The pain in Spain

Så blir Spanien som väntat nästa land som får nödlån ifrån EU. Formellt är det den spanska bankakuten som får lånen, för det är bankernas förluster som ska täckas. I praktiken är skillnaden mot tidigare nödlån som har gått till stater liten. I de fallen har stora delar av de pengar som EU har lånat ut gått direkt vidare för att täcka förlusterna i krisande banker. Bakom stödet till ”Grekland” och ”Irland” gömmer sig stöd till ländernas banker som har varit med och skapat krisen genom sitt agerande.

Det spekuleras om vilka summa som Spanien ska få låna, sannolikt runt 100 miljarder euro. Intressant ska också bli att se villkoren för lånen. Kommer Spanien att ta över ägandet i de berörda bankerna som villkor för lånen? Kommer de som har lånat ut pengar till de berörda bankerna för att göra vinst få vara med och betala? Om inte det sker är risken uppenbar att det bara blir en rak omfördelning av pengar från skattebetalare till bankägare. Det är helt enkelt inte acceptabelt.

Spanien påtvingas inte något detaljerat åtstramnings- och privatiseringsporgram som de andra länderna. Man kan fundera på varför. Beror det på att man har insett att programmen inte fungerar? eller på att Spanien är för stort och stolt och att länder inte behandlas lika inom EU? De vanliga EU-reglerna i EU:s sexpack och finanspakt lär i alla fall garantera fortsatt åtstramning och recession i landet.

läs mer i SvD, DN, Aftonbladet och ekot.

Löser då denna brandkårsutryckning krisen? Nej, ingen verkar ens orka påstå det längre. Cypern kan bli nästa land som behöver stöd. Det grekiska valet om en vecka kan leda till en än mer akut politisk och ekonomisk kris i Grekland. Jag träffade företrädare för vänsteralliansen Syriza i veckan som gick, och de verkade själva tro att de blir landets största parti vilket bekräftas av aktuella mätningar. Det känns lite märkligt att ha suttit i Aten och talat med Syrizas ledare Alexis Tsipras för någon månad sedan om vad som kan ske om Grekland lämnar euron. Nu kan det bli verklighet. Men det är inte bara Grekland som svajar, ekonomin ser inte ut att vända i Portugal eller Irland heller. Krisen blir allt mer en maktkamp om vem som ska betala notan, vanligt folk eller finanskapitalet. Fram till nu har EU-politiken utsett finanskapitalet till vinnare i de flesta fall. Bara vänstern ser ut att vilja ändra på det.

Det är val idag också. Socialisterna ser ut att kunna vinna majoritet i den franska nationalförsamlingen. Vi får en fingevisning om hur det går i dagens första valomgång. Särskilt intressant ska det bli att följa holmgången mellan vänsterns Mélenchon och rasisternas Marine Le Pen i valkretsen Hénin-Beaumont.

22 reaktion på “The pain in Spain

 1. Kan det tänkas att folk inser att vänstern sitter inne med en del sanningar om världens beskaffenhet? Kanske lite trötta på att ständigt bli plundrade av finanskapitalet och sin egen borgarklass? Känns allt mer angeläget att fortsätta den debatt vi startat i Uppsala om ekonomisk demokrati och ekologisk ekonomi.

 2. Nu får det var nog; EU:s skattepengar skall inte gå till bankerna i Tyskland, USA eller nån annastans. De skall användas tillbaka till folk i stället.

  Vad är det som händer just nu? Skall vi vanliga människor stödja med våra skattepengar finanskapitalismens dårigheter?

  NI som sitter i makten MÅSTE STOPPA det här NU!

  Medborgarlön till alla NU!

 3. Jag är mest förvånad över att Spanien har lyckats dra ut så länge innan de behövde nödlån. De har ju högre arbetslöshet än Grekland. Nu dyker en massa frågor upp runt Spaniens nödlån. Hur ska det egentligen finansieras? Räcker 100 miljarder euro? Kommer Irland, Portugal och Grekland att bli arga och begära villkor à la Spanien? Och framförallt – när hamnar Italien i samma sits som Spanien?

 4. Jag tror att vi kan finna en del av lösningen på dagens kriser och problem här!

  ”Jag konstaterar att läget för EU är oerhört mycket värre än gemene man tror. Förutom ekonomiskt, finns många globala kriser och hundratals allvarliga samhällsproblem. Dessa kostar redan tiotals procent av BNP! SNÄLLA, låt oss diskutera ORSAKEN, som är ett djupt egocentriskt samhällssystem. Om inte detta görs, kommer vi ALDRIG att nå en ”lycklig” lösning. Begrunda mitt förslag på http://www.valuesandnorms.com. VÅGA, åtminstone för våra barns skull!”

 5. Pingback: Vem ska betala? | Annarkia

 6. EU och Europa har sovit ihjäl sig på lånade pengar både privat och offentligt medan andra slitit och jobbat. Samma lön vare sig du jobbar eller inte funkar ej. Vem skall betala? Nu kommer smällen. Ofinansierade välfärdssystem kommer att gå en dyster framtid till mötes. Dags Europa vaknar ur dvalan att alltid någon annan skall betala. Välfärd är den enskildes huvudansvar, ingen annans.

 7. @Bertil: i dagens kreditbaserade kapitalistiska system så är tillväxt i praktiken inte möjlig utan ökade skulder (privata och/eller offentliga). Summan av tillväxt (3-5% årligen) och produktivitetshöjning (1-2% årligen)har finansierats med lån – det är oundvikligt ur ett systemperspektiv. Alla nationer är således tungt skuldsatta – privata hushåll i Sverige ligger tex i världsklass medan den svenska statsskulden är låg, vilket ör helt naturligt då privat och offentlig skuldsättning fungerar som kommunicerande kärl.

 8. Pingback: Eurozonen upplöses – Tyskland ska bara hinna plundra statskassorna först | Nemokrati

 9. Vänsterpartiet behöver höras och synas nu. Det är öppet mål. Tyvärr handlar rubrikerna i dagstidningarna om att Vänsterpartiet vill att män sitter ner när dom kissar.

 10. Nebbiolo, du har rätt men ändå fel. Överkonsumtion både privat eller offentligt slutar i katastrof och där står vi nu. T o m en idiot fattar att du inte kan inbringa samma inkomst för att sitta hemma på soffan som att arbeta. Vem betalar?

 11. @Bertil: har jag någonstans hävdat att överkonsumtion är sunt?

  Det du ryggar för varje gång och heller inte verkar förstå är att en ökad skuldsättning både är nödvändigt och en konsekvens av tillväxt – någon måste alltså alltid öka skuldsättningen totalt för att Tuskland skall kunna sälja mer bilar i år än förra året (dvs tillväxt). Det är så systemet fungerar men då nyklassikerna inte inkluderar skulder i sina modeller så missar vi det varje gång!

 12. @Nebbiolo, håller inte med dig där. Skuldsättning är inte nödvändig för tillväxt, titta bara på vår egen industriella historia. Stater och kapital gått hand i hand för att dra in skatter och inkomster. Nu sitter vi där, inte ens statsobligationer är något värt längre med sina överdimensionerade välfärdsstater de inte kan betala. Och politikerna bara lovar mer än idag. Se bara på Jonas med sina yviga löften. 200 000 till i offentlig sektor……….hallå….. Vem skall betala?

 13. @Bertil: igen så trollar du bort med allmänt tyckande det faktum att tillväxt (dvs procentuell årlig ökning av BNP/BNI) kräver och också skapar ökad skuldsättning, av det enkla skälet att för att det skall finnas pengar att växla det ökade värdet av den totala varu- och tjänsteproduktionen med så krävs…just mer pengar. Då pengar endast kan skapas av att privata banker genom ett pennstreck i böckerna skapar ett lån (skuldsedel + insättning på transaktionskontot) så följer att skulderna ökar – här har du förklaringen till att ökade skulder är en konsekvens av tillväxt…sett från konsumtionssidan.

  Vidare för att kunna investera i en ny peoduktion som tidigare inte funnits på marknaden så måste givetvis nya pengar till och även dessa genom lån – detta är förklaringen av varför ökad skuldsättning är en förutsättning.

  Båda förklaringarna ovan beskriver en sund skuldökning som borde kunna ligga stabilt i förhållande till BNP, säg 100% av BNP. Den farliga skuldsättningen är den som handlar om spekulation i tillgångsökningar, typiskt aktier, ändliga råvaror, fastigheter och bostäder, vilket också går under namnet Ponzi-investeringar – för dessa typer av investeringar så ökar inte intäkterna (eller mervärdet) för att tillgången ökar i pris, vinsten beror endast på huruvida någon annan lyckats låna ännu mer för att köpa samma tillgång.

  Vidare är forskningen entydig, statens och de privata skulderna fungerar som kommunicerande kärl – minskad statlig skuld leder till ökad privat och tvärtom. Dessutom om statliga investeringar och spendering sätter människor i arbete som annars inte skulle arbeta så får du det som ovan rubriceras som sund skuldtillväxt, dessutom med liten risk för inflation om riktat till rätt personer och sektorer – om du investerar i redan heta sektorer då är det givetvis en annan femma.

 14. nebbiolo: du har rätt. Men du glömmer en faktor:klasskampen. eller annorlunda uttryckt fördelningen mellan arbete och kapital vad gäller produktionsvärdena.

  När löneandelen sjunker , vilken den gjort sedan ca 1975, då måste systemet ( konsumtionen/tillväxten) upprätthållas via en kreditdriven ekonomi. Detta eftersom den radikalt sänkta levnadsstandard som egentligen borde följa på en sänkt löneandel skulle förlama hela produktion-konsumtoin-slit och släng karusellen.
  den generation svenska arbetare som är runt 70 idag och har betalt av sina huslån är ett historiskt unikum , precis som 45-80 var en historisk parentes , det vi ser nu är kapitalismens normaltillstånd. såväl i realekonomonin som i den spekulativa delen

  En av många motmedel mot kapitalistiska kriser är alltså rejäla löneökningar 😉

 15. bertil: Det är enkel matematik att jämföra totalkostnaden för arbetslöshet och utslagning kontra att täcka de faktiskt existernade behoven av fler anställda i omsorgen. Ingen kan på allvar gå till äldreboendet och hälsa på mormor och tänka att ”gud va mycket personal, va bra och lugnt alla verkar ha det”.

 16. @Daniel: Jag har inte glömt de relativa nivåerna på arbetsgivare och löntagare, om det nu är detta du åsyftar. Man kan se denna ändrade relation de senaste årtiondena som att skuldsättningen förflyttats från företag till hushåll. Å andra sidan så vet vi ju att det för hushållen inte är möjligt att ha skulder som växer snabbare än lönerna men detta kan enkelt åtgärdas genom att staten spenderar och investerar mer. Så minskande köpkraft för majoriteten av löntagarna går inte bra ihop med minskade statliga utgifter – mao nattväktarstat och svaga fack fungerar ej! 😉

  Det som jag ändå ser som det verkliga problemet är just relationen kapital (i verklig mening, dvs finanskapitalet) och arbete (dvs hela realekonomin) och att denna skenat i finanskapitalets favör. Finanskapitalet lever som väl känt på räntan/avkastningen av kapital, och om inte ekonomin skall dräneras på pengar så måste alltså någon öka skulderna för att det skall gå ihop såsom tänkt, dvs en exponentiell kapitalackumulation. Kapitalackumulationen hos finanskapitalisterna har växt till en sådan nivå så att de idag motsvarar runt 40% av företagsvinsterna i USA (liknande i Sverige skulle jag tro) jfrt med under 10% för bara några decennier sedan. Då balansräkningen alltid är noll så motsvarar kapitalackumulationen hos finanskapitalisterna av motsvarande skuldackumulation hos övriga, företag (icke-finansiella), hushåll eller stat – i Sverige har hushållen dragit nitlotten, i Grekland staten osv. Så i det långa perspektivet så är relationen finanskapital – realekonomi ett större problem än relationer inom realekonomin (löntagare-arbetsgivare). Om jag förstått rätt (utan att ha studerat Marx på ett djupare plan) så var det just detta som Marx såg som den naturliga utvecklingen av kapitalismen, dvs att den exponentiellt växande kapitalackumulationen systematiskt dränerar resten av ekonomin…och till slut får svårare och svårare att upprätthålla profitkvoten vilket leder till ”profitkvotens fallande tendens”.

 17. Pingback: Varför lyder alla Tyskland? ECB måste devalvera euron och säkra likviditeten med sedelpressen | Nemokrati

 18. Inte för att vara en dysterkvist, men i morgon smäller det och Grekland lämnar sannolikt Euron efter valet. Det blir en nervös nästa vecka.

  Vansinnet tar aldrig slut. Av de 100 miljarder Euro Spanien fick står Italien för 20 miljarder till 3% ränta. Pengar de själva får låna till 7% ränta. Jättesmart och snart har vi Italien över klippkanten också.

  Avveckla Euron organiserat medan tid är. Kanske är det redan för sent.

 19. Man får ju inte säga så, men sydeuropiska affärskulturen är efterbliven, korrupt och det går ALLTID ut på att luras. Gjort lite affärer, men nu ALLTID förskottsbetalning som gäller.

  Vi här uppe med affärsmoral skall inte betala för dessa skojare som tror de skall leva på andra. Grekland är sannolikt EUs mest korrupta land, tätt följt av Spanien o Italien. Frankrike hänger heller inte ut speciellt mycket. Jobbiga och med näsan i vädret som de ägde världen. Betala dåligt gör dom också.

  Nej, kapa av EU syd om alperna, de behöver oss, inte vi dom. Vi har nog med bidragsfascister i Sverige och får reda ut det först.

Kommentera