Replik till Göran Färm

I NSD har jag och Göran Färm en Eurodebatt, här är Görans senaste inlägg. Mitt svar här nedan. NSD har också lyckats leta upp att jag gick ut gymnasiet i Luleå och har gjort ett litet porträtt.

I NSD rycker socialdemokraten och EU-parlamentarikern Göran Färm ut till Eurons försvar. Enligt honom har Eurokrisen inget med Euron i sig att göra. Att just Färm så okritiskt försvarar Euron konstruktion är inte så underligt. Han var en av de socialdemokrater som allra ivrigast propagerade för att även Sverige skulle anslutas till EU:s valutaunion. Det var tur att väljarna var klokare än Färm och socialdemokraterna i den frågan. Det oroande är att Färm inte verkar ha lärt något av Eurofiaskot. Frågan måste därför ställas Färm; menar du verkligen på allvar att även Sverige borde ha Euron som valuta?

Eurokrisen har flera olika orsaker. Hög skuldsättning i flera länder har bidragit till krisen. En oreglerad finanskapitalism med banker som tar enorma risker är an avgörande faktor i många länder. Jag delar inte Färms uppfattning att EU gör tillräckligt för att reglera bankerna. Tvärtom har viljan att rädda bankerna med stora tillskott av skattepengar i krisen och avreglering på finansområdet varit två grundpelare i EU:s politik. Men det går inte att bortse från att Euron i sig en av krisens huvudorsaker och nu gör det snudd på omöjligt för länder att ta sig ur krisen. Göran Färm, liksom många andra dogmatiska Euroanhängare, blundar för grundläggande ekonomiska fakta.

Euron påtvingar länder med helt olika ekonomiska förutsättningar samma penningpolitik. Först ledde det till kraftiga räntesänkningar i flera länder vilket ledde till lånebubblor, spekulation och stora prisökningar. Nu sitter samma länder fast i ett skruvstäd av usel konkurrenskraft, skulder och bankkris. Det har ett direkt samband med Euroräntan. Inte heller nu kan länderna anpassa ränta eller växelkurs till sin egen ekonomi. Med Euron sitter de fast i krisen. Dessutom får de betala högre räntor på sina lån än länder med motsvarande skuldnivåer, det har ett direkt samband med att de saknar en egen centralbank. Det gäller även mer stabila Euroländer som Finland. Euron är en ekonomisk olycka och borde överges.

Allra allvarligast är att en socialdemokrat som Färm vägrar se att Europolitiken innebär högerpolitik. Det går inte att skilja Euron från Europolitiken. EU:s enda intresse är att försvara Euron och bankerna. För att göra det påtvingas länderna en brutal nedskärningspolitik och privatiseringar som leder till social kris och massarbetslöshet. Flera av krisländerna befinner sig nu i recession, ekonomin går bakåt. Eurokrisen används för att angripa fackliga rättigheter och upphäva ingångna kollektivavtal. Makten över den ekonomiska politiken flyttas från folkvalda till EU:s byråkrater. Det är denna politik som Färm försvarar när han försvarar Euron. Risken är uppenbar att Eurokrisen leder till en ekonomisk kollaps i stora delar av EU. Ansvaret för det vilar i så fall tungt på den enögda Euroanhängarna som Göran Färm.

12 reaktion på “Replik till Göran Färm

 1. Så roligt Jonas att läsa att du bott i Luleå och hängt på Stadspuben. Det gjorde jag med när jag bodde ett halvår i stan och jobbade på Norrskensflamman. Vilket norrsken det var däruppe hos er! Nu får vi tända flamman igen, på nya premisser. Även vi som finns i mörkret i Skåne. NillaB

 2. Efter att ha läst lite om Sveriges historia under perioden 1600-1900 så slår det mig hur mycket elände kungarna vållat landet genom nyckfullt styrande. Krig hit och krig dit lika spontant som när dagisbarn leker sina lekar. Massor av döda undersåtar på alla håll. Allianser skapades och bröts. Med tiden blev det stegvis bättre, Gustav III sköts och Gustav IV Adolf avsattes, ståndsriksdagen avskaffade etc. Felet var att tröghet/mångfald saknades. Börd var viktigare än begåvning. EU/EMU påminner om den nämnda tiden. Det är ett frälse som driver sina egna projekt utan att beakta majoriteters rättmätiga inflytande.

 3. Färm är det fornstora partiets motsvarighet till Carl B Hamilton. Det är nog så att de flesta som suttit av ett antal mandatperioder i EU-parlamentet delar uppfattningen att Eurosamarbetet skall bevaras. Till varje pris! Fast det finns några undantag, varav Sjöstedt är ett.

 4. Färm och andra euroanhängare har inte förstått hur farligt det är för ett land att vara utan egen valuta- och räntepolitik. Det borde vara uppenbart nu när även de bästa i euroklassen, såsom Tyskland, Frankrike och Finland, straffas med högre räntor. Sverige har nu Europas lägsta räntor. Om vi vore med i euron skulle även vi ha drabbats av kraftigt höjda räntor, till förfång för ekonomin. Eurokrisen är i första hand just en eurokris och inte en skuldkris. Det vill inte försvararna av euron erkänna. Därför fortsätter dom att lägga skulden på enskilda länder och deras skuldsättning. Dessvärre har även media den vinkeln på rapporteringen, vilket Paul Krugman skriver om här: http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/12/02/profligate-zombies/

 5. Jonas, du måste bara se till att det blir känt bland de svenska väljarna, att svensk statskassa nu ska flyta ut genom IMF för att rädda euron; främst Italien och Spanien.

  ”A European proposal to channel central bank loans through the International Monetary Fund may deliver as much as 200 billion euros ($270 billion) to fight the debt crisis, two people familiar with the negotiations said.
  At a Nov. 29 meeting attended by European Central Bank President Mario Draghi, euro-area finance ministers gave the go- ahead for work on the plan, said the people”

  Please, jag vädjar verkligen till dig. Nu ska euron bailas ut via IMF, det har ju hela tiden varit Merkels plan, då hon till varje pris tänker lägga vantarna på den svenska statskassan: http://www.bloomberg.com/news/2011-12-02/euro-region-s-central-banks-seen-providing-up-to-270-billion-through-imf.html

  “The IMF will need more resources should the crisis deepen further,” Gerry Rice, a spokesman for the IMF, said in a statement today. “Such loans could indeed come from member country central banks, and indeed these central banks are already lending to the fund under the New Arrangements to Borrow and bilateral agreements signed since 2009.”

  Här står klart och tydligt att Anders Borg är inne på den linjen att Riksbanken ska bidra med höga lån via IMF. USA tänker inte bidra med ett nickel, men Borg ställer gärna upp.

  ”The U.S. has no plans to make bilateral loans to the IMF to help stem the European debt crisis, a Treasury Department official said.”

  ”If we could see the proposed combination of IMF and ECB action, obviously that would be very, very credible to the market,” Finance Minister Anders Borg of Sweden, a non-euro member, said Nov. 30.

  (dessutom tänker inte heller Kina ställa upp och hjälpa EU, utan de koncentrerar sig på att hjälpa USA – så EU blir helt sidsteppat av de två ekonomiska supermakterna, vilket gör att vi kan räkna med konkurs för Sveriges räkning, om vi inte kommer ur EU:s tvångströja. Det skulle vara mycket mer fördelaktigt för svensk ekonomi om vi går ur EU och istället utökar bilateral handel med världens nya ekonomier i Kina, Latinamerika och Afrika m fl)

  Merkel har framställt lösningen som bekväm, för att man då ‘inte behöver fråga skattebetalarna ” i medlemsstaterna utan kan hälla ut pengarna utan demokratisk belysning eller omröstning. SKANDALÖST. Tyskland har förorsakat krisen med sin merkantilistiska utsugningspolitik men vill inte stå för följderna utan exportera dem till Sverige (och Polen)

  “German Chancellor Angela Merkel laid out elements of that strategy today [. . .]It is an easy solution because bilateral loans coming from the central banks, they haven’t to ask for money from the taxpayer,” European Union President Herman Van Rompuy said in Brussels yesterday. “But we are exploring these avenues. It depends also on the amount of money we can raise.”

  Dessutom alltså – det här direkt expansionistiska utspelet från Merkel – direkt hotfullt:

  http://komigenuva.wordpress.com/2011/12/02/tysk-expansionism-marscherar-mot-sverige-merkels-nasta-steg-machtubernahmung/

  Snälla Jonas, använd din ställning som riksdagsledamot att göra detta känt via media, så att folk verkligen får veta vad Anders Borg håller på med.

  Dessutom – varför får vi aldrig veta exakt hur mycket pengar Borg låtit flyta ut till euron (tyska banker och exportjättar) via IMF?

  Välfärden demonteras i rasande fart.

 6. För att kunna genomföra dessa diktatoriska operationer å Merkels och tysk överhöghets vägnar installerar nu Anders Borg sina och bankernas marionetter som vice riksbankschefer i Riksbanken:

  http://di.se/Artiklar/2011/12/2/252708/RIKSBANKEN-KERSTIN-AF-JOCHNICK-PER-JANSSON-NYA-VICE-CHEFER/

  Citat: ”Per Jansson har arbetat på Finansdepartementet som statssekreterare åt Anders Borg”

  http://svt.se/2.22620/1.2626868/nya_vice_riksbankschefer

  Citat: ”Kerstin af Jochnick är för närvarande vd för Svenska Bankföreningen”

 7. Det är mycket dystert att se Socialdemokraternas totala intellektuella förslumning. Som jag sagt på andra håll, idag försvarar partiet med näbbar och klor den ekonomiska politik som partiet en gång grundades för att bekämpa, på grund av dess hemska konsekvenser för de stora grupperna arbetande – och effekterna av denna politik är densamma nu som då. Inte bara moderater som är historielösa i dessa dagar.

 8. Över huvud taget är det läskigt när folk försvarar finansekonomin på realekonomins bekostnad. Det var vad alla etablerade partier gjorde i Tyskland 1929-1933, och vilka konsekvenser det fick vet vi. Nazisterna var de enda som körde en annan linje, inspirerad kanske inte främst av Keynes utan av de s.k. katedersocialisterna i slutet av 1800-talet. Därför fick de också stöd.

 9. Samtidigt så vill den svenska regeringen inte ändra bemyndiganderamen så att den svenska delen av den Europeiska socialfonden kan använda hela sin budgetram. Det innebär att cirka en miljard kr inriktat mot kompetensutveckling och stöd till utsatta grupper, från den svenska EU-avgiften, inte hämtas hem. Den går in i EU:s budget som en present från Anders Borg.

 10. Pingback: iFinans.se » Merkozy kastar sten i glashus

Kommentera