Förbered er på total Eurokollaps

Det är dags för att förbereda sig för en total och kaotisk kollaps av Euron som valuta och av många banker i Euroområdet. På något annat sätt kan man inte tolka instruktionen från brittiska UD till sina ambassader som rapporteras i Daily Telegraph och även återges i svenska SvD. De förbereder sig för kaos. Det låter magstarkt men verkar tyvärr vara helt realistiskt. Vi borde nog göra detsamma.

Faktum är att Eurokrisen nu snabbt blir mycket värre. Förutom att krisen är djup i länder som Grekland, Portugal och Irland finns inga tecken på att det går åt rätt håll för Italien och Spanien. Det har EU helt enkelt inte råd med. På det politiska området verkar det närmast råda panik när Tyskland och Frankrike föreslår snabba fördragsändringar för att ge mer makt åt EU över den ekonomiska politiken och för att skapa en sorts hård kärna inom Euroområdet. Kanske för att kunna låta svagare länder lämna Eurozonen? Men först är visst tanken att de ska styras direkt med diktat från EU. Problemet nu är att politiken, för att inte tala om demokratin, inte hinner med i krisens snabba förlopp. Här en liten text som jag har skrivit om demokratiproblemen i Eurokrisen;
Det har väckt visst uppmärksamhet att vår nya miljöminister Lena Ek har varit vice ordförande i lobbygruppen EEF i Bryssel. EEF är en lobbyorganisation vars syfte är att ge industrins företrädare direkt tillgång till och inflytande över politiska beslutsfattare i EU.

Men dessvärre är Lena Eks dubbla lojaliteter inget ovanligt bland makthavarna i Bryssel. EU-kommissionen är ett mäktigt organ där vanliga väljare har minimal insyn och lika lite inflytande. Detta samtidigt som storindustrins lobbyister går som barn i huset hos kommissionen. Det är vanligt att EU-tjänstemän rekryteras från industrin till kommissionen eller tvärtom.

Det är denna mäktiga EU-byråkrati som nu vill ge sig själv mer makt över medlemsländerna som en ”lösning” på de Eurokris som de själva har skapat. Det är denna mäktiga byråkrati som påtvingar medlemsländerna stenhårda nedskärningar och privatiseringar medan Euron och bankerna ska räddas till varje pris.

Bland de EU-institutioner som mest militant har försvarat bankernas intressen finns den Europeiska centralbanken ECB. ECB har motsatt sig att bankernas ägare ska vara med och betala förlusterna när värdet på obligationer måste skrivas ner. De försvarar finanskrisens gyllene regel om att vinsterna ska förbli privata medan förlusterna sänds till skattebetalarna. De motsätter sig inskränkningar i finanssektorns möjligheter att spekulera samtidigt som ECB håller krisande storbanker under armarna med jättelån med låg ränta. Affärsbankerna får låna från ECB till en procents ränta medan krisande länder betala betydligt mer för sina lån från EU.

ECB är formellt oberoende men i praktiken sammanväxt med finanssektorn och den politiska EU-makten. När Greklands folkvalda premiärminister fick avgå tillsattes en teknokrat, Lucas Papademos, tidigare vice chef för just ECB. Han förväntas genomföra diktaten från EU utan de besvärande lojaliteter som det innebär att vara folkvald.

ECB:s nya chef Mario Draghi har en bakgrund som högt uppsatt direktör hos den finansiella jätten Goldman Sachs. En investmentbank som inte bara ger råd till storföretag och förmögna privatpersoner utan även har nationer bland kunderna. Det var Goldman Sachs som hjälpte Grekland med den kreativa bokföringen i början på 2000-talet då landet fuskade sig in i Euron och dolde sina underskott.

Liksom sin föregångare som chef för ECB, Trichet, är Draghi medlem i den mäktiga och inflytelserika group of thirty, G30 gruppen. I G30 samlas bankdirektörer på toppnivå, akademiker och centralbankschefer. Det är en privat organisation med stort politiskt inflytande på regleringen av den finansiella sektorn. Den bristande regleringen av den finansiella sektorn som är en huvudorsak till den ekonomiska kris som vi nu befinner oss i.

En annan medlem i G30 är Jacques de Larosière. Han är nära knuten till den franska storbanken BNP Paribas. Han fick EU-kommissionens uppdrag att tillsammans med andra representanter från finanssektorn utreda hur EU skulle reglera den sektor som de själva företrädde. Förslagen blev inte särskilt långtgående och Larosière själv har varit engagerade i de lobbygrupper som ville göra reglerna för finansiell spekulation så generösa som möjligt.

Eurokrisen har sin grund i en valutaunion som inte fungerar och i oreglerad finansiell spekulation. Nu vill de som företräder just Euron och finanskapitalet få ökad makt på demokratins bekostnad. Att ge dem den makten vore som att försöka släcka eld med bensin.

Läs mer i SvD, SvD och ekot

48 reaktion på “Förbered er på total Eurokollaps

 1. Om du nu bara lyssnar på även resten det som jag har försökt att förmedla till dig och dina gelikar i en halv evinnerlighet, så finns det kanske åtminstone en möjlighet att hantera situationen utan att det kostar omätliga lidanden och onödigt uppkommen nöd. Du får ytterligt gärna leda och ta till dig ära eller vad det nu är som eftersträvas, men vänligen lyssna nu på det som jag uttrycker, för nu går det allt snabbare mot ofred för att dölja haveriet av det finansiella systemet och försöka skapa förutsättningar för en omstart till lika regi.

 2. Tack för, som alltid, ett välskrivet inlägg med angeläget innehåll!

  Jag lyssnade igår till en debatt där bland annat Pagrotsky och Calmfors ingick i panelen.

  De fick frågan vem som bär ansvaret för Euro-krisen, föraren av Euron eller ”fordonet”. Pagrotskys svar var att det är FÖRSÄLJAREN av ”fordonet” som bär skulden! 🙂

  Det var påtagligt hur alla medverkande betonade stundens allvar, men att de inte heller kan se några lösningar. Det enda som nu återstår att göra är att ”gilla läget” – att försöka göra det bästa möjliga i det allvarsamma läge som uppstått. Lika betecknande var det att ingen av deltagarna hade något tvärsäkert svar på vad som nu bör göras. De tycktes lika ställda som resten av världen.

  Finanssnöbollen rullar, och den växer för varje dag med en kuslig hastighet.

 3. Problemet tror jag inte är överstatligheten i sig, utan innehållet i de krispaket som levereras.
  Ska vi kunna genomföra ens en försiktig omfördelningspolitik från privat till offentligt, från rika till fattiga, så låter det sig inte göras på nationell nivå.
  Jag tror att vänstern i Europa bör inrikta sig på att i stället för att gå ur EU, förändra organisationen inifrån. Kommissionen bör tillsättas parlamentariskt, alltså av Europaparlamentets majoritet. Då skulle det också vara meningsfullt att gå och rösta. Det skulle möjliggöra en samordnad överstatlig vänsterpolitik i stället för en nationell konkurrens om att locka med låga skatter och svaga fack.

 4. Hej Jonas

  Precis som Carl Norberg påpekar här ovan så är inte detta några nyheter för många av oss som har sett detta komma i flera år. Och vi är inte smartare än några andra, snarare tvärt om enligt ”förståsigpåare”.
  Ändå envisades (V) att rösta ja till de senaste grundlagsförändringarna och du försvarade detta beslut i TV. Visst, vi var och är med i EU, men utan dessa förändringar hade vi inte varit lika hårt knutna till den kapsejsande kolossen, eller hur?

  • Icket, den förändrade grundlagen saknar helt betydelse i sammanhanget. Det är bara SD som hävdar det och de fattar faktisk inget av hur EU funkar, mvh Jonas

 5. För att kunna lösa eurokrisen utan att göra sig av med valutan behövs det större ekonomisk makt för EU. Det var själva huvudpoängen med att införa euron, hur nu en gemensam valuta skulle kunna fungera när man inte ens har en gemensam fotbollsliga.

  Problemet är snarare att länder som tidigare haft ledare som varit drivande i att skapa ett federalt Europa, istället sitter med Merkozy. Framförallt Tysklands ovilja att ta steget mot en gemensam finanspolitik är en av orsakerna till att krisen inte kunnat lösas.

  En lösning med en ”hård kärna” förefaller också som en oframkomlig väg. Frankrike skulle knappast platsa i en sådan, vilket är orsaken till att Sarkozy försökt få med även Italien i den förmodade kärnan. Dessutom skulle den hårda kärnans förmodat hårda valutakurs orsaka ett tvärstopp för den tyska exporten.

  Ännu ett sätt som eurokrisen sätter EU-projektets (gnutta till) demokratiska legitimitet på spel, som Jonas inte nämner, är att den har vilat på att den teknokratiska byråkratin åtminstone varit kompetent, vilket få borde ha illusioner om idag. Krisens akuta fas inleddes av att ECB höjde räntorna i våras, förblindade av en nyliberal ekonomisk ideologi som har satt inflationsmålet så högt att det blivit viktigare än fungerande statsfinanser.

 6. På Irland verkar det inte vara någon ekonomisk kris om man ska tro EU:s officiella hemsida. Där presenteras fortfarande landet som en tigerekonomi i Europa. Vad ska man säga?

 7. Euron är, och har alltid varit, ett nyliberalt projekt för Tyskland, och senare Frankrike, att kunna sälja sina varor och tjänster på en fri marknad.

  Det som har gjorts är att regleringar, tullar, skatter, avgifter, subventioner osv. som tidigare användes för att jämna ut spelplanen mellan de olika europeiska aktörerna har avskaffats, vilket har lett till att Tyskland och Frankrike och de starka industrinationerna i Nordeuropa har kunnat översvämma de Sydeuropeiska marknaderna med billiga, massproducerade varor som slagit ut det lokala näringslivet och lett till en avindustrialisering utav Södra Europa.

  Därefter har Tyskarna och Fransmännen använt sina storbanker till att bevilja lån till, exempelvis, grekiska banker, som i sin tur skuldsatt det grekiska folket så att de skall kunna köpa och konsumera dessa importerade varor. Man ser alltså hur ohållbart detta system blir i längden, där Sydeuropa används som satellitstater och nykolonier utav Nordeuropa, vilket också är anledningen till att Sarkozy och Merkel är så måna om att hålla ihop valutaunionen; deras respektive länders ekonomiska framgång och inhemska industrier är beroende utav de Sydeuropeiska marknaderna.

  Detta ser vi resultatet utav idag, Grekland, Spanien och Portugal producerar ingenting och exporterar ingenting, förutom råvaror och materiel till Nordeuropa och Östasien som de sedan importerar de färdiga produkterna ifrån istället för att tillverka dem på plats, vilket de inte kan göra just pga. Euron.

  Euron är m.a.o ett perfekt exempel på varför en fri marknad är god i teorin, men ett fullständigt misslyckande i praktiken.

  Det som nyliberala ekonomer oc h det politiska etablissemanget inte förstår är att svångremspolitiken och alla dessa krav på att Sydeuropa skall avreglera sina ekonomier, privatisera gemensamma tillgångar, dumpa löner, urholka socialförsäkringssystemen, försvaga fackföreningarna, luckra upp arbetsrätten och försämra villkoren endast kommer att leda till minskad köpkraft och konsumtionsvilja, vilket leder lägre efterfrågan, vilket leder till minskade intäkter till näringslivet, vilket leder till att de stramar åt och pressar ner lönerna ännu mer och avskedar anställda för att upprätthålla vinstmarginalerna , vilket bara resulterar i ännu lägre efterfrågan då varken anställda eller arbetslösa konsumerar, arbetslösa till följd av fattigdom och social orättvisa och de anställda till följd av låga löner, otrygghet och rädsla för sjukdom och arbetslöshet.

  Detta fortsätter i en sorts negativ spiral tills företagen en efter en börjar gå i konkurs, vilket leder till att ett sorts jämviktsläge skapas i ekonomin med permanent hög arbetslöshet och låg ekonomisk aktivitet. Enda sättet att ta sig ur detta är genom en offensiv politik med massiva arbetsprogram, offentliga investeringar och satsningar i allt från grön klimatomställning, uppbyggnad av infrastruktur och beställningsorder hos företag till generösare och tryggare socialförsäkringssystem, stärkt arbetsrätt, stärkt anställningstrygghet och stärkta fackföreningar. Detta leder till ökad köpkraft och konsumtionsvilja, vilket leder till högre efterfrågan, vilket leder till ökade intäkter till näringslivet, vilket leder till att de investerar i nyanställningar och utökad produktion, vilket leder till minskad arbetslöshet och högre ekonomisk aktivitet osv.

  Vill man på lång sikt hjälpa Sydeuropa och även oss själva så krävs det att vi på ett kontrollerat sätt avvecklar valutaunionen och ersätter den med ett nytt, internationellt system, likt Bretton Woods-systemet under efterkrigstiden, som harmoniserar skattenivåer, olagligförklarar skatteparadis, etablerar ett nytt, stabilt internationellt valutaystem med fasta växelkurser och garanterar en miniminivå vad gäller löner, villkor, trygghet och inflytande för att på så sätt skapa en rättvis och jämlik konkurrens baserad på kunskap, kompetens och färdigheter, snarare än lägre löner, lägre skatter och sämre villkor.

 8. Hej Jonas!

  Skönt att se att en politiker äntligen skriver med insikt om det här djupt allvarliga problemet.

  Kanske kan du hjälpa mig att förstå en sak? Jag har varit partipolitiskt engagerad i tio år men sedan jag fick fördjupad kunskap om hur pengar och bankväsende fungerar på en grundläggande nivå så har jag inte längre någon tilltro till den konventionella politiken att lösa problemen. Jag har verkligen försökt men kan inte förstå hur vi skall kunna lösa några av våra stora kriser om vi inte, nr 1: Totalt ändrar på vårt ekonomiska system och nr 2: implementerar en direkt demokratisk anda där människor i långt större utsträckning än idag fattar beslut som rör deras vardag.

  Mitt huvudsakliga skäl till åtgärd nummer ett är att även om Vänsterpartiet skulle få majoritet så måste ju vi ha en tillväxt i det här ekonomiska systemet för att åstadkomma en tillfredställande förändring. Det innebär att vi inte på långa vägar kan hjälpa så många människor som vi faktiskt har resurser till (reella resurser) Och det ligger redan så mycket skit (skulder med räntor) som kommer tvinga oss människor att hela tiden jobba mer för allt mindre. Vad skall vi göra när länderna likt dominobrickor kommer falla? För det är en matematisk logik att så kommer ske om ingen förändring inom systemet görs. Vad är det jag missat som politikerna förstår? Hur tänker ni eller du att ni skall kunna lösa miljöhoten, försörjningsproblem, oljekrisen osv inom det här ekonomiska systemet? För jag kan verkligen inte förstå det.

  Mer direktdemokrati hade lett till mindre maktkoncentrationer och förmodligen till mycket större krav på transparens på det som sker eftersom det i mycket högre grad direkt skulle både engagera och göra folk medvetna om vad som sker på hemmaplan. Så skulle det också öka mångfalden i samhället.

  Slutligen kan jag inte förstå hur vi kan acceptera att våra ledares beslutsprocesser inom politiken och bankväsendet inte är helt transparenta. Jag kan inte se någon annan orsak än att de har något att dölja.

  Tack för att du berör ett mycket angeläget problem

 9. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket. Jag tänker på de som var skeptiska/negativa till euron när det var folkomröstning – och argumenterade för sina ståndpunkter. Det var dessas argument som fick mig att ändra uppfattning och säga nej.

  Det som skiljer svenskar från flertalet andra folk är att andelen dumskallar här är mindre än i andra länder (än så länge). Det går igen också när det gäller andra saker såsom teknik och vetenskap. Svenskar är också bra på att samarbeta både på arbetsplatser och mellan politiska partier/intressegrupper. Saltsjöbadsavtalet var ett ex på det senare som gagnade hela folket. Sossarna må vara slut men andan kommer att fortleva.

  Fast jag tror inte vi är immuna mot konsekvenser av tråkiga händelser i omvärlden och det sker förstås dåliga saker också här … vill bara peka på det relativa.

 10. Adrian,…det låter bra det du säger men var skall t ex Grekerna ta pengar ifrån till:

  ”en offensiv politik med massiva arbetsprogram, offentliga investeringar och satsningar i allt från grön klimatomställning, uppbyggnad av infrastruktur och beställningsorder hos företag till generösare och tryggare socialförsäkringssystem, stärkt arbetsrätt, stärkt anställningstrygghet och stärkta fackföreningar”.

  ”There are no such things as free lunches” och de har redan lånat sig sönder och samman så loppet är kört tyvärr. Nu ligger obligationsräntan för grekerna på 100%. http://www.svd.se/naringsliv/grekiska-obligationsrantan-over-100-procent_6607300.svd
  Att ge sig in och köpa i nuläget är spekulation med mycket hög risk. En form av spekulation som V vill reglera. I fallet Grekland är det dock redan kört och statspapperen används bäst på ”spiken” i utedasset om du har några.

 11. Bertil, den långsiktiga lösningen hittar du längre ner i inlägget.

  ”Vill man på lång sikt hjälpa Sydeuropa och även oss själva så krävs det att vi på ett kontrollerat sätt avvecklar valutaunionen och ersätter den med ett nytt, internationellt system, likt Bretton Woods-systemet under efterkrigstiden, som harmoniserar skattenivåer, olagligförklarar skatteparadis, etablerar ett nytt, stabilt internationellt valutaystem med fasta växelkurser och garanterar en miniminivå vad gäller löner, villkor, trygghet och inflytande för att på så sätt skapa en rättvis och jämlik konkurrens baserad på kunskap, kompetens och färdigheter, snarare än lägre löner, lägre skatter och sämre villkor.”

  Den första åtgärden måste vara att lämna euron, den andra att gemensamt i EU skriva av de Sydeuropeiska skulderna och den tredje att få igenom internationella avtal och system likt de ovan för att jämna ut spelplanen och ge en möjlighet åt Sydeuropa att få igång industrier och näringsliv och komma åt skattefuskare och -smitare i samhällstoppen och företagseliten.

  Underskottsspenderande, lån, skatter och export måste användas för att finansiera den offensiva, nationella politiken. När man fått igång ekonomin genom arbetsprogram och offentliga investeringar och fått människor i arbete så att de får inkomster(som de handlar för) och betalar skatt istället för att belasta socialförsäkringssystemen så kan man använda de pengarna till att betala av på budgetunderskott och lån under en högkonjunktur.

  Detta gjorde man under 30-talets Depression och alla följande lågkonjunkturer fram till 70-talet, då svångremspolitiken gjorde sitt intåg och förespråkade nedskärningar, åtstramningar, avregleringar och privatiseringar.

  Att påtvinga Sydeuropas stater och folk en politik som empiri visat gång på gång misslyckas kommer bara leda till social oro, politisk instabilitet, ekonomisk turbulens, etniska konflikter, klasskamp och radikalisering utav medborgarna, m.a.o en återupprepning utav det tidiga 1900-talets dystra år.

 12. Keynes håller inte längre. Det förutsätter att man sparar i goda tider för att spendera i dåliga. Grekerna har spenderat över sina tillgångar hela tiden både privat, företag och inte minst det offentliga. Att dessutom öka på de offentliga utgifterna nu är omöjligt. Och som sagt dom är helt black och i konkurs fast ingen säger det. Mycket hårda år väntar dem.

 13. Bertil, om det kraschar i Baltikum och på ‘emerging markets’ i östblocket väntar väl mycket hårda tider i Sverige också, då bankernas utlåning i dollar kan vara så mycket som 1500 miljarder kronor, då ska vi baila ut dem med valutareserven i dollar som är på dryga 300 miljarder tror jag, och resten, ja. Hur går det då med alla hushålls skyhöga bolån. Ifall upplåningen stryps hur går det för företagen?
  Sverige har en av världens högsta skuldsättning på privatsidan, och mycket hög upplåning i utländsk valuta är det för bankerna. Det har riksbanken varnat för. Har de redan täckt upp för det. Det tror jag inte alls. http://www.svd.se/naringsliv/darfor-skrammer-borgs-forsiktighet_6094739.svd

 14. Nemokrati…….Nej, jag tror inte det. Baltikum är inte så illa som PIIGS. De ligger med relativt liten statsskuld jämfört med EUs snitt på 80%. Ca hälften utom Estland med 7%.

  Däremot skall Borg sluta att vara mallig, det kan rasa fort här också. Bostadsbubblan kan spricka när Euron kraschar o arbetslösheten stiger, lånen blir dyrare både för hushåll o företag när tillgången på kapital blir mindre. Sen är vår ekonomi känslig eftersom offentlig sektor med alla försäkringssystem är ruggigt dyra (en latent tickande bomb) när det sliter sig. Minskade intäkter från företag, minskad konsumtion (mindre moms o punktskatteintäkter) och ökad arbetslöshet. Det kan gå snabbt utför. Så helt riktigt, vi kommer åka dit också enligt min bedömning. Hur mycket återstår att se.

 15. Bertil, som sagt, alternativet till keynesianism och socialdemokrati har visat sig vara ett fullständigt misslyckande och är inte till gagn för någon på lång sikt.

  Låt oss anta att det du säger är sant, då är social oro, politisk instabilitet, ekonomisk turbulens, etniska konflikter, klasskamp och radikalisering oundvikligt, vilket resulterar i revolution, krigs, fötryck och folkmord. Att tro att Sydeuropéerna kommer sitta med armarna i kors medan teknokrater och bankirer tillsatta av Bryssel urholkar demokratin och genomför enorma nedskärningar är naivt.

  Detta århundrade är en upprepning utav det förra, med andra ord.

 16. En viktig förklaring till den europeiska skuldkrisen som nästan inte alls nämns i media är obalanserna. Den enes död är den andres bröd. Och då syftar jag i det första fallet på bl a Grekland och i det andra på framför allt Tyskland. Under de senaste decenniet har Tyskland genomfört en hård åtstramningspolitik med två negativa konsekvenser för de sydeuropeiska länderna. Åtstramningarna har sänkt kostnaderna för tyska företag relativt sett och underlättat för dem att konkurrera ut sydeuropéerna. Samtidigt har åtstramningarna försvagat tyskarnas efterfrågan och lett till en krympande marknad för sydeuropeiska produkter.

  Det enda botemedel som verkar stå på agendan för att komma till rätta med obalanserna är nedskärningar. Därigenom ska de skuldsatta länderna minska sina skulder. Hur länderna med stora överskott ska minska sina överskott står däremot inte på agendan. Det saknas det åtgärder för. Det talas det inte om. Det talas t ex inte om hur konsumenternas köpkraft i överskottsländerna ska stärkas. Därigenom förbättrar man inte heller möjligheterna för de skuldsatta länderna att stärka sin export. Var ska dessa länders företag sälja sina produkter? De kan inte göra det hemma eftersom hemmamarknaden har försvagats p g av de kraftiga nedskärningarna. Men de kan inte heller göra det i de länder där pengarna finns eftersom konsumenterna där har försvagats och det är just denna försvagning som ligger till grund för dessa länders stärkta konkurrenskraft och stora överskott.

  För den som vill läsa mer kan jag rekommendera t ex EuroMemorandums årsrapport 2010/11, Confronting the Crisis: Austerity or Solidarity.
  http://www.euromemo.eu/euromemorandum/euromemorandum_2010_11/index.html

 17. Bertil, Nemokrati avsåg inte statsskulden utan den privata skuldsättningen i Baltikum. Om Baltikum följer Irlands idiotiska exempel och räddar bankerna blir det statsskulder, om de följer Islands mycket bättre exempel behöver de utländska bankerna räddas hemmavid (eller inte).

  Adrian, det räcker väl egentligen att man åtminstone på EU-nivå hade någon form av (bättre fungerande) omfördelning av resurser till investeringar i Grekland & co i stil med Varoufakis och Hollands Modest Plan?

 18. Adrian…..Ja, det du skriver är tyvärr sant. Spänningarna ökar redan och greker ritar hakkors på tyska ambassader. Det som skett med styrning från Bryssel är direkt odemokratiskt och jag försvar det inte, men vilket val har Grekland? Lämna unionen o Euron, men grundproblemet kvarstår fortsatt. Hur dom än vänder sig har de rumpan bak. VEM vill låna dem pengar?
  Krig tror jag mindre på men däremot populism mot utomeuropeiska invandrare som kan sätta igång strömmar av invandring till andra EU-länder. Det skulle kunna komma att öka trycket på bla Sverige.

  Silly….kan inte svara i detalj. Är inte tillräckligt insatt i alla detaljer. Vet dock att man bitit ihop och genomfört mycket tuffa åtgärder speciellt i Lettland tror jag. Risken för svenska engagemang i regionen har dock blivit bättre än 2008 så vitt jag förstått.

 19. Det kan finnas fler antonovaffärer i Baltikum, sedan var det också så, att det var just Litauen som svenska banker just nyligen såg som en utmärkt arena för svenska bankers högriskspekulation som fortsatt i raketfart, nästen direkt efter ”återhämtningen” då de högriskspekulerande svenska bankerna bailades ut av Borg, sedan har högrisk spekulationen bara fortsatt i luftslottsprojekt i just Litauen där Antonov just kollapsat bankväsendet genom att skalbolagstömma det på 9 miljarder. Eller, som den Swedbanks Baltikumchef Håkan Berg säger:

  ”På andra sidan Östersjön, vid Brunkebergstorg i Stockholm är Swedbanks Litauenchef Antanas Danys på tillfälligt Sverigebesök. Tillsammans med bankens chef för Baltikum, Håkan Berg, bekräftar han bilden av att framtidstron håller på att återvända i Litauen.

  – Första kvartalet i år växte ekonomin med 6,9 procent, vilket är väldigt starkt. Speciellt som vi har en låg inflation och inte ser några löneökningar, säger Antanas Danys och poängterar att skillnaden mot förra gången tillväxttalen var så höga, är att det inte är en kreditdriven tillväxt.”

  http://www.svd.se/naringsliv/lordag-baltikum-aterhamtning_6284632.svd

  Just Swedbank och SEB verkar vara mer eller mindre livsfarliga aktörer på den gangsterekonomiska marknaden Baltikum (särskilt Litauen) – där man presenterar luftslott som de svenska bankerna gärna investerar i – trots att det alltså är en tummelplats för antonovska operationer

  http://komigenuva.wordpress.com/2011/07/10/spekulerar-bankerna-i-baltikum-igen/

 20. Ursäkta lite stavfel i förra kommentaren.

  Så Jonas Sjöstedt, nu är det väl ändå hög tid att kräva en folkomröstning om hela Lissabonfördraget i samband med de fördragsändringar som Merkel diktatoriskt tänker snabbdriva igenom, högt över huvudet på alla medborgare. KRÄV det. Det är verkligen viktigt.

  http://europaportalen.se/2011/11/frankrike-bojer-sig-for-tysklands

  http://europaportalen.se/2011/11/merkel-och-sarkozy-hoppas-pa-snabb-fordragsforandring

  Vi vill INTE ha det här:
  http://komigenuva.wordpress.com/2011/11/20/esm-den-nya-eu-diktaturen-tar-over-31-dec-2011/

  • Den propp som kommer nu handlar om ESM ändringen, en till lär komma snart med de nya fördragsförändringarna, de röstar vi självklart nej till och kräver undantag för hela EMU och svensk arbetsrätt. Lissabonfördraget har vi redan krävt folkomröstning om och röstat nej till. Det kan vi förstås göra igen, men då är det i praktien en fråga om utträde ur EU eftersom det fördraget redan gäller,

   mvh

   Jonas

 21. Nemokrati……..En folkomröstning är inte realistisk och kommer inte att ske. Det enda vi kan hoppas på är att fördraget revideras när Euron kraschar.
  Jag vill se ett nytt EU där verklig demokrati och de 4 grundläggande rättigheterna gäller. Jag har nog inte samma syn som dig i denna fråga misstänker jag eftersom jag anser att fri rörlighet av tjänster också skall gälla fullt ut. Det går på tvärs mot fackliga särintressen inom vänstern. Å andra sidan, vad är det för mening med EG-rätten om du kapar ett av de fyra fundament som den vilar på?
  Det har sagts tidigare; en lös federation där en folkvald president utser kommissionen och endast svarar mot ministerrådet. Parlamentet skall läggas ned och subsidaritetsprincipen skall få gälla fullt ut. Beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt och på lägsta möjliga nivå. Det måste bli ett slut på byråkratväldet och alla direktiv som detaljstyr våra liv.

 22. De folkvalda parlamenten är inget att lita på i dessa tider. För några dagar sedan sände Aktuellt ett litet reportage om Island där den isländske presidenten spelade en huvudroll. Det folkvalda parlamentet hade röstat igenom att Island skulle rädda bankerna. Då lyssnade presidenten på folkopinionen och lade in sitt veto vilket ledde till två folkomröstningar som röstade nej till att folket skulle rädda bankernas finansiella galenskaper:
  – Vi lät bankerna gå omkull och pumpade inte in skattebetalarnas pengar i dem, säger Grimsson.
  Klart som fan att EUs kärnländers elitpolitiker fick skrämselhicka när Papandreou andades om att genomföra en folkomröstning. Låt politikerna bestämma så ordnar sig allt till det bästa – för ”marknaden”.
  De ”goda” svenska statsfinanserna återspeglar sig i den höga svenska privata skuldsättningen. Undrar om man ska gå till banken och ta ut sina slantar. Å andra sidan kanske det föreligger viss risk för att när allt kraschar så måste man införa nån slags ny valuta. Och börja om från noll igen.
  Vi är nu bara åskådare i detta skeende och kan inte göra så mycket åt eländet.

 23. Bo jag är med dig i dina åsikter helt och hållet. Jag överväger tre alternativ när kraschen kommer; pengar i madrassen/ starta parallellt samhälle med egen valuta/ köpa guld och eller Silver för pengarna. Vad skulle du gjort?

  Om vi höjer kunskapsnivån hos den vanliga människan och samtidigt implementerar mer direkt demokrati där folket får fatta beslut som rör deras egen vardag så skulle vi aldrig gå med på hur beslut fattas idag och ej heller hemlighetsmakeriet i beslutsprocesserna kring demsamma. Decentralisera makten och engagera folket i beslutsfattande så är mycket löst tror jag

 24. Jonas, du är den starkaste lysande stjärnan på politikerhimlen just nu då du är konsekvent och tydlig i din kritik av eurozonens kris. Bankdelning och Glass-Steagall är viktigs steg…så länge vi vill bevara nuvarande ekonomiska steg.

  Det är dock här jag inte får ihop det riktigt.

  Krisen kan inte begränsas till enbart eurozonen utan är ett gigantiskt globalt haveri av dagens ekonomiska system. Occupy wallstreet ger uttryck (om än splittrat) för denna insikt.

  Du företräder ett parti med bas i Marx systemkritik men ändå ifrågasätter du (och övriga vänstern) inte systemet sådom sådant utan är ute efter en justering i marginalen (om man skall hårddra det).

  Den kris vi ser är givetvis ingen budgetkris utan en effekt av att världsekonomin nått någon slags PEAK DEBT där den reala ekonomin dräneras på alltför stor del av sitt arbete med att serva skulder (till Goldman Sachs, SEB, Nordea mfl) för att vi skall ha råd med det mest elementära såsom sätta folk i arbete, utbilda unga och vårda gamla…

  Hur kan V förespråka ett system där samhällets betalningsmedel uteslutande skapas ur skuld (såsom krediter som utgör ca 95% av penningmängden, resten utgör i princip mynt och sedlar) av privata banker (som inkasserar ränta)?

  Insikten att själva det monetära systemet ligger bakom den globala depression vi nu gått in i har nått upp för allt fler, däribland OccupyWallstreet-rörelsen.

  När skall V återta sin nedärvda radikala systemkritik av det ekonomiska systemet och utnyttja det ”window of opportunity” som nu öppnats?

  Steve Keen (nästa Nobelpristagare i ekonomi?) pratar om den (andra) stora depressionen här:

 25. Med bakgrund i näringslivet har jag en annan syn än den som helt eller delvis utgår från Marxs analyser/teorier. De har prövats och ständigt misslyckats. Det finns odiskutabelt inga framgångsrika exempel.

  Krisen har redan börjat nå Sverige eftersom bankerna får allt svårare att låna upp pengar. Både företag och privatsidan börjar så smått drabbas av påkommen försiktighet. Eftersom inlåningen blir dyrare, blir räntorna allt högre. Det är nog bara en tidsfråga innan Borg tar SBAB ordentligt i örat, den bank som lånat ut mest huvudlöst av alla till bostäder. Detta är början till att bostadsbubblan, om än inte spricker helt som början 90-talet, men att priserna kommer att sjunka i vissa fall rejält.
  När Euron sen kraschar, blir det etter värre.

  Göm alla pengar i madrassen.

 26. Bertil:

  Så du menar att Marx analyser om bla den oundvikliga kapitalackumulationen hos de 1% skulle leda till kapitalismens kollaps inte verkar besannas i dagens världekonomi, där de 1% har haft en exempellös förmögenhetsutveckling på de 99% bekostnad (som haft en motsvarande skuldackumulation)?

  Det är en matematisk nödvändighet som fortfarande är giltig. Denna utveckling har accelererats sedan vi avreglerade kreditmarknaderna på 70- och 80-talen då vi gjorde det än lättare och med än mindre risker (i stället överförda till skattebetalarna) för bankerna att skapa pengar ut luft (bla med minskat reserv-/kapitalkrav).

  I ett kreditbaserat penningsystem som vårt så kan alltså pengar inte skapas på annat sätt än genom att någon tar lån (stat, kommun, företag eller hushåll). Av samma anledning så är bla Tysklands och Sveriges framgångar villkorat av att andra länder ökat sina skulder.

  Detta går även översätta till nationell nivå. Statens minskade skulder kan inte göras möjliga i en växande ekonomi utan att antingen företag och/eller hushåll ökar sina. I ett kreditbaserat system så vet man endast att kapitaltillgångar ALLTID är lika med kapitalskulder, av nödvändighet. Den enes tillgång är den andres skuld. Räntan gör att transfereringen från de som inget har till de som redan har överflöd endast accelererar. Detta ohållbara system måste vi omedelbart bort ifrån!

 27. Nebbiolo:

  Det är anmärkningsvärt hur frånvarande argument baserade på MMT (Modern Monetary Theory) är i den offentliga ekonomiska debatten i Sverige. Vad jag kan minnas har jag inte noterat några hänvisningar till teorierna som diskuterades i din länk ovan, ens av förmenta vänsterpolitiker.

  Vilken status har MMT hos den politiska vänstern i Sverige? Har de tagit del av teorierna och avfärdat dem, och i så fall varför, eller har de ännu inte hunnit sätta sig in i ämnet?

  Nu när vi kan se hur katastrofalt oduglig den nyliberala förklaringsmodellen är, både i praktiken och i förmågan att förutse kriser, så borde väl alternativa teorier som går till roten av problemet vara av största intresse för oss till vänster?

  Jonas, hur förhåller du dig till Chartalismen och MMT?

 28. Jonas, jag tycker ni ska kräva att svenska folket får folkomrösta om hela Lissabonfördraget – då ratificeringen drevs igenom på ett alltigenom odemokratiskt sätt, utan att medborgarna i förväg blev vederbörligt informerade om vad det verkligen innehöll och innebar. Det fördes ingen debatt i SVT/SR/UR där EU-kritiker och nej-sägare fick utrymme, inget utrymme alls faktiskt. Inte heller blev svenska folket informerat i SVT om vad fördraget innebar. Det var dessutom olagligt att föra över mer makt till EU eftersom den s k rättighetskatalogen inte överensstämmer med rättighetskatalogen i vår grundlag, och då fick inte mer maktöverföring till EU enligt grundlagen ske, ändå skedde det. De fyra rättigheter som saknas i Lissabonfördragets rättighetskatalog, men som däremot finns tydligt inskrivna i vår grundlag gäller 1. Rätten till skydd mot hemlig avlyssning 2. Rätten till skydd mot åsiktsregistrering 3. Rätten till skydd mot godtyckligt frihetsberövande samt Rätten att delta i demonstration på allmän plats – dvs just de rättigheter som FRA-lagen, Europeisk arresteringsorder m fl kränker.
  Flera statsvetare ansåg också att ratificeringen var illegitim.
  Beslutsprocessen var inte demokratisk.
  Så det räcker verkligen inte att bara kräva undantag för EMU och arbetsrätten, det krävs mycket mer än så.
  Jag tycker att svenska folket ska ha rätt att folkomrösta om hela Lissabonfördraget. Eurozonen håller på att avdemokratiseras, och vi kommer att tvingas godta, vi kan till och med bli tvingade att godta den ekonomiska diktatur som Tyskland och Frankrike nu planerar för euroländerna. Dags att KRÄVA folkomröstning om detta fördrag. Verkligen i elfte timmen. Och – Sverige ut ur EU – NU!

 29. Jonas, förresten varför kräver ni bara undantag för EMU och arbetsrätten? Det är inte alls godtagbart att enbart kräva undantag för det, eftersom det inte beaktar detta, att Lissabonfördraget underställer den s k rättighetskatalogen – dvs medborgerliga, demokratiska, fackliga och mänskliga fri- och rättigheter under reglerna för den ”inre marknaden”. I så fall skulle ni väl som ett absolut minimum kräva att rättighetskatalogen utvidgas med fyra nämnda rättigheter som nu saknas i den (se ovanstående kommentar) samt att HELA rättighetskatalogen sedan den kompletterats med dessa klart och tydligt ÖVERORDNAS reglerna för den ”inre marknaden”. Precis som Eva-Britt Svensson föreslog – är det ett helt nödvändigt tillfälle att KRÄVA detta nu i samband med de av Tyskland föreslagna fördragsändringarna iom ESM mm.

  Jag tycker dock att det inte räcker. Svenska folket ska ha rätt att folkomrösta om Lissabonfördraget, då det är en grundlagsfråga, för beslutsprocessen var illegitim och opinionsbildningen fungerade absolut inte som den ska – balanserat utan var helt ja-dominerad, och i licensfinansierade media fick inte EU-kritiker komma till tals alls, och korrekt information meddelades inte heller – då hade trycket mot politikerna blivit stenhårt.

 30. Ytterligare en anledning till att ni ska gå ut MYCKET hårdare i denna fråga är, att annars kidnappas den av extremhögern, vilket är en farlig situation. SD kommer framställa det som de är det ENDA partiet som tar den här frågan om suveränitet på riktigt allvar, och det kommer kanska väljare att haka på, och glömma bort att SD är ett auktoritär, fascistiska rashatarparti, som fjärran från att vara försvarare av demokratin, är en försvarare av ett auktoritärt styre.

 31. @Alexander:

  Jag misstänker att MMT rubriceras som någon slags utopiska postkeynesianer och därför avfärdas med argument sprungna (falskeligen) ur Obamas bail-out-politik, dvs att Keynes endast handlar om att staten skall skapa pengar som fyller vilt spekulerande bankers kassavalv i syfte att förenkla kreditutgivningen, när problemet varit att folk redan är belånade till taknocken (+ skorstenen och tv-antennen).

  Att den svenska vänstern inte fortsatt i Marx fotspår vad gäller den ekonomiska systemkritiken är mer anmärkningsvärt, då verkligheten är ikapp de idéer och insikter som Marx själv kom fram till (även om han vid den tidpunkten inte räknade med ändliga resurser som ytterligare komplicerade ekvationen).

  Michael Hudson, Bill Mitchell och Steve Keen är väl de ekonomer idag som starkast driver systemkritiken, mig veterligen.

 32. Pingback: Tysk expansionism Marscherar mot Sverige – Merkels nästa steg: Machtübernahmung | Nemokrati

 33. Sent skola syndarna vakna och nu är vi där. Frankrike o Tyskland var de som bröt regelverket med budgetunderskott. Nu förslår de fördragsändringar som ger än mer makt till Bryssel för att hålla allt i styr.
  Det börjar bli riktigt ordentligt kusligt och demokratin sätts ur spel. EUSSR,….. vi fick väl mer än nog med gamla USSR som kollapsade totalt och begrunda vad som sedan blev med Putinväldet efter den kommunistiska totalkollapsen.

  Naiva politiker med spenderbyxorna på har orsakat EUs kris, inga andra. Lova vitt och brett utan att tänka på kostnaderna är melodin, allt utan att tänka på konsekvenserna. Begrunda detta Jonas, ni som ansvarslöst vill ha 30 timmars arbetsvecka! Vem skall betala?

 34. Vad gäller insättningsgarantin så är ju den definierad i euro, så den beror också på eurons värde. Övre gränsen ligger ju på 100 000 euro, vilket blir ca 900 000 kr kr i dagens växelkurs. Skulle euron sjunka till 2 kr skulle insättningsgarantins övre gräns sjunka till 200 000 kr. Dock ska det ju till ett ordentligt ras innan ”svensson” drabbas.

  Men skulle euron försvinna som valuta så antar jag att hela insättningsgarantin sätts ur spel tills lagen ändrats. (?)

  Se bland annat http://cornucopia.cornubot.se/2011/12/svart-svan-insattningsgarantin-galler.html

 35. Jag borde tillagt 200 000 till i offentlig sektor hur nu detta skall finansieras enligt partiprogrammet. Brown i England pressa in 30 000 till i sektorn med kända konsekvenser. Det gick ju jättebra och statsskulden ökade. Bra medicin för framtiden,……eller?

 36. ”Icket den förändrade grundlagen saknar helt betydelse i sammanhanget. Det är bara SD som hävdar det och de fattar faktiskt inget av hur EU funkar”.

  Nej, det är inte bara SD som hävdar det. Sluta upp med att sätta SD stämpel på alla som värnar demokratin och istället ser skendemokrati. Vi får inte glömma bort den uteblivna debatten som uppmärksammades fem i tolv tack vare uppmärksamma personer. Det ”funkar” väl som i EU vi är ju en del av EU och ”EU är vår politik” säger Carl Bildt så klokt. Än idag så har folk ofta inte uppmärksammat grundlagsändringen om man frågar. Om den nu inte har någon betydelse i sammanhanget, varför ingen debatt Jonas? Varför var det så tyst?

Kommentera