Exploatering eller utveckling?

I stora delar av Sverige sker ett uppsving i gruvnäringen. I delar av norra Sverige liksom i Bergslagen väntar betydande investeringar i en näring som har fått skjuts av höga metallpriser. Men hur ska investeringarna också ge utveckling och arbete på sikt åt kommuner som brottas med minskande befolkning och svag ekonomi? Hur ska gruvboomen ge barn i skolorna, ny infrastruktur och långsiktig utveckling, inte bara miljöproblem och vinster som räknas hem hos investerare långt från Sverige? Det är frågor som kräver politiska ansvar.

Det sämsta förslaget på området hittills har kommit från Centerpartiet. De vill inrätta ekonomiska frizoner i de berörda områdena. Jag citerar riksdagsledamot Helena Lindahl som var med och presenterade förslaget: Centerpartiet vill därför skapa ekonomiska frizoner och tanken är att i införa skattelättnader i utvecklingsregioner. Vi vill tillsätta en utredning som ska undersöka förutsättningar för just skattelättnader i områden som har brist på arbetskraft. Det kan vara i form av lägre arbetsgivaravgifter, sänkt inkomstskatt, sänkt bolagsskatt och minskad skatt på industrifastigheter. Förslaget presenterades i Storuman och Pajala. I Kaunisvaara i Pajala öppnas nu en ny jättelik järnmalmsgruva, i Rönnbäcken i Storumans kommun planeras brytning av stora nickelförekomster.

Varför är då Centerpartiets förslag så befängt? Argumentet för förslaget är befarad brist på arbetskraft. Det är riktigt att många kan behöva flytta in i de berörda kommunerna. Det möter problem i form av brist på bostäder, lokal service och ibland rätt sorts utbildning. Men brist på pengar att betala de som arbetar är det inte, projekten bedöms vara extremt lönsamma. Slutsatsen borde därmed vara den motsatta, hjälp de berörda kommunerna att investera rätt så att man får fler bofasta och färre ”fly in – fly out” som arbetar i näringen. Det vinner både orterna och miljön på. Men det kräver skatteintäkter, pengar som Centerpartiet istället vill skänka de gruvföretag som väntas göra stora vinster.

Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgifter, skatt på industrifastigheter och den bolagsskatt som redan är så generös att många storföretag helt kan undvika att betala den. Varför ska just gruvföretag inte betala skatt för sin verksamhet? De nya ägarna är ofta investerare i andra länder och de ger sig i projektet för att tjäna stora pengar. I andra gruvnationer som Bolivia och Australien höjer man skatten för gruvnäringen på grund av dess enorma vinster. Lika orimligt är Centerpartiets krav på att de som arbetar ska få sänkt inkomstskatt. De berörda kommunerna behöver göra stora investeringar i samhällsservice, men de ska alltså inte få in normala skatteintäkter från dem som arbetar – helt orimligt.

Sverige utmärker sig idag för mycket generösa regler och låg beskattning gentemot gruvföretag. Statens kronoandel som garanterade det allmänna del av vinsten är borta sedan länge. Någon promille av omsättning tas ut i en extra avgift till markägare och forskning. Sverige ligger vidöppet för exploatering. Vi behöver investeringar och kapital, men med Centerpartiets modell ger vi oss själva ett kolonialt förhållande till gruvbolagen. Ekonomiska frizoner används mest av desperata utvecklingsländer som vill dra till sig tillverkningsindustri.

Vänsterpartiet vill istället gynna långsiktiga, gärna inhemska, ägare i branschen. Vi vill att de berörda kommunerna ska kunna få en utveckling som varar även den dag gruvan är tömd. Vi vill att största möjliga miljöansvar ska tas. Vi vill att gruvbolagen ska betala skatt och vi skulle gärna se att vi liksom andra länder får dem att bidra mer. Det är pengar som skulle kunna bidra till att utveckla de berörda regionerna med nödvändiga investeringar i exempelvis järnväg, bostäder och utbildning.

Centerpartiet verkar däremot har drabbats av fullständig idétorka. Om det är arbetslöshet eller brist på arbetskraft, om det är förorter eller fjällkommuner verkar inte spela någon roll. Lösningen är alltid att subventionera privata företags vinster och befria dem från skatter. Men en seriös näringspolitik kräver mer än så.

9 reaktion på “Exploatering eller utveckling?

 1. Borgarna skänker bort Sverige till Kapitalet. Med den handlingen har de inkompetensförklarat sig själva. Att sänka skatterna och hela tiden göra det förmånligt för arbetsgivarna är att sätta sig i knäna på dem. Man behöver inte sitta där hela tiden, man kan då betraktas som osjälvständig.

  Visst är det kanske bra att makten finns i Stockholm, men det får inte bli ett självändamål. Jag har alltid trott på decentralisering.
  Ingen verksamhet tjänar på att bli en koloss på lerfötter, det har vi redan en – kallas EU.
  Jag kan tycka att elpriserna borde vara så jämlika som möjligt men nog borde väl Norrland få en liten ökad vinst tillbaka med tanke på vattenkraften. De pengarna skulle verkligen göra nytta och skapa en hel del möjligheter för de norrländska länen. Storstadsregioner i alla ära men ett starkt Norrland genererar mycket positivt till Sverige som helhet.Det finns oerhörda krafter, resurser ute i landet. De måste tas till vara!

 2. Det här går över alla tänkbara gränser. Det här ska inte få ske! Våra naturtillgångar tillhör folket, om någon ska tjäna pengar på dem, får den i alla fall betala ett ordentligt pris för att hållbar utveckling och tillväxt ska ske i området.

 3. Har (C) blivit alldeles dränerat på logiskt tänkande medlemmar-vad håller de på med?! Det är väl nog nu med skattepengar som rinner ut ur landet! Decentralisering behövs verkligen , företagen ska betala skatt i Sverige och den ska komma folket till godo . Långsiktighet är kanske att förflytta makt till gräsrötterna-omställning börjar bli nödvändig och ju snabbare desto bättre.Runt gruvorna kan det mesta blomstra, vi vill ju att hela Sverige ska leva från norr till söder!

 4. Jag tycker du resonerar klokt, men är inte påläst i ämnet. Anar dock att det är osunt på något sätt. Likaså att generellt sänka ungas löner. Som grupp betraktat tror jag inte de är sämre än någon annan subgrupp på arbetsmarknaden. Det är en myt att det – att de är dåliga/dyra i drift – skulle utmärka hela den gruppen specifikt.

 5. Ge sig på Annie Löv är en straffspark. En tjej som är ett levande exempel på att dagispedagogiken gått snett och som blir partiledare visar bara att Bondeförbundet är i kris.Nu använder en annan manlig så kallad härskarteknik.Men finns det inga rediga Bönder kvar? En annan har döttrar och vet hur tjejer i 25 årsåldern uppträder och Annie är fantame inte mogen.Om gruvbolagen vill ha upp folk får dom väl pröjsa. Både till dom som ska frysa och kommunerna likaledes. I slutändan kommer kapitalisterna iallafall att få stålarna. Eller vad tror lilla Annie och centern?

 6. Centern kommer med fantastiska förslag va ?
  Gruvbolagen jublar.
  Norra Sverige en skattebefriad koloni… Huga säger jag bara. Hur tänker de i detta parti..
  Nej, se istället till att låta norrlandslänen få behålla mera av alla de miljarder i vinster på vattenkraft och gruvor, som i dagsläget slussas söderut.
  Då skulle man kunna se till att få en ”levande” landsända uppe i norr.

 7. ”Det är pengar som skulle kunna bidra till att utveckla de berörda regionerna med nödvändiga investeringar i exempelvis järnväg…”

  Vi behöver tänka på att lösningen för miljön och planeten är inte att lägga mer ”miljövänlig” räls. Denna räls för oss bl.a. till stora shoppingcentra i utkanten av städerna där vi kan fortsätta att shoppa loss. Lokala initiativ har därmed inte en chans. Vi når inte till roten av problemen med enbart ”miljövänliga” alternativ. Så länge vi tänker att vi bör konsumera och konsumera mera, så kommer det att se ut som det gör. Så vi kan tro att vi gör det ”miljövänligt” men inget ändras nämnvärt.
  Hela det ekonomiska systemet bygger på vår köphysteri. Det bygger på att vi ska resa kors och tvärs och inte gynna lokala initiativ. Vi är själva en bricka i systemet och lätta att spela med. Titta bara på utbudet på TV. Såg igår på ett program där en mamma med son vann 60.000 på c.a. en halvtimma. De blåste bl.a. på ägg och hängde upp spikar på en tråd. Frågan om vad pengarna skulle användas till lät inte vänta på sig. Vår medvetenhet förändras i lika långsam takt som ”miljövänlig” räls byggs dvs. sakta, sakta.

 8. Det är otroligt att det i dagens läge fortfarande läggs förslag på att skapa ”frizoner”. Dessa är inget annat än skatteparadis för storföretagen som utnyttjar möjligheterna för att ännu mer utöka vinsterna.
  Dessa zoner representerar sista steget i skalan av ”skattesänkningar” som hittills bara har hjälpt till att urholka välfärdssamhället som byggts upp av våra förfäder.
  Samma urholkning tar med sig vår historia då våra unga idag mindre och mindre blir påminda och har kunskaper om just uppbyggandet av det som de flesta av dem tar för givet.
  Naturresurserna tillhör Sveriges befolkning i allmänhet och gruvverksamheten norrlänningarna i synnerhet. Decentraliceringen är bra när den sker under frihet med ansvar.
  Det som verkar hända är att det politiska systemet, som det utvecklats de senaste sex åren, vill överlämna förtroendet för utvecklingen till externa investerare istället för att låta de lokala krafterna få bära det.
  Nej till frizonerna! Ja till de lokala initiativen med koppling till landets utveckling!

 9. Pingback: Centerpartiet vill gynna rika gruvbolag at Jonas Sjöstedt

Kommentera