En politik för Norrland

Här följer en liten text som jag och distriktsordförande Agneta Hansson hade införd i gårdagens VK, den jämför moderat politik och vänsterpolitik i frågor som rör Norrlands utveckling. Andra lästips är Aftonbladets recension om mina deckare och Flute-tankars blogg om Grekland.

Vänsterpartiet har arbetat med att ta fram en politik för Sveriges landsbygd och för norra Sverige. Vi vill föra en konkret politik som gör det möjligt att vända den trend av försämrad service och minskade befolkning som dominerar i norra Sverige. Därför har vi med intresse läst vad moderaterna, det dominerande regeringspartiet, har att föreslå på området i partiets Norrlandsrapport. Tyvärr är högerns Norrlandspolitik en stor besvikelse – det är längesedan vi såg en så innehållslös luftpastej.

Servicen, både statlig och kommunal, utarmas på landsbygden. Vänsterpartiet vill införa servicekontor och servicepunkter för att öka samarbetet mellan myndighet och ge en godtagbar miniminivå i service över hela landet. Ett sådant förslag har också tagits fram av en av regeringens utredare för att sedan stoppas i en byrålåda och glömmas bort – det är moderaternas ansvar. Vi vill gynna framväxten av lokala sparbanker vilket kan vara av stor betydelse för det lokala näringslivet.

Det finns stora möjligheter att skapa nya arbeten och företagen inom de gröna näringarna. Vi vill satsa på att stimulera investeringar i vindkraft, bioenergi, solenergi, biogas och nya kraftnät. Det kan skapa tusentals jobb i Norrland och vill gynna lokalt ägande av kooperativ vindkraft och förenkla för små kraftproducenter genom att införa nettoinmatning på elnätet. Vi vill återföra en del av vinsterna från kraftbolag och gruvnäring till regionen. Moderaterna saknar helt politik och förslag på detta område.

Vänsterpartiet vill satsa på goda och miljövänliga kommunikationer även i norra Sverige. Inte minst för de tunga transporterna för industrin samt skogs- och gruvnäring behövs det satsningar på malmbanan, bygge av Norrbotniabanan, dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall samt en upprustning av inlandsbanan med tvärbanor. Moderaterna föreslår och genomför inget av detta. Deras satsningar på infrastruktur går till storstäder i södra Sverige.

Moderaterna konstaterar helt riktigt att det råder bostadsbrist i många norrlandskommuner. I flera orter är bristen akut och kan hindra utvecklingen av gruvnäringen. Trots detta ges inget stöd till bostadsbyggande, det är vi beredda att ge.

När det gäller sjukvård och äldreomsorg präglas den moderata politiken av en naiv övertro på privatiseringar. Partiet vill påtvinga alla kommuner privata bolag som Attendo och Carema inom äldreomsorgen. Det är riskkapitalbolag som smiter från skatt och gör miljardvinster genom att ha dålig bemanning och dåliga arbetsvillkor för personalen. I Norrland har invånarna i många kommuner valt politiska majoriteter som inte vill privatisera, men det vill moderaterna nu påtvinga oss. På liknande vis har den fria etableringsrätten inom sjukvården utarmat vården i glesbygd där bara en av 190 nya privata hälsocentraler har öppnat. Istället centraliserar vården allt mer till större städer. Om ett år är det fritt fram för de ägarna att lägga ner privatiserade apotek i glesbygd och moderaterna har inga förslag om hur servicen kan behållas.

För att få en politik som gynnar norra Sverige behöver vi en ny regering och en starkare vänster. Allianspartierna med moderaterna i spetsen sviker norra Sverige.

6 reaktion på “En politik för Norrland

 1. Förändring sker underifrån. För att få en bra politik krävs därför engagerade eldsjälar i kommunerna. Det krävs politiker som lyssnar
  till förslag uppifrån som dina bl.a. att ”gynna framväxten av lokala sparbanker”. Mycket bestäms av EU, men vi har ändå den fantastiska möjligheten att på kommunal nivå göra förändring. Politikerna arbetar nära varandra och känner varandra väl. Människor kan lätt nå dem för dialog. Det handlar inte så mycket om höger eller vänster. Fast jag tycker förstås att det vore väldigt bra med ett maktskifte vid nästa val. Det skulle underlätta. För idéer skapar vår verklighet. Vänstern står för många bra idéer, men samtidigt så klamrar sig folk fast vid tron på den eviga tillväxten som en helig ko. De vill ha tiotusentals kronor mer i lön och de föraktar fisk vid byteshandel. Hur ska (V) då våga ta upp frågan om att den ekonomiska krisen är en tillväxtkris?
  Hmm…

  Vad är det som skiljer de flesta vänsteranhängare från högeranhängare? De flesta av oss vill fortsätta konsumera och resa.
  Eller är det fel? Det räcker ju inte med prat om förändring. Förändring börjar med oss själva var och en.

 2. Tjejen jobbar med att studera sin lilla region i Norrlands strategi och vad högern har för idéer för att skapa en hållbar utveckling i norrland. Deras strategi gick ut på två saker, naturtillgångar och turism.

  De vill alltså omvanlda norrland till ett Kongo i Sverige. En plats där man kan få naturtillgångar ifrån och åka som turist från Stockholm. Det är en strategi som vi sett så många U-länder hamna i.

  Det bygger inte ett Norrland med mångfald av jobb. Det skapar ett norrland för utsugning av andra. Jag som har familjen i Norrland är glad att se att V väljer att fokusera på att utveckla Norrland. Miljöteknik och energiteknik är något som skulle kunna få Norrland att blomstra. Det skapar förutsättningar för företagande av olika slag.

  Bioenergi och biobränse engegerar både lantbrukare och tekniker för att skapa verksamheter och arbeten i båda näringarna. Dessa är decentraliserade och skapar inte jobb enbart i några få statsregioner, storbolagens Norrland. Det skapar möjligheter utanför detta Norrland och kan vara räddningen för landsbygden.

 3. Den koloniala politiken som drivs mot Norrlands innland måste få ett slut. Älvar däms upp skogar skövlas malmen forslas bort, ja till och med vinden tämjs för storstädernas fromma. All skatt utom privatpersoners kommunalskatt hamnar i stockholm. för att sedan administreras upp på saker som gynnar de södra delarna av Sverige i allmänhet och storStockholm i synnerhet. Killometerskatten är ett bra exempel, den kommer att fördyra i norr och gynna storstäderna. Eljest ar ditt förslag ett steg i rätt riktning Det ni föreslår är för lite och för sent

 4. Pingback: Aktiv arbetsmarknadspolitik – satsa på Solbilar- lagstifta mot spekulation – sluta ECB-trixa med pengar – och Upplös eurozonen | Nemokrati

 5. Skönt att läsa att du arbetar för att regionen med naturtillgångar får behålla sina egna vinster! Vi tänker alltid då vi åker i norra Norge vilken totalt annorlunda regionalpolitik Norge har – fylkena får behålla sina genererade vinster, därför blomstrar också nordnorge (världens nordligaste universitet, som bara ett exempel)!

  Vi vet alla sedan Sören Wibes beräkningar att landsorten bidrar MEST till Sveriges BNP. Tyvärr får vi aldrig nyttja våra egna pengar, utan ser dem skickas söderut.

  Hoppas att du kan debattera bort från alla Stockholmsbilder att vi är bidragstagande – istället för bidragsgivare. Umeå är ju största bidragsgivare i Robin Hoodsystemet, och STockholm största bidragsTAGAREN. För fram det budskapet tills stockholmarna lyssnar!

 6. Pingback: Solenergin kommer dominera inom 10 år | Superkrafter

Kommentera