Färre än var tionde svensk vill ha Euron

Snart är det bara DN:s ledarsida och Carl B Hamilton kvar som vill införa Euron i Sverige. Opinionen mot den krackelerande EU-valutan är nu överväldigande bland svenska väljarna, inte ens var tionde vill ha Euron. Det ska bli intressant att se om även stödet för EU-medlemskapet börjar falla snart. Trots allt så är Euron en central del av vad EU står för.

Tyskland och Frankrike har kommit med ett förslag på ändrat EU-fördrag som ett försök att svara på Eurokrisen. Jag har inte läst några originaltexter än, det är det alltid bäst att göra innan man analyserar eftersom det är i detaljerna som det värsta brukar gömma sig i EU. Min gissning är dock att denna ”snabba” fördragsändring med större centralstyre, en stor stödfond till banker och länder och automatiska böter snart kommer att vara frånåkt av den akuta ekonomiska krisen. Det är nog för sent att rädda Euron med den här typen av åtgärder. Dessutom görs inget åt de grundläggande problemen, den skenande finanskrisen och de dåliga bankerna och Euron i sig själv som låser fast länder i en ohållbar ekonomisk situation. Att straffa länder som befinner sig i negativ tillväxt med enorma böter framstår som mer än lovligt torftig högerpolitik.

läs mer i DN, DN, SvD och GP

Men det har också kommit en god EU-nyhet. LO och TCO kräver nu ett socialt protokoll i EU för att skydda fackliga rättigheter och kollektivavtal. Detta kan framtvingas i samband med fördragsändringen då Sverige har vetorätt. Brevet finns här och facket kan räkna med Vänsterpartiets stöd till 100 % i den här frågan. Jag hoppas att de även får med sig S och MP.

30 reaktion på “Färre än var tionde svensk vill ha Euron

 1. Du har Göran Färm också utöver DN:s ledarsida och Carl B Hamilton. Det är ju en power trio.

  Ja, man kan ju undra hur de tänker de där som vill straffa länder med negativ tillväxt med bötesbelopp och genom det skapa en växande inre marknad. Länderna som belagts med böter kanske ska handla på krita och så återbetalas det sedan med ytterligare böter…

 2. Jag tror att Sjöstedt här faller offer för eget önsketänkande. Det är nog sant att bara en tiondel av svenska folket stödjer Euron. Men bland våra ledande politiker är läget ett annat. S-ledningen svajar betänkligt här. För mig är det uppenbart att många ledande S-politiker vill in i Eurosamarbetet, problemet är bara att tajmingen är fel. Och inom Alliansen vill man självklart vara med vi de beslutande konferensborden. Det har både Reinfeldt och Borg tidigare uttryckt.

  Den demokratiska aspekten är intressant. Just nu råder panik. Det är ungefär som ett flygplan, där tre motorer av fyra har stannat och den fjärde har börjat hacka. Då finns inte tid för demokrati. Då tvingas alla passagerare att lyda piloternas ordergivning. Piloterna i detta fall Merkozy!

 3. En färsk artikel av Michael Hudson, som nog kan detta bättre än de flesta – Debt Slavery – Why It Destroyed Rome, Why It Will Destroy Us Unless It’s Stopped – http://michael-hudson.com/2011/12/democracy-and-debt/
  ”The idea of an independent central bank being “the hallmark of democracy” is a euphemism for relinquishing the most important policy decision – the ability to create money and credit – to the financial sector. Rather than leaving the policy choice to popular referendums, the rescue of banks organized by the EU and ECB now represents the largest category of rising national debt.”

 4. Nä se, den liknelsen, Zackrisson, håller inte. I mitt arbete har jag ofta fått sätta mig i gamla ryska flygplan, som i dåligt väder fått mig att känna en viss panik. Och jag har då tänkt som du, att jag litar på piloterna, ty de vill ju inte heller dö, och vi sitter ju i samma flygplan. Och däri ligger den väsentliga skillnaden. De som fattar besluten i Sverige och i EU, de klarar sig, vad som än sker. Och de har intressen som inte alls överensstämmer med vanliga arbetares intressen. Jag skulle inte lita en sekund på dessa beslutsfattare, vare sig i Sverige eller EU, ty vi har inte samma intressen. De styr förvisso planet, men de styr det som man styr en drönare från marken – på tryggt avstånd från det inferno som stundar när farkosten kraschar. Det är arbetarklassen som sitter ombord. Spänn fast säkerhetsbältet, om något sådant går att att finna.

 5. Marcus – det är alltid vanskligt med liknelser. Lätt att de missförstås.

  Passagerarna på mitt tänkta flygplan på väg mot haveri utgörs av medlemsländernas politiker i respektive parlament, EU-kommission, EU-parlamentariker etc och byråkraterna vars existens bygger på denna konstruktion. De två som sitter i cockpitten är Merkozy.

  Du och jag har över huvud taget inget med detta att skaffa. Varken du eller jag litar på vare sig passagerarna eller besättningen på denna farkost på väg mot katastrof. Men passagerarna måste göra som piloterna säger! Tror du de vågar ge oss möjlighet att rösta om saken i en folkomröstning? Glöm det! Svenska politiker är brända sedan vi valde fel i EMU-valet. De lyckades dock ljuga in oss i EU och där bidrog jag själv.

 6. ”Det ska bli intressant att se om även stödet för EU-medlemskapet börjar falla snart. Trots allt är så är Euron en central del av vad EU står för”.

  Det ska bli intressant att se om Vänsterpartiet aktivt kommer att lyfta kravet på ett utträde ur EU snart.

  Ohly har sagt ”Om vi skulle se en fortsatt social nedrustning och dumpning och ytterligare centralisering av makten, kan det bli aktuellt för Vänsterpartiet att aktivt lyfta kravet på utträde ur EU.”

  Den tiden har kommit? Dags att vara aktiva och lyfta kravet? Eller inväntar ni det ”sovande” folket? Då lär ni få vänta och korthuset EU hinner rasa innan ni ens lyft kravet. Fram till dess för ni en nyliberal politik dvs. den ni klagar på. EU är vår politik?

 7. Excellent timing på DIs nätupplaga idag. Vänsterpartiet måste fått en och annan ny anhängare. Nästan så man kan tro att DI-folket gått å blivit vänsterradikala!

 8. Smolk i glädjebägaren för Vp torde det ändå vara att Borg går hem när han i media ständigt har en verbalt hård linje mot Grekland och Italien. Svenskarnas dom över dessas fusk och samhälleliga dysfunktion nu är hård. Vänstern har en mer trovärdig totalanalys och kritik av euron och EU:s sätt att funka men man är försiktig på denna ansvarspunkt på individnivå och det kostar nog rätt många röster. Lite onödigt att ge bollen så enkelt till Borg som ju egentligen gillar euron och borde backa opinionsmässigt.

 9. Det meddelas i kväll på bloggen ZeroHedge: Fördragsändringen kommer antas utan parlamenten får säga sitt eller några folkomröstningar äga rum, via en sk ”passerelle”-klausul (Wikipedia) som tydligen finns i Lissabonfördraget. Denna klausul ger möjlighet att utan demokratisk process ändra EU:s grundlag. Förslaget måste alltså stoppas direkt vid toppmötet senare i veckan, annars går det igenom. Här kan en slags coup d´etat, som tar bort demokratisk kontroll över EU:s författning, vara på gång.
  Det kanske är så som jag skrev i de två inläggen här ovan. Merkozy sitter vid spakarna och har gjort sig oåtkomliga för demokratiskt inflytande från medlemsländernas parlament pga av en klausul i Lissabonfördraget som träder i kraft när tre motorer av fyra har stannat och den fjärde är på väg att lägga av.

  Skulle vara kul om någon klok person inom V kan kommentera detta.

  Just nu pågår ett mejlbombardemang av ledamöterna i Riksdagens EU-nämnd. De flesta tycks ha gått på julledighet. Calle B Hamilton har svarat att ändringar i fördraget inte kan göras med mindre än att medlemsländernas respektive parlament godkänner fördragsändringen. Vi får se hur det går i morgon.

 10. Pingback: Bottensiffror för sossarna | Svensson

 11. Jonas, vad är det som händer? Reinfeldt säger att han ska ”pytsa ut” betydande summor till euron via IMF. Enligt vad jag förstår rör det sig om 60 miljarder då Sveriges del av det initiala paketet är 3 %. Men, som IMF själv säger, IMF kommer att behöva betydligt mer pengar än så från medlemsstaterna för att ”rädda” euron. Vad det handlar om är en smyganslutning till euron via IMF. 60 miljarder är lika mycket som hela statsbudgeten för 2011 års statsbudget – Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 066 950.
  Har riksdagen verkligen sagt ja till det redan?
  Hur ställer sig V? MP? S?
  Det är en katastrof att regeringen ansluter oss till euron smygvägen. Vi betalar redan 30 miljarder i årsavgift och har redan bidragit med 25 miljarder extra via IMF samt även nödlån till Irland som lär ha uppgått till 41 miljarder. Det är alltså sammanlagt 156 miljarder – långt över vad som betalas ut i sjukförsäkringen på ett år. Det är mer än dessa två utgiftsområdena 2011 sammanlagt:
  Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 93 840 789
  Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493
  Ni måste STOPPA DET!

 12. Ursäkta, de 25 miljarder som redan beviljats till IMF blir 41 miljarder sammanlagt med de 16 miljarder som gått till nödlån till Irland. Då blir totalsumman 131 miljarder och – ja – det blir utgiftsområde 10 och 11. Otroligt. Reinfeldt barskrapar landet totalt.

 13. Jag upprepar Nemokratis fråga: ”Jonas, vad är det som händer?” och: ”Otroligt. Reinfeldt barskrapar landet totalt.”. Så Jonas, om du läser din egen blogg så vill vi som också gör det gärna veta din & ditt partis inställning i de här frågorna, och det gärna så snart som möjligt! Vilka mått och steg kan tas för att rädda oss från den ekonomiska katastrof som Nemokrati antyder. Reinfeldt förklarade nyss i TV att ”vi måste rädda EU från kaos med vårt ekonomiska stöd, EU står ju för 70% av vår export” Men om vi dränerar vår egen ekonomi i den omfattning Nemokrati antyder, ja då blir ju kraschen för vår del minst lika stor ändå + att vi i fortsättningsvis slutgiltigt förlorar vår ekonomiska & politiska självständighet & suveränitet!! Vi vill se en fast och rakryggad politik från V dessa dagar, ni måste nu en gång för alla lämna den EU-stödspolitik ni haft de senaste åren! Ni övergav ju parollen ”Sverige ut ur EU” för några år sedan. Så nu hoppas jag att HELA ert parti insett vad det handlar om!!

 14. Pingback: Diktator Reinfeldt ”pytsar ut” 60 miljarder till euron via IMF – hela sjukvårdsbudgeten – och det är bara början « Nemokrati

 15. Instämmer med Nemokrati och Jan B. Vad är det som händer? Är det dags att (V) aktivt lyfter kravet på ett utträde ur EU? Är det värt att rädda ett sjunkande skepp (EU) genom att barskrapa landet? FN:s rapport om ett fattigsverige 2030 verkar slå in.

 16. Hej,

  framtill detta val röstade jag S.

  Men inför de senaste valet insåg jag att deras värderingar inte längre var mina. V stämde betydligt bättre.

  Att du dessutom nu verkar tillsammans med övriga V stå helt själv och försvara demokratin mot att bli uppslukad av EU gör inte saken sämre.

  Du gör det suveränt! Att jobba mot dessa element måste vara extremt tröttsamt.

  Keep up the good work!!!

 17. Pingback: Är det Reinfeldt som är bilden av innanförskapet så kan man lika gärna tillhöra utanförskapet! » HumanLabRat bloggar

 18. Inte nog med det. Nu säger Reinfeldt också i Bloomberg – ”Reinfeldt Says Sweden Should Contribute to Any IMF Expansion” – http://www.bloomberg.com/news/2011-12-07/reinfeldt-says-sweden-should-contribute-to-any-imf-expansion.html?cmpid=yhoo Det betyder HELA statskassan till euron – dvs en fullskalig fiskal union. Ännu mer pengar ska sen pipelinas till ESM med det nya ESM-fördraget som redan undertecknats i juli. Det är ett helt och hållet diktatoriskt fördrag som ger ESM makt över samtliga medlemsländers statskassor. På några dagars varsel är de undertecknande länderna juridiskt förpliktade att överlämna vilket helt belopp ESM kräver av dem.

  Vi måste mobilisera genom Folkrörelsen Nej till EU. Och några ”betydande belopp” till euron via IMF får inte ske. Några ”räddningspaket” kommer inte heler att rädda vare sig euron eller ekonomin i EU, så det är helt och hållet bortkastade pengar.

  Med första ”räddningspaketen” ökade Greklands statsskuld från 127 % till 143 % på ett år. Därefter dröjde det inte länge förrän man var tvungen att ställa in betalningarna med 50 &, vilket snart kommer att avlösas av 100 %. Och strypkopplande IMF-lån kommer endast att leda till kontraktion av oerhört hastigt slag, dvs massmassarbetslöshet och extremt minimal konsumtion över hela EU, dvs spiken i kistan för svensk export. Så Reinfeldts väg är en väg rakt ner i avgrunden, han kastar formligen pengar.

  För betalningsinställelser kommer att ske i en lång rad. Och en ny finanslag snabbplaneras redan – om den inte redan är antagen – gm vilken Riksbanken ges mandat att genast stänga av betalningstransaktioner under pågående bankdag – dvs hindra människor att ta ut pengar.

  Detta är en statskupp.

  Så jag fattar faktiskt inte vad ni håller på med. Har ni gett Reinfeldt mandat att skänka bort vilka belopp som helst till IMF – eller hur mycket har ni gett honom mandat att skänka bort – 60 miljarder, 100 miljarder – hur mycket?
  Sverige ut ur EU – NU!

 19. Kan inte tolka detta som annat än att Reinfeldt har mandat att skänka bort hur mycket som helst. Birgitta O (Fp) säger i SVT
  att Reinfeldt har ett brett förankrat stöd. Hon säger att hela EU samarbetet står på spel, Att hon är rädd för att 17 medlemsländer kommer att börja samarbeta mer. Då får hon och andra inte sitta med vid det dukade bordet. Något som Reinfeldt tidigare varit irriterad på. Man sågar inte gärna av den gren man sitter på? I detta förankrade stöd ingår (V)? OM ni gör det hur tror ni att ni kan få några väljare i framtiden? Genom att klanka på SD? Inser ni att väljarstödet för dem kan växa enormt? Att ni är med och bidrar till det. Ingår SD i detta breda förankrade stöd? ”Detta är en statskupp” skriver Nemokrati. Enligt grundlagen är ni politiker folkets främsta företrädare. Visa det nu! Svergie ut ur EU – NU!

 20. Detta är verkligen en statskupp, när Reinfeldt driver linjen att fördragsförändringar ska kuppas igenom utan en ratificeringsprocess, extremt diktatoriskt förfarande – nämligen den som de europeiska högerpartierna gjorde upp om redan 1982 (med flera av våra nuvarande moderata topppolitikers medverkan – bl a Carl Bildt) – se http://komigenuva.wordpress.com/2009/03/22/moderater-med-karnvapen-for-fred-till-hoger-om-neutraliteten/

  New York Times skriver klart och tydligt att Reinfeldts linje som också är den icke valde EU-presidenten van Rompuys linje själva syfte är att till varje pris undvika demokratiska processer, dvs att de nationella folkvalda parlamenten får vara med och rösta om fördragsförändringarna http://www.nytimes.com/2011/12/08/world/europe/on-eve-of-european-union-summit-meeting-new-rifts-on-euro-emerge.html?_r=2

  I EU-nämnden försökte Reinfeldt ge sken av att det var ett nytt EU-fördrag som är det man måste frukta, men i själva verket är ju Merkel den enda som har anständigheten att föreslå en fördragsändring genom vanlig ratificeringsprocess i de nationella parlamenten. Givetvis för att det är det mandat hon har med sig hemifrån – då Tyskland har stärkt det nationella parlamentets makt visavi EU. Hon skulle säkert joina sina högerkompisar i de andra högerkristna EPP-ED partierna (EPP-ED blir det ”europeiska” högerpartiet som sedan ska ersätta de nationella partierna, när väl EU-diktaturen är ett faktum och de nationella riksdagarna stänger för att lämna över till Europaparlamentet som har extremt reducerad makt i förhållande till regeringarna och EU-kommissionen. Så det som händer är helt enkelt att man precis som i Tyskland skedde när nazisterna grep makten och införde diktatoriska lagar – lämnar över makten till regeringen utan någon möjlighet för folket att avsätta den.

 21. Jag tror Lisbeth läst samma märkliga kommentar som jag läste i text-tv. Och märklig var den minsann. För nu har jag lyssnat på hela inlägget från Jacob Johnsson(V) som deltog i samrådet. ”Håll Sverige utanför euro-eländet”. Var det tillräckligt tydligt? Inget förankrat stöd där inte vad jag kunde märka……Jonas lär inte kunna svara på dessa frågor eftersom han inte deltog i samrådet ens.

 22. Jag snabbtittade på EU-nämndsammanträdet från i onsdags (?) på SVT Play. Hamilton var ordförande och Reinfeldt huvudperson så klart. Sedan ställde några ledamöter frågor till statsministern. Jag kunde inte notera en enda kritisk fråga från Vänsterpartiet under den halvannan timme som mötet pågick. Eftersom jag snabbspolade igenom sändningen så kan jag ha missat något. Min fråga till Jonas Sjöstedt: Var du där? Eller var någon annan vänsterpartist på plats? Varför framfördes i så fall ingen kritik på regeringens hållning? Eller varför tog inte Vänsterpartiet tillfället i akt att deklarera sin egen?

 23. För ett par dar sen var det ett inslag i radio om att invandrade muslimer ville ha sharia-lag i Sverige. Inte rakt av för alla men för de som ville, d v s de allt fler som kommer från såna diktaturer. Programledarna var lite mesiga och det svenska demokratiskt förankrade rättsväsendet fick försvaras av en jurist. Jag blev så beklämd/upprörd över shariaförespråkarens snack att jag stängde av radion.

  Vad har detta med din artikel att göra? Jo,som matte-exempel. Jag tror att andelen medborgare i Sverige som vill ha undantag från vår lagstiftning är större än 10 % och den växer för varje dag. Vår demokrati tror jag man är skeptisk till däremot gillar man vår amerikanska/svenska konsumtions-livsstil. Det är en svårsmält paradox att man flyr från diktatur men inte är beredd att släppa den anti-demokratiska livssynen man fått i sig med modersmjölken. (Detta är givetvis bara en personlig gissning om opinionsläget i denna sak.)

 24. Pingback: Visst har Juholt rätt om samhällsservice till alla! « Ett hjärta RÖTT

 25. Pingback: 60 miljarder till EU…sen ska vi betala mer och mer och mer och mer… « Civilisten's Blog

 26. Bo Zachrisson och jag har nog inte sett samma inslag från i onsdags misstänker jag. Det jag såg var en och en halv timme långt. Och det avslutades med att vänsterpartiet ville ha tillägg i protokollet om att ”håll oss utanför euro-eländet”. Och jag förstår inte riktigt när du säger att frågor ställdes. Det hela fungerade som så att två personer i taget fick ställa frågor, sedan svarade Reinfeldt, och så två till och så svar. Det här var ingen debatt……….

Kommentera