Demokratin trängs undan av Eurokrisen

Eurokrisen verkar vara på väg att övergå i Europanik. I dessa dagar när Tyskland inte får sålt sina obligationer, när EU-kommissionen föreslår ännu mer centralitistiska fördragsändringar och euroobligationer och då det är generalstrejk i Portugal gungar hela Eurosystemet. Utvecklingen är så snabb och centralistisk att utrymmet för demokrati och debatt bli minimalt. Det ser ut som om den stora oredan och kraschen är på väg. Läs mer i BBC, ekot, SvD, SvD, Europaportalen och en liten text som jag själv har skrivit;

Eurokrisen förändrar flera europeiska nationer i grunden. En generation ungdomar i Sydeuropa förvisas till arbetslöshet och fattigdom, berövade sina framtidsutsikter. Från Irland och Baltikum emigrerar de arbetslösa i tiotusental. Välfärdssystem och fackliga rättigheter som har tagit årtionden av mödosamt fackligt och politiskt arbete att bygga upp rivs ner över en natt när nya krispaket manglas fram i Bryssel. Representanterna från EU och IMF reser ut i medlemsländerna för att övervaka att diktaten följs.

Krisen skylls på löntagarna som sägs ha fått för höga löner och på välfärden som har fått kosta för mycket. Så läggs ansvaret över från den politiska eliten och de ekonomiska makthavarna på de vanliga medborgarna. Så bekvämt, då behöver man inte ta ansvar för att Eurons konstruktion i sig både har bidragit till att skapa krisen och nu till att förvärra den när länder påtvingas en penningpolitik som inte alls passar dem. Då kan de banker som var med och skapade skulderna och lånebubblorna fortsätta ta vinsterna i egen ficka medan förlusterna skickas till skattebetalarna. I skuggan av privatiseringarna, neddragningarna i välfärden och stödpaketen till bankerna ökar klassklyftorna och arbetslösheten.

Enligt EU finns bara en väg framåt. Euron och bankerna ska räddas till varje pris. Priset är högt för välfärden. Men priset är också högt för demokratin. När Greklands premiärminister ville låta folket rösta om de dramatiska samhällsförändringar som nu står för dörren fördömdes han unisont som oansvarig. Demokratin kan störa marknaden – det får inte ske. Snart är Papandreou utbytt av en teknokrat som har varit vice centralbankschef för ECB, Eurons centralbank. Den nye premiärministern i Grekland är inte vald i något allmänt val. Inte heller Mario Monti i Italien är folkvald. De är tillsatta för att genomföra diktaten från Bryssel utan de besvärande politiska band till väljarna som det innebär att vara folkvald. Teknokraterna ska styra över demokratierna, då blir marknaden nöjd.

De avgörande besluten över vår ekonomiska och sociala framtid flyttas nu raskt över till Bryssel. Med den europeiska terminen ska de välavlönade byråkraterna i Bryssel förhandsgranska medlemsländernas statsbudgetar. Förändra kollektivavtalen i Spanien och avskaffa den generösa förtidspensionen i Danmark, det är bara två av deras påbud. Med Euro plus pakten ska ländernas ekonomier styras, central fackliga förhandlingar ska motverkas, löneutvecklingen hållas igen och kostnaderna för sjukvård och pensioner ses över föreskriver unionen. Med de sex nya EU-lagarna om ekonomisk styrning ska euroländer som inte skär snabbt nog bötfällas med miljardbelopp. Denna utveckling hejas på av vår svenska regering som gärna vill att även den svenska ekonomiska politiken ska fjärrstyras från Bryssel. Men var det inte precis det vi röstade nej till vi tackade nej till Euron i folkomröstningen 2003?

En verklig lösning på Eurokrisen måste innebära att finanssektorn regleras, att länder får en möjlighet att lämna Euron och att demokratin värnas.

 

40 reaktion på “Demokratin trängs undan av Eurokrisen

 1. Varför kräver inte V en folkomröstning om hela Lissabonfördraget nu i samband med de fördragsändringar som ska ske i och med inrättandet av ESM? Det måste ske folkomröstningar i alla EU-länder i och med dessa fördragsändringar, annars är det en regelrätt diktatur. Eva-Britt Svensson förespråkade iaf att Sverige skulle kräva undantag för ett socialt protokoll i samb med dessa ändringar ,varför följer ni inte åtminstone hennes förslag – att sätta tryck på regeringen för svenska krav på att fördraget för Sveriges räkning ska UNDERSTÄLLAS rättskatalogen/ett socialt protokoll/grundlagens skrivningar om grundläggande rättigheter, så att inga lagförslag som strider mot dessa ska få röstas igenom.

 2. Jonas, du har enkla förslag för bot o bättring,…d v s ännu mer reglering med politiker som skall styra o ställa. Det funkar inte. Jag tror Europas folk börjar få nog av politiker som tror sig veta allt vad medborgarna skall göra eller inte. Johan Norberg har nog uttryckt det bäst vad vi står inför. http://www.expressen.se/kultur/1.2629309/stresstestet Hoppas bara inte en ny stolle dyker upp från Österrike eller Italien. Historien får inte upprepa sig ännu en gång.

 3. ”Jag tror Europas folk börjar få nog av politiker som tror sig veta allt vad medborgarna skall göra eller inte.”

  Ja du Bertil, sedan när blev den enormt dränerande bank- och finanssektorn ”Europas folk”?
  Att den sektorn gång på gång visat att den inte klarar av självreglera sig, det bekymrar inte Bertil.

 4. Bertil: total planekonomi är inget önskvärt alternativ. Det lär oss historien. Det moderna socialistiska alternativet stavas istället ekonomisk demokrati. Personalkooperativ verkar på en marknad för varor och tjänster. Finansmarknaden är ersatt av regionala demokratiskt styrda investeringsbanker.
  Begreppet marknadssocialism är ingen självmotsägelse.

 5. Bertil: sedan när har 30 år av nyliberala avregleringar och minskad offentligt finansierad välfärd inneburit mer makt åt våra demokratiskt valda representanter och för oss?

  Blundar du helt för den utveckling där vi låtit Deutche Bank, Barclay och Goldman Sachs har långt större makt över enskilda länder än deras folkvalda församlingar?

  Detta centraliserade elitstyre har ett namn, fascism, vilket verkar vara något du bejublar då du ideligen motsätter dig en ökad demokrati.

 6. Folk i demokratier har rösträtt och därmed ett stort egenansvar. Euron har ändå funkat som en objektiv scanner som obönhörligt visar på var felen finns och dess omfattning hos de undersökta. I den funktionen har euron varit av godo. Så ser jag det.

  Folken i Syd och Öst tycks ha för skral tradition på det organisatoriska och undersökande/skeptiska området. Gemyt verkar de kunna skapa men inte samarbete/tillit. Jag önskar dem allt gott men anser, precis om Borg nyligen troligen menade, att de själva accepterar att de har huvudansvaret för livet i sina respektive länder. De bör få lämna euron men jag är inte säker på att något egentligen blir bättre för vare sig dem, de som blir kvar eller oss som tackat nej.

 7. Och där kom fascist kortet fram förstås. Odiskutabelt är det politikers beslut och dröm om Euron som orsakat krisen. Denna kris urholkar alltmer demokratin inom Europa och ökar spänningarna vilket framgår av Norbergs inlägg. Vi är inne på en farlig väg med de rika länderna i norr och de fattiga kusinerna i syd och öst.
  Hur detta skall sluta vågar jag inte gissa, men bra blir inte utgången.

  Möjligheten till kooperativ inom olika sektorer finns redan. Det är bara att sätta igång och satsa pengar för de som så önskar och brinner för dessa former av lösning.

  Sedan blir jag aningen mörkrädd när statliga banker och sparbanker förs på tal. Det börjar lukta Fannie Mae o Freddie Mac. Alla skall ha rätt till heltidsjobb heter det. I ett fortsatt scenario skall då alla ha rätt till bostad också? Ja, då är vi strax där som allt elände börja i USA. Jag tror inte det fungerar. Glöm ej heller att det är SBAB som drivit på den svenska bostadsbubblan och stundtals lånat ut 100% av köpeskillingen. Nej, inga statliga banker för min del. Det vore inte heller klokt att i nuläget spendera pengar på bildandet av nya sparbanker. Någon skall ju betala.

  Valpskatt är ett blindskott och funkar inte, den är redan prövad. Däremot skall krav på högre kapitaltäckning införas även om kostnaden för detta vältras över på konsumenterna. Sedan skall banker få gå i konkurs.

  Som sagt det är inga enkla frågor och det finns inga enkla lösningar. Helt klart är dock att EU spårat ut totalt med Euron, vilket den inom vänstern förhatlige Milton Friedman förutsåg före sin död. Naiva och synnerligen inkompetenta politiker snickrade ihop Lissabonfördraget som tvingades på folket utan referendum. Sedan samma naiva politikers dröm om ”Lissabonstrategin”. EU skulle bli en ekonomisk stormakt och spelare in den globala ekonomin. Man sikta mot stjärnorna men landade i närmaste avloppsdike.

  Nej, det ser inte speciellt kul ut just nu.

 8. Bertil: USAs problem är mer fundamentala än att några statliga banker har varit för generösa. Reallöneutvecklingen har stått still sedan 70-talet, medans produktiviteten har fortsatt upp. Gapet mellan dessa kurvor är en skenande skuld:
  http://rwer.wordpress.com/2011/09/07/usa-the-great-prosperity-the-great-regression-5-charts/
  Situationen är liknande i Europa.

  Personalkooperativ har typiskt ingen chans mot penningstinna kapitalister, vilket vi kan se nu med äldrevårdsskandalen.

  Det är dags att börja kämpa för demokratiskt inflytande på arbetsplatserna och över makroekonomin. Om vi misslyckas så håller jag med dig: då ser det verkligen inte speciellt kul ut.

 9. Nu dags att slänga in en brandfackla. Främlingsfientligheten som nu ökar mellan Europas egna folk kommer ännu hårdare att drabba invandrare till EU när det blir tomt i matlådan och arbetslösheten ökar.
  Mitt tips är att den naiva svenska politiken tvingas till omprövning under galgen. Den fria rörligheten gör sannolikt att folk söker sig till länder med generösa välfärdssystem likt Sverige. Vi kan inte ta emot hur många som helst när nya strömmarna byggs på från PIGS.
  SD har fått äga frågorna om invandring länge nog. Det är dags att bemöta i sak istället för att gömma huvudet i sanden eller skrika rasist. Det gynnar bara SD som i ett sådant tänkt scenario inom EU lätt kan bli ett 20% parti.

 10. Snubblade på detta:
  http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/11/25/video-bringing-fiscal-discipline-to-the-european-periphery/

  Verklig galghumor hade jag inte väntat mig av Paul Krugman. Om det inte vore så sorgligt skulle det vara roligt! Ibland vill man inte få rätt i sina värsta farhågor.

  Lars Danielsson skriver med en intressant vinkling från sin asiatiska utpost:
  http://www.ostran.se/opinion/eu_s_demokratiska_grundvaerden_maaste_foersvaras

 11. Det inte alls odiskutabelt. Euron bidrar till krisen, men det är en bank- och finanskris och det är de som stjälper länders ekonomier, alltså tvärtom vad de är satta att göra.

  Norberg sysslar med cherry picking, och tar bara det han behöver för driva sin propaganda. Hans lösningar för att ta sig ur krisen blir förstås då också enfaldiga, med sänkt skatt, minimal offentlig sektor och sänkt lön som medicin för att få ekonomierna att växa.
  Det får förstås effekten att ekonomier krymper tills de inte kan krympa mer, för att sedan förhoppningsvis någon gång börja växa igen. Även här sysslar Norberg med cherry picking, där han ignorerar effekterna av det enorma tapp ekonomier gör och istället lyfter den eventuellt framtida tillväxten.

  Fannie Mae och Freddie Mac började gå åt pipsvängen då de fick order att agera som vilken privat bank som helst i USA. Det var först då deras problem uppstod.
  Några problem med bostadslån till mindre bemedlade fanns inte, då kraven för att få lån var mycket strikta.
  Att Norberg snor en påhittad förklaring från högerns tankesmedjor i USA och presenterar den i sin film förändrar inte det ett dugg.

  Sedan är det förstås slående att Bertil inte förstår vad ordet fascism står för, trots att det förklaras och skrivs på Bertils näsa.

 12. Sen Kuno,….du är totalt okunnig och därtill riktigt ordentligt korkad om uttrycket tillåts på denna hemsida. Jag har halva släkten i USA o vet hur det gick till. Vem fan som helst fick låna, det fanns inga begränsningar annat än för kriminella. Så var det. Läs på……,det börjar bli tröttsamt med dina enfaldiga kommentarer.

  Det är tyst om invandrarfrågan som kommer. Varför? Fortsatt huvudet i sanden?

 13. Jonas analys är som vanligt välgrundad och pricksäker.
  Men vad ska vi göra med bankerna? Som de agerar i dag är de ett hot mot både nationell och global säkerhet. Varför inte realisera Vänsterförslaget om att dela på bankverksamheten. En del som ägnar sig åt bankernas ursprungliga verksamhet. Inlåning och utlåning av kapital?
  Bankernas uppgift är ju egentligen att stödja sådana projekt som har en reell möjlighet att betala tillbaka insatt kapital. Det finns ett bra täckande ord för denna uppgift men det har jag glömt.
  I princip har ju bankväsendet varit förbjudet att syssla med spekulation. Något som tydligen togs bort i och med att allmänheten började spara i aktiefonder. Vem gjorde detta politiskt möjligt?
  Vi kan förmodligen inte förbjuda bankerna att fortsätta med sina aktiefonder men vi kan som sagt skilja på verksamheterna. Den del som spekulerar och förlorar pengar kan gå i konkurs. Där skall varje form av statliga stödåtgärder vara förbjudna. Jämför EU direktivet om stöd till enskilda bolag. Tobinskatten bör snarast implementeras av två skäl; Handel med kapital är förvärvsverksamhet och skall beskattas som vilken annan verksamhet. Dels behövs en broms på spekulativa korta placeringar Det är inte rimligt att aktier byter ägare flera gånger per timma. Det förfarandet förorsakar en snedvridning av industrins förmåga till långsiktig planering och leder till en osäkerhet som kan bli förödande.
  Några ord om riskkapitalister: Anta att någon gjort en uppfinning som banken finner allt för riskabel. Att det då finns investerare som vill ta risken att gå in med kapital, trots risken att förlora, men också med möjligheten att få en bra avkastning, är en legal del av marknadsekonomin. Lika så när riskkapital köper upp företag som i befintligt skick inte har varken produktion eller affärside som är hållbar. I det läget an företaget förvärvas, lönsamma delar avyttras
  Delar utan framtid får gå i graven och inventarier och andra tillgånga försäljs. Det är också en del av riskkapitalets uppgift i en marknadsekonomi.
  Däremot! När riskkapital används för ren vinstmaximering inom den gemensamma sektorn, ja, då har ett allvarligt politiskt misstag begåtts.

 14. Du har rätt i mycket Gunnar, men inte allt. Under glada 80-talet när fonderna växte var allt frid o fröjd för alla sparare. Alla fick en del av kakan. Så är det inte längre, skuldberget hänger över alla. Privata skulder kan regleras i inhemsk ekonomi utan större konsekvenser, men statsskuld p g a offentligt slöseri i offentliga system är en annan sak. Och där sitter vi nu där statsobligationer som värdepapper plötsligt blir värdelösa i vissa länder. Där ligger problemet.
  100% A- och sjukkassa, men vem skall betala i slutändan. Det räcker inte med att spy galla åt kapitalet. Det blir bara enfaldigt. Vad är alternativet, kollapsad planekonomi?

 15. Ja du Bertil, Sveriges finansiella nettostatsskuld är inte en skuld utan ett överskott som lär hamna på mer än 1000 miljarder 2014. Sverige har inte haft någon nettostatsskuld sedan omkring år 2000. Lär dig det.

  Offentligt utförda arbeten genererar värde. Det delar de med arbeten utförda i privat sektor. Arbete genererar värde. Lär dig det.

  Ingen har förespråkat planekonomi. Det är enbart din sketna nidbild som du reproducerar om och om igen. Den genererar inget värde. Lär dig det.

  Och så skall du inte glömma att läsa texten:
  http://prospect.org/article/did-liberals-cause-sub-prime-crisis

 16. Spara är fult, och snacket om att offentliga arbeten genererar värde är en bluff. Oftast är tillväxten negativ likt i forna öst som bara blev fattigare o fattigare. Att köpa en Trabant byggd i masonit o med mopedmotor var önskedrömmen i detta kollektiva vansinne o diktatur.

  Sen vad beträffar nettoskuld, nominellt kan alltid tillgångarna övervärderas liksom i enkel bokföring. Det ger inget skäl att spendera så länge som du inte har pengar i plånboken. Och det har vi inte i Sverige tyvärr.

 17. Våra vänner i Norge har en statsskuld runt 500 miljarder, tror jag, kanske mindre och 3500-3700 i oljefonden. Här snackar vi inte om någon konstruerad nettoskuld precis utan om reda tillgångar. Skär ned de offentliga systemen så kanske vi får lite stålar på banken också.

  P.S. Såvida de inte placerat i PIGS obligationer, då blir det mindre kul.

 18. Å fasen, reala tillgångar skall ses som ”konstruktioner” utan värde, i dubbel bemärkelse. Bertils hemsnickrade hushållsekonomikunskaper är till för att imponera på någon, på vem är dock oklart.

 19. Simsa,….vad du säger är att pengar i fickan är inget värt. Belåna dig till max på en bostadsrätt som plötsligt är värt det dubbla. Men var har du kontanterna om ingen köper? Där börjar vi stå nu. Den svenska bostadsbubblan spricker den också.

 20. Pingback: Moody’s vill tvinga EU införa Ekonomisk Diktatur | Nemokrati

 21. Simsa, förr hade folk på banken. Du kanske mins Wibble när hon blev utskälld för att varje svensk skulle ha en årslön på banken. Då ylade hela vänstern i falsett. Det hade kanske i varit så dumt nu i de tider som väntar. Cash is King.

 22. Sen det med 50 plus, jag kan ju alltid lägga in mig på Carema om ingen misstycker. Det blir billigt och bra och sparar pengar för staten. Våra politiker har bestämt priset hur de kommande liken skall vårdas.
  Men, tror jag hellre skruvar på mig min slaktmask. Det går fortare.

 23. Allvaret i denna euro-kris tilltar för varje dag. Kanske dags snart att sluta tjafsa om oväsentligheter och förbereda sig på vad som tydligen komma skall.
  Läs gärna detta: Citerat från Andreas Cervenka, svd.se – Brittiska diplomater rustar för eurokaos:
  Utrikesdepartementet, Foreign Office, har enligt tidningen gett sina ambassader och konsulat i euroländerna instruktioner att ta fram planer för att det till och med utbryter social oro och upplopp i eurokollapsens spår.
  Diplomaterna har också instruerats att förbereda sig för att kunna hjälpa tiotusentals brittiska medborgare vid en omfattande finansiell krasch, som i värsta fall skulle kunna göra det svårt att ta ut pengar eller komma åt bankkonton.

 24. Bertil! Jag vet inte vad Du skriver om!
  Förvisso lever vi en marknadsekonomi, den är inte rättvis, inte kostnadseffektiv, den innebär rovdrift på planetens resurser, och den förorenar jorden vattnet och luften. Egentligen skulle vi behöva något annat sätt för att hantera ekonomi.
  Den gamla öststatsmodellen fungerade inte det vet vi, inget att tjafsa om. Men en fri otyglad marknadsekonomi går likaledes åt helvete. Så vi och våra efterkommande har tankemöda att utföra.

 25. Gunnar, sök på ekonomisk demokrati på youtube. David Schweickart höll ett lysande föredrag i Uppsala i fjol. ”Marknaden” är i själva verket tre: marknaden för varor och tjänster behövs, men arbets- och finansmarknaderna kan ersättas med demokratiska institutioner. Empiri visar att demokratiska företag typiskt fungerar bättre än aktiebolag. De stärker den reella ekonomin på den virtuella ekonomins bekostnad. Förhoppningsvis slår dessa tankar rot på bred front snart, varför inte nästa år, som är utnämnt till kooperativens år av FN. En stilla vädjan är att Vänsterpartiet inte sover bort detta gyllene tillfälle att göra reklam för arbetsplatsdemokrati!

 26. Pingback: Ett inlägg av Jonas Sjöstedt…. « Jimpos Blogg

Kommentera