En fantastisk opinionsmätning

Jag fick en länk till en fantastisk aktuell opinionsmätning från Aron, du ser den här. Den visar det politiska utvecklingen i Nederländerna under det senaste dryga året. Det holländska vänsterpartiet SP, socialistiska partiet, har stigit sakta men säkert i opinionen och har nu gått om högerliberaleerna i VVD och är landets största parti i väljarstöd. Efter nästa val kan Nederländerna få en premiärminister som är vänsterpartist. Det blir då det andra landet i EU efter Cypern där ett parti till vänster om socialdemokraterna är störst. Även i Grekland pekar några mätningar på att vänstern sammantaget är landet största politiska kraft. Men den grekiska vänstern är uppdelad på tre olika partier som sinsemellan är ganska olika varandra och som missgynnas i valsystemet av att inte ställa upp på en gemensam lista.

Nederländska SP är ett intressant exempel för det svenska Västerpartiet. De är ett massparti som sakta men säkert har byggt upp sin styrka. De är radikala, odogmatiska och folkliga och har stor förmåga att driva kampanj på gatan. De spelade exempelvis ev avgörande roll när holländarna med stor majoritet röstade nej till förslaget om EU-konstitution för några år sedan.

6 reaktion på “En fantastisk opinionsmätning

  1. Bra att vi i partistyrelsen nu har Aron Etzler som noga studerat SP. Det är nu viktigt att vi tänker långsiktigt och bygger och utvecklar vår organisation. En del beslut på kongressen lägger en god grund för ett sådant arbete: strategidokumentet och partiskatten.

    Jag tycker att du Jonas uttryckte det väldigt bra i ditt tal på kongressen: ”Vi ska vara tydliga, folkliga, radikala och konkreta. Vi måste bli fler medlemmar, mer aktiva, bättre utbildade. Vi måste möta och lyssna på fler människor utanför vårt parti. Vi ska vara ett öppet parti som provar nya arbetsformer, ett parti med levande och stark intern debatt och demokrati. Vi ska vara öppna för nya idéer och lösningar.”

  2. Och SP tillåter i praktiken organiserade minoriteter (dubbelorganisering) utan att man har det i stadgarna. Något som gör att flera små vänstergrupper är organiserade inom SP i Nederländerna. I stort sett alla framgångsrika vänsterpartier i Europa har det så (förutom SP också Enhedslisten, Die Linke, NPA, La Gauche, Syriza, Antarsya, Bloco). Sen är jag mycket förvånad över att du räknar KKE som ett seriöst vänsteralternativ. Partiet är ju sekteristernas sekterister och motarbetar i praktiken många protester.

  3. Tips; (s) och (m) säger attt full sysselsättning är när alla som vill och kan arbeta har ett jobb. Det är verkligen att bluffa och ljuga om en så viktig sak som arbetslösheten. Jag hoppas att (v) inte går i den fällan och är oärliga mot sina väljare utan har ett mer realistigt mål för arbetslösheten på 2-3 procent.

  4. Pingback: Reinfeldt beskriver verkligheten – vi lever i den « Ett hjärta RÖTT

Kommentera