Vänstern vill gå före på klimatområdet

Idag skriver jag, Ulla Andersson och Jens Holm på DN om hur Sverige ska bli en föregångare på klimatområdet;

År 2020 ska Sverige vara landet där vi har lyckats med utmaningen att både radikalt minska våra koldioxidutsläpp och skapa ett bättre samhälle med utbyggd välfärd och fler jobb. Från hela världen kommer politiker, forskare och företagare att besöka oss för att se hur vi gjorde det möjligt.

Att få ned våra egna utsläpp till en hållbar nivå innebär att vi tar vår del av ansvaret, men det är också det bästa sättet att påverka andra länder. Inte minst efter misslyckandet på FN:s klimatmöte i Durban krävs det nu länder som går före.

Men det är inte åt det håller Sverige rör sig i dag. Bara under 2010 ökade de svenska utsläppen av växthusgaser med hela 11 procent. Trots detta föreslår inte regeringen någon ny politik på klimatområdet, utan planerar tvärtom nedskärningar av miljö- och klimatbudgeten de närmaste åren. I den internationella miljörörelsens jämförelse av länders klimatpolitik har Sverige på några få år rasat från tionde till 34:e plats.

Denna handfallenhet inför klimatutmaningarna är nödvändig att bryta. Sverige behöver byggas om och klimatmålen höjas. Vänsterpartiet har förslagen för hur Sverige skyndsamt kan få ned utsläppen och samtidigt vara både en industrination och ett välfärdsland i framkant. Precis som på så många andra viktiga områden kan inte marknaden lösa problemen, utan det krävs politiska förslag och gemensamma lösningar för att gå framåt.

Vi vill att Sverige tar ansvar för situationen och skärper det svenska utsläppsmålet för 2020 till minst 45 procent, något som ska ske helt och hållet inom landet. Det är en nödvändig minskning som ska jämföras med regeringens målsättning att minska utsläppen i Sverige med 29 procent samt att köpa utsläppsrätter motsvarande 10 procentenheter. Vidare måste Sverige verka för att EU:s utsläppsmål skärps. På global nivå vill vi att Sverige ansluter sig till den progressiva rörelse av länder som vill begränsa temperaturhöjningen till max 1,5 grader.

De utsläppsrätter som Sverige i dag köper av andra länder har en mycket tveksam miljöeffekt, något som bland andra Riksrevisionen har kritiserat. Vi vill i stället se verkliga klimatinvesteringar i utvecklingsländerna. Det ska vara investeringar som bidrar till nya minskningar av utsläppen, inte sådant som skulle ha gjorts ändå. De ska inte heller användas för att nå vårt eget nationella klimatmål. För de kommande tre åren avsätter vi 4,5 miljarder kronor till detta nya klimatbistånd.

För minskade utsläpp i Sverige vill vi inrätta ett nytt investeringsprogram för klimatet riktat till kommuner, landsting och företag – Klimatprogrammet. Mellan 2012 och 2014 satsar vi tre miljarder kronor på detta, vilket kraftigt minskar utsläppen samtidigt som jobb skapas och ny teknik för export till utlandet främjas. Stödet ska bland annat kunna användas till utbyggnad av biogas, installation av fjärrvärme, övergång till biobränslen och energi­effektivisering.

En nödvändig del i klimatomställningen är att flytta över fler godstransporter från väg till järnväg. Även tågets persontransporter måste fungera bättre så att fler känner att tåget är det pålitliga och snabba transportmedel det ska vara. Järnvägskapaciteten behöver därför ut­ökas radikalt över hela landet. Det gör vi genom att de närmsta tre åren satsa drygt 17 miljarder kronor mer än regeringen på nyinvestering i järnväg, en investering som skapar i storleksordningen 17.000 jobb.

Vi föreslår ett klimatupprustningsprogram för hyresrätter där minst 40.000 lägenheter rustas per år. Det ger både en bättre boendemiljö för hundratusentals människor och minskade utsläpp. Även småhusen behöver anpassas vilket vi stödjer genom att rikta rotavdraget till energianpassning.

Ett viktigt sätt att få ned utsläppen är att främja klimatsmart konsumtion av livsmedel. Den svenska animaliekonsumtionen står för nästan lika stora utsläpp som utsläppen från Sveriges 4,4 miljoner personbilar och är därmed något man måste förhålla sig till. Vi vill därför att EU:s subventioner till köttproduktion avskaffas och vi vill satsa på mer vegetarisk mat i skolor och annan offentlig verksamhet.

Alla våra förslag är finansierade fullt ut. För att möjliggöra ytterligare viktiga steg i att bygga om Sverige vill vi jobba vidare med att se hur miljö- och klimatskatter ska utvecklas för att minska våra utsläpp. Intäkter därifrån ska gå till att finansiera investeringar i klimatomställningen. Principen är lika enkel som nödvändig – priset höjs på det som hotar klimatet och intäkterna investeras i det som är hållbart. Det blir en dubbel vinst för klimatet.

Ett av klimat- och miljöpolitikens största problem är att den har behandlats separat från den ekonomiska politiken. Regeringens skattepolitik är ett exempel på detta. Den prioriterar ökad privat konsumtion för dem som redan har det gott ställt, på bekostnad av den gemensamma välfärden. Samtidigt är det ett faktum att satsningar på offentlig konsumtion leder till mindre utsläpp än motsvarande satsningar på privat konsumtion.

Vänsterpartiets jämlikhetspolitik skulle göra att stora grupper fick det bättre ställt ekonomiskt medan däremot höginkomsttagare, den grupp som orsakar de största utsläppen, får stå tillbaka. Våra förslag om ökade resurser till vården, skolan, äldreomsorgen och övriga välfärden innebär därför att vi skapar ett samhälle som är bättre att leva i samtidigt som det också är bättre för klimatet.

Klimatomställningen kräver strategi och stor politisk handlingskraft. För att få ett målstyrt, effektivt och transparent klimatarbete bör det införas en statlig klimatbudget där alla klimatpolitiska satsningar och styrmedel samlas. En liknande modell har införts i Storbritannien med en bindande koldioxidbudget som bestämmer hur landets utsläpp av växthusgaser ska minska.

Vidare måste frågan få större tyngd på rege­ringsnivå. I dag ligger ansvaret för klimatpolitiken hos miljöministern som inte ansvarar för de områden där störst förändring behöver ske för att utsläppen ska minska, energisektorn och transporterna. Vi vill införa ett klimatdepartement som samlar alla de klimatpolitiska frågorna och möjliggör därigenom ett helhetsgrepp och effektivare åtgärder.

Situationen för vår planet är allvarlig men den går att göra något åt. För att det ska vara möjligt att bedriva en kraftfull klimatpolitik krävs det att den samtidigt är en politik för jämlikhet och fler jobb. Vänsterpartiet är det parti som har förslagen för detta. Vi är det nya klimatpartiet.

66 reaktion på “Vänstern vill gå före på klimatområdet

 1. Om utsläppen ökade med 11 % för 2 år sen samtidigt som politiker tävlar om att de på 8 år minska dem med 29-45 % så känns det inte bra. Tyvärr. Att stoppa ökningen (accelerationen), hålla den konstant ett tag och sen minska (retardera) är en rimligare målsättning. Fast det räcker väl inte för att rädda klotets atmosfär.

  När jag kör mina ca 30 olika busslinjer i Sthlms närförorter eller innerstad så ser jag inga tecken på att varken antalet bilar parkerade längs gatorna (och på busshållplatser, vägkorsningar, trottoarer etc) eller bilar i trafik minskar. Detta trots att bensinen kostar 15 kr/litern och biltullar finns.

 2. Mycket bra skrivit följt av en tråd av sakpolitik och allvarliga och viktiga saker att genomföra om vi inte vill att moder-jord ska säga ifrån på ännu mer vis än vad den redan gör. Glad att de finns ett gemensamt motstånd mot den idag vårdslösa och respektlösa regering vi har bestämmande idag.

  Bill McGuire, Professor i Geofysik på det utnämnt 2009 4e bästa universitetet som ligger i England (University College London), Skriver i en artikel(länkar nedan) om hur ett föränderligt klimat påverkar jordbävningar, tsunamis, vulkaner och vattennivåer m.m. vilket är jordens sätt att visa att något är fel och försöka ändra på det som händer ovan, och det är precis det som sker, vi människor manipulerar och ändrar jordens atmosfär med våra fabriker och de fossila bränslen vi eldar upp så det ökar koldioxid utsläppen så temperaturen stiger som påverkar hela vår jords kretslopp och funktion. Vi människor borde anpassa oss till jorden och inte egocentriskt förneka och försöka få jorden anpassa sig till oss, för det går inte! Så vi bör kompensera det vi rubbar jordens levnadssätt med att försöka hålla en balans i jordens stora levande! Vilket är vi, människors uppgift att lösa.

  Så tack Jonas för ett starkt driv i denna frågan, en eloge till dig och Vänsterpartiets alla kloka människor och aktivt jobbar för ett mer medvetet Sverige och omvärld, om vilka problem vi gemensamt måste jobba tillsammans för, så vi och nästkommande generationer kan fortsätta frodas och leva hälsosamt i den friska vackra natur som omger oss, vilket bara kan fortsättas på samma vis, om vi agerar och lär andra om påverkan omkring kan skapa. Det räcker med att veta om det och göra små förändringar när tillfälle ges, för vilket räcker när vi är tillräckligt många så är det i slutändan inte mycket arbete som behövs om vi alla hjälps åt.

  Bra jobbat! =)

  Tack o varmt fortsatt lycka i arbetet Jonas!

  Mvh Johan

  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/26/why-climate-change-shake-earth

 3. Nu får det väl ändå vara nog med tokstolleri och förmynderi. Inte fan skall ni politiker bestämma vad vi skall äta. Blir nästa steg att skjuta av alla djur som springer omkring och fiser i de svenska skogarna?

 4. Sjöstedt bör inte låta sig kidnappas av veggovänstern, där veganen Jens Holm är en ledargestalt. Snacka om jävssituation. Om V fortsätter denna dögrävarlinje kommer partiet att rasa i opinionen. Det är det som är det stora problemet med detta parti. Man måste ta hänsyn till hela partiets politik och då är det mycket som inte håller. Det blir ungefär som det brukar vara. När den vegetariska medelklassvänsters idéer blir allmän partipolitk stänger man dörren till arbetarklassen.

 5. Hur använder vi redan BEFINTLIG teknik t.ex. mobiltelefonen. Vi talar om ständiga tekniska nya lösningar. Vi hänger liksom inte riktigt med många av oss. Det viktiga borde väl vara att använda tekniken väl.

  Kan det här vara hållbart?

  Vi sitter ofta en eller två i varje bil…

  http://www.citihaiq.se/

 6. CO2 är inte något miljöproblem, det är en livsnödvändig gas som inte skadar någon. (V) vill slösa ännu mer pengar på att bekämpa icke problem. Seriösa forskare säger att det kanske blir lite varmare, som försvinner i naturliga temperaturfluktuationer och lite grönare. Har (V) helt missat climategate och IPCC massiva forskningsfusk, bedrägeri och manipulation, ”hockey klubban”, ”Hide the decline” etc. Läs på:

  http://www.unt.se/debatt/vaumlxthusgasers-inverkan-aumlr-ringa-147615.aspx

  Sverige behöver stabil, säker, miljövänlig och konkurrenskraftig energiproduktion. Därför är det bäst att företagen får investera i den energiproduktion som de finner bäst. Idag är antagligen naturgas bäst och i morgon nya generationens kärnkraftverk som kör på atomsopor och är rena rama miljövården.

  Politikerna skall röja vägen för svensk industris konkurrenskraft genom att sluta beskatta energi mer än 25% moms, säga upp alla avtal om CO2 begränsningar, avveckla alla energisubventioner ex vindkraft, dela ut aktierna i Vattenfall och andra energibolag till svenska medborgare och börsnotera dem så att de slipper politiker som blandar sig i och förstör.

  Se bara hur det gick senast när politiker var inblandade i energipolitiken, de stängde två välfungerade kärnkraftsreaktorer och ersatte det med svindyra och subventionerade vindsnurror som inte fungerar när det inte blåser, när kylan kom steg elpriset till 13 kr och en del industri hade inte råd att producera, så går det när politiker lägger sig i marknaden. Hur många 100-tals miljarder har inte detta kostat skattebetalarna?

  Sverige måste ha en effektiv och miljövänlig energiproduktion och i takt med att priset på fossila bränslen stiger på världsmarknaden kommer nya generationens kärnkraftverk som drivs på atomsopor och torium att ta över energiproduktionen. Indien tar snart ett torium verk i drift och skall bygga 300 till, Kina bygger en kärnkraftsindustri som skall bygga kärnkraftverk i containrar och skeppa direkt från fabrik uppstartade och klara.

  Sverige har ju helt förlorat sitt världsledande försprång på grund av politiska beslut, var det inte Birgitta Dahl som förbjöd folk att ens tänka på kärnkraft. Därför behövs en kraftfull satsning på kärnkraftsforskning så att vi snabbt kommer i kapp och kan ta den nya tekniken i produktion när priset är konkurrenskraftigt.

  Det bästa är att politiker inte lägger sig i varken energi eller klimatpolitik eftersom det nästan alltid leder fel.

 7. Bo Zackrisson Bra inlägg nu får (V) tänka till ordentligt och sätta sig in planetens väl och ve! Alla får äta vad de vill men utan symbios bland alla väsen så går det åt pipsvängen! Ta reda på fakta innan tidningsartiklar vore bra !

 8. Ideer var det iaf inte dåligt med i vänsterpartiet. Själv tycker jag det låter intressant. Men då kanske jag också börjar bli såndär vänster med ”för mycket hjärta och för lite hjärna” =)

  * Vad händer vid finanskriser? för dessa lär väl inte minska. Samt måste Sverige hålla sig till några EU lagar som krånglar till det?
  * Även jag reagerade på vegitarianspåret, att styra vad folk ska äta är inte bra för nya röster. Dock är jag djurvän så okej. Fast då får författare Sjöstedt skriva en vegitariankokbok till oss som brukar käka kött.
  * Tänkte på en sak till, det kan bli kaos på järnvägen om ombyggnad, persontåg och godtåg ska trängas där. = Fler använder bilen. Dessutom krävs bil och körkort till allt fler jobb!!!

 9. Hej på er!

  Det är ju intressant att läsa en utomordentligt välinformerad och kunskapsbaserad artikel, för att sedan läsa några väldigt skeptiska kommentarer som stipulerar att detta är ”felet med vänstern”.

  Men det är inte vänstern som har hittat på att köttkonsumtionen är ohållbar, att järnvägen är dålig och att flygtrafiken- och biltrafiken måste minska. Problemen är obekväma och stör oss i vardagen – klimathoten passar inte in i vårt samhälle och det är det största problemet.

  Kanske är det därför upprörda röster hörs när V vågar peka på problemen, men också vågar lägga konstruktiva förslag på lösningar. Och läser man artikeln ordentligt så står det inte att V ska bestämma vad folk ska äta, utan att man ska satsa mer på vegetarisk mat i den offentliga sektorn – är det verkligen ett naivt förslag som inskränker folks frihet?

  För om jag får välja mellan att äta vegetarisk mat lite oftare istället för att se hela länder försvinna under vattenytan, så är svaret uppenbart. Är medveten om att endast en minskning av köttkonsumtionen inte räddar jorden, men det är ju faktiskt viktigt att ändå ställa förslagen emot motsatsen. För motsatsen till vegetarisk mat heter inte animalisk; inte bara.

  Det är inte vänstern som är problemet i politiken – det är förhållningssättet till vänstern som förblindar oss från att våga lyssna på den politik som både realistiskt och visionärt kan bygga en förhoppningsfull framtid.

  När ska vi sluta blunda?
  / Ellen

  PS: Jonas – arbeta inte ihjäl dig. Vi vill alla hjälpa till och jag hoppas att du vågar delegera uppgifter och tacka nej till debatter om du inte hinner med. Din hälsa först! Tack och var rädd om dig…

 10. Även jag reagerade på det vegetariska spåret. Har själv varit vegetarian och kan tänka mig att bli det igen. Men det är sådan typisk grej som motståndare kommer skjuta in sig på,vulgärretoriskt. Använd styrmedel i bakgrunden för att gynna en förändrad livsmedelskonsumtion och produktion, men gå inte till val på den typen av paroller.

 11. Veggospåret är så dumt så det saknas ord för det. VP vet vi har fri rörlighet av varor och vi kan inte införa någon form av tullar för det som ersätter den svenska mejerinäringen o köttproduktion. Allt blir importvaror och svenska producenter med anställda blir arbetslösa. Mjölken i skolan vill ni tydligen också ta bort. Ta in det i din finansierade kalkyl.

  Vem inom ert parti kan komma på en sådan här vansinnig ide. Släng ut dom med en gång.

 12. Jag håller med om allt i – UTOM köttproduktionen !
  Om vi minskar företagens utsäpp, producerar miljövänlig el, och politiker och företag slutar åka världen runt på sightseeing och onödiga möten, då kan vi nog äta kött.
  Sedan är det en sak till – djurens blod, ben och avföring behövs i jordbruket, annars kan vi inte äta något som växer heller.
  Jag tror det är naturligt att äta djur, lika naturligt som att äta de frukter och bär som finns på vår jord. Men jag respekterar de som inte vill eller kan äta kött- det är deras beslut.
  Men det KAN inte (tycker jag) vara värre att äta kött än att forsla mjölk (som vi kan producera själva) från t.ex Tyskland !

 13. Ni som reagerar på det som sägs om vegetarisk mat i artikeln: Jag tycker att ni överreagerar. De säger ju inte att kött ska förbjudas, de vill ändra nuvarande styrmedel på ett sätt som skulle gynna vegetarisk kost. Vi vet att den vegatariska kosten är bra både för miljön och hälsan. Skulle det verkligen vara så farligt om den som väljer att äta kött får betala vad det faktiskt kostar? Varför ska köttproduktion överhuvudtaget subventioneras?

 14. Anita, hela jordbruket är subventionerat till vanvett, även grödor. Känner en bonde som lagt ner mjölkproduktion. Istället odlas spannmål på ägorna som sedan eldas för att värma huset. Klimatsmart?

 15. Anita – jag du har rätt kanske jag överreagerar…

  I övrigt tycker jag att det är ett viktigt arbete som våra bönder har ! Om de inte föder upp djur och odlar grödor får vi inget att äta alls. Det verkar som alla stads-människor har glömt detta nuförtiden. Det är viktigt att de kan leva på sitt arbete-och leva gott ! Enligt mig har bönder den viktigaste arbetsuppgiften på jorden ! (Nej, jag är inte bonde-tycker bara så utifrån ett moder jord-perspektiv)

  Bertil, Du har rätt- Det är inte RÄTT, inte heller sunt förnuft att dessutom odla rapsolja för bilar på fält som man borde odla MAT på.
  Förresten inte heller bygga fabriker/bostäder på GOD åkermark.
  (Utifrån mitt moderjord-perspektiv)

 16. Sänker man priset på vegitariska livmedel då? De med redan dålig ekonomi vill nog knappast ha högre matpriser.

 17. SusSi, jag håller med dig om att bönderna gör ett livsviktigt jobb.

  Bertil, jag är på tok för dåligt insatt i hur jordbruket subventioneras för att kunna ha en åsikt om vad som är rätt och fel. Ville bara säga att jag tror att vi skulle må bättre om vi inte åt så mycket kött, och att köttet gott kan få bära sina egna kostnader. Köttkonsumtionen har blivit lite av en helig ko, tycker jag. 🙂

  Bo Zachrisson, du delar upp människor i två grupper som du menar står emot varandra, nämligen arbetarklass-som-kräver-kött kontra en vegetarisk medelklass. Jag tror det är en gravt förenklad världsbild. Jag undrar också vad du menar med att det råder en ”jävssituation” att Jens Holm är vegan. Förklara gärna hur du menar. Jag är inte själv vegan, men har stor respekt för de människor som är det. Jag har aldrig känt att de vill tvinga på mig sina åsikter.

 18. Sussie ditt resonemang är klokt och logiskt en sansad och eftertänksam debatt är nödvändig tycker jag, utan matjord blir det varken animalier eller vegetabilier – vi behöver bägge .Monokulturerna utarmar och förstör den värdefulla matjorden, boskap bygger ny jord liksom den viktiga skogen som skyddar och håller kvar vattnet och är hem till miljarder individer.Finns mycket att diskutera här! ANITA vad är det vi vet om hälsa+miljö ang. övergång till vegetabilier som föda? Praktexempel om en diskussion önskas är sojan från skövling av rengskog till djurfoder eller människoföda! Hundratals parametrar måste beaktas naturligtvis!

 19. Eva, det finns ett klart samband mellan hög köttkonsumtion och tarmcancer.

  Den största delen av den köttproduktion vi har idag handlar om en stordriftsindustri, där djuren har ett ovärdigt liv. Men återigen, jag förordar inte att vi ska sluta äta kött, det gjorde inte heller Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson, det var bara det jag reagerade på.

  Ingen skulle bli lyckligare än jag om vi återgick till ett småskaligt jordbruk där människor i första hand köpte lokalt producerade produkter, både kött och grönt.

 20. Pingback: V ska tvinga sina väljare att cykla « miniblogg

 21. Anita, du har rätt i att vi måste ändra köttproduktionen, den är inte sund som den är idag. (Det är kanske därifrån cancern kommer-inte från köttet i sig ?)

  Jag skulle gärna se att vi småskalighet i alla brancher !
  Där chefen för fabriken bor, andas samma luft som fabriken, och dricker vattnet där utsläppet görs, dvs tycker det är viktigt att ha en bra närmiljö.

  Eva, tack för ditt inlägg.

  Då skulle vi dessutom kunna börja odla mat på mark där det idag odlas cannabis…..

 22. Man önskar ju att fler valde vegetarisk kost! Men det går knappast att tvinga människor. MEN vem vill ha ett ihjälpinat djur på tallriken? En barbar? Det går inte att blunda för hur transporterna sker.

  Sigtuna kommun vann det ”rikskända” målet om matupphandling. De kan nu ställa krav på bättre djurhållning i sin upphandling. Vi får ju inte ”diskriminera” andra länder men kammarrätten gav dem rätt. Man kan alltså ställa djuretiska krav. EU:s regelverk går alltså att komma förbi. Intressant blir att se om fler kommuner vågar ta efter. Något annat vore skamligt.

  Det är bättre än att moralisera över andras val och av vad de stoppar i sina magar. DJURETIK OCH DET FAKTUM ATT DJUREN HAR KÄNSLOR kan kanske på sikt få fler att välja mer vegetariskt.

  Drömmen om det småskaliga jordbruket ligger långt borta. Men om kommunerna tar fajten, så kan det vara en början. Om man nu ser på djur som mat så borde man åtminstonde vilja se till att de har det så bra som möjligt innan de hamnar på tallriken. Sigtunas krav på max 8 timmars transport och max 12 timmar nattetid för fjäderfä är åtminstonde en början. TROR att de flesta vill att djuren ska ha det bra. Men de inplastade köttstycken vi köper i affären ser inte ut som de djur som vi annars gärna gullar med.

  http://www.sigtuna.se/

 23. Bästa Jonas,

  Det allra mesta jag läser på din blogg ger mig ett stort förtroende för både dig och partiet du representerar. Så även denna artikel, men vad gäller köttkonsumtion anser jag dock att bilden skulle behöva nyanseras en aning; blanda in lite grått mellan det svarta och vita.

  Själv försöker jag äta enligt LCHF – en kost där inte bara mindre andel kolhydrater och högre andel fett gör att totala konsumtionen blir lägre, men där det också förespråkas att man ska äta enligt vad årstiderna har att erbjuda, närproducerat och såklart allra helst ekologiskt.

  Jag läste just denna debattartikel som jag tyckte sammanfattade det väldigt bra: http://www.lchf.se/Bloggar/Blogg/tabid/83/EntryId/9127/Per-Wikholm-svarar-i-Sydsvenskan-om-LCHF-och-klimat.aspx

  I debatten kring LCHF skriks det ofta högt. Jag var själv ytterst skeptisk till att börja med, men efter att ha läst på ordentligt, till stor del via http://www.kostdoktorn.se/ och testat, har jag blivit övertygad om att detta är den rätta vägen. Inte bara för min hälsa (min väldigt oroliga mage har blivit botad samtidigt som jag har tappat ganska mycket fett och blivit av med mitt sockersug) utan även för miljön.

  Ett öppet sinne efterfrågas!

 24. Anita ingen kritik mot någon bara funderingar runt en debatt som man önskar vara objektiv. Finns det vetenskapliga bevis bevis för rött kött-cancer? Äter själv inte kött men fisk. Köttindustrin ute i världen gagnar ju ingen men det är fortfarande skillnad på kött och kött, allt är inte svart eller vitt. Som konsument har du mycket makt att påverka mot en hållbar miljö ur flera perspektiv!

 25. Det blev ett väldigt tugg om kött eller inte. Kolla bara vårt tandgarnityr och genetiska arv. Vi är allätare likt chimpanserna. Politiker är folkets tjänare, inte tvärtom med detta regleringsvansinne som Jonas förespråkar. Det räcker väl med genusidiotin.

  Jag hatar ekologiska produkter, det är bara ren o skär bluff och köper dem aldrig. Det är bara stålar det är frågan om, och folk låter sig luras. En redig biff uppfödd på gräs smakar skit. Köttet helt rött utan insprängt fett som gör steken saftig och god. Kossorna skall gödas och bli feta, då smakar de som bäst. Här en bild på Kobe biff, modell proletär. Dyrt,…..ja,…..men bäst i hela världen.

  http://www.google.se/search?q=kobe+steak&hl=sv&client=firefox-a&hs=EN8&rls=org.mozilla:sv-SE:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l-hLT9ilA6eA4gTGponqAw&ved=0CEUQsAQ&biw=1597&bih=749

 26. Eva, om du googlar på ”kött cancer” så får du mängder av träffar. Vilka inlägg som är objektiva får vi själva försöka bilda oss en uppfattning om, längre än så går det dessvärre inte att komma.

 27. Svenskar är ett okultiverat korkat folk. Kollar alltid köttdisken och ofta hittar jag melerat kött till extrapris som dumskallarna inte köper på grund av fettet. Är fettet vitt OK, men gult, då en gammal kossa och inte kul. Tips till er som inte vill äta ris hela livet och gillar en riktig kallops på högrev, biff, file osv.

 28. Jag gillar artikeln – den är ett bra steg mot att Vp kan ta ledningen i klimatarbetet. Jag saknar dock en satsning på utbildning och lärande – ett grönt kunskapslyft. Med en rejäl satsning på utbildningssystemet och folkbildning skulle en bredare omställningsrörelse med gräsrotsdeltagande få riktig fart. Jag har skrivit lite mer om detta på min blogg: http://martinwestin.wordpress.com/. Jag har gjort en del inom området och är gärna behjälplig med råd och dåd om detta är av intresse.

  Martin

 29. Eva och Anita……betänk senare forskning visar att du ALDRIG blir fet av fett, likt våra förfäder slutet 1800-talet som knapra stekflott o fläsk som galningar, Socker var en bristvara och vissa spannmål därav denna konsumtion.
  Kolhydraterna, snabba o långsamma, visat sig vara den stora boven som stressar sönder buspottkörteln till vansinne med sina ständiga sockerchocker.
  Diabetes, övervikt, mycket brännvin och rökning på det är en dödsfälla som dödar de flesta idag pga dessa matvanor, antingen infarkt, eller propp o blödning i hjärnan. Cancer tror jag kommer på 3 plats. Men vi skall ju alla dö av ngt.

  Ungdomen häver is sig Cola, juicer, chips, godis och annan söt skitdricka, pizza spagetti och alla andra kolhydrater i massor. Det är klart det går åt helvete.

  Sista tråden man drar i nu är att fett ger höga kolesterolvärlden, inte nyttigt för hjärtat o infarkt. Det börjar vika sig nu också och högt kolestorol får allt mindre betydelse inom den nya forskningen. Det finns ingen länk som kopplar. Diabetes (genom felaktig kost) i kombination med rökning är den stora boven som garanterar en för tidig död.

  Tarmcancer eller ej, jag tar chansen. Hellre det än bli övergödd av kolhydrater som är vår generations största bov. Ät kött, fisk, fågel, ägg, bacon, smör, feta ostar osv blandat med grönsaker och frukt det är bäst. Skippa ris, potatis, pasta, pizza o all annan skräpmat är mitt råd.

 30. En fröjd att läsa er artikel i gårdagens DN. Vi behöver incitament till förändring, på alla nivåer. Jag behöver det som privat bilist, vi behöver det som kommun, regionen och riks, politiker och tjänstemän. Det är bra att en del av oss minskar CO2-utsläpp, men det kommer inte räcka. Vi behöver reglering av drivmedelsmarknaden helt enkelt. Ersätt glesbygd, behovspröva ersättning. Det kan inte vara så svårt, givet nödvändigheten att förändra.
  Vi behöver er energi!

 31. Bertil skriver ”Men vi skall ju alla dö av ngt.” Ja så även djuren.
  Frågan är väl ska de behöva dö på våra tallrikar. En annan fråga är djuretik och djurtransporter. Inom EU transporteras djur långa sträckor under förskräckliga former. Faktumet att vi inte kan välja utan inte får diskriminera någon gör det svårt att ställa om till ekologiskt närodlat.

  Vad anser du/ni bör alla kommuner ta efter Sigtuna kommun och ställa djuretiska krav vid matupphandling? Kan vi inte ens enas om det så är det förmodligen långt kvar tills vi alla överlag väljer vegetarisk kost. (V) borde alltså i första hand diskutera djuretik.

  Vi är inga chimpanser Bertil…
  Om diskussionen utgår från att vi är djur så blir det därefter.
  Vi beter oss som djur många gånger men det är en annan sak.

  Vi kan inte komma irån att djuren har känslor. Djur är inte mat de BLIR mat. Det är så lätt att se dem som ett inplastat köttstycke på ICA.

 32. Okej jag antar att Jonas bara behöver läsa denna diskussion för att veta/förstå ungefär hur förslaget står sig för en skaran utanför V.

 33. Lisbeth,…..vi är inga chimpanser, men vi stammar från dessa apor som är allätare. Det var min poäng.
  Djuretik är OK och vi kan börja med att förbjuda plågsam halal slakt.

 34. ”Djuretik är okej” Javisst är det det!!! Chimpanserna är trevliga individer låt oss vara detsamma!

  Ja då kan du/vi som väljare kräva av våra kommunpolitiker att de likt Sigtuna kommun ställer vissa djuretiska krav. Då slipper det handla om att vi är rädda för att mista vår biff. Politikerna blir istället rädda för att mista sina väljare som kräver djuretik.

  – Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär eller när det är veterinärmedicinskt motiverat.

  – Djuret får transporteras maximalt åtta timmar till slakt eller max tolv timmar nattetid för fjäderfä.

  – Djuren skall vara helt bedövade när avblodning sker.

  Detta är krav som vi alla bör ställa?

  Vi behöver väl inte invänta något nytt ”fantastiskt” politiskt klimatparti? Om vi ser på detta med djurplågeri och långa transporter så borde vi kunna enas över blockgränsen för djurens skull. Då kan de kivas (V) och (MP) och de andra, om vem som är det ledande klimatpartiet under tiden. TROR att förändring startar med oss själva och på gräsrotsnivå.

 35. ”Vi är överens”.
  Ja tänk det går att bli överens och ändå så är jag vegetarian. Det betyder inte att alla andra är det.

 36. MEN… Jonas, Ulla Andersson, Jens Holm har helt rätt. ”Vi vill därför att subventioner till köttproduktion avskaffas och vi vill satsa på mer vegetarisk mat i skolor och annan verksamhet.”

  Det förbättrar synen på djuren och är djuretik och det betyder INTE att alla ska sluta äta kött. Det betyder att det även finns andra alternativ att lägga på tallriken.

  Bra politiska beslut och förändring på gräsrotsnivå går hand i hand.

 37. Lisbeth,…..det är totalt orealistiskt. Nästan halva EUs budget går till jordbruket. Hur skall det kunna hållas isär? Franska bönder drar ut med sina traktorer med en gång.

  Ta istället bort alla subventioner till jordbruket och ge u-länderna en chans att exportera och att komma på fötter. EUs tullmurar förhindrar detta.

  Men så långt sträcker sig inte solidariteten inom EU-länderna.

 38. Bertil-nu talar jag för mig ingen annan. Äter själv enl. LCHF, blivit av med sjuk mage och tappat några kilo och inget sockersug. Bra att (V) tar upp de svåra miljöfrågorna! Vad gäller matproduktion i världen så är ju problemen gigantiska!upplysning kunskap behöver vi alla för att steg för steg kunna bedöma vad som planeten behöver.
  Saknar alla länkar i miljökedjorna inte bara
  maten. Studiecirklar vore kanske bra? Återkommer till sojan där man bör följa från första trädet som fälls till cellerna i kroppen som ska hantera födan. Är man lyckligt lottad köttätare-så gå på studiebesök där du kan följa prod.Samma gäller vegetabilierna!

 39. Bertil, Du tar upp något viktigt. Men ett bättre liv i en by i t.ex. Indien är inte detsamma som hos oss. Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Hur ska VI ta oss till ett UTVECKLINGSSAMHÄLLE som prioriterar annat än evig tillväxt?

  Strävan efter ekonomisk tillväxt har gett oss så mycket! Men det har också skapat stress både fysisk och psykisk sådan och många andra problem som t.ex. miljöproblem. Djuretik saknas också plus mycket annat.

  Vi behöver utveckla bl.a. empati och tolerans. Vi har kommit till en punkt när vi för miljön och planetens skull måste börja tänka annorlunda. Vi är inte de enda varelserna på denna planet. Vi måste betrakta oss som goda förvaltare inte som planetens härskare.

  Ge ”u-länderna” istället en chans att med vår hjälp genomföra SINA idéér om hur DE vill växa. Inte om hur VI vill att de ska växa.
  Våra idéer är ju det som skapat tillväxten, det går hand i hand med ekonomisk tillväxt. Nu vill vi ju växa ytterligare på de fattigas bekostnad. Det är de som ytterst får betala priset för vår överkonsumtion. Ändå så är det vi som anser att vi ska forma deras tillväxt. Det kallar vi att hjälpa dem. Håller med dig ”Men så långt sträcker sig inte solidariteten inom EU-länderna.”…

 40. Var och en av oss är unik som individ. Det betyder att; den föda som passar mig kanske inte passar andra. Var och en borde själv utforska vilken föda som passar bäst för just mig/dig. Det finns köttätare som blivit sjuka när de försökt lägga om till vegetarisk kost och tvärs om.

  Just nu håller världens beslutsfattare på att skrämma befolkningen med klimathotet. Det är ett bra sätt att driva ”boskapen” dit man vill. När det gäller koldioxid och dess påverkan på klimatet finns det olika forskning. Vissa påstår att koldioxid är bra för växtligheten och andra inte. Ett råd: Svälj inte allt bara för att så kallade auktoriteter påstår något!

 41. Allt grönt lever av koldioxid, så vad är problemet? Mer grönska kanske? Håller med Christer o speciellt Johnny fullt ut. Klimatkommunismen måste få ett slut och våra politiker desarmeras, de begriper inget annat än simpelt röstfiske. Höger som vänster.

  Socialismen gick åt helvete så det bara brakade. Nu skall vi skrämmas in i fållorna igen med skatter o regleringar enligt klimatkommunismen. Låt oss inte ramla i fällan en gång till.

  Politiker är folkets tjänare, inte tvärtom. Se bara på godsherren GP, ”alla skall med”. Vart då? Till hans herrgård?

 42. Men vilken överraskning, Bertil får tokspel av en försiktig ambition att servera mer mat i offentlig sektor! Vad får Bertil INTE tokspel av, som föreslås från vänster om moderaterna?

  Grönsaker har ingen dött av. Rött kött däremot vet vi ger bland annat cancer om det överkonsumeras. Jag var vegetarian i sex år. Äter fortfarande vegetariskt rätt ofta. Det finns goda skäl både miljömässigt (kött är otroligt yt- vatten- och energikrävande livsmedel och jordens befolkning krymper inte direkt) som etiska för att äta mer vegetariskt. Och framför allt är det inte en stor fråga för de allra flesta. Pannkakor är för i helskotta vegetarisk mat. Har folk inga verkliga problem att hetsa upp sig över? Klimatfrågan BORDE vara det vi hetsade upp oss över. Inte nån eller några dagars veggomat i skolbespisningen. Om vi bryr oss om våra barn vill säga.

 43. Staffan,……och med vad skall du ersätta mjölken i dina pannkakor? Sedan låt folk äta vad dom vill. Inget som politiker skall reglera eller lägga sig i. Käka du sallad om du vill, vilket jag också gör, men låt mig äta min biff i fred närhelst jag önskar.

 44. ”Allt grönt lever av koldioxid, så vad är problemet? Mer grönska kanske?”

  Bertil, ett stort problem är att Alliansen bl.a. i min kommun vill skövla skogen och bygga bostäder där istället plus nya vägar. Så mer grönska blir det knappast med deras politik. Ja eller ska vi säga EU:s politik? EU:s politik är ju vår politik. Det blir bara en massa mer koldioxid…Det skövlas, ja på landsbygden också där bönder inte får ha för många träd på sina betesmarker då är det en skog enligt EU:s byråkrater.

  I vilken grad det påverkar klimatet tvistar ”de lärde.”
  Men att det påverkar oss och vår MILJÖ är väl högst troligt. Vi behöver skog vi behöver grönska. Vi behöver bostäder också men inte lyxvarianter, utan bostäder som folk har råd att bo i.

  Klimatet förändras det kan väl ingen förneka? Alltså så behövs klimatsmarta bostäder. Vi behöver rusta för ett ändrat klimat.
  Vi behöver inte tvista om i vilken grad människan påverkar klimatet. Det finns ingen tid för det.

 45. Bertil, Du håller med Johnny fullt ut skriver du.
  Kärnkraft är föråldrat. Min alliansstyrda kommun investerar 47 miljoner i vindkraftverk. Från början var det MP:s idé. Men de har hakat på. Bra!

  Kommunen kommer att äga ett av de tio nya vindkraftverk som kommer att byggas i Ockelbo kommun. Vindkraftverket kommer att utgöra en fjärdedel av kommunens nuvarande elanvänjning. Vi ska naturligtvis fasa ut kärnkraften i den takt det går. Ingen påstår att den kan fasas ut i morgon.

  Så man vill skövla skog och hoppas på att kompensera med vindkraftverk. Tänk om man istället kunde skippa tillväxtsnacket och bevara skogen plus att investera i vindkraftverk. Men man får väl inte begära för mycket…:)

 46. Kärnkraften orkar jag inte ta upp igen, diskuterat detta tidigare med Simsalablunder så ingen tjatig upprepning från min sida. Jag är helt på Johnnys linje främst av miljöskälet att städa upp efter oss och inte lämna radioaktivt avfall med en halveringstid på 500 000 år efter oss. Med en kraftfull satsning blir vi nettoexportörer av el inom EU och blir av med det farliga avfallet. Vi kan inte lämna det till kommande generationer, det är ansvarslöst.

 47. Vänsterns engagemang för miljön är berömvärd och troligen nödvändig i sak, dock tror jag inte det ger nya väljare. Visst, eldsjälar ansluter men i andra änden tappar man också ännu-ej-väljare som skräms. Tror att vi vanliga dumma väljare förknippar politiken som förespråkas med ”kostnader/besvär för den enskilde och att Sverige ska bli efterblivet”. Typ. Tyvärr.

  Trots att en omställning kan medföra ny teknik, nya exportmöjligheter (för jag tror Sverige ännu har smartare ingenjörer som kan samarbeta etc) och nya jobb så skräms folket bort. Förhoppningsvis får Vp hjälp av teknikerna på samma sätt som man fått hjälp av amerikanska Nobelpristagare när det gäller nationalekonomi typ Euron.

 48. Förhoppningsvis så hakar inte (V) på ekomodernismen likt MP som numera verkar tro att evig tillväxt är möjligt och att ”ny teknik” ska lösa allt. Omställning innebär inre omställning. För att yttre omställning ska kunna ske krävs inre omställning. Då kommer lösningarna, för man kan inte lösa problem på samma sätt som de skapats. Att lösa dem med mer kärnkraft är alltså helt fel väg.

  En del påstår att ny teknik redan finns…

 49. Lisbeth,…..beroende på hur man ser det så är det inte mer kärnkraft, vi städar efter oss och använder den resterande radioaktiva energin som finns i avfallet (98%).

 50. Bertil, Kärnkraft är miljövänligt så länge det inte sker några olyckor. Dessutom är argumentet för kärnkraft att dämpa växthuseffekten och den tror du ju inte på av vad jag förstått. Är det evig tillväxt som du förespråkar? Vi ska till vilket pris som helst ha ekonomisk tillväxt?

 51. Utan tillväxt stannar Sverige. Visst kan vi flytta ut i skogen igen i självhushåll, inga problem, men så funkar det inte.
  LO får lägga ned sina lönekrav och VP lägga ned 30 timmars arbetsvecka o programmet ovan av Jonas. Sluta med utveckling av datorer och internet som du o jag använder, nej det håller inte. Listan kan göras oändligt lång, inklusive all den offentliga verksamheten som vänstern vill ha större.

  Allt kostar.

 52. ”Visst kan vi flytta ut i skogen igen…”
  Vilket trams:)

  Ang. lägre arbetstid. Vad behöver t.ex. lärare idag? Högre löner?
  Eller behöver de fler arbetskamrater, mindre klasser, mer tid till planering osv. När vi kommit upp till en viss nivå lönemässigt innebär högre löner mer konsumtion. Det finns utrymme för fler utlandsresor mer konsumtion. Alla produkter blir till slut avfall. Vi måste ta hand om allt detta. Alla har givetvis inte kommit upp till en skälig lönenivå. Det är snett fördelat. Men många behöver egentligen inte högre lön utan livskvalitet.

  Utvecklingen av datorer har gått långt. Vi behöver alla lära oss att handskas med tekniken, så att den gynnar oss och planeten. Behöver verkligen tekniken utvecklas hela tiden? Ska inte vi utvecklas i takt med den?

  ”Allt kostar” Ja, framförallt det kostar på planetens planetariska förmåga till återhämtning.

  Eller är det kapitalet som gör oss levande? Det finns säkert andra livsformer som kan överleva om vi fortsätter vår konsumtion. Men vi hör inte till dem. Planetens ”härskare” utrotar sig själva. Är det att bry sig om efterkommande generationer?

  Alltså hur ska vi ta oss till ett utvecklingssamhälle härifrån? Nu när vi har utvecklats ända hit och har det materiellt bra menar jag. Behöver vi t.ex. mer tid för varandra? Finns det saker i samhället som pekar på det? Hur mår människor egentligen? Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt.

  Ser du på jorden som en levande organism som behöver återhämtning? Om du gör det så förstår du att evig ekonomisk tillväxt är en omöjlighet.

 53. ”Vad med alla u-länder då?”
  De behöver förstås ekonomisk tillväxt eftersom de behöver bygga upp ett materiellt samhälle. Det låter motsägelsefullt men är inte det. Vi behöver ekonomisk tillväxt till en viss gräns men vad kommer sedan?

  ”Vilka vi?” På nyheterna har det talats om snabbt växande slumområden i storstäder. Centraliseringen till storstäder och fattigdomsproblem visar väl att ekonomisk tillväxt inte gäller alla. För trots ekonomisk tillväxt så omfattas inte alla av den.

  För vem/vilka gäller den?

 54. Nemo,…vet inte har inte kollat, men i vanlig ordning är det väl katastrof som allt annat med vår ”snälla skalliga lilla pudel” Fredrik. Karln är ett haveri. Men vad skall ersätta när alla krigar om mitten? Ingen skillnad för dumma väljare.

 55. De har lagt ut dagens sammanträde i EU-nämnden på riksdagens webb-tv nu. http://t.co/PlWIBjqu På toppmötet 1-2 mars 2012, dvs imorgon eller på fredag undertecknar Reinfeldt europakten för Sveriges räkning, med stöd av sossarna. Trots detta http://t.co/dNIzIuEE. Konstigt att inte Jonas Sjöstedt var med, för Lars Ohlys inlägg var trött. Hade varit mkt bättre om Jonas varit där och mer initierat rutit ifrån, tycker jag. Det är ju katastrof att Sverige undertecknar eftersom det mer än bara verkar innebära rättsliga förpliktelser för Sverige, åtminstone om man ska tro Merkel, the Telegraph, utmärkte Bruno Waterfield och open europe.

 56. Bertil, varför pratar du så mycket dynga? Vegetarianer kan dricka mjölk. Du kanske tänker på veganer. När jag var vegetarian var pannkaka ett återkommande inslag på menyn. Käka dina biffar du, jag käkar också en biff då och då utan att skämmas. Men för mina skattepengar ser jag gärna att det lagas både nyttig och miljövänlig mat. Skiter man på sig över ett förslag att laga en vegetarisk rätt en eller två dar i veckan… så har man nog inte mycket av verkliga bekymmer.

 57. Tack Nemokrati. Hur många gånger sa man ordet tillväxt?
  Reinfeldt sa ”Tillväxtens mekanism är inte ett mysterium.”…:)
  Han sa också Vi ska ”öka tillväxten samtidigt som vi värnar vårt klimat.” MEN sa han hur det ska gå till?

  Evig tillväxt är det möjligt? Varför tar inget parti upp frågan?
  Ohly var bra. Han talade om makteliten som inte behöver bry sig. Han talade om centraliseringen av den ekonomiska politiken. Han kunde t.om. sitta bredvid en person från SD…! Han var bra, men han visade att (V) tänker likt det ”nya” MP dvs teknik och nya investeringar är lösningen.

  Det verkar inte gå så bra att få tillväxt trots att ”tillväxtens mekanism inte är något mysterium”. För länder med problem räcker det inte ens med att de ska komma i balans de ska växa också. En omöjlighet vilken även Reinfeldt verkade inse.

  (MP) och (V) talar om grön ekonomi (ekomodernism). Men vem talar om den ständiga tillväxtens konsekvenser? Om att vi kanske måste tänka om och tänka att nu befinner vi oss här vad gör vi nu då? Hur mäts ekonomisk tillväxt? Kan något växa hur länge som helst? Som barn växer vi fort sedan saktare och stannar upp. Vi går inte upp hur mycket som helst i vikt ingen väger ett ton. Samma sak med ekonom den spricker. Allt strävar efter balans.

  Kan vi växa hur länge som helst eller har vi nått en punkt där utveckling är något annat? Kan den vara kulturell, social?

  Tyvärr (V) ni är ”bäst”! men för förändring krävs inre förändring. Den börjar med var och en av oss. Evig ekonomisk tillväxt är omöjligt ska ni säga de orden…? Det kanske är så att det är så ni får röster. MP sa dessa ord men det var ett bra tag sedan.

  Ska ni göra verklig skillnad?

 58. Hej!
  Klasskompis till din syster här. 🙂
  Jag undrar varför inte frågan om alla utsläpp från köttindustrin drivs hårdare av er som värnar om miljön? http://www.kottfrimandag.se har blivit rätt stort nu, besök gärna sidan

  Mvh/Ronja

Kommentera