Så fel jag hade

Igår trodde jag inte att EU:s toppmöte i Bryssel skulle kunna samla sig till några mer avgörande beslut. Idag måste jag inse att jag hade helt fel. De beslut som eurogruppens länder har tagit under morgontimmarna kommer att få mycket stor betydelse framöver.

Eurogruppens stödfond EFSF som snart ska bli ESM kommer både att börja gå in och köpa statsobligationer från krisländer och ge direkt stöd till krisande banker. De tar på sig en enorm uppgift. Såväl statsskulder som underskott från bankförluster kan nu göras gemensamma för hela euroområdet löpande genom beslut i ESM. Till en början lär det lugna marknaderna, på sikt kommer det sannolikt att kräva enorma kapitaltillskott till ESM som kan kräva in mer pengar utan att de ingående länderna har vetorätt. Denna process lär i sig leda till snabba krav på mer styre på EU-nivå av såväl banksektorn som hela den ekonomiska politiken. Därmed tas ett avgörande kliv i att omvandla åtminstone euroområdet till en form av Europas förenta stater. Redan nu ska ansvaret för banktillsynen föras över till eurogruppsnivå. Med tanke på EU:s mediokra stresstester på bankerna så är inte det så övertygande.

Den så kallade marknaden har all anledning att jubla idag. Skulderna socialiseras och i dokumentet från eurogruppen sägs inget om att bankernas ägare och fordringsägare ska vara med och betala eller ta ansvar. Blir det så är det bingo för finanskapitalet som kan vältra över  kostnaderna för sina misstag på skattebetalarna.

Med storskaliga direkta uppköp av statsobligationer är EU kanske på väg bort från modellen med ”stödpaket” där man i detalj tvingar krisländer till åtstramningar och privatiseringar. Möjligen var det för känsligt att köra med Italien och Spanien på samma vis som med Grekland och Portugal. Men spänningarna inom EU om hur de bedriver sin ekonomiska politik lär fortsätta. Anmärkningsvärt är också att de nya lånen till Spanien inte får ”senior status”, de är alltså inte prioriterade vid en nedskrivning. Återigen en vinst för ”marknaden” och bankerna, men dåligt för skattebetalarna.

Löser då detta eurokrisen? På kort sikt kan krisen nog bli mindre akut. På längre sikt ökar insatserna och riskerna även för de euroländer som ännu har klarat sig hyggligt. Men avgörande är att inget görs åt de grundläggande problemen med dålig konkurrenskraft och en skenande finanssektor. Så krisen kommer att återvända med nya faser.

För Sveriges del kan gårdagens möte vara en skiljeväg. Nu höjs riskerna för att vara med i euron och argumenten mot ett svenskt inträde har aldrig varit så starka som nu. Tvärtom är det viktigt att vi står fria från alla delar av det nya centralstyret när euroländerna går vidare mot en gemensam statsbildning. Det var välgörande att höra Reinfeldts skepsis i kommentarerna igår. Kanske är en ny mer realistisk och sunt skeptisk svensk EU-politik på väg att mejslas ut?

läs mer i SvD, DN, ekot och ett intressant inlägg på Europaportalen.

17 reaktion på “Så fel jag hade

 1. Det har gått så långt så jag har börjat ge upp nu. Jag har börjat tro på konspirationsteorier istället. Jag har börjat tro att det finns människor med makt som faktiskt vill att det ska gå åt helvete för folk. För när det har gått tillräckligt åt helvete så kan de införa nya system där de har ännu mer makt över människor, resurser, pengar, världen.

  Okej, Sverige står än så länge utanför. I värsta fall kan man dra till Norge. Men jag lider med alla vanliga människor i länderna som är insyltade i det här äckliga spelet. Jag låter gärna mina skattepengar gå till att hjälpa människor i andra länder, greker som är arbetslösa osv, men fan inte några banker. Jag avskyr varenda bank som finns. De har förbrukat sitt förtroende nu.

  Varför ska de som orsakar krisen vara med och bestämma hur man ska lösa krisen? De gör bara saker värre, med flit.

 2. Intressant som alltid Jonas. Skulle vara intressant att höra din syn på Jonssons artikel på Europaportalen. Tror du på ett EU i två hastigheter, med mer överstatlighet i eurosamarbetet och mer mellanstatlighet i resterande EU? Ser fram emot en linjeartikel på Europaportalen! Trevlig sommar! Martin

  • Hej Martin,
   Jag tycker att Jonsson har rätt det är en realistiskt och genomförbar linje som håller Sverige borta från krisens värsta dumheter. Den skulle kunna genomföras med hjälp av två undantag i EU:s fördrag, ett för EMU och ett i form av ett socialt protokoll som skyddar arebtsrätten.

   Jonas

 3. Men Jonas, ESM finansieras ju till 50 & av IMF och där är ju Sverige med och betalar. Har ni redan beslutat i riksdagen om de 100 miljarder som Anders Borg lovat bort av våra skattepengar??? Jag fattar inte varför vi inte får besked om detta? Vad gör ni? 100 miljarder är en stor summa pengar och eftersom dessa lån inte är prioriterade betyder det ju – liksom Calmfors redan påpekat – att vi löper akut risk att lida kreditförluster om vi lånar ut till spanska banker via IMF/ESM (=tyska banker). Det här är ju bara ett sätt för Tyskland att lura andra att betala för det är Tyskland som är mest exponerat i den spanska husbubblan. Varför går det inte att få svar på den här frågan? När ska besluten tas om de 100 miljarderna? Eller är det redan taget. Hittills har det beslutats i riksdagen om 45, 2 miljarder till IMFlån från Sverige vad jag kunnat utröna – när ska besluten om ytterligare 100 miljarder tas. Det är viktigt att riksdagen säger NEJ till detta. Vi kommer inte att få tillbaka pengarna och de går till tyska banker, de långivare som är exponerade mot Spanien (och Italien).

  • Hej, beslutet om IMF-lån är inte behandlat i riksdagen och självklart kommer Vänsterpartiet att rösta emot det om/när det kommer. IMF betalar inte 50 % av ESM.

 4. Pingback: Spelmissbruk – Den jobblösa tillväxten och Kapitalackumulationen bailas ut en gång till | Nemokrati

 5. Alex: Helt rätt!

  Tidigare har jag ställt frågan till Jonas: Varför är det så tyst i distrikt och bland lokala vänster-politiker när det gäller EU? Men där får jag inget svar.

  Jonas: När du tillträdde som partiordförande påpekade du att det var av största vikt att hålla kontakt med människor som inte var engagerade i partiet för att ta del av deras åsikt. Då borde du ha så mycket respekt att du svarar på frågor som uppkommer på din egen blogg. En röst på vänsterpartiet kan ha stor betydelse.

  • Hej Christer,
   Jag svarar när jag hinner, men att svara på alla frågor på fb, blogg och mejl personligen är en omöjlighet. Mitt intresse är att intresset för EU-frågan är relativt begränsat och det känner nog folk av även ute i Vänsterpartiet.

   mvh

   Jonas

 6. Jonas; tack för ditt svar.

  Ja, EU-frågan är begränsad. Därför borde den belysas mer med t.ex. insändare och debatt ute i vänsterns distrikt bland de lokala politikerna.

  Exempelvis kunde de informera om att det 2014 införs ett nytt system inom EU, det innebär att Sveriges röststyrka i EU:s ministerråd kommer att minska drastiskt. Samt att Tysklands röststyrka i ministerrådet ökar kraftigt. Sveriges inflytande i EU, när det ska röstas i ministerrådet, kommer att vara lika med noll. Ändå finns det röster som vill höja Sveriges EU-avgift från 31 miljarder till ca: 40 miljarder.

  Ja-sidans viktigaste argument inför folkomröstningen 1994 var att vi skulle gå med för att påverka. I dag kan vi se att det blivit tvärt om: Sverige marginaliseras allt mer. Allt prat om demokrati och frihet är ett fiasko. Vad är demokrati och frihet? Det är viktiga frågor som behöver diskuteras.

  Jonas: Jag hoppas att du sätter fart på distrikten så att de belyser de så VIKTIGA EU-frågorna på det lokala planet.

 7. EMU-projektet håller på att bryta sej ur EU/EMU-projektet med sin fiskala union med ett EMU-finansdepartement, bankunion, politisk union och gemensamma euroobligationer. Men det hjälper föga. Slutet är nära.

 8. Jag får tänka om, inte helt dock, när det gäller var skulden till krisen ligger: Nord eller Syd. Peter Wolodarski har haft några artiklar också vars innehåll jag kan ta till mig. Tycks mena att staterna i syd har skött sig medan räntenivåer och tillgången på kapital som vållats av euron är själva orsaken till att allt gått över styr. Nords skuld ligger i att de överhuvudtaget tillät Syd att ansluta sig till euron. Perifera små-människor som t ex Carl B Hamilton har en delskuld här eftersom de inte förstod det var att dra igång euro-projektet ”när medlemmarna var så olika”.

  Sen tycker jag ändå att Syd har en stor egenskuld, då folken där verkar bry sig så lite om politik. Får intryck av att de lider brist på analytiska och skeptiska medborgare som kan prognosticera för att förändringar kan medföra nackdelar, inte bara fördelar. Utan euron hade nog greker på alla nivåer kunnat fortsätta med ett för stort inslag av svart ekonomi/fusk.

  Syd behöver nog en Marshallhjälp men sen ska de ges rätten att ta eget ansvar för sina ekonomiska/demokratiska liv. Nord behöver också tänka igenom sina dogmer kring hur ekonomi funkar t ex bör nog regler införas kring hur enskilda och banker/företag tillåts agera. Utan regler kan de förstöra för sina resp länder.

 9. Cameron har tagit bladet från munnen och är öppen för en folkomröstning om EUs framtid och Englands ställning inom gemenskapen.
  Det borde vi göra också, men det kommer tyvärr aldrig att ske.

 10. Jag känner en sådan stor oro och ängslan över utvecklingen inom EU, när allt mera av den ekonomiska makten kommer att fråntas de nationella parlamenten. En höger ideologi från Bryssel med släggans tyngd över Greklands folk , samt mfl euroländer. Ingen politisk förankring bland medborgarna. Ingen diskussion i de nationella parlamenten. Allt går så fort.
  Jag tror att det kommer att sluta med en katastrof, för folken kommer nog att resa sig mot EU;s beslut. Jag är också rädd för att främlings fientliga partier kommer att stärkas i dessas länder. Demokratin är hotad, den som vi måste försvara varje dag, och som vi inte kan ta för givet.

Kommentera