Måndag morgon

Ljuset är tillbaks, redan vid 6-tiden var himlen blå. Det kommer att bli en fin solig dag. Det har varit lite svårt att hinna blogga den senaste tiden. Lite synd för det har varit många intressanta möten och resor i landet den i veckan som gick, träffade äldre klimataktivister i Grand panthers – de demonstrerade utanför riksdagen, i lördags var jag i Göteborg på Vänsterpartiets årskonferens – fullt med folk och mycket energi, igår debatterade jag Susan Georges nya bok med henne och andra på abf-huset – fullsatt och tre timmars diskussion om ekonomi och klimat! Den här veckan blir lite lugnare, plenifritt i riksdagen och några dagar ledigt i slutet på veckan. Men idag blir det ett möte i Uppsala om finans- och klimatkris 16.00 på Ekonomikum, välkommen dit!

I SvD skriver Per Lindvall klokt om hur EU nu skjuter krisen framför sig genom att ösa in billiga pengar i banksektorn samtidigt som det offentliga tar över de privata bankernas risker – modern kapitalism. Paul Krugman skriver lysande i NYT om myterna att eurokrisen främst skulle bero på budgetunderskott eller höga sociala utgifter, istället pekar han på den avgörande betydelse som bytesbalans och konkurrenskraft (och därmed euron) har för krisen. Tack för länken till Homo Politicus. I dagens SvD skriver jag och Ulla Andersson om behovet av ett socialt protokoll i EU för att skydda fackliga rättigheter.

Regeringens politik framtår ofta som absurd tycker jag. Igår satt ansvarig minister och talade sjukförsäkring i Agenda – en person som var så sjuk och hade så mycket smärta att den bara kunde arbeta liggande (!) skulle tvingas ut på arbetsmarknaden, men Kristersson försvarade glatt ”reformen”. I regeringens eget råd för välfärdsutveckling sitter en riskkapitalist som nu gör klipp på hundratals miljoner på ett bolag som har vanvårdat äldre – lyckad rådgivning?

 

9 reaktion på “Måndag morgon

 1. Pingback: Löner, produktivitet och konkurrenskraft.

 2. Det blåser mer och mer motvind för regeringen. Läste dagens industri på nätet. Normalt är kommentarerna ganska ”höger” men det blir mer och mer kritik mot Reinfeldt och Borg.

  Men jag är lite bekymrad för att vänstern inte har en politik för låg arbetslöshet. Full sysselsättning ska man inte lova väljarna det är ärligare att ha låg arbetslöshet som mål (ca 4 procent ). Men den lönebildning vi har haft dom senaste tjugo åren har varit en katastrof för den klarar inte en arbetslöshet under 6,3 procent utan att ge för höga löneökningar och därmed inflation.

  Var är Vänsterns poltik som ger en lönebildning som klarar låg arbetslöshet och därmed ger låg arbetslöshet???

  Jag anser att detta är absolut den viktigaste samhällsproblemet vi har men vänstern har inte haft en poltik som löser denna fråga dom senaste tjugo åren!!!!!

 3. Tycker mig ha märkt också förr om åren att vänsterpartister och amerikanska toppekonomer och Nobelpristagare ligger rätt nära varandra när det gäller analyser av stora frågor på området.

 4. Bertil, det är en viss skillnad på tillväxt och evig tillväxt. Vissa länder behöver ekonomisk tillväxt andra kanske behöver utvecklas på andra plan. Vet inte om det är ”naivt” att inse det.

 5. @Ante

  De nyliberala sammanhangen(högre lönenivå=inflation) du hänvisar till existerar inte i verkligheten. Vänstern måste inse detta. Inflation får man om ett visst antal varor och tjänster efterfrågas av en större nominell efterfrågan. Leder ökad sysselsättning till större produktion av varor eller tjänster kommer en ökad köpkraft inte leda till högre inflation.

  Löneandelen av BNP har dessutom stadigt minskat de senaste 30 åren och vi har under samma period sett en konstant ökning av företagens vinster. Denna utveckling har varit önskad i nyliberalernas föreställningsvärld, för att man trott att ökade vinster=ökade investeringar i produktion. Investeringar i den reala ekonomin har dock minskat som andel av BNP, det överskott som inte försvunnit till utnyttjande av låglönearbete i tredje världen har försvunnit in i spekulationsbubblor i den finansiella sektorn.

  Samtidigt som detta skett har vi det pågått en helt ojämförbar ökning av den privata skuldsättningen och därmed sammanhängande enorm inflation i tillgångspriser(framförallt fastigheter och finansiella tillgångar). Den ökande skuldsättningen för spekulation i tillgångsvärden har möjliggjorts av den nyliberala avregleringen av finansmarknaderna som skedde under 80- och 90-talen. Vänstern verkar samtidigt helt ha glömt bort att det är arbete som skapar mervärde för ett samhälle och förvillat sig in i tron att avreglerade finansiella marknader alltid är effektiva och utgör tillväxtens motor.

  Nu håller pyramidspelet på att falla samman. Vinsterna av pyramidspelet har varit privata men förlusterna ska nu socialiseras.

  Att Krugman då tror att bristande konkurrenskraft(som underförstått ska regleras med lägre löner i de icke konkurrenskraftiga länderna) är grundorsaken till Europas skuldkris är ett tydligt tecken på de nyliberala ekonomiska teoriernas enorma idioti. Lösningen ska vara att alla skuldtyngda länder ska förbättra sin konkurrenskraft och bli exportunder likt Sverige och Tyskland, genom att antingen sänka löner och minska den offentliga välfärden eller genom den i vissa avseenden för befolkningen mindre plågsamma devalveringen av valutan(men kom ihåg att skulder i Euro som exempelvis den grekiska befolkningen och företagen nu har, inte kommer att devalveras utan istället öka i förhållande till en ny drachme). Exportledd återhämtning ska sedan komma som ett brev på posten.

  Jag undrar om Krugman överhuvudtaget läst Keynes teorier om så kallad ”fallacy of composition”. Vem i helvete ska alla exportera till? Alla länder kan inte ha överskott i bytesbalansen samtidigt. Det finns inga marsianer som kommer handla av de Europeiska länderna! Austerity och en blind tro på export kommer endast leda oss till en ny 30-tals depression(förhoppningsvis kan det komma någonting gott ur en sådan men ser vi till historien kan vi tydligt se vilka mörka krafter som står att ta över efter den nyliberala katastrofen).

 6. Jag tycker riksdagen ska rikta misstroendevotum mot regeringen efter avslöjandet om Saudiaffären och bulvanföretaget som skulle hjälpa till att bygga hemlig vapenfabrik i Saudiarabien samt med anledning av Carl Bildts Sudanaffärer. Samtidigt kräva utredning av Primegate och Göran Perssons inblandning som ”veteran” i avpolletteringen av Juholt efter hans nej till europakten med anledning av Perssons lobbande (i egenskap av ”socialdemokrat” för ja till euron samtidigt som Juholt sa nej och Persson är knuten till JKL som vann ”storslam” i det moderata regeringskansliets upphandling av byråer feb 2011 på områdena ”finansiell kommunikation” och ”strategisk finansiell rådgivning”, Caremaaffären (när det gäller kopplingar till Moderater el f d moderata politikers inblandning i företaget).
  Samtidigt tycker jag det är dåligt att inte V reagerade redan 2005 på S avtal med Saudiarabien under Leni Björklund som försvarsminister (S).

 7. @ Bertil

  Jag tror du måste uppdatera din syn på 3:12 reglerna för dom har nämligen förändrats inte endast på så sätt att de bytt plats till 57 kap IL utan de är även synnerligen generösa.

  I Sverige skiljer vi på inkomst från kapital och inkomst från tjänst(eget arbete). Inkomst från tjänst beskattas normalt högre än inkomst från kapital i vart fall om man tjänar så mycket i tjänst att man behöver betala statlig skatt och arbetsgivaravgifter över 7 och 1/2 basbelopp som inte ger några ytterligare försäkringsrättigheter(383 000 per år 2011).

  I ett mindre företag så kan det vara svårt att skilja vilka inkomster som hänför sig till egna arbetsinsatser och vilka som rimligen kan sägas vara inkomst av kapital. Därför finns dessa schablonregler i numera 57 kap och tidigare 3:12.

  Ett fåmansföretag (AB) får enligt schablonen alltid ta ut 2.5 Inkomstbasbelopp till 2/3 i inkomstslaget kapital= 130 250 till 20% beskattning (2011, 2012 höjs schablonregeln till 2,75 IBB).Inkomst som det alltså inte heller behöver betalas egenavgifter på, utan endast kapitalinkomstskatt vilket ger långt lägre beskattning än om motsvarande belopp betalats ut som lön.

  Den här regeln är otroligt gynnsam för fåmansföretag ex konsulter med litet eget kapital. Om företaget har minsta möjliga aktiekapital 50 000 ger det en avkastning på det egna kapitalet(räntabilitet) på 260 %. Alla med någon sorts vett i huvudet inser således att för mindre företag med litet eget kapital så blir man inte överbeskattad man får istället en stor skatterabatt i förhållande till vad anställda får betala för sina arbetsinkomster.

  För fåmansföretag med större eget kapital och anställda finns dessutom ytterligt förmånliga regler att använda där man dels kan få en del av inkomsterna beskattade till 20 % på genom att omkostnadsbeloppet multipliceras med statslåneräntan + nio procentenheter, dels ca 25 % av företagets totala lönekostnader.

  Så både kapitalintensiva fåmansföretag och sådana med stora lönekostnader för anställda får möjlighet att ta ut en hög avkastning på det egna kapitalet till endast 20 % beskattning.

  Snarare än överbeskattade är fåmansföretag således underbeskattade i förhållande till både anställda och större företag.

  Sen har jag förståelse för att det kan vara mycket tufft att vara en liten företagare på andra vis. Hög administrativ börda. Ohederlig konkurrens från företagare som tar delar av inkomsten svart. lätt att hamna i beroendeförhållande till enskilda uppdragsgivare som kan diktera villkoren och gör att man inte kan ta betalt för sitt arbete och så vidare. Men det är andra frågor. 3:12-reglerna är i sin nuvarande utformning otroligt gynnsamma i förhållande till anställda och större företag.

 8. Nemokrati, ”Samtidigt tycker jag det är dåligt att inte V reagerade redan 2005 på S avtal med Saudiarabien under Leni Björklund som försvarsminister (S).”

  Ja Allan Widman (FP) tycker detsamma i DN ”De rödgröna öppnade för de avslöjade affärerna”.

  Svenska freds får förhoppningsvis upprättelse. De blir ofta hånade.
  Vilket spel. Problemet är att de olika partierna egentligen har samma värdegrund. De är ju så lika egentligen. Det lyser igenom vid sådana här avslöjanden. Eller inte partierna egentligen utan innehållet dvs. människorna i dem. I grunden handlar det om vår värdegrund inte vilket parti vi tillhör.

  Bertil ”Någon kan ju bli rik,…hu vad hemskt….” Ja det är hemskt så länge människor inte kan skilja på stolar, bord och människor. Vi bör inte ”köra igång egen verksamhet” innan vi har klart för oss skillnaden. Man hör ofta varför kan vi inte tjäna pengar på äldre, skolan, vården vi kan ju bevisligen tjäna pengar på annat. Jo helt enkelt därfär att människor och även djur har utvecklat känslor och tankar vilket gör att de lider när ”Någon kan bli rik” på deras bekostnad. ”hu vad hemskt….”

Kommentera