Om vinster i välfärden

Från dagens Aftonblad:

På sin kongress beslutade LO att arbeta mot privata vinster i välfärden. Det är ett välkommet besked. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med LO för att skattepengar ska gå till välfärd istället för till riskkapitalister.

LO:s beslut är glädjande men borde också vara helt naturligt. Det vanligaste sättet att göra vinst för privata företag i välfärden är att ha så få anställda som bara är möjligt. Vi vet till exempel att privat drivna äldreboenden har i snitt 10 procent färre anställda än de offentligt drivna. Förutom att det drabbar de äldre så leder det till hård press på de anställda.

Det är också vanligare med visstidsanställningar hos privata utförare och enligt en undersökning som Kommunalarbetaren har gjort bland hemtjänstföretag saknade 4 av 10 kollektivavtal. Det är tydligt att privatiseringarna har ett högt pris för LO:s medlemmar.

Vänsterpartiet tycker att de miljarder som i dag försvinner till välfärdsföretagens ägare skulle kunna användas bättre. Om vi avskaffade vinstdriften och istället la pengarna på att anställa fler i välfärden skulle de räcka till 20 000 nya jobb. Att driva välfärden offentligt garanterar även personalen meddelarfrihet. Det är något som både anställda och de som använder verksamheten tjänar på.

Att driva välfärden utan vinstsyfte är i sig inte någon garanti för att allt blir bra. Även offentligt driven välfärd har brister. Men det gör det lättare att skapa en bra verksamhet med stort inflytande från både brukare och personal. Vänsterpartiet gynnar gärna personalkooperativ och intrapenader och vi har inget emot andra utförare än de offentliga så länge de inte är vinstdrivna.

Vi vill ändra lagstiftningen så att vinstdrivna bolag utesluts från den skattefinansierade välfärden. Men redan idag finns det intressanta exempel på kommuner där utvecklingen går åt rätt håll. I Norrköping där Vänsterpartiet har ansvar för äldreomsorgen tog man nyligen tillbaka ett äldreboende efter att avtalet med Attendo gått ut, och i Umeå har man tagit tillbaka ett från Carema.

Förutom att välfärden ska drivas utan vinst, beslutade LO även att den så kallade lagen om valfrihetssystem (LOV) ska rivas upp. LOV ställer till med stora problem eftersom den ger privata företag rätt att fritt etablera sig som de vill och ta del av skattepengar. Vi vill i stället att det ska vara de folkvalda som avgör när och var det ska starta nya hälsocentraler eller äldreboenden. För att värna varje skattekrona måste sådana beslut fattas utifrån hur behoven ser ut.

Frågan om LOV är inte minst aktuell eftersom regeringen planerar att göra systemet obligatoriskt för äldreomsorgen i landets alla kommuner. Att LO nu är på vår sida mot tvångsprivatiseringarna och vill riva upp lagen är mycket välkommet.

Frågan om privatiseringar handlar om ifall drivkraften i välfärden ska vara att ha en så bra verksamhet som möjligt eller att maximera ägarnas vinst. Det är en avgörande fråga för Sverige i dag och kommer att bli en av de tunga frågorna i valet 2014. Att LO nu har en så tydlig linje är ett viktigt steg för att påverka hela arbetarrörelsen. Socialdemokraterna har på ett olyckligt sätt vacklat fram och tillbaka i frågan, men förhoppningsvis lyssnar de nu och sätter ned foten. Istället för att låta skattepengar försvinna i vinst till bolagsägarna borde de användas till att anställa fler i välfärden.

Kommentera