Kvalitet i utbildning istället för privata vinster

I debatten om vinster i skolan från SvD:s debattsida:

Det borde vara en självklarhet att ansvaret för barn och ungdomars utbildning inte ska ges till aktiebolag på jakt efter vinst. Men när Miljöpartiet nu presenterar sin politik på området är det tyvärr ett förvirrat förslag som försöker gå åt två håll samtidigt.

Internationellt sett är Sverige något av ett extremland eftersom skolföretagen så obegränsat tillåts plocka ut pengar till vinst. Behovet att göra något åt detta är stort.

Vänsterpartiet anser att de skattepengar som är avsedda för utbildning ska gå till just utbildning. På samma sätt ska resurser till äldreomsorg gå till omsorgen om de äldre och resurser till sjukvård gå till vården av sjuka. De cirka åtta miljarder kronor som varje år försvinner från välfärden till vinster åt företagens ägare är ett enormt slöseri. Genom ett förbud mot vinster i välfärden kan vi säkerställa att resurserna istället används till en så bra skola, omsorg och vård som möjligt.

Men Miljöpartiet väljer att istället för ett skarpt vinstförbud driva ett förslag som det är högst oklart vilka konsekvenser det skulle få. Å ena sidan föreslår de att skolbolagen inte ska ha vinst som syfte, å andra sidan säger de i samma mening att de vinstutdelningar som sker ska vara transparenta. Det är motstridiga besked svåra att tolka. De vill inte ha vinst som syfte, men samtidigt ska det tydligen fortsätta ske vinstutdelningar från de skattepengar som är avsedda för utbildning. Miljöpartiet är splittrat i frågan och förslagen blir därefter.

Tydligare besked kommer från LO som nu är emot vinster i välfärden. Det är mycket välkommet och kan förhoppningsvis få en del partier att tänka om. Det borde vara en självklarhet att välfärden ska organiseras så att den gynnar dem som behöver den, inte anpassas efter bolagsägarnas intressen.

Vårt förslag om ett vinstförbud skulle frigöra resurser till 20 000 nya anställda i välfärden. För Vänsterpartiet är det en av de viktigaste frågorna att ta med sig in i en kommande rödgrön majoritet efter valet 2014.

2 reaktion på “Kvalitet i utbildning istället för privata vinster

  1. De enda som kan skapa jobb är staten och kommunerna. Det finns enormt många arbetsuppgifter som behöver göras i både stat och kommun, där verksamheterna slimmats ner på benen sedan 90-talet. Hur vore de att våga satsa på den offentliga sektorn utan omvägen över alla riskkapitalbolag. Här fullkomligt rinner skattepengar ut ur verksamheterna (och ut ur Sverige i många fall), istället för att återinvesteras. Och just nu är reglerna sådana att alla som vill och följer vissa kriterier kan starta skolor och vårdcentraler vare sig de behövs eller inte, men skattepengar ska de ha. Detta är ju extremt ineffektivt (och ingen kvalitetsförbättring kan märkas, snarare tvärtom).
    Ta det vågade steget och satsa på jobb i den offentliga sektorn. Det blir riktiga jobb där folk betalar skatt. Folk må kalla det bakåtsträvande, men det kanske ger resultat, till skillnad från den lekstuga som råder nu.

  2. Det liberala Mögpartiet gjorde sin karriär på döda sälar, men nu mår sälarna bättre så det liberala Mögpartiet kan packa ihop igen.

Kommentera