södra Sverige bor det ca 14000 invånare.

 41. I min kommun (permanetboende 15000; på sommaren 45000) fanns det två välfunkande apotek; nu finns det två ejfunkande varav ett är öppet bara då o då. Vi hade 10 år sen tre vårdcentraler; nu finns det en sådär och den andra (en läkare o en sköterska) är öppet bara under vinter. Den andra folktandvårdsmottagningen stängdes i maj.

  Det värsta är att politikerna vågar inte meddela förslag/beslut till medborgarna direkt utan man får läsa från tidningen när besluten är redan tagna. Vad är det här för demokrati ni politiker så vackert sjunger om?
  Jag påstår att alla dagens politiker är, oavsätt parti, fegisar.

 42. Eija: De flesta politiker är ”fegisar” och de vågar inte utmana rådande system. De sitter fast i systemet.

  För att bli ödmjuk inför uppgiften behöver man ha sinne för proportioner och förstå sin egen begränsning. En politiker behöver vara självkritisk och villig att lära av alla, även av de mest utsatta.

  Tyvärr upplever jag att politiker blir allt mer inbundna inom sin politiska systemsfär och därmed stänger sig ute från folkets synpunkter. När det gäller levnadskonst och hur ett samhälle (kollektiv) ska fungera har vi mycket att lära. Men den som tagit på sig rollen som politisk ledare för folket har ett extra stort ansvar för den kollektiva uppbyggnaden i samhället.

  Genom att medvetet försämra välfärden får politiker folket att tycka att den är så dålig och på grund av att den fungerar sämre kommer folket att självmant efterfråga privatiseringar som alternativ.

  Att bemöta detta genom att tiga är det värsta vi kan göra. Upp med skiten i ljuset och kräv åtgärder. Makten hävdar att det inte går för att det gått för långt, det är rent påhitt. Det är maktens språk som hindrar människor från att göra något åt eländet.

  Det är människor som förändrar historien och det är vad makten nu gör. De vill ha tysta, lydiga, okunniga och likgiltiga undersåtar som inte bråkar, utan gör som makten vill. Mönstret måste brytas. Kunde våra far- och morföräldrar ändra sina levnadsförhållanden, så kan vi!

 43. Så Bertil förstår inte att varor effektiviseras utan att det behöver innebära en försämring för de det berör, dit arbetarna som tillverkar varorna och kunderna hör.

  Vinst ur tillverkning av varor fås genom teknologiska framsteg som i sin tur effektiviserar tillverkningen, detsamma gäller inte inom vård, skola och omsorg.

  Vinstmaximeringen inom de privatiserade offentliga tjänsterna vet vi ju sker genom blöjvägning, genom sänkta löner, outbildad personal, kompetensdränering, dvs låta bli att vidareutbilda personal, låta dem springa benen av sig utan tillräcklig tid att sitta ner med vårdtagarna, låta lärare vara vara vaktmästare, fritidspedagog, kurator, skolbibliotekarie m.m. samtidigt som de skall lära ut på högsta nivå osv.

  För att besvara Bertils ”poäng”. Det är till att börja med ingen poäng, utan en av Bertils många vanföreställningar.

  Vad som skulle komma att ske är inte mer dramatiskt än att de inom privat vinstdrivande vård helt enkelt kommer beredas möjlighet att byta arbetsgivare, precis såsom skett när man sålt ut offentlig verksamhet till privat, nu senast Bilprovningen.

  Skillnaden är att fler tjänster kommer att skapas för samma peng då man stryper pengaflödet till några få privata ägare, som inte lyckats skapa varken en bättre eller billigare tjänst, vilket var det man lovade skulle inträffa är man sålde ut välfärden till underpris.

  Att landstingen inte använder sig av idealet att gå med så stor vinst som möjligt, är för att det är kontraproduktivt. Man låter bli att ta ut mer köpkraft från köparna (som också är ägarna, alltså skattebetalarna) än vad som är nödvändigt. Ett Landstings ”vinst” kan man demokratiskt styra till ägarna i form av så låga priser som möjligt till högsta möjliga kvalitet och goda arbetsvillkor. Det kan man inte göra med privata vinsterna.

 44. Efter att ha läst alla inläggen här måste jag tyvärr konstatera att skribenterna, inklusive Sjöstedt, verkar sakna grundläggande utbildning i företagsekonomi. Jag skriver detta eftersom ingen ännu lyckats svara på mina frågor utan att hamna i floskelträsket. Har någon här drivit ett företag och vet hur det fungerar?

  Som borgerlig väljare hade jag varit beredd att stödja ett förslag som begränsar möjligheten att föra ut vinstmedel till moderbolag i andra länder genom att använda den så kallade ”räntesnurran”. Av detta syns dock ingenting i Sjöstedts förslag.

  Mvh

  Primigenia

 45. Simsalablunder, du bara svamlar bakom dina ideologiska röda glasögon.
  Landstingen/kommunerna gör ingen vinst och sänker inga priser, det är de som lägger ribban vad det får kosta per uppdrag, tjänst, patient mm också för privata utövare, baserat på de egna kostnaderna för sin egen motsvarande verksamhet. Äldrevården handlar kommunen upp hos privata utövare, så du får det du betalar för och gamlingar skiter man i. Glöm ej heller att de värsta fallen av vanvård fortsatt skett i kommunal regi.

  Du skall få ett surt äpple att bita i som exempel. Minns du Medanalys med vänskapskorruption, rättsövergrepp och svågerpolitik? Socialchefen Unanders svåger drev den statliga/kommunala enheten för analys av prover. Ransnäs var driftig o effektiv med snabba provsvar och tjänade naturligtvis pengar i motsats till Unanders svåger där man släpade benen efter sig. Det stack givetvis i ögonen.
  Sen kom tillslaget med TV på plats för misstänkt fusk med prover. Allt arrangerat av Unander som sen avgick med 2,5 millar som plåster på såren. Ransnäs friades i Kammarrätten. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0008/16/medanalys.html
  Ransnäs fick sedemera runt 40 millar som ersättning av staten för alla övergrepp.

  Men det räckte inte med det. 2003 öppnar Ransnäs privat vårdcentral på Hisingen och blir stoppad även där. Nu hette det att han hade för många patienter. Nä,…du skall tydligen gå och dra benen efter dig inom det kostnadseffektiva offentliga istället.

  Sen, om du fixar att läsa bokslut så sök på alla de privata bolag som tillhandahåller s k personliga assistenter (allabolag.se). Där finns det minsann guld att tälja så det förslår. I vanlig ordning är det kommunala inkompetenta tjänstemän som gör upphandlingen. Sannolikt baserad på kostnaden för egen motsvarande verksamhet.

  Planekonomi är kass och funkar aldrig. Bara dyr, ineffektiv och alltid med köer. Precis som i forna öst.
  En ytlig bekant (medlem i KPLM f ö) fick allvarlig cancer. Orkade inte vänta outhärdliga 3-4 månader utan opererade sig privat för 90 000 kronor. Det säger väl allt om den fina vinstfria vården vi har här i Sverige.

 46. Bertil får ju ta och bestämma sig. Bertil vill ha LÅG skatt men också vinstdrivna privata bolag som utför t.ex. äldrevård bättre än det offentliga.
  Det vet vi ju nu med facit i hand att så inte har skett. Istället rinner skattepengar (som Bertil tycker vi betalar för mycket av) iväg till vinst till några få ägare som inte investerar vinsten tillbaka in i verksamheten, och med det har vi varken fått billigare och bättre äldrevård. Men däremot ett svinn av skattemedel, i flera fall till skatteparadis.

  Huruvida Landstingen/kommunerna gör vinst blir förstås till en fråga om vad man definierar som vinst.
  Man kan säga att Landstingen/kommunerna gör (eller ska) göra minimal vinst, dvs lagom för att få verksamheten att gå runt, och som skall användas till att investeras i:
  * att ge högsta möjliga kvalitet åt brukarna (som också är ägare till verksamheten)
  * rimliga löner och bra arbetsvillkor åt anställda (som också är ägare till verksamheten)
  * bättre materiel, utrustning osv.

  Den ”vinsten” betalas genom betalningsadministrationen _skatteuttag_. Om man hade funnit det bra med vinstmaximering inom Landsting/kommuner ja då skulle man givetvis höja skatten och konstant ta ut ett överskott (vinst). Men det är som sagt kontraproduktivt att ta ut mer köpkraft av invånarna än vad man gör av med i kostnader för de tjänster man tillhandahåller.

  Men privatiseringen av det offentliga, som vi idag har, är just en variant på ovan nämnda kontraproduktiva vinstuttag, där skattebetalares köpkraft inte går till bättre verksamhet utan istället går till skatteparadis, där de gör minst nytta av alla ställen.

  I övrigt har jag inga problem med att man helt och hållet skrotar new public management, det Bertil också tycks ogilla, men som Bertil inte förstår är en av alla idiotiska idéer ur den nyliberala tanketräcken.

  Om Bertil har problem med planekonomi så lär ju Bertil ha problem med snart sagt vilket storföretag som helst. Eller så förstår inte Bertil vad begreppet ”planekonomi” omfattar, utan rapar bara upp något som Bertil hört utan tillhörande förklaring annat än att varianter på planekonomi tillämpades i forna öst-diktaturer på statlig nivå.

  Till sist, Bertils tjat om Medanalys är något vi hört i det närmsta ordagrant tidigare. Då liksom nu hör det inte till det som diskuterats utan är i sammanhanget att betraktas som menlöst pladder, något som Bertil är mästare på.

 47. Efter att ha läst Primigenias inlägg kan kan jag konstatera att skribenten eventuella utbildning inom företagsekonomi inte på något sätt har genomslag i dennes egna inlägg.

  Istället får vi oss till livs en av de allra vanligaste högerflosklerna, dvs påståendet om avsaknaden av grundläggande utbildning i företagsekonomi tillsammans med en insinuerande fråga rörande samma område.

  Som borgerlig väljare kommer ju Primigenia få möjlighet att stödja ett förslag som begränsar möjligheten att föra ut vinstmedel till moderbolag i andra länder genom att använda den så kallade ”räntesnurran”. Den Moderatledda regering jobbar ju på ett sådant förslag. Så det är bara att stödja på för fulla muggar.

  Att sedan den föreslagna åtgärden är dömd att misslyckas är en annan femma. Misslyckade åtgärder är den regeringens signum.

 48. Simsalablunder, du är faktiskt så du Dum så det ryker ur dina öron (URSÄKTA JONAS FÖR SPRÅKET) … När gick sist ett Landsting med vinst, eller i konkurs?

  FATTAR DU I DIN TOTALITÄRA ENFALD ATT DET ALDRIG SKETT. BARA NYA SKATTEMEDE SOM STÄNDIGT PUTTAS IN. Inga krav på produktivitet,….. aldrig…..

 49. Inte heller versaler hjälpte Bertil något argument.

  Här får Bertil en checklista att hålla sig till.
  1. Bertil måste läsa meningarna som skrivs.
  2. Begrunda det som står.
  3.Fundera på om Bertil har något av värde att säga i anslutning till det Bertil just begrundat.

  Punkt 3 gör ju förstås att det inte skulle bli några som helst inlägg från Bertil, vilket vore glädjande för alla.

  Vill bara påpeka för Bertil att jag skrev; ”Huruvida Landstingen/kommunerna gör vinst blir förstås till en fråga om vad man definierar som vinst.”

  Använd nu checklistan ovan på den meningen, Bertil.

 50. Att det inte skulle finnas krav på produktivitet inom kommuner och landsting är bara trams.
  Den villfarelsen är i klass med Bertils tro att versaler ger nog så goda argument.

  Däremot går det inte att effektivisera många av de tjänster som det offentliga tillhandahåller hur långt som helst utan att något, någon eller flera delar blir lidande. Det är ju inte som att tillverka dasspapper, även om nu Bertil tror att det är jämförbart.

 51. Simsalablunder, vad med Ransnäs o allt ljug? Existerar det inte trots det finns skriftlig dom i ärendet? Han bytte dasspapper till kartong och fick saker gjorda. Därtill blir du påhoppad.

  Sen definiera din vinst som du vill, ingen jobbar utan vare sig vinst eller lön, möjligen då i ditt utopiska rosaskimrande paradis.

 52. Pingback: Jag (Jinge) lämnar Jinge.se idag ! | Jinge.se

 53. Vad tänker Vänsterpartiet göra för resten av Sverige? Alla vill/kan inte bo i storstäderna på grund av bostadsbrist. Det var länge sen som man hörde någon politiker använda ordet glesbygdspolitik. Politiken är tyvärr storstadscentrerad och ignorerar resten av landet. Min hemstad Hedemora är ett typexempel. En grupp vill öppna ett historiskt museum men det socialdemokratiska kommunalrådet vägrar för han vill sälja apotekshuset från 1800 – talet och hela det historiska kvarteret Ugglan. Trots att ett museum skulle ge arbetstillfällen och locka turister. Varför inte underlätta för oss som vill flytta hem till de platser vi kommer ifrån?

Kommentera