Ungern i utförsbacken

Den ungerska högerregeringen som totalt dominerar landets politik gjorde sig tidigt känd för sina auktoritära drag. Till dem hör lagar som har inskränkt pressfriheten och arbetsläger för romer. Nu kommer nya oroande nyheter från Budapest.

Idag rapporterar media om hur landet har inskränkt centralbankens oberoende, läs mer i SvD. För mig finns det värre politiska synder än att öka det politiska inflytandet över centralbanken. En svensk-ungersk vän till mig skrev om några av förslagen som ingår i en ny grundlag för landet;

 • En person utnämnd av regeringen (Fidesz) får ansvaret
  för att utnämna alla domare, får en fullmakt att flytta domare efter eget huvud
  och bestämma vilka domare som skall döma i varje enskilt fall.
 • Valdistrikten ändras så att det blir svårt för
  andra partier att vinna val. Datasimuleringar visar att med de nya valdistrikten så
  skulle Fidesz ha vunnit valen 2002 och 2006.
 • Samtidigt ändras antalet parlamentsledamöter från 386
  till 200. Det blir det näst intill omöjligt för andra
  partier att få inflytande.
 • En ny medialag som begränsar pressfriheten införs. Ett nytt
  mediaråd kan ändra sändningslicenser och bötfälla artiklar. Rådet
  leds av en person utnämnd av regeringen för en period av 9 år medan
  mandatperioden är 4 år. Samma system används inom andra områden där Fidesz utser
  egna personer som sträcker sig långt utöver 4 år. Detta omöjliggör det för andra
  regeringar att byta ut folk.
 • Mediarådet har dragit in licensen för Klubradio en
  regeringskritisk station. Den europeiska journalistförbundet har protesterat
  kraftigt och bett landet att använda sig av internationell standard för
  medidafrihet och pluralism. Ungerska författningsdomstolen har sagt att delar av
  medialagen är författningsvidrig och skall ändras men med tanke på att den nya
  grundlagen slår igenom 2012 och att domare kan bytas ut så finns risken att en
  ny domstol undanröjer den gamla domen.
 • Centralbanken mister sin självständighet och blir styrt
  av ett politiskt utnämnt råd som sitter längre än en mandatperiod och bara kan
  bytas ut av två tredjedels majoritet i parlamentet. EU och IMF har protesterat
  mot detta..
 • Fidesz som säger sig vara ett kristet högerorienterat
  och nationalistiskt friar till nationalistiska högerkrafter som präglar Ungern
  bland annat så säger de att livet börjar vid befruktning och att äktenskap bara
  kan ingås mellan man och kvinna. 348 religiösa samfund har blivit avregistrerade
  och endast 14 har fått statens godkännande.
 • Skolan förstatligas och regeringen säger vad som är
  lämplig pedagogik och har kört över skolan totalt. Rektorn har inte rätt att
  ifrågasätta pedagogiken. Skolfacket får endast kritisera rektorn men inte
  demonstrera eller strejka mot regeringen då det ses som en politisk
  demonstration eller strejk.
 • Facken har blivit överkörda och deras möjligheter till
  strejker har minskats avsevärt, som en facklig företrädare sa för ett år sedan har regeringen effektivt dragit ut huggtänderna på facket.

Så långt beskriver min ungerska vän förändringarna, det är ganska ruggigt och en auktoritär utveckling. Så var är nu Carl Bildt när han behöver uttala sig om en annan högerregering i EU? Faktum är att Sverige alltid är extremt försiktigt när det gäller att uttala sig om situationen i andra EU-länder. Varför kan man fråga sig när man hör om vad som nu sker i Ungern.

36 reaktion på “Ungern i utförsbacken

 1. Kanske detta kan hända i Sverige ocksâ.Âtminstone delar av vad du tar upp av vad som händer i Ungern.Det skrämmer mig .

 2. Det där med oberoende centralbank skall VP hålla ordentligt tyst om. Eller har du glömt eran egen historia i denna fråga?

 3. Ja, enligt vad jag förstår var det under ungerskt ordförandeskap som EU2020-strategin utarbetades, med den europeiska terminen m m. Strategin jobbar nu EU:s medlemsländer gemensamt efter och den inbegriper vad jag förstår – att öka ‘motivationen’ för att ta arbete (sänkta ersättningsnivåer eller avskaffade ersättningar och bortre parenteser i trygghetsförsäkringsarna), flexicurity – försämrad anställningstrygghet, sänkta pensioner, hårdare budgetregler – dvs nedskärningar i offentlig sektor osv. Kort sagt ökad massarbetslöshet och social utslagning.

 4. Bertil, jag tycker vi ska granska den moderatledda regeringen ur den här aspekten, då den moderatledda regeringen just tillsett att personer direkt från Borgs regeringskansli och representant direkt från Bankföreningen satts i Riksbankens styrelse (varpå Riksbanken plötsligt föreslår 100 miljarder till euron via IMF från Riksbanken – av våra skattepengar).

 5. Pingback: Nästa steg: Borg och Waidelich kastar ut 132 000 långtidsarbetslösa till socialbidrag « Nemokrati

 6. Tor-leif skriver att delar av detta kanske kan hända i Sverige också och att det skrämmer honom. Instämmer. Högerkrafter i Ungern: ”bland annat så säger de att livet börjar vid befruktning”

  Bl.a. Sydsvenskan publicerade en artikel 14 dec 2010. SVT nämnde detta lite i förbifarten som en tämligen oviktig nyhet. Som med allt annat av verkligt värde.
  ”vårdpersonal och hela sjukhus kan vägra utföra aborter enligt en ny Europaresolution. Abortkritiker jublar”.
  ”Den abortkritiske organisationen Ja till tivet gläds åt Europarådets beslut och räknar med att resolutionen stärker vårdpersonal som vill vägra abortverksamhet.”

  Beslutet inkräktar på svensk aborträtt. Ironiskt nog av vad jag förstått, så startade detta med en svensk motion som skulle stödja kvinnor. Men förslaget slaktades helt. Några kom hem upprörda andra var inte ens på plats när det röstades ner.
  Så mycket har vi att säga till om…

 7. Allt du skriver är nog sant. Min fru har en bekant/arbetskollega från Budapest och karln hennes är nog anhängare till dagens läge i landet. Det lät så när vi träffades för något år sen.

  Undrar dock: Finns det en dålig sida (dagens regering) och en god sida ( oppositionen)? Eller kan det vara så illa att det bara finns två dåliga alternativ, men på helt olika områden? Var den förra regeringen korrupt t ex? I så fall föste ju de folket i händerna på dagens regering.

 8. Att underställa den penningskapande makten (Riksbanken) demokratisk kontroll är den bästa demokratireform ett civilt samhälle kan genomföra.

  Den inflationsstyrda monetära styrning som rått kan då i en handvändning bytas mot en styrning som främjar arbete och också minskar behovet av krediter i samhället. I stället kan vi ställa mål för Riksbanken att alltidigt ha tillräckligt med riktiga pengar(sk riksbankspengar, ej krediter) i omlopp för att främja den reala ekonomin framför spekulationsekonomin.

  Med Riksbanken under demokratisk kontroll är valet vårt och inte IMF, ECB, Goldman Sachs eller SEB!

 9. Herr excellensen ser väl ingen anledning att kritisera sitt broderparti. Han kanske till och med avundas.
  Bägge tillhör partigruppen EPP inom EU-projektet.

 10. De europeiska välfärdssystem kommer att med nödvändighet att kraftigt saneras. Det håller inte längre när alla kräver självklara rättigheter och låter andra stå för notan. Pengarna är slut nu och den roliga leken över. Det går inte att låna längre.

  Välfärd är i första hand den enskildes ansvar, inte statens. De som faller igenom tar vi hand om, men inte fan skall halva svenska folket behöva leva på olika former av transfereringar. Det är sjukt. Släpp människorna fria och sänk skatterna. Visst, en massa byråkrater blir sittandes där utan jobb, men ”so what”. Kasta papper högt och lågt på varandra bidrar med inget.

 11. Senaste valet var demokratiskt utfört och den regering som nu sitter som konsekvens utför sin politik. Det kan man knappast som princip ha åsikter om.

 12. Bertil, då är det väl ytterst olämpligt att Sverige ska kasta 145,2 miljarder för att rädda euron via IMF, dvs tyska banker och exportjättar. De är rika och har pengar, i själva verket är deras skattkistor sprängfyllda – kan således stå för sina kreditförluster själva.

 13. @Bertil skrev:

  ”Det där med oberoende centralbank skall VP hålla ordentligt tyst om. Eller har du glömt eran egen historia i denna fråga?”

  Kan du förklara vad du menar med VP och deras historia med en oberoende centralbank. Jag känner inte till det så det skulle vara intressant att veta.

 14. Nemo, där är jag enig, men så kanske du förstod att de europeiska välfärdssystem håller på att ruinera oss p g a korkade politikers feta ofinansierade valfläsk. Det håller inte längre, pengarna är slut, så enkelt är det.
  Se bara på VPs partiprogram. 30 timmars arbetsvecka och 200 000 till i offentlig sektor! Skall vi bli ett nytt Kuba eller?

 15. Jaja, nytt år och Bertil passade på att köra runt på sina ruttna gamla käpphästar, där offentligt utfört arbete inte genererar något värde utan bara är en kostnad. Hur det skulle gå till har Bertil inte en enda gång förmått sig att förklara för någon.

 16. @Bertil: Ofinansierade valfläsk skulle väl i så fall vara skattesänkarpolitiken som förts i Europa, sånt som förr kallades voodoo economics. Pengarna har inte tagit slut, de är bara det att de inte ligger där de borde vara, hos löntagare och i statskassan.

 17. Simsa,….en gång i tiden jobba jag på ett kommunalt bostadsbolag. Jag lovar dig,…..där var det ingen som dog av stress eller infarkt, möjligen av liggsår. Det var för jävligt rent ut sagt hur skattepengar for all världens väg.

 18. Fredrik,….du pratar mot dig själv. Var hamnar pengarna om du sänker skatten för vanligt folk tror du? Mindre stat, större människa. Samma sak gäller med ohyran EU.

 19. Jag var lite otydlig. Syftade på att vinsterna i den privata sektorn skjutit i höjden de senaste åren, medan reallönerna nästan stått stilla. Skattesänkningar har gjort att den offentliga konsumtionen minskat, och lönerna i offentliga sektorn ökat väldigt lite, vilket självklart påverkar löneutvecklingen i resten av samhället. Hur åstadkommer man då tillväxt med stillastående löner och minskande offentlig konsumtion? Svaret hittills har varit billiga krediter.

 20. @Bertil

  Men vad menade du med citat:

  ”Det där med oberoende centralbank skall VP hålla ordentligt tyst om. Eller har du glömt eran egen historia i denna fråga?”

  Vad är det för historia……?

 21. Pingback: Nej till ytterligare 100 miljarder i eurostöd och Nej till europakten! « Nemokrati

 22. Vart kommer folk som Bertil ifrån? det finns alltid minst en i varje blogg. De skriver uselt och helt osammanhängande. Kan de i alla fall inte läsa igenom vad de skriver?

 23. Inte så värst bättre i Tjeckien…

  Den nyligen bortkomne Vaclav Havel var kanske en hyfsad dramatiker, vilket kan inte jag bedöma. Men han var definitivt en oärlig politiker som bidrog till mycket bedrövelser både i landet och utanför.

  Som president stödde han neoliberala ekonomer och deras Chicagoskolas medicin. Havels ”humanitära” image utnyttjades för stöd av bombningar av bl a Jugoslavien och Libyen. Han försvarade ockupationen och dödandet i Irak. Han förde Tjeckien in i NATO, och kriget i Afghanistan, i stället för neutralitet som han lovade när han tillträdde. Han var också vän med Bush, amerikanska neo-konservativa och överröstes av Israelerna med utmärkelser och titlar.

  Havel föddes i en stormrik familj vars rikedomar strax efter andra världskriget konfiskerades eftersom de under den tyska ockupationen kollaborerade och angav bl a judar. Han var frimurare, medlem i kommunistiska partiet och periodvis samarbetade han med tjeckiska hemliga polisen.

  Under kommunisterna var han en av få Pragbor som rattade en ny Mercedes. Han satt visserligen i fängelse, men där hade han tillgång till kaviar och champagne – en avgrundstor skillnad mot vanliga politiska fångar. Som president såg han givetvis till att ”familjen” fick tillbaka beslagtagna rikedomar.

  När Havel dog så råkade jag semestra på Fuerteventura. Där upplevde jag ett riktigt ”kommunisthelvete”. I semesterpaketet, all inclusive, ingick frukost, lunch och middag (buffé med fisk, kött, grönsaker, vin, tårtor) plus drinkar i tre barer, varav en snackbar – ifall någon ändå skulle bli hungrig.

  Var och en kunde ta det de ville efter sina behov. Ingen hamstrade apelsiner eller kakor för att sälja vidare och göra sig en förtjänst. Ingen var inte heller skraj för dem som levde utanför. Vi bodde alla i liknande rum, som var utrustade på ett enkelt men funktionellt sätt. Pengar, kontokort, vakter (vakta badbyxor och tröjor?), poliser och militärer var överflödiga, de behövdes inte. Några vapen, med undantag för stora brödknivar i matsalen, fanns inte.

  Jag märke att de flesta till en början var positivt överraskade av service & utbud & möjligheter, t o m underhållning med shower och levande musik. Först efter några dagar märktes att några började kritisera att t ex en viss maträtt var för torr eller att man började böja på oskrivna regler som att man inte ska ta drinkarna på rummet.

  Kraven ökade successivt och man började gnälla, om inget annat så åtminstone på vädret.

  Det här kände jag igen från socialistiska Tjeckien där jag föddes. Där hade de allra flesta ett tryggt arbete, låga hyror, gratis sjukvård och utbildning. Vi levde visserligen enkelt, men utan ”naturliga lågkonjunkturer”, utan stora klasskillnader, utan stora skaror av tiggare och prostituerade, utan stora skulder, marknadshyror, hemlösa och frälsningsarmén, soppkök och likande ”förmåner”.

  Tjeckerna lyckades till sist gnälla sig till en riktig rå kapitalism med korrupta politiker som för en spottstyver gav bort fastigheter och fabriker till några få utvalda eller utländska bolag. Så nu lever de åter i en gammaldags kapitalistiskt värld med imperialistiska tendenser, stora klasskillnader och en svårläkt ekonomisk cancer. Men som bekant växer inga träd till himlen, så låt oss hoppas på ett bättre 2012.

 24. Janne,….kanske du minns VPKs motstånd mot en oberoende Riksbank med inflationsmål som främsta uppgift. Detta har rest Sverige ur askan efter den hysteriska inflationspolitiken på 80-talet då stundtals huslån låg på 17%.

 25. Fredrik,……en sjuksköterska med ca 25-26000 per månad får idag ut ca 20 000 mer i handen per år än tidigare. Det är mer än vad Kommunal lyckats vaska fram.
  Att som vänstern gör, d v s gå till val med höjda skatter är dödsdömt. Så också förmögenhetskatt och valpskatt.

  Beholder,…..jag kommer från verkligheten. Inte så dumt att lyfta blicken en aning från manifestet. I övrigt är jag dock ense med alla om kritiken mot Euron och den kommandoekonomi som EU-byråkrater nu försöker skapa. Även om jag vill se en annan lösning än ett utträde ur EU. Vi är beroende av medlemsstaterna dit 6-70% av vår export går. Det är en ekonomisk realitet svår att bortse ifrån. En lös federation måste bli modellen.

 26. @Bertil

  Vad är det som säger att en Riksbank skall vara ”oberoende”. Jag tycker att Riksbanken skall skapa och allokera Sveriges penningmängd istället för att privatbankerna gör det som nu. Helst borde penningmängden bestå av 100% skuld och räntefria centralbankspengar istället för som bara 3% centralbankspengar och 97% kreditbaserat betalningsmedel utställt i SEK.

  Eller om vi skall fortsätta med kredit-valuta en av Riksbanken fönsterstyrd allokering av detta.

 27. @Janne….Det var det vi gjorde med känt resultat och vi alla vet var det slutade. Läs gärna ”Alla dessa dagar” av K-O Feldt. Han avgick och visste vart allt skulle sluta i hysterisk offentlig överkonsumtion med en Krona på den tiden bunden till EMU.
  Alltför många lånade i utländsk valuta till låga räntor, men fick sen ta smällen när Kronan störtdök 1992 och blev flytande. Det finns tydliga paralleller med Grekland som sitter i samma sits, men dessvärre bundna till Euron än så länge. Ett monetärt fängelse där demokratin flyger all världens väg vilket är förödande på lång sikt.

  Nej, avveckla Euron och det fort som fan. Det kommer dessvärre inte ske eftersom det är ett projekt med ofantligt mycket prestige och drivet av totalt inkompetenta politiker där medborgarna har noll insyn i direktiven som till 75% numera utgör svensk lag.

  Fråga vem du vill,….vad heter EUs president och s k utrikesminister? Jag lovar dig minst 95% vet inte ens namnen på dom. Snacka om ett gigantiskt demokratiskt underskott, det är för jävligt minst sagt och gör mig stört förbannad. Kanske på andra grunder än dig. Men i denna sak står vi på samma sida.

 28. Hmmm. Det är intressant att se hur pass tandlös olika typer av rättighetsdeklarationer och bindande konventioner är i praktiken. Ungern har undertecknat den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och är väl numera också bunden att respektera den rättighetskatalog som blev juridiskt bindande då EU:s s.k. reformfördrag trädde i kraft.

  Detta biter dock inte på politikernas uppfinningsrikedom att beskära rättigheterna i praktiken. Man påminns om hur sköra vår frihet och rättigheter är. Är det förövrigt en slump att detta sker i Ungern? Det verkar som att denna urgröpning av medborgerliga rättigheter och nedtrampande av friheten har en tendens att ske i länder med ett auktoritärt förlfutet. Ungern var väl först en halvfascistisk stat under kriget för att sedan falla in i kommunismens mörker.

  Vad säger forskningen om detta? Har stater med ett auktoritärt förflutet lättare att falla in i gamla mönster? Jag har svårt att tro att liknande saker skulle kunna ske i Sverige. Vår demokrati är det enda människor känner till. Ingen nu levande svensk har levt under någon annan politisk ordning än en demokratisk sådan och medborgarna svarar därför negativt på allt som luktar inskränkningar av frihet och demokrati.

 29. ”@Bertil

  Vad är det som säger att en Riksbank skall vara ‘oberoende’. Jag tycker att Riksbanken skall skapa och allokera Sveriges penningmängd istället för att privatbankerna gör det som nu.”

  Behöver vi överhuvudtaget en centralbank? Jag tror att det optimala systemet vore ett med konkurrerande privatvalutor där man själv kan välja vilken valuta man vill använda. Ett sådant system skulle ge en mer stabil valuta än ett system där valutan manipuleras av politiker eller, som idag, av s.k. oberoende experter. En av presidentkandidaterna i USA, Ron Paul, förespråkar faktiskt ett sådant system…

 30. Bertil, det där om sjuksyrrorna, det har du verkligen fått om bakfoten. För om det vore så som du säger, att de vunnit så mycket på skattesänkningarna då skulle de nog hålla med dig, men det gör de inte, tvärtom vill de ha bättre arbetsvillkor, heltid och högre löner istället för fler skattesänkningar http://komigenuva.wordpress.com/2011/07/05/hur-forandras-sverige-av-ett-femte-jobbskatteavdrag/
  Så jag menar om du nu ska referera till andra och utnyttja dem som argument i din ”debatt” så ska du nog kolla vad de tycker först innan du klistrar på dem åsikter och vinningar som de absolut inte haft av alliansens skattesänkarpolitik.

 31. Nemokrati,……, jag klistrar inget på någon. Det är bara upp till dig själv att kolla om mina fakta stämmer. F Ö tog jag till i underkanten. Fråga istället alla kommunalanställda om de gillar motsvarande relativa skattehöjningar!

  Det är kört, fattar du inte det?

 32. @Bertil

  Håller helt med dig i det du skriver i ditt sista svar till mig. Så nu undrar jag vad vi egentligen var oense om.

  Trojkan Feldt-Åsbrink-Dennis förstörde Sverige. Vad jag menar är att antingen så måste centralbanken ”fönsterstyra” allokeringen av krediter. Eller också allokera ut skuldfria pengar och förbjuda banker att skapa krediter.

 33. @Janne: du får nog ursäkta Stig och Bertil då jag tror att de inte har en aning om hur banksystemet fungerar…

  Låt oss i stället ställa följande fundamentala fråga:

  Är det rimligt och sunt att en såpass viktig samhällelig infrastrukturell institution som skapandet av det allmänna betalningsmedlet skall ägas och styras av privatpersoner som vi själva inte valt (och heller inte kan avsätta)?

 34. IUngern finns det fler ”friskolor” än i Sverige. Dom kommer inte att förstatligas – något som VP säkert skulle ha gillat. Det är de kommunala skolorna som skall få staten som huvudman. Det är inte så längesedan det var så i Sverige också. Vad som är bäst – statliga eller kommunala skolor kan man verkligen diskutera. Det är inte lätt att vara VP:are och kritisera Ungerns regeringen när den på flera punkter för ”vänsterpolitik” mot EU, IMF och kreditinstituten.

 35. @LOA: Nu är det väl i o f s främst de auktoritära odemokratiska inslagen i den ungerska högerextrema regeringens politik som får det att vända sig i magen på demokrater som Sjöstedt. Vänsterpartiet är ju t ex för ett återförstatligande av den kommunala skaolan, något jag tror skulle vara bra för att möjliggöra att skolor med särskilt stora behov skulle kunna få de resurser som krävs.

  Hade du läst mer noggrannt så hade du sett att det största problemet är att domstolsväsendet och centralbanken i Ungern nu kommer styras av tjänstemän som tillsätts på perioder som är längre än tiden mellan valen vilket innebär att en ny regering inte kan byta ut de tjänstemän Fidesz tillsatt.

  Motstånd mot €U är för övrigt inget ‘vänster’ utan något som återfinns över hela spektrat, vår egen extremhöger i form av SD är ju t ex €U-motståndare.

  @Bertil: Dina fakta om sjuksystrars löner är säkert korrekta men du gör exakt samma tankefel som övriga påhejare av jobbskatteavdrag, nämligen att du ser till vad man får på lönedagen av månaden istället för till vad man har kvar dagen innan lön. Under Alliansens styre har förvisso alla arbetande, ja förutom de i FAS3 då, fått en högre inkomst men det är bara en mindre del som faktiskt fått märkbart mer kvar i slutet av månaden då i princip alla fasta utgifter ökat.

  Slutligen underskattar du nog den ådra av solidaritet som finns i Sverige där en majoritet fortfarande säger sig vilja ha en välfinansierad offentlig verksamhet och därmed handlar det främst om att (V) måste kommunicera hur man planerar att möjliggöra för att detta åter blir en realitet.

Kommentera