Visst kan vi avveckla kärnkraften

Kent Persson och jag skriver i Dagens Arena;

Vänsterpartiet är för en bred och blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Vi vet att det såväl inom socialdemokratin som i de borgerliga leden finns en insikt om att såväl miljömässiga som ekonomiska argument i dag talar emot en ny generation kärnkraft och att det finns ett starkt stöd för omställning till hållbara energisystem. Det finns i dag övertygande argument och förutsättningar för en sådan politisk utveckling.

Det var inte länge sedan vi hade en energiuppgörelse över blockgränserna under nästan ett decennium mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet, som Centerpartiet spräckte för regeringstaburetter. Den dög inte heller för vissa direktörer i näringslivet eftersom den inte byggde på en fortsatt kärnkraftproduktion utan på ett ersättande av kärnkraften med förnybara alternativ. De rödgröna slöt senare en gemensam liknande uppgörelse.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har varit överens om att kärnkraften ska ersättas med annan förnybar energi plus effektiviseringar för att trygga jobben och elförsörjningen. Vänsterpartiet står fast vid den linjen och utsikterna har aldrig varit bättre än nu.

Elöverskottet är i dag stort och det kommer att växa. Energimyndigheten har i sin långtidsprognos pekat på ett elöverskott på 24 terawattimmar (TWh) år 2020 och detta med mycket försiktiga prognoser för vindkraftsökningen. Med fortsatt investering i vindkraft, där byråkratiska hinder inte tillåts sätta käppar i hjulen, är 30 TWh år 2020 en realistisk målsättning.

Vindkraften växer så det knakar, förra året med hela 74 procent i produktion, och solenergin har tagit flera viktiga tekniska språng. Analysföretaget Bloomberg New Energy Finance pekade nyligen på att priserna på solpaneler har fallit med nästan 50 procent under 2011.

Samarbete om elcertifikatsystemet sker med Norge. Till det kommer att elsparande och energieffektivisering också bidrar till en positiv prognos. För att bara ta ett exempel så kommer ekodesignkraven från EU att spara 135 TWh el per år inom EU år 2020. Det är i nivå med hela Sveriges elanvändning och det motsvarar konsumtionen hos 32 miljoner hushåll inom EU eller den årliga kraftproduktionen hos 22 kärnkraftsreaktorer. Elmotorer står för ungefär 65 procent av den totala elanvändningen inom industrisektorn och för 38 procent i servicesektorn i Sverige.

Det finns med andra ord en stor möjlighet för Sverige att trygga energiförsörjningen och jobben utan kärnkraft.

Om inte annat så kan vi se på Tyskland som är Europas stora industrimotor. Inte nog med att de ska avveckla kärnkraften, de ska ersätta den med förnybar energi och energieffektivisering. Det finns ingen anledning att tro annat än att de kommer att lyckas. Enligt IG Metall kommer denna politik att innebära ett industriellt språng. Visst kan detta vara en väg att gå även för svensk tung industri? Vi har dessutom vattenkraften som utgör en stomme i vår elproduktion och reglerkraft till en utbyggd elproduktion från vindkraft.

Vad som krävs nu är en utbyggnad av kraftnät och kablar för att bygga bort flaskhalsar och komma ifrån olika priser i landet, en höjning av taket i elcertifikatsystemet, vissa reformer för att ta bort de extrema prishöjningarna på elen under vissa perioder och fortsatt satsning på solenergiforskningen.

Ställ detta mot trötta och farliga kärnkraftverk som står still långa perioder och råkar ut för farliga incidenter. Nya kärnkraftverk är för dyra att bygga och för dyra att försäkra av kända finansinstitut. Nya kärnkraftverk här i landet kommer att kräva rejäla subventioner för att de ska kunna räknas hem något som hittills inget seriöst parti förordat.

Vi i Vänsterpartiet medverkar gärna till en blocköverskridande överenskommelse om framtida energipolitik med avvecklad kärnkraft.

18 reaktion på “Visst kan vi avveckla kärnkraften

 1. Lagt kommentarer tidigare, konstaterar att du Jonas som populistisk politiker inte ägnar atomsoporna en enda tanke. Vad skall vi göra med dom, ge åtminstone ett förslag om du vågar? Tror inte det, du smyger som alla andra klimatpolitiker.

  Käbbel om vindkraft, kraftigt subventionerat och olönsamt, gas gäller för Tyskland, varför annars ledningen i Östersjön?

  Solenergi bra tänk, men var lever vi och hur många soltimmar har vi per år? Köpt hela skiten om Sverige låg i Libyen.

  Svara ärligt, inget mer populistiskt mjäk. Det blir tröttsamt.

 2. ”Vindkraften växer så det knakar.” Ja det är bra nu.
  Men kan grön tillväxt ske hur mycket som helst? Eller ingår det i grön politik att vi ska förändra oss, så anpassar den sig till oss och vårt behov? Är det då politiken är grön? Fast ”ni” är ju röda…

  Den ekonomiska tillväxten är mest konsumtion, det vare sig om den är grön eller inte. Tillväxt ger mer utrymme för mer konsumtion. Den som är som en helig ko.

  Den ekonomiska aktiviteten bör alltså inte öka

  förutom i u-land Bertil;) Du verkar livrädd för att vi ska bli ett u-land? Du vill ha kärnkraft. Det kan vara dit vi är på väg med den nuvarande ekonomiska tillväxtpolitiken. Titta på EU. Titta på FN:s senaste rapport. Välstånd mäts mestadels i BNP och det är ett trubbigt verktyg. Det säger ingenting om innehållet i våra liv, ingenting om feministiska frågor osv.

  Man kan inte skylla enbart på politiker att de är populistiska. Vi då? Vi får de politiker vi förtjänar.

 3. Sandra Västerås, ”Vi får väl bjuda in till samtal istället för som Björklund/Reinfeldt”

  Innehållet i samtalet då det viktigaste av allt, är det fortsatt ekonomisk tillväxt? Då sjunger ni unisont i kör. Eller kommer det fler förslag som kortare arbetsdag ett helt annat tänk? Har hopp till er men tiden utvisar.

 4. Av det elcertifikaten drar in går cirka 16 procent till stöd för vindkraft. Det innebär att av inbetalade 4-5 öre/kWh till elcertifikaten går mindre än 1 öre/kWh till vindkraft.

  Så pladdret att om att vindkraft är kraftigt subventionerat och olönsamt är just bara pladder.

  Det finns anledning till varför Vattenfall menar att subventionerna till vindkraft kan tas bort tidigare än man hittills beräknat.

 5. Igen om någon ens lyssnar, vad i helvete gör vi med detta berg av atomsopor. Inte en jävel vill ge ett svar. Ynkligt…….

 6. Så Bertil kunde inte hantera fakta som motsäger Bertils dravel om att vindkraften är kraftigt subventionerad.
  Istället får Bertil tokspel och tycker sig kunna avkräva svar hit som dit. Intet nytt där inte.

  Och inte heller kan Bertil presentera ett enda kommersiellt kärnkraftverk som kan köra atomsoporna som bränsle. Här hoppas Bertil på sin egen ytterst selektiva teknikoptimism, att den löser det hela. Gör den inte det så blir soporna kvar.

  Och fram tills man löst det, tycker Bertil det är utmärkt att bygga på det redan stora atomsopberget, som ha en halveringstid på 500 000 år, åtminstone fram till 2030.

  Samme Bertil brukar förövrigt tycka att kärnkraften är den renaste energikällan som finns, men aldrig samtidigt som Bertil nämner atomsoporna eller uranbrytningen. Det är Bertil i ett nötskal det.

 7. Lite fakta till debatten.
  Först till simsalablunder: din uträkning om elcertifikat är direkt felaktig. här är hur det funkar. för varje producerad Mwh får man ett elcertificat. Dessa kan säljas på öppna marknaden. Alla kraftkällor som INTE berättigar till elcert har istället krav att köpa en viss mängd cert. (i år ca 17%) Det nuvarande medelpriset på certifikat är 239,8 kronor per cert. vilket med lite enkel mattematik ger att vindkraft subventioneras med ca 23,98 Öre per kwh producerad.
  (källor energimyndigheten och svenska kraftnät.)

  Sen till Bertil: Det finns två vägar att hantera det vi idag kallar kärnavfall.
  1) bygg någon av de gen4 kraftverken som kan använda det vi kallar avfall som bränsle och därmed förkorta den tid det behöver slutförvaras till ca 500 år.
  2) KBS-3 den svenska metoden för slutförvaring som just nu ligger för miljöprövning. se: http://sv.wikipedia.org/wiki/KBS-3

  Kan vi nu prata vettigt ?

 8. Om inget drastiskt hänt sedan 2010, så är det mer trams än fakta, christoffers påstående, att vindkraft subventioneras med ca 23,98 Öre per kwh.

  Man skall ha klart för sig att det är flera olika förnybara energikällor som är berättigade till de pengar elcertifikaten drar in; bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och torv.

  Cirka 68 procent av elcertifikaten, går till biobränsle- och torvbaserad kraftvärme, medan cirka 16 procent vardera går till vattenkraft och vindkraft.
  Det blir inga 23,98 Öre per kwh det inte.

  Sedan existerar idag inga kommersiella gen4 kraftverk som kan använda avfall som bränsle.
  Och om man väl har slutförvarat avfallet finns det ingen ekonomi alls i att ta upp avfallet för att köra det i ett eventuell framtida gen4 kraftverk, det enligt Svensk Kärnbränslehantering AB.

 9. Simsallablunder är du inkapapel att läsa innantill ?

  JAg visade upp de EXAKTA reglerna för hur många certifikat som ett vindkraftverk får/Kwh producerat och hur mycket dessa certifikat kostar i medel på öppna marknaden.

  Utifrån det är det grundskollematte att räkna ut hur mycket pengar det blir.

  Jag skickade till och med med hänvisning till mina källor så du kunde kolla. Trots detta påstår du att det är ”trams” bra visa då var jag har har fel. stämmer inte det att man får ett certificat /mwh producerat ? (http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-elcertifikatsystemet/)
  eller är det priset för certificaten som inte stämmer ?
  http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2

  enda anledningen till att ett vindkraftverk inte får dessa pengar är att de väljer att inte sälja certen. och då får det ärligt talat skylla sig själva.

  Ang gen 4: en av de första gen4 reaktorerna (en pebble bed) har startdatum 2013. Det är inte så långt in i framtiden.

  Sen så ser jag intet problem (mer än slöseriet med energi) om det inte blir ekonomiskt att plocka upp bränslet från KBS-3 efter försegling. då är det ju slutförvarat och inte ett problem. Men eftersom KBS-3 inte skall börja byggas fören TIDIGAST 2017 och inte kommer att förslutas fören närmre 2100 så har vi gott om tid att få igång de nya reaktorerna innan dess.

 10. Från E.On:s hemsida om torium.

  ”Torium som bränsle tar inte bort risken med härdsmälta eller avfallets farlighet. Avfallet från en toriumreaktor ger upphov till långlivade radioaktiva ämnen. Samma typ av geologiskt förvar skulle därför behövas för toriumbaserade bränslen som planeras för uranbaserat bränsle.”

 11. Vet inte om christoffer är en av alla dessa oärliga kärnkraftskramare som dyker upp här och där på nätet och sprider desinformation, eller bara läser slarvigt eller har problem med läsförståelsen.

  Här beskrivs det jag talar om:

  ”Vindkraft subventioneras inte av staten längre förutom till speciella forskningsprojekt. Det sista stödsystemet avslutades under 2005. Förnybar energiproduktion stöds i stället med elcertifikat som svenska elkonsumenter får betala. Berättigade till elcertifikat är bioenergi, småskalig vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och torv. Som elkonsument betalar man för närvarande ca 6 öre/kWh till elcertifikatsystemet varav ca 75 % går till producenterna. Av det tar biobränslen ca 70 % och vindkraften ca 15 %. Av inbetalade 6 öre/kWh går alltså ca 0,8 öre/kWh till vindkraften.”

  http://ekologistas.se/vindkraftsmyter-2/vindkraftverk-subventioneras-kraftigt-av-staten/

  Har christoffer problem med ovan, kan christoffer kommentera där. De är ofta väldigt villiga att ställa upp och svara på frågor.

  Var hittar man information om att pebble bed reaktorn med startdatum 2013 också kan köra avfall fr.o.m. 2013?

  Och ser christoffer slutförvarat bränsle som slöseri med energi, så kanske christoffer också ser outnyttjad vindenergi som slöseri med energi.

 12. Pingback: 4 brinnande frågor « andersolss

 13. Simsalablunder, du får skilja på vad producenten får och vad konsumenterna betalar. Precis som Cristoffer säger får vindproducenter mellan 20-30 öre/kWh utöver elpriset. Detta kan jämföras med produktionskostnaden på dagens kärnkraftverk som ligger på ca 20 öre/kWh (och det inkluderar även en specifik skatt endast för kärnkraft på ca 7 öre/kWh). Spotpriset på el ligger ungefär på 30 öre/kWh.

  För att förklara med ett exempel: säg att alla i Sverige skulle betala mig 10 öre/månad. Det skulle ge mig en ”subvention” på drygt 900 000 kr/mån men skulle bara kosta dig 10 öre/månad. Båda har rätt. Sant är både att jag får en subvention på 900 kkr/månad men också att du bara subventionerar mig med 10 öre/månad. Beror hur man vill framställa det.

Kommentera