Stoppa vapenexporten till diktaturer

Från SVT Debatt

Den svenska vapenexporten till Saudiarabien och planerna på att bistå landet med bygget av en vapenfabrik har med rätta orsakat omfattande kritik mot regeringen. Ansvarig minister Sten Tolgfors har uppvisat bristande politiskt omdöme; vägrat ta ansvar för verksamheten och istället försöka lägga skulden på FOI samt kommit med en rad vilseledande uttalanden. Vi välkomnar därför beskedet om Tolgfors avgång och den stundande granskningen som ska genomföras av konstitutionsutskottet.

Regeringens märkliga uttalanden och försök att smita från ansvar kan bara förstås som att de själva inser att affären inte är försvarbar. Vapenexporten till diktaturer som Saudiarabien utgör affärens grundproblem.

Sverige är i dag en av världens stora vapenleverantörer, per capita den största. Värdet av den svenska vapenexporten uppgick förra året till 13,9 miljarder kronor. Det är nytt rekord i svensk historia. Tittar man närmre på vilka länder vi säljer till visar det sig att vi exporterar vapen såväl till renodlade diktaturer som till krigförande länder. Under den borgerliga regeringens tid vid makten har dessutom vapenexporten till icke-demokratier nästan fyrdubblats. Vapen för miljarder går till länder som systematiskt förtrycker sina invånare.

I flera av dessa fall har affärerna finansierats med svenska exportkrediter. Enligt Exportkreditnämndens egna uppgifter gav man mellan åren 2006 och 2010 exportkrediter på sammantaget mer än 20 miljarder kronor för att finansiera svensk vapenexport. Det innebär att vi använder de svenska skattebetalarnas medel till att låna ut pengar till diktaturer för att de ska kunna köpa vapen från Sverige.

Samtidigt som Carl Bildt presenterar sina utrikesdeklarationer med stora ord om fred och mänskliga rättigheter har Sverige beväpnat stater som har slagit ned varje tecken på folkligt uppror mot sina förtryckare. Särskilt makabert ter det sig mot bakgrund av den arabiska våren, som applåderats från svensk höger till vänster, men där regeringen samtidigt har haft långtgående planer på att hjälpa regimen i Saudiarabien att bygga upp en vapenfabrik i den saudiska öknen. När Bahrains folk förra året demonstrerade för frihet och demokrati gick Saudiarabien aktivt in och hjälpte den bahrainska staten att slå ner oppositionen. Det finns en uppenbar risk att Saudiarabien kan dras i framtida regionala militära konflikter, exempelvis med Iran.

Saudiarabien är ett land med svårt förtryck av alla former av oliktänkande, en svag struktur för mänskliga rättigheter och en näst intill total brist på skydd av friheter och rättigheter enligt Amnesty. Kvinnor diskrimineras systematiskt och kan inte leva fullvärdiga liv på grund av sitt kön, homosexualitet är förbjudet, offentliga avrättningar och kroppsstraff praktiseras, fackföreningar är förbjudna, religionsfrihet existerar inte, sedlighetspolis griper den som inte följer påbjuden klädkod, för kvinnor är det heltäckande mundering som gäller.

Kan vi i Sverige verka för mänskliga rättigheter och fred när vi samtidigt beväpnar dess motsats? Vi menar att det inte går. Därför vill vi införa ett strikt demokratikriterium. Uppfylls inte detta, får inga vapen exporteras. Regeringen förhalar dessvärre ett riksdagsbeslut i denna riktning allt medan exporten till diktaturer slår rekord.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för demokrati och folkstyre, ett land som aktivt arbetar för fred och nedrustning och ett land som fördömer varje brott mot de mänskliga rättigheterna, oavsett var, av vem eller med vilka motiv de begås. Vi tror att vi har en bred folklig majoritet bakom oss i den här frågan. Det får inte stanna vid vackra ord, utan måste omsättas i konkret, politisk handling. Det regeringsstödda svensk-saudiska samarbetet kring en vapenfabrik är på varje punkt dess motsats.

Efter Ekots avslöjanden har mycket handlat om vad försvarsminister Sten Tolgfors har gjort och inte gjort; vetat och inte vetat. Vad som står helt klart är att det handlar om regeringsstödda kontakter och avtal mellan svenska myndigheter och en politisk diktatur. Tolgfors är nu borta, men kvar finns avtalen mellan Sverige och en av världens mest hårdföra diktaturer. Hur länge ska regeringen låta detta fortgå?

4 reaktion på “Stoppa vapenexporten till diktaturer

  1. Pingback: Aktiv arbetsmarknadspolitik – satsa på Solbilar- lagstifta mot spekulation – sluta ECB-trixa med pengar – och Upplös eurozonen | Nemokrati

  2. Det är inte bara galenskaper skulle jag vilja påpeka. Om man vill gå in i detalj så gäller det svenska finansekonomiska intressen så det stinker om det. När politiken underkastas dessa intressen då ligger folkstyret illa till. En försvarsminister mer eller mindre stoppar inte dessa enorma vinstutgivande affärer. Än mindre en utrikesminister som bär skumma oljeaffärer på sina axlar och som säger att om inte Sverige hade sålt till Saudiarabien så hade Frankrike gjort det vilket inte hade förändrat det politiska läget i landet i frågan. Det duger lika lite som försvar som att inte ha rört ett finger för Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien.

Kommentera