Har borgerlig dogmatism bidragit till krisen?

 Här en liten reflektion som i publiceras i några lokaltiningar;

Euron marknadsfördes som en valuta som skulle ge oss stabilitet och tillväxt. Idag kan vi se att det blev tvärtom. Eurons kris gynnar farlig räntespekulation och bryter ner välfärdsstater. I krisens spår gör EU allt för att rädda valutaunionen och bankerna medan skattebetalarna står för notan.

Det är onaturligt att ha en valutaunion i länder med hela olika ekonomiska förutsättningar. Den har bidragit till både överhettning och lånebubblor, och idag till recession och massarbetslöshet. Krisens orsaker är många, en ickefungerande valutaunion, finanssektorns oansvariga spekulation och i vissa länder för hög skuldsättning. Men EU har inte förmått hantera krisen, bara skjuta problemen framför sig medan de blir allt värre. För att lösa de grundläggande problemen krävs en ordnad skuldnedskrivning i Grekland som fordringsägarna, inte skattebetalarna, får betala. Det krävs också en mycket mer strikt reglering av finanskapitalet med högre kapitaltäckningskrav, förbud mot vissa former av spekulation, skatt på finansiella transaktioner och att den bankverksamhet som samhället måste garantera skiljs från finansiell spekulation. Det måste också bli möjligt för länder att lämna en valutaunion som faktiskt inte fungerar. Men EU har inte gjort något av detta. Istället får skattebetalarna ta alla risker och backa upp banksektorn med enorma summor samtidigt som välfärden massakreras.

EU:s svar på krisen är inte bara en extrem åtstramningspolitik. EU-kommissionen vill även centralisera mer makt till sig själv. Det är krav som saknar all folklig förankring. Genom nya regelverk som den europeiska terminen, europluspakten och de sex lagstiftningsförslagen om ekonomisk styrning ska en ensidig högerpolitik påtvingas länderna. EU-kommissionen har visat en svårartad inkompetens i sin hantering av krisen. Att ge dem mer makt i hopp om att lösa krisen är lika klokt som att göra pyromaner till brandchefer. Samtidigt görs inte de nödvändiga stimulanser, investeringar och regleringar av finanssektorn som krävs för att EU ska kunna komma ur krisen.

Visst medför det stora problem för krisländerna att återgå till nationella valutor och rörlig växelkurs. Men en klassisk sydeuropeisk devalvering framstår som ett lindrigt alternativ jämfört med den sociala och ekonomiska härdsmälta som nu sker. Euron i sig gör att krisen snabbt sprider sig och är svår att ta sig ur när länder saknar konkurrenskraft på världsmarknaden. Risken är påtaglig att stora delar det finansiella systemet kapsejsar. Det är hög tid för en ordnad reträtt från Euron.

4 reaktion på “Har borgerlig dogmatism bidragit till krisen?

 1. Det blir inte fordringsägarna som betalar i slutändan, det är en illusion. Likt under Sveriges kris på 90-talet vältes allt över i slutändan på medborgarna med högre räntemarginaler så bankerna kan täcka sina förluster.
  Förbud mot spekulation är orealistiskt och mycket svårt att särskilja vad som skall förbjudas och hur det skall genomföras utan att denna verksamhet flyttar någon annanstans. Det blir troligtvis ett trubbigt vapen utan verkan.
  Skatt på finansiella transaktioner är lika dumt som förmögenhetsskatten och totalt verkningslös. Valpskatten har prövats och blev en jätteflopp. Svenska staten fick in 80 millioner av budgeterade 1,5 miljarder då verksamheten flyttade utomlands. Så kommer att ske nu också.
  Sedan kan ”garanterad” bankverksamhet från staten komma att bli en tickande bomb. Politiskt drivna projekt är oftast en styggelse då politiker inget begriper om ekonomi. Införandet av Euron är ett bra exempel hur det går åt skogen. Havererade politiska projekt betalas alltid de också av medborgarna så som nu kommer att ske med den kraschade Euron.

  I övrigt håller jag med. Högre krav på egenkapital i bankerna. Banker skall få gå i konkurs och det skall vara möjligt att lämna Euron. Helst skall den skrotas helt. Tyskarna är nog tröttast på denna cirkus. De hade klarat sig mycket bättre med DM än med EURO.

  Sedan är det ofrånkomligt att välfärden reduceras. EU har som helhet levt över sina tillgångar med expanderad offentlig sektor och det är dags att passa mun efter matsäcken. Statsskulden är generellt hög i europeiska länder och kan inte ökas mer genom att kasta billigt valfläsk till medborgarna som ökar kostnaden för staten. Allt skall ju betalas av någon och högre skatter drabbar också de medborgarna.

  Halva EUs budget går till jordbruket så det finns ju pengar att ta av. Slopa stödet istället för det som föreslås på sina håll, införande av en EU skatt för att rädda EMU.

 2. #Bertil
  Om staten tar över ägandet i krisande banker och sen inte släpper ägandet kommer ju iaf de bankernas framtida vinster samhället till del. Förstår inte hur det stöd utan krav på ägande som görs nu skulle kunna vara bättre?

  Tror också det är en stor skillnad på att genomföra transaktionsskatter i Sverige och att göra samma sak inom EU (förhoppningsvis även G20 som väl var tanken tror jag). EU är en mycket större marknad som kapitalet inte har råd att hålla sig undan ifrån. Endast den extremt högfrekventa handeln berörs väl också egentligen av en så låg skattesats som det är tal om?. England har exempelvis en stämpelskatt vid aktieköp tror jag och London är iaf finansiellt centrum i Europa.

  Och rörande Tyskland och även Sverige. ”It takes two to tango” Om vissa länder ska ha enorma handelsöverskott så måste andra ha underskott. Någon måste låna och köpa för att andra ska kunna sälja så om inte grekland, USA och andra hade tagit på sig så stora underskott och haft så starka valutor(Euron i Greklands fall)så hade inte Tyskland och Sverige kunnat haft sina överskott. Överskottsländerna borde fokusera på att lösa den egna massarbetslösheten istället för klaga sig hesa över ”oansvariga” greker.

 3. NYLIBERALISMEN

  Den ”fria marknaden” vad betyder?: Underskott, skulder och upplösning! i staternas ekonomier. Detta är vad som blir kvar av välfärdsstaternas demokrati och rättigheterna för arbetskraften. Sanningen är att nyliberalismen är en fräck uppsättning för den ekonomiska politiken där de rika och stora företag och finans aktörerna använder ursäkten ”fri konkurrens” som ett medel för att vinna fördelar och lönsamma möjligheter på allas bekostnad. Nu är det dags och behovet stor att stater ska skydda sina egna befolknings intressen, detta innan det bli för sent!! Med andra ord vi skulle hålla med om att den fria marknadens kapitalismen är till stor del en myt och en social katastrof för hela samhäls uppbyggnaden .De vill säga: Vi kan bara förvänta fatigdom och ekonomisk kollaps!?

 4. EU folket var inte fattigare och inte mera nedtryckta innan introduktionen Euro valutan.

  Fel! att ha gemensam valuta om inte Politisk gemenskap.

  Det debatteras nu enbart som en ”Club med olika uppfattningar”,i former av protektionism och skyddandes av stor kapitalets intresse. INGET om Hur demokratin och folkets verklighet. Inget om hur praktiska och demokratiska folkrättsliga frågor ska lösas? med Kaos och Upplopp?.Hu de politisk selektiva intressen ska hanteras?.
  Enligt min mening bör allt värderas om, detta utan Nyliberal-ister och Lobbyisternas ”trick” Färg sättningar och pilitisk antagonism bara skadar EU drömmen? Vad blev det av?..Folket kan inte lita på Dagens kapital och finans politiken. Arbetare pensionärer och arbetslösa tvingas betala Notan. Vill Merkel och Sarcozy skapa asiatiska standard i Europa? Många ide politiska frågor som vi bör debattera nu! Protestera!, Protestera,detta innan det är för sent,

Kommentera