Våra äldre är värda bättre

Nu rullas vårdskandal efter vårdskandal upp på privata äldreboenden. På privata Caremas äldreboende Tallbohov i Järfälla har äldre fått sova på golvet för att trasiga sängar inte har reparerats, städpersonal har sparkats så att lokalerna är smutsiga, det har varit brist på tvål, handsprit och toalettpapper. När personalen har klagat har den tystats ner och rapporterna har inte förts vidare. Vikarier har inte satts in så personal har fått springa mellan avdelningarna 20 minuter i taget för att klara den akuta underbemanningen.

Visst händer det ibland att äldrevården är dålig även på kommunalt drivna boenden. Det måste vi göra något år. Men privata ägare i form av riskkapitalbolag har som enda affärsidé att tjäna snabba vinstpengar på våra äldre. Det sker genom att sänka bemanning och försämra kvaliteten. Miljarder som skulle ha gott till omsorgen om våra äldre går till dessa bolag som ofta bedriver skatteplanering och är placerade i skatteparadis för att själva slippa bidra till vår gemensamma välfärd. I privata företag saknar de anställda den meddelarfrihet som finns i offentlig sektor. Ansvarig för denna utveckling vilar främst på de borgerliga politiker som har tillåtit den. Vi i Vänsterpartiet vill förbjuda att privata vinster plockas ur äldreomsorg, skola och sjukvård.

Istället för att göda privata profitörer i äldreomsorgen vill vi satsa på bra arbetsvillkor för personalen så att kvalitén kan höjas och säkras. Idag får personalen, oftast kvinnor, slita tungt för en låg lön. De flesta av dem gör ett fantastiskt jobb med att hand om våra äldre. För det borde de få större uppskattning. Om inte villkoren för personalen snabbt förbättras hotar brist på utbildad och motiverad personal på många håll i vårt land. Här finns inga genvägar. Vänsterpartiet föreslår och finansierar följande satsningar:

Kommunerna tillförs mer pengar från staten för att klara en god bemanning med en rimlig lön inom äldreomsorgen. Vi vill att tydliga nationella krav ska ställas på en rimlig nivå på bemanningen. Vi vill lagstifta om rätt till heltid så att de som arbetar kan försörja sig på sina tjänster. Vi är positiva till att ge de arbetande större inflytande över sådant som scheman och budget exempelvis genom intraprenader. Vi vill göra en storsatsning på utbildning av personalen, idag saknar många rätt utbildning. Genom att ge pengar för vikarier kan den ordinarie personalen får utbilda sig på arbetstid. Samtidigt kan många unga vårdutbildade få chansen till arbete. En särskild satsning gör på betald utbildning för specialistsjuksköterskor. Bara genom att ge personalen goda arbetsvillkor och bra utbildning kan vi säkra kvalitén och göra att fler vill arbeta med att ta hand om våra äldre.

Vänsterpartiet vill ta ansvar för en bra äldreomsorg, men det kräver att vi också sätter stopp för oseriösa privata profitörer.

25 reaktion på “Våra äldre är värda bättre

 1. Återställ äldreomsorgen till kommunalt ägande.
  Och genomför förbättringar enligt Ovan.Vi skall ju alla bli äldre.

 2. Är du positivt inställd till att helt förbjuda privata företag och multinationella bjässar från att driva samhällsnyttiga tjänster?

  Jag är en stark anhängare av en reglerad, blandekonomisk modell. Därför skulle jag vilja se en blandning i de flesta välfärdsbranscher av statliga, kommunala och landstingsägda bolag, personalkooperativ, arbetarstyrda företag, stiftelser och ideella organisationer.

  Viktiga, vitala samhällsnyttiga sektorer, så som banksektorn, utbildning, sjukvård, elförsörjning, kollektivtrafik, järnväg, gruvnäring, naturtillgångar, energi, rättsväsende, polisstyrka, brandförsvar, försvarsmakt, äldre- och barnomsorg osv. skall föras under folklig och samhällelig kontroll för att långsiktigt garantera folkets välfärd och allmänhetens bästa.

  Avbolagisera SJ, Vattenfall, SL och liknande, rulla tillbaka privatiseringarna och avregleringarna av de branscher som de verkar i och använd dem för att förse oss med billiga, kvalitativa tjänster istället för att de skall klämma ur oss varenda krona så att den borgerliga regeringen skall ha råd med en skattesänkning åt de rika innan vårt nästa riksdagsval är här.

 3. Hur kommer det sig att lönerna är så låga med tanke på att Sverige så ofta styrts av Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet? Ni har ju haft lång tid på er att göra allt ni nu klagar på, varför gjordes det inte tidigare?

 4. @Alexander

  Socialdemokraterna har i 20-30 år fört en nyliberal politik. De har stundtals varit mer höger än vad Moderaterna har varit;

  Kjell-Olof Feldt var den som avreglerade kreditmarknaden och banksektorn, samt hyresmarknaden. Detta var den enskilt största orsaken till 90-talskrisen, som förvärrades av att Bildt tog på sig spenderbyxorna och tog massiva lån för att sänka skatterna åt de rika.

  Persson avreglerade skolorna, kommunaliserade skolorna och tillät friskolor och införde det fria skolvalet.

  Persson avreglerade elförsörjningen med motiveringen att det skulle leda till lägre priser, bättre kvalitet och större kundnöjdhet.

  Persson avskaffade flera skatter såsom gåvoskatten och arvsskatten.

  Persson var den som ville gå med i Euron, som är ett misslyckat nyliberalt, marknadsfundamentalistiskt projekt.

  Persson var den som avreglerade taximarknaden, vilket ledde till ett stort överskott av taxiförare i landet som sedan taxibolagen kunde utnyttja för att driva ner löner och skapa billig, lätt-exploaterad arbetskraft.

  Persson valde åtstramningar och nedskärningar på 90-talet för att förbättra ekonomin. Visst, vi klarade oss undan finanskrisen, men det berodde på fler orsaker än detta, och i utbyte har vi en offentlig sektor som håller på att förfalla och en kraftigt underbemmanad vård- och omsorgssektor.

  Det kunde lika gärna ha varit Bildt, Bo Lundgren eller Reinfeldt som gjorde detta.

  Vänsterpartiet har konsekvent motsatt sig dessa ”reformer” och ofta valt alternativa vägar. Valet 1998 var en s.k perfekt storm; Persson, som var en stenhård högersosse, blev partiledare, (V) fick sin första kvinnliga partiledare som också var feminist och icke-kommunist, detta var tiden som det var som jobbigast under budgetsaneringen. Det var därför man gjorde ett historiskt rekordval.

  Juholt är den första äkta socialdemokraten på årtionden, och med Jonas vid rodret för (V) så kan vi äntligen kanske få till stånd en äkta förändring inom den politiska, ekonomiska och sociala sfären i samhället. En traditionell socialdemokrat och en demokratisk socialist.

 5. ”Det är åldringar som gäller nu när hela EU står i brand. Vem kan ta vänstern på riktigt allvar?”

  Bertil kan ju försöka hålla mer än en tanke i huvudet. Det blir så mycket lättare då att förstå att det finns många frågor som man måste driva och lösa parallellt.

 6. Bra inlägg. När det gäller intraprenader är det i Stockholms stad så att de förutsätter konkurrensutsättning. När kommunens personal tillåts lägga bud och vinner blir det en intraprenad. Givetvis mycket bättre än om vinstdrivande intressen styr, men bäst är att inte konkurrensutsätta. Alla pengar som sparas på upphandlingsbyråkratin kan då användas för de äldres bästa.

 7. Kuno

  Vad är det som säger att Vänsterpartiet inte går med på Socialdemokraternas förslag den här gången? Kommer de att sätta ner foten om de tycker att det förs en nyliberal politik?

 8. Varför fortsätter Alexander att inte förhålla sig till det bloggtexten tar upp? Får vi ett svar på det eller bara andra ledande frågor från dig, så som du alltid gör?

  Att Vänsterpartiet har röstat mot många nyliberala förslag, vare sig de kommer från S eller övriga borgerliga partier inkluderat Mp, bör inte vara en nyhet alls.

 9. Kuno…..det bästa är att att ta ihjäl det gamla köttberget av överåriga. Varför ett utsketet pensionsbesked med taskig pension? Bättre med obligatorisk slaktmask vid 67. Rationellt och enkelt. Inte ens Stalin hade kunnat göra det bättre. Vi behöver en ny kille som han.

 10. Det blir lite på sidan, men relevant ändå hur sosseriet, sossmoddarna och vänstern fungerar när det gäller åldringsvård. Det är ett gigantiskt svineri när det gäller att plundra de absolut svagaste i samhället på deras sista ägodelar.

  Dement pensionär på åldringsvården med kanske 1 million i besparingar efter ett långt och arbetsamt liv. Vad händer? Kommunen rycker mellan 10-30 lappar per månad för vården beroende på kommun, ngt de redan betalat mångfallt för under sitt verksamma liv.

  Vad svarar du på det Kuno, du som hyllar staten och avskyr vinster inom omsorgen? Plundra halvdöda lik är tydligen OK för dig o vänstern. Det är sorgligt och absolut inget kan du nämna till försvar.

 11. Kuno

  Jag tycker det är konstigt att Socialdemokraterna lyckades driva igenom sådan ”skitpolitik”, och att Vänsterpartiet ville bilda regering med de 2010. När det gäller blogginnehållet så tycker jag inte Vänsterpartiet känns trovärdiga för fem öre, varifrån ska pengarna till alla satsningar komma?

 12. Alexander, Socialdemokraterna har kunnat driva igenom sin nyliberala politik för att Vänsterpartiet i vissa fall i protest röstat för deras förslag och för att Socialdemokraterna istället sökt stöd hos Centerpartiet och Folkpartiet, och därmed förlorar (V) sitt inflytande över (S)-politiken.

  Det Rödgröna samarbetet var ett misslyckande på flera fronter, man vågade inte presentera ett starkt vänsteralternativ till den borgerliga regeringen utan det blev mest aggressivt fördömande utav motståndarna men med förslag som i princip var densamma som Alliansens. Varför skulle folk rösta på ett urvattnat, Moderaterna-light alternativ när de kan ta originalet? Dessutom är det så att skattesänkningar är det enda sättet som människor ser att de kan få det bättre i samhället när det inte finns något alternativ till socialdarwinistiska tankegångar, så förtroendet bryts ner och högern går framåt.

  Sedan vad gäller finansieringen, Vänsterpartiet har alltid redovisat sina förslag och hur de skall finansieras, men pga. ideologiska skygglappar och envishet så avfärdar vissa allting som ”trams”.

  Sedan vart pengarna skall komma ifrån; Skatter, export, handel, regleringar och tillbakarullning utav privatiseringar.

 13. Jag tycker det är konstigare att Alexander aldrig lyckas förhålla sig till det bloggtexterna tar upp. Inte en enda gång. Varför?

 14. Man behöver förstås inte besvara, än mindre stå till svars för sådant Bertil blåser upp i sina nidbilder och hysteriska anklagelser om än det ena än det andra. Relevant blir det först när du håller dig på mattan, men det har du hittills aldrig lyckats göra.

  Sedan bör även Bertil förstå, att vilda anklagelser och nidbilder kan man lätt tota ihop och adressera till Bertil och Bertils politiska hemvist. Fast det skall vi inte syssla med nu.
  Det räcker gott med att förhålla sig till hur det ser verkligheten, det bl.a. Jonas tar upp i bloggposten.

 15. ”Men hur verkligheten ser ut är väl ointressant.”

  Verkligheten är inte alls ointressant.
  Det är därför Jonas blogginlägg, som handlar om verkligheten är högintressant, och ditt inlägg som är fabuleringar, nidbilder och anklagelser är fullständigt ointressant.

 16. Arbetar inom äldreomsorgen kommunalt och undrar varför jag inte får ett fast jobb, hur länge ska jag ”springa” på timme än här och än där, hur många år..? Det hette ju att när 40 talisterna går i pension så kommer folk att behövas…men man fastanställer ju inte och nu har ju ”halva högen” av 40-talister (med fasta jobb) gått i pension, men här går jag och jobbar i otrygghet med en ständig klump i magen och får ingen fast anställning…och är dessutom rädd för att skada mig för då ryker jag väl på en gång! När man utnyttjat en står väl tusen åter!

  MVH Linda
  som önskar sig en trygghet

 17. Pingback: Mörda en gammal så får du bonus! » HumanLabRat bloggar

 18. Jag är sjukgymnast på Tallbohovs äldreboende. Och det är kommunens avtal som Carema följer. Carema följer avtalet bra men vad man kan diskutera är avtalet. Kommunen ska lova alla personer boende i kommunen vårdig vård omsorg mm. och det är där det brister. att med 50% sjukgymnast och 50% arbetsterapeut täcka 92 boenden fungerar inte. Så bättre avtal från kommunernas sida, bättre satsning på sjukgymnaster – vi räddar kanske inte liv akut som en läkare men på lång sikt och i förebyggande syfte kan vi förhindra sjukdom eller få tillbaka en person i sysselsättning, alt göra åldernshöst lite mer spännande! 🙂

  Emma

Kommentera