Folkomröstning om akutvården i Västerbotten?

Under det senaste året har det varit en politisk strid om akutvården i Västerbottens inland. Majoriteten i landstinget, bestående av S och MP, har genomdrivit besparingar gentemot ambulanserna i Åsele och Malå samt hälsocentralerna i Dorotea och Sorsele. Striden har även fått nationell uppmärksamhet. Motståndet har varit hårt med ockuperade vårdcentraler och protester. Vi i Vänsterpartiet lämnade majoriteten i landstinget i protest mot politiken. Nu reses kraven på folkomröstning i frågan och namn samlas in i länet. I VK utvecklar jag och vårt landstingsråd Mia Grip hur vi ser på frågan:

Vänsterpartiet slår vakt om en god och likvärdig sjukvård i hela Västerbotten och Sverige. Även den som bor i glesbygd ska ha tillgång till god sjukvård inom rimlig tid. Därför har vi i landstinget motsatt oss neddragningarna i ambulansservicen i Malå och Åsele samt akutplatserna i Sorsele och Dorotea. Landstinget kan inte abdikera från sin skyldighet att ge god akutvård i hela länet.

Neddragningarna i akutvården i inlandet har lett till starka och berättigade protester. I grunden handlar det om rätten att bo kvar och att ha rimlig service som gör det möjligt att bo och leva i Norrlands inland. Nu har en rörelse för folkomröstning i frågan startat, något som vi välkomnar.

Kravet på folkomröstning är ett tydligt tecken på att processen kring inlandssjukvården är illa skött. En folkomröstning borde inte behövas, men inga andra vägar är framkomliga.

För att en folkomröstning ska bli meningsfull är det viktigt att den hanteras rätt. Den bör hållas så snart som möjligt. Resultatet måste respekteras. Verksamheten i till exempel Dorotea och Åsele bör utökas i väntan på omröstningens resultat så att landstinget inte tappar nödvändig personal för att i framtiden kunna följa resultatet från omröstningen.

Det är också viktigt att vi som vill utveckla akutvården i inlandet redogör för hur detta ska finansieras. Vänsterpartiet har klargjort att vi är beredda att göra detta med en mindre skattehöjning.

Detta bör väljarna vara medvetna om eftersom det kan bli en direkt konsekvens av omröstningens resultat.

Striden om sjukvården i inlandet handlar om landsbygden och mindre kommuners utveckling på sikt. Nu utarmas servicen snabbt på Sveriges landsbygd. Affärer läggs ned, utbildningen utarmas. Nödvändiga satsningar på småföretag och gröna näringar genomförs inte. Kommunikationerna är bristfälliga.

Det är den borgerliga regering som ansvarar för denna politik. Privatiseringarna som de påtvingar oss drar servicen till storstäderna. Ett exempel är apoteken som från mars 2013 kan läggas ned i glesbygd efter regeringens ogenomtänkta privatisering. Den avreglerade och privatiserade primärvården innebär satsningar i större städer som måste betalas av alla.

Detta utarmar sjukvården i glesbygd. Till det kommer att statsbidragens värde till vården har urholkats kraftigt. Den borgerliga regeringen bär det övergripande ansvaret för utarmningen av den svenska glesbygden och sjukvården där.

I debatten inför en eventuell folkomröstning om akutvården i inlandet så kommer Vänsterpartiet inte bara att arbeta för akutvården i inlandet. Vi kommer också att ta ansvar för att finansiera en bra sjukvård i hela Västerbotten.

läs mer i SR Västerbotten

3 reaktion på “Folkomröstning om akutvården i Västerbotten?

 1. Jag är glad över att tillhöra ett parti som nu inte enbart utgår från ett storstadsperspektiv, vilket har skett under årtionden av många politiska partier som successivt bidragit till att utarma och beröva glesbygden på grundläggande basservice för folket, och därmed ökat klyftorna mellan stad och land, mellan frisk och sjuk. Hur har detta kunna fortgå så länge i Sverige? Handlar det om ett klassperspektiv, eller handlar det om en människosyn som att att alla människor inte är lika mycket värda?
  I Norge förs en politik där man vill ha en levande landsbygd befolkad av människor, varför vill inte den politiska makten det i Sverige?
  Det är något man kan fundera över.

 2. Tack Jonas för att du vill att att även att Landsbygden ska leva och utvecklas,och att inte allt dras till städer, vi måste ha en levande landsbygd för att övriga Sverige ska leva.

 3. Jag förstår att för alla svenska partier spelar förstås utlandssvenskar som flyttar hem inte så stor roll… men faktum är att jag aldrig hade trott att jag skulle bli så rättslös när jag flyttar hem (från ett grannland i Europa, f.ö)

  – Jag får ingen rätt till sjukpenning.
  – Jag får INTE RÄTT ATT GÅ MED I A-KASSAN??!
  – Jag får ingen rätt till socialbidrag, etc.

  I det läget jag är nu, då jag måste vårda mina ålderstigna föräldrar står jag helt utan inkomst. Att betala för A-kassa får jag inte. Jag har blivit utestängd! Försäkringskassan säger att mina 20 år som skattebetalare tidigt ”inte räknas” för ”du har inte bidragit med något”.

  Jag vet att vi är många Greklandssvenskar som lever i den här verkligheten!

  Tro mig, jag är fattig.
  Och därför, Jonas, hoppas jag att du också tar ställning för oss rättslösa svenskar!! Det är skandalöst så vi behandlas. Och under alla dessa år har jag skattat i Sverige. för tryggheten i framtiden, tänkte jag.

  Vilken trygghet?

Kommentera