Tänkvärt av Klas Eklund

Det är alltid spännande när någon som har andra grundvärderingar börjar säga intressanta saker och peka på liknande problem och lösningar som man själv. Klas Eklunds artikel på dagens DN-debatt är en uppvisning i politisk ärlighet. Trots att jag uppfattar Eklund som solitt borgerlig så är han öppen och resonerande om kapitalismens stora svagheter. Jag önskar att fler borgerliga debattörer kunde visa samma öppenhet, det skulle ge ett intressant politisk samtal där man kommer upp ur skyttegravarna. Eklund pekar ut flera helt avgörande utmaningar;

– Företagen som blir allt mäktigare saknar samhällsansvar

– Bankerna ägnar sig för mycket åt spekulation och tar för stora risker

– Den höga ungdomsarbetslösheten biter sig fast, skapar klyftor och slår ut många

– Vi möter en hårdnande global konkurrens

– Andelen arbeten i vård och omsorg kommer att stiga och det kommer att kosta

– Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och använda ny teknik, vi behöver ett nytt BNP-begrepp som väger in miljöeffekter

Faktum är ju att vår regering inte på allvar tar sig an någon av dessa stora utmaningar. Då måste det istället vara vänsterns uppgift att peka på lösningar på stora samhällsutmaningar. Därför är det så viktigt att vi är konkreta och långsiktiga. Pensionskapitalet som dominerar börsen ska användas etiskt och investeras i ansvarsfulla företag och klimatmässigt hållbara investeringar. Finanssektorn måste regleras genom en rad åtgärder. Åtgärder mot ungdomsarbetslösheten måste bygga på utbildning och investeringar, inte på allmänna subsidier till företagen som regeringen gör. Vi måste satsa mer på att omsätta innovation och forskning på utvecklade produkter. Vård och omsorg måste få kosta mer framöver, det krävs istället för plågsamma privatiseringsexperiment. Klimatfrågan måste vägas in fullt ut i den ekonomiska politiken och varje budgetförslag måste bedömas utifrån klimatperspektiv.

Det är uppenbart att den avreglerade marknaden inte kan lösa dessa utmaningar. Det är också uppenbart att dagens borgerlighet inte riktigt förmår att ta sig an dem på allvar. Finanskapitalismens kris kräver moderna socialistiska lösningar. Där skiljer jag mig från Klas Eklund.

23 reaktion på “Tänkvärt av Klas Eklund

 1. sen kan man fråga sig om det är ärligt menat eller om det är ett sätt att sno värde frågor som dom sk nyamoderaterna så framgångsrikt ängnat sig åt 🙂

 2. Det är en intressant frågeställning hur man ska behålla konkurrenskraften mot låglöneländer och samtidigt upprätthålla en god välfärd. Det är klart att det är bra med en god och konkurrenskraftig ekonomi, men man måste alltid komma ihåg att det är ekonomin som ska tjäna medborgarna och inte tvärtom. Klas menar, som så många andra att de jobb som inte kan flyttas till låglöneländer är bl.a. tjänstejobb, men folk kan ju inte bara göra tjänster åt varandra. Tillverkning behövs också. Hur naivt det än må låta ser jag fram emot den dag då robotar fullt ut tar över i industrin. De kommer tillverkningen att förläggas till de länder med de bästa robotarna istället för de länder med billigast arbetskraft och sämst anställningsvilllkor. Men självklart är socialistiska lösningar också en konkurrensfördel: Det är klart att den totala kostnaden att transporter ett antal personer på ett tåg är betydligt lägre än om var en kör egen bil, så det tjänar alla på. Sådan storskalig samordning av t.ex. kollektivtrafik är marknaden inte så bra på…

 3. Själv är jag bekymrad över att Klas jamsar med i meningslös vänsterretorik. Inte ett dugg ärligt, utan tvärtom ett taktiskt spel med syftet att lättare kunna genomföra något som väsentligen är högerpolitik utan att stå upp för detta och utan att bilda verklig opinion för detta. Det kan vara som att kissa i byxan. Det funkar en stund, men utan opinionens förståelse blir det bakslag. Vänsteridéerna måste bemötas på riktigt. Eklund borde ta debatten!

 4. Pingback: Socialism i stället för kapitalism | Anders Romelsjös blogg

 5. Hej Jonas!
  Jag håller med dig att visst det är uppfriskande när en mainstreamekonom som Eklund lite försiktigt börjar pysa ut lite tveksamheter om våra nuvarande obalanser inom det nyliberala ekonomiska experimentet. Som han i hög grad varit chefsingenjören för, bland annat genom sin lärobok i nationalekonomi, Vår Ekonomi, som under många år varit en bibel för svenska Handelsstudenter. Jag menar att den har förvridit huvudet på många unga människor och bidragit till de ekonomiska orättvisor och råa lånekapitalism vi ser idag. Inte minst i Sverige. Men sent ska syndaren vakna.
  Kan annars tipsa dig om en intervju med Klas i ett Tv-program vi gjorde med honom på Svt:s klimat och energiblogg Ställ om där jag var energiexpert och skrev några tunga artiklar som faktiskt fått ett visst genomslag. wwww.stallom.se
  Vad händer mer ert oerhört väl genomarbetade framtidsrapport? Det har verkligen rönt en del uppmärksamhet läs bloggen http://cornucopia.cornubot.se/2012/01/en-rapport-om-framtiden.html#more

  Den är i sig så revolutionerande att man skulle kunna börja arbeta för V. Hur kommer ni att hantera Framtidsrapporten som ligger på er hemsida som pdf, Är det bara teori eller kommer den att börja omsättas?

 6. Var står Klas Eklund idag gällande euron? Han var ju en av de tongivande ”experterna” som talade sig varm om hur fantastiskt bra euron skulle vara för Sverige.

  Borde inte ett avståndstagande från det (eller ett understrykande av att det fortfarande är en KalasKlas idé att gå med i eurosamarbetet, om han fortfarande tycker så) finnas med i punkterna ovan? Det hade visat mer av den där politiska ärligheten.

  Nu ser det mer ut som triangulering, politisk ärlighet á la Anders Borg, något som låter rätt i tiden, men helt utan fundament.

 7. @Jonas Östlund

  Det som krävs för att skapa välmående samhällen världen och en hälsosam global konkurrens baserad på kunskap, kompetens och färdigheter är detta;
  1. Global harmonisering utav skattenivåer, olagligförklarande utav skatteparadis samt samordning utav skatteinitiativ.
  2. Prioriterande utav Fair Trade, inte Free Trade.
  4. Nytt, internationellt system, likt Bretton Woods-systemet under efterkrigstiden, som garanterar en miniminivå vad gäller löner, villkor, trygghet och inflytande åt medborgarna, skapar ett nytt stabilt valutasystem med fasta växelkurser och samordnar handelspolitiken med fokus vid rättvisehandel, inte frihandel.

  Detta kommer att sätta stopp för loppet ner mot botten och sätta punkt för avindustrialiseringen utav Västvärlden, skatteflykt och utpressning från kapitalägare samt destruktiv konkurrens länder emellan baserad på lägre löner, lägre skatter och sämre villkor.

  Det som skett ända sedan slutet på 70-talet är att de framsteg som gjordes under efterkrigstiden avskaffats; gemensamma tillgångar har privatiserats, arbetsrätten luckrats upp, socialförsäkringssystemen urholkats, lönerna dumpats, villkoren försämrats och tryggheten slopats.

  Det är ingen slump att högerextrema, protektionistiska, proto-fascistiska partier, såsom Front Nacional och SD, började gå framåt just vid denna tidpunkt; den västerländska arbetarklassen strömmade till dessa partier, då västvärldens socialdemokrater varken vågat eller kunnat presentera ett alternativ till marknadsfundamentalismen utan stått helt handfallna inför nyliberalismen, då de ser dessa som det enda alternativ som vill skydda dem, deras familjer, deras livsstil och deras arbeten från orättvis konkurrens från låglöneländer och invandrare.

  Vänsterkrafterna i samhället måste våga utmana nyliberalismen och presentera ett alternativ till den; vi måste förklara för medborgarna att den riktiga fienden här inte är den kinesiska fabriksarbetaren, indiska bonden, polska byggarbetaren eller den somaliska invandraren, utan den rika och mäktiga multinationella eliten som spelar ut dessa mot den västerländska arbetarklassen i syfte att driva ner löner och skapa billig arbetskraft.

 8. Klas Eklund har skrivit mycket tänkvärt om klimatet också i hans bok ”Vårt Klimat”, även om den har sina subjektiva brister. Jag undrar hur du, Jonas, ser på hans argument på att det är mer kostnadseffektivt (upp till 30ggr!) att reducera koldioxidutsläppen utomlands än i Sverige. Han påpekar att Sveriges utsläpp endast motsvarar några tusendelar av de globala och att solceller exempelvis är mer effektiva att bygga i Spanien. Varför är det då bättre att satsa på utsläppsminskningar i Sverige istället för att investera i CDM-projekt utomlands?

  Det här är Fredrik Reinfeldts enda argument till att inte satsa tilräckligt kraftigt på miljöområdet. Jag hoppas att du kan svara honom i er framtida klimatdebatt, och att du därmed vinner den och valet 2014!

 9. Bra insats på Lördagsintervjun. Håller dock inte med om att det är ok att omskära bebisar. Givetvis inga andra religiösa eller kulturella stympningar heller förrän individen ifråga blivit vuxen och själv gör ett val. Såna ingrepp bör då bekostas av personen själv. Visst förstår jag att det blir ett ramaskri från t ex judar som i alla tider tyckt sig ha denna rätt att skära i barns könsdelar, likväl … Hörde Bengt Westerberg försvara den sekulära staten i går på radio och väljer hans linje. Vp:s linje när det gäller ersättningar till sina politiker tycker jag är berömvärd, ett tecken på yrkesmässig garanti/trovärdighet enligt min mening.

 10. Jag reagerade också på ditt svar på frågan att omskära pojkar. Är det inte så att vänsterpartiet är emot detta enligt kongressbeslut från 2006?

  Jag tycker det är en mycket viktig fråga där barnets intressen står mot religiösa dogmer. Jag kan inte se att detta helt onödiga ingrepp kan accepteras.

 11. Puh, det var skönt att höra Jonas förtydliga sig!
  Omskärelse är en styggelse mot oskyldiga barn.
  Samma gäller niqaben, varför råder det sådan feghet ifråga om detta diskriminerande klädesplagg? Hur kan politiker vara så vaga i ställningtagande som handlar om människovärdet? Jag anser det vara ovärdigt att vi i Sverige inte kan förbjuda heltäckande slöja på arbetsplatser och skolor.

 12. Pingback: Peter Karlberg - Tänk vilka dåliga bilar vinstdrivande företag producerar

 13. Eklunds DN-debattartikel var intressant, Sjöstedt kallar den ”tänkvärd”. Jag håller med honom, fast kanske på ett lite annat sätt. Eklund beskriver en kapitalism i kris och föreslår förändringar. Några av Eklunds förslag:
  – Stora företag ska bli snälla som Bamse.
  – Bankernas verksamhet bör inte återregleras.
  – Ingånglöner ska sänkas.
  – Det det ska bli lättare att sparka folk (flexicurity).
  – De enkla tjänstejobben måste bli fler.
  – Jobben inom vård och omsorg måste bli fler vilket kräver konkurrens mellan offentligt och privat. Återgång till offentligt monopol är omöjligt.
  Vad betyder denna framtidsvision av Kapitalism 4.0?
  Enligt min uppfattning beskriver Eklund en amerikansk utveckling av samhället. I USA finns just denna stora tjänstesektor av enkla jobb där människor jobbar under osäkra förhållanden till låga löner (flexicurity). Men vi har blivit varse att ett sådant samhälle inte är förskonat från kris. Jag reste i USA förra våren och stora delar av landet bär klar tredje världen-känsla.
  Tron att stora företag ska bli snälla är naiv. Vi hyllar den nyligen bortgångne Steve Jobs men glömmer att de som jobbar i hans fabriker tar livet av sig pga usla arbetsförhållanden.
  Tyvärr tror jag dock att Eklund kommer att få rätt. Efter socialdemokratins krisval 2010 lät Arenagruppen ett gäng socialdemoratiska tänkare skriva var sin analys av varför det gick som det gick. Eklunds artikel var enligt min mening den klokaste. Inte för att gillade vad han skrev utan för att jag tror att det han kom fram till ligger närmast sanningen.
  För övrigt skötte sig Sjöstedt alldeles utmärkt i Ekots lördagsintervju.

 14. Angående bristande samhällsansvar hos företag. Aktiebolagslagen har inget sådant idag men i aktiebolagens barndom fanns ett tydligt samhällsansvar, om inte annat för att det var ur viljan att göra något tillsammans för samhället som startade många aktiebolag. Att göra samma sak själv var inget som någon hade råd med. Det har även funnits med som kodex eller som råd för aktiebolag, men idag finns egentligen inget sådant kvar. Därför tycker jag det vore rimligt att skiva in det i aktiebolagslagen jämte annat som aktiebolag har som syfte. Kanske ska man till och med värdera denna högre än ett eventuellt vinstsyfte. Det är inte heller så långt bort som det idag kan låta. Dels då aktiebolag sprang ur att skapa samhällsnytta, att ta samhällsansvar, dels då de som bedriver vattenreglering betalar en del för att reparera den natur som samtidigt försvinner. Kanske ska men laborera med både samhällsansvar och miljöansvar?

 15. Aktiebolagsidén grundas främst på att man ska kunna driva ekonomisk verksamhet utan personligt ansvar. Man ska skapa ekonomisk vinst för aktieägaren. Det är målet. Om det sedan leder till ”samhällsnytta” är sekundärt i aktiebolagslagens mening. Enligt den ideologi som drev fram lagstiftningen ska ju ”marknaden” vara självreglerande på så sätt att dåliga affärsidéer går under medan goda växer. Detta oavsett vilken ev samhällsnytta respektive bolag genererar.

 16. Du ljuger angående koldioxiden…du fortsätter att hålla liv i IPCC lögnen..!

  Lars Bern får tungt stöd från vetenskapsmän:

  http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/17/20-toppforskare-i-unikt-upprop-koldioxiden-p-verkar-inte-klimatet

  20 toppforskare i unikt upprop: koldioxiden påverkar inte klimatet
  Publicerad: 2008-12-17 21:12, Uppdaterad: 2011-11-02 19:11
  Det finns inget samband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. Uppvärmningen under 1900-talet ger inte anledning till oro, oavsett orsakerna. Den klimatpolitik som bygger på FN:s klimatpanel riskerar att drabba de fattiga mycket hårt. Det skriver Lars Bern och 20 professorer och docenter i naturvetenskapliga ämnen.
  FN:s klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, bildades 1988 med direktivet att sammanställa forskningsrapporter rörande människans inverkan på klimatet. IPCC:s syfte är att granska och sammanfatta vetenskaplig information som är relevant för mänskligt orsakad klimatförändring, inverkan av sådan klimatförändring samt alternativ för anpassning och åtgärder.
  Perspektivet har gjort att man koncentrerat arbetet på en växthuseffekt orsakad av mänskliga utsläpp av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas. Denna inskränkning innebär att man inte tillräckligt uppmärksammat andra klimatpåverkande faktorer som exempelvis solmagnetismens inverkan på molnighet och havsströmmars variationer. Vi menar att det saknas belägg för att de klimatförändringar som kunnat observeras inte huvudsakligen har naturliga orsaker
  IPCC:s scenarier över hur man tror klimatet kommer att utvecklas bygger på datormodeller. Ett scenario är ingen prognos utan något som kan inträffa om vissa mänskliga aktiviteter utvecklas som väntat. Modellerna är konstruerade så att måttligt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären ger upphov till en avsevärd uppvärmning. Med scenarierna som underlag har man sedan utfärdat och utfärdar larmrapporter.
  Ledande alarmister har gått längre än IPCC och har med framgång lyckats föra ut bilden att deras påståenden är grundade på vetenskaplig konsensus. Men vetenskapliga fakta bestäms inte genom omröstning. Alarmismen har skapat en situation där det vetenskapliga samtalet är på väg att ersättas av hårklyverier
  Påstående om vetenskaplig konsensus, angående den antropogena koldioxidens roll för klimatet, är inte endast ovidkommande utan också felaktigt. Detta illustreras av att den IPCC-kritiska Manhattandeklarationen undertecknats av mer än 600 kvalificerade akademiker, varav 200 är direkt engagerade i klimatforskning. Utvecklingen är ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet
  Grundat på nämnda scenarier påstår IPCC att allt tyder på att uppvärmning av jordatmosfären kommer att orsaka klimatförändringar som kan leda till en storskalig katastrof. Snabba genomgripande motåtgärder skulle dock enligt IPCC kunna begränsa de påstådda skadeverkningarna.

  Vår uppfattning är:
  – att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar.
  – att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna.
  – att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde.
  – att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus.
  – att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

  Innan samhället fattar långtgående beslut rörande klimatpolitiken bör vi se till att stå på en säkrare vetenskaplig grund än den vi har idag. Regeringen bör därför initiera en hearing med ett brett spektrum av representanter för vetenskapssamhället med olika syn på klimatfrågan.

  Vi uppmanar även till studium av följande länk från USA-senatens miljöutskott.

  Professor Göran Einarsson KTH
  Professor Lars G. Franzén GU
  Professor David Gee UU
  Professor Krister Holmberg CTH
  Professor Bo Jönsson LU
  Professor Sten Kaijser UU
  Professor Wibjörn Karlén UU
  Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
  Professor Torbjörn Norin KTH
  Professor Magnus Nydén CTH
  Professor Göran Petersson CTH
  Professor CG. Ribbing UU
  Professor Anders Stigebrandt GU
  Professor Peter Stilbs KTH
  Professor Anders Ulfvarson CTH
  Professor Gösta Walin GU
  Docent Tage Andersson fd SMHI
  Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
  Docent Olov Einarsson fd ABB
  Docent Thomas Hellström LTH

 17. Pingback: Hur lösa kapitalismens kris? | Anders Romelsjös blogg

 18. Visst kan man få till en mer ansvarstagande kapitalism. Det gjorde socialdemokraterna och Roosevelt på 30-talet, kodifierat i Bretton Woods. Men att dom kunde göra det kunde dom tacka arbetarrörelser och antikoloniala rörelser för. Ansvarstagandet blev enda alternativet till utplåning.

  Samma sak har hänt ännu tidigare också:
  – franska revolutionen gjorde slut på en långvarig spekulationsbubbla och tvingade kapitalismen att satsa på industri
  – revolutionerna 1848 gjorde slut på en långvarig spekulationsbubbla och tvingade kapitalismen att satsa på infrastruktur
  – arbetarrörelsen i slutet av 1800-talet gjorde slut på en långvarig spekulationsbubbla och tvingade kapitalismen att satsa på el och storindustri

  Idag har vi alldeles för små folkrörelsemobiliseringar, och de som sker sker huvudsakligen i kapitalismens periferi. Främst i Sydamerika där man också har tvingat fram ett större ansvarstagande. Men här i Europa ser vi väldigt lite av den saken.

  Det skulle ha varit skönt om alla som förnöter sin tid i vänsterpartistisk parlamentarism istället hade ägnat sig åt att organisera folkuppror mot den nuvarande oansvariga politiken.

 19. Pingback: EKOSOCIALISM 1.0 « PEPPRAT RÖDGRÖNT

 20. Pingback: Är human socialistisk ekonomi och demokrati lösningen? | Anders Romelsjös blogg

Kommentera