Ge kvinnojourerna långsiktigt stöd

I dagens SvD skriver jag om att det är dags att ge ett ordentligt stöd till det livsviktiga arbete som kvinnojourerna utför;

Runtom i landet gör kvinnojourer ett ovärderligt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Men ekonomin är ofta hårt pressad och många lever på tillfälliga projektpengar. Därför vill vi införa ett ordentligt stöd till kvinnojourerna så kvinnor och barn kan få hjälp och skydd när de behöver det.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. 2010 polisanmäldes 27300 fall av misshandel av kvinnor. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Men Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Varje år dödas i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till.

Barnen drabbas hårt av att leva med våldet. Det begränsar även livsutrymmet för andra kvinnor än de som själva utsätts, eftersom många avstår från saker på grund av rädsla för våld. Mäns våld mot kvinnor beror på hur makten är fördelad mellan män och kvinnor. Men våldet är också med och skapar just de maktskillnaderna. För skydd och stöd till de kvinnor som drabbas finns kvinnojourerna. Det är en fristad från mannen som har slagit eller hotat. Här kan man få stöd både för att ta sig ur den akuta situationen och för att kunna ta sig vidare i livet. Här finns skyddat boende för de kvinnor och barn som tvingas fly från hemmet.

Men de flesta kvinnojourer har en pressad ekonomi och är beroende av tillfälliga medel. Ofta tvingas de leva med en stor osäkerhet om de får tillräckligt med pengar nästa år, vilket gör det svårare att ha fast anställda. En vanlig erfarenhet på kvinnojourerna är att orimligt mycket tid går åt till det eviga ansökandet om projektpengar, vilket drabbar arbetet att stödja våldsutsatta kvinnor.

Bakom dessa problem ligger att kommunernas stöd till jourerna varierar mycket och ofta saknar långsiktighet. Av det statliga stödet är merparten till för tillfälliga projekt och utvecklingsarbete. Det finns även ett verksamhetsstöd som kan sökas av bland annat kvinnojoursorganisationer, men det har inte kunnat råda bot på jourernas ekonomiska osäkerhet eftersom det är så pass litet. Det beviljas dessutom för endast ett år i taget.

Behovet är därför stort av ett nytt stöd till kvinnojourerna som är förutsägbart och tillräckligt stort för att ge trygghet. Det är inte acceptabelt att en verksamhet som rör kvinnors säkerhet år efter år ska vara beroende av tillfälliga projektpengar.

Fredrik Reinfeldt har den senaste tiden sagt en del bra saker om mäns våld mot kvinnor. Men trots de fina orden är ekonomin för landets kvinnojourer fortfarande präglad av osäkerhet. Särskilt märkligt blir det när Moderaterna i sitt initiativ mot våldet skriver att det finns en ”permanent finansiering av kvinnojourerna” på 109 miljoner kronor, trots att detta handlar om medel för tillfälliga projekt och utveckling.

För att ge kvinnojourer runtom i landet goda förutsättningar vill vi införa ett stabilt statligt grundstöd. Det ska fördelas efter hur många som bor i området där jouren finns och beviljas för tre år i taget. Där det saknas en kvinnojour gör pengarna det möjligt att bygga upp en ny. Både ideella och kommunala kvinnojourer får del av stödet som ska vara förutsägbart och långsiktigt. Vi satsar i vår kommande budget 200 miljoner kronor om året på det nya stödet.

För att få del av pengarna ska det finnas kompetens och erfarenhet vad gäller kvinnofridsfrågor. Det ska finnas barnkompetens, ett skyddat boende med hög säkerhet och god tillgänglighet.

För att klara kraven kommer mindre kommuner att behöva samarbeta. Det statliga stöd som finns i dag kommer att vara kvar.

Kommunerna har ansvar för att kvinnor och barn utsatta för våld får det stöd och skydd de behöver. Det ska följas upp att de tar det ansvaret, något de inte alltid gör i dag. Med ett bra statligt grundstöd och engagerade kommuner ska kvinnor i hela landet kunna få tillgång till fungerande jourverksamhet.

I år är det 100 år sedan internationella kvinnodagen uppmärksammades första gången i Sverige.

Det feministiska arbetet har uppnått mycket, men fortfarande har vi en lång väg kvar innan vi har ett jämställt samhälle. Att ge våldsutsatta kvinnor det stöd och den säkerhet de behöver kan inte vänta längre.

11 reaktion på “Ge kvinnojourerna långsiktigt stöd

 1. Och på tal om kvinnors rättigheter och om Saudi-Arabien; Wikileaks:

  Kvinnors rättigheter [redigera]

  Detta avsnitt är baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia. en:Women’s_rights_in_Saudi_Arabia.

  Lagar och traditioner i Saudiarabien samverkar till en omfattande könssegregering; kvinnor och män hålls åtskilda utanför hemmet och kvinnor vistas endast undantagsvis i det offentliga rummet. Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det har varit förbjudet för kvinnor att köra bil. 2008 beslöts emellertid att kvinnor, efter prövning, ska få rätt att köra bil [12]. Detta system har liknats vid det system som tillämpades i Sydafrika under apartheid-perioden.[13][14][15]

  Kvinnors rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom och att rösta i allmänna val i Saudiarabien är kraftigt inskränkt. Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ungkarlar och familjer där det förekommer att familjearean är enklare än ungkarlarnas.[13] Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll, men så behövs kvinnor i flera yrken så som många vårdyrken då en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.

  Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära ”anständiga kläder”, vilket i princip innebär hijab. Något som det inte finns säkra källor på dock. Muslimska kvinnor ska bära abaya, hijab och niqab. Den religiösa polisen, mutawa, ser till att lagen efterlevs.[16] 2002 hindrade mutawa otillräckligt påklädda skolflickor från att ta sig ut ur en brinnande skolbyggnad, vilket ledde till att 15 elever innebrändes.[17]

 2. Hej!

  Jag har en generell fråga om synen på privata intressen i välfärden. Vänsterpartiet har tidigare varit mycket kritiska till privata intressen när det gäller skola och omsorg. Hur kommer det sig då att man inte är lika kritiska till de privata intressen som driver kvinnojourerna?

  Borde inte dessa i lika hög grad som skolor och sjukhus drivas av samhället? Speciellt med tanke på att man ju inte ens gör något formellt uppköp av tjänster i konkurrens från kvinnojourerna. De får ju istället pengar in blanco, utan någon möjlighet för samhället att granska hur pengarna har använts.

 3. Jag är vän av kvinnojourer och tycker att det är fantastiskt att de finns men ändå blir jag lite brydd av vänsterpartiets förslag.

  Är det egentligen inte så att de sköter ett arbete som sociala myndigheter i samarbete med polis och sjukvård borde sköta?

  Jag förstår varför kvinnojourer finns idag, de måste uppenbarligen bero på att främst socialtjänst men även polis inte sköter sitt uppdrag tillräckligt väl. Men är det inte då snarare lagstiftning och resurser åt de de båda senare som är den permanenta lösningen?

  Vad sägs om en lag som garanterar tak över huvudet åt alla medborgare som ej kan lösa detta själva samt skarpare lagstifting vad gäller stalking där förövaren måste flytta snarare än offret och kanske i extrema fall bära fotboja eller implantat med GPS för att förhindra framtida brottslighet?

  Kvinnojourer är och förblir en nödlösning som jag önskade kunde bytas ut till något varaktigt fungerande. Som misshandlad skulle jag föredra lagstadgade rättigheter framför nådegåvor.

 4. Tycker nog att V ska avstå från att vara ett kulturimperialistiskt parti som talar om för andra länder hur de ska sköta sin politik. Hyckleriet är redan tillräckligt omfattande här på hemmaplan. Guillou skrev en utmärkt krönika i ämnet för några veckor sedan. Den frågan är naturligtvis mumma för extremhögern, vilket betyder att den parlamentariska vänstern ligger lågt:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article14432544.ab

 5. Jävla sd trollen kommer fan och kidnappar allt. Kan de inte bara sluta och hålla sig till ämnet istället?

 6. Pingback: Grova förenklingar gynnar inte jämställdheten | Svensson

 7. Som koppling till Joakims inlägg;
  Är inte kvinnojourerna frivilliga, just därför det är lättare och vända sig dit än till en seg mydighet. Iaf som första steg tror jag. Polisen verkar ju inte ta problemet på allvar eller prioriterar det inte.

 8. Till Sandra, Västerås.

  Det är just det jag menar. Socialtjänsten är seg och polisen bryr sig inte eller har för lite resurser.

  Är det inte där skon klämmer?

  Jag skulle föredra snabb myndighet med tillgång till jourlägenheter och härbärgen samt krav på sig om att ta hand om alla fall framför kvinnojour där den som söker hjälp egentligen inte har några rättigheter utan får hoppas på att bli omhändertagen.

Kommentera