Dagen efter natten före

Kommer verkligen EU:s krispaket för att rädda euron att fungera? Med en dags eftertanke verkar många inse att det som igår såg ut som krafttag i bästa fall fungerar som ett sätt att skjuta upp krisen ett tag till. Efter att ha varit med i några olika debatter om frågan har jag nu blivit angripen av lite olika eurovänner, för det mesta borgare av olika slag men även Johan Ehrenberg rycker ut till Eurons försvar. Ehrenberg var ju på ja-sidan i folkomröstningen 2003 och verkar inte ha tagit så mycket intryck av Eurons utveckling sedan dess. Ett mer utförligt svar till honom kommer så småningom. Dagens Arbete har en betydligt mer läsvärd text om Eurokrisen.

Nu verkar kinesiska intressen vara villiga att köpa SAAB. Äntligen,tycker jag. Mullers olika turer har jag aldrig gett mycket får. Här behövs en långsiktig kapitalstark ägare och det hoppas jag att SAAB får nu. För Volvo har det kinesiska ägandet inte blivit så illa.

9 reaktion på “Dagen efter natten före

 1. Jag tror att du underskattar det kinesiska ägandet. Volvo kommer så småningom att förflytta all produktion till Tredje Världen för att maximera vinsten.

  Samma öde kommer drabba SAAB, för en tid hålls SAAB levande och kvar i Sverige där det respekterar svenska löner och villkor, men till slut kommer bilindustrin helt försvinna från Sverige till Östasien, dels därför att de låga lönerna, de usla villkoren, avsaknaden av anställningstrygghet och -skydd samt avsaknad av fackföreningar och kollektivavtal innebär en otrygg, ängslig arbetskraft som desperat bjuder under varandra och käbblar med varandra och därmed kan multinationella företag hålla nere löner och maximera vinsten.

  Men SAAB kommer också försvinna därför att de inte kan konkurrera mot biltillverkare från Östasien och Tyskland där välfärden inte är lika utbyggd, vilket innebär en billig arbetskraft och större vinstmarginaler åt ägarna. Detta är anledningen till att en fri marknad misslyckas totalt, en äkta fri marknad kräver regleringar, subventioner, avgifter, tullar och skatter som syftar till att jämna ut spelplanen.

  Den övergripande orsaken till att SAAB och Volvo kommer försvinna från Sverige och Västvärlden är dock att vi idag för en nyliberal politik som förespråkar avreglering, privatisering, sänkta skatter, urholkning utav socialförsäkringssystemen, otrygghet på arbetsmarknaden, låga löner, dåliga villkor och svaga fackföreningar. Detta leder sammantaget till minskad köpkraft och konsumtionsvilja, vilket leder till mindre efterfrågan på marknaden, vilket innebär minskade intäkter till näringslivet, vilket leder till att de stramar åt och försöker pressa ner löner och avskeda människor för att upprätthålla vinstmarginalerna; detta leder till ännu mindre konsumtion då varken de arbetslösa eller de anställda konsumerar, de arbetslösa pga. urholkade socialförsäkringar och de anställda pga. att man är rädd för arbetslöshet, sjukdom eller olycka.

  På kort sikt klarar sig därför företag som SAAB och Volvo om de förflyttar produktion till Tredje Världen där man har en billig arbetskraft då det kompenserar för det bortfall av efterfrågan som finns, men på lång sikt är både rika och fattiga, unga och gamla, kvinnor och män, svenskar och invandrare, svarta och vita, företagare och arbetare dömda till misär om inte en stark vänsterpolitik förs som syftar till att uppmuntra Fair Trade istället för Free Trade, avstanna den ”Race to the Bottom”-utveckling som pågår genom att garantera konkurrens på rättvisa och lika villkor genom att garantera en miniminivå vad gäller löner, villkor, trygghet och inflytande.

  Vi behöver en global konkurrens baserad på kunskap, kompetens och färdigheter, inte lägre löner, lägre skatter och sämre villkor, om vi vill sätta stopp för avindustrialiseringen utav Västvärlden.

 2. Jag har precis läst Ehrenbergs försvar av Euron och blivit ganska förbluffad. Det är tydligen möjligt att försvara denna valuta ur en vänsterperpspektiv. Det trodde jag inte var möjligt. Det kan förstås finnas en poäng i att finanskapitalet skulle jubla om det fick fler valutor att spekulera i. Och det en grundfråga är att sätta grimma på det spekulativa finanskapitalet.

  Jag är som sagt förbryllad, vilket inte är första gången. Sedan ett halvår tillbaka har vi lärt oss att det finns både en bombhöger och bombvänster. Nu har vi också lärt oss att det finns en vänster som både vill dela upp euron och bevara den.

  Det är inte lätt av vara människa i dessa tider.

 3. Fokusera inte allt för mycket på Euron nu. Det är så mycket mer som ligger bakom denna kris. Det är inte bara en eurokris precis…

 4. Jag tycker gnället på Tyskland är orättvist. Industrin där är, såvitt jag förstår, framgångsrik av flera skäl. Inte alls primärt för att deras ekonomi är stark, vilket bara är sekundärt och rättvist. Historiskt har man fått fram klokt folk typ Gutenberg med boktryckarkonsten på 1400-talet. Sen har det rullat på. Idag är man fria, sekulariserade, ambitiösa och teknologiskt kluriga. Man tycks också vara progressiva som exempelvis när man beslöt att skrota kärnkraften. Numera gör tyskar bra saker både för människor och miljö.

 5. ”Historiskt har man fått fram klokt folk typ Gutenberg med boktryckarkonsten på 1400-talet.”

  Rekord i förenkling tycks vara det som gäller för dagen. Krävs det inte mer än så så har snart sagt varje land ”historiskt fått fram klokt folk”.

  För övrigt så uppfanns boktryckarkonsten halvannat millennium tidigare i Asien.

  Att tyskarna gör bra saker för människor lär inte greker på goda grunder hålla med om.

 6. Om de goda, icke muslimska krafterna, får sköta det politiska i de nu fria staterna i Nordafrika så tror jag de länderna har en ekonomisk framtid för export av el istället för olja. Skulle inte förvåna om tyskarna kommer att vara mest kompetenta och hungriga på att utveckla tekniken för framställning och lagring av denna el.

 7. Euron är ett stort sänke och jag tycker det är jättebra Jonas att du tar debatten med de som, märkligt nog, fortfarande vill att vi ansluter oss. Folkpartiet verkar vara så ideologiskt förblindade i den här frågan att man inte klarar av att se verkligheten.

  Som Erik Larsson skriver över så är denna krisen inte bara eurons kris. Men euron har inte på något sätt hjälpt de utsatta länderna, tvärt om. Valutan har förvärrat situationen. Det här måste sägas, högt.

  Personligen blir jag alltid förskräckt när man under sådana här ekonomiska kriser skyller på befolkningen. Som om det var deras fel att dessa giriga och förödande beslut fattats, av de längst upp i samhällshierkin.
  Ändå ska vanliga arbetande betala med välfärden. Det är inte precis ett fritt marknadssystem som presenteras här.
  I en fri marknad hade ägarna av kapitalet och de ansvariga beslutsfattarna för dessa riskinvesteringar fått ta smällen; inte läraren, fiskaren eller snickaren.

  För all del låt banker gå omkull och låt staterna gå in och ta över dessa. Varför ska europa styras av en till detta förbjudande högernorm när det behövs mer demokratisk planering inte fortsatt spekulation, och när det samtidigt var de extrema marknadskrafterna och deras riskbeteende som till en uteslutande del försatte oss i denna krisen..?

  Det vi sett de senaste åren på den internationella marknaden är inte bara några enskillda omoraliska beslut. Det är ett övergripande institutionellt problem; Så länge denna rovspekulation är möjlig så kommer den utföras.
  Marknads- och banksystemet måste förändars.
  Dessa samtidsbaserade insikter leder oss inte bara till att förstå att det vi sett varit ett förfall av marknadens beslutsfattare; det har varit ett totalt förfall av den högernorm i samhället som de senaste decenierna fått råda.

 8. ”Om de goda, icke muslimska krafterna,”

  Av någon outgrundlig anledning kan inte ”goda krafter” omfatta muslimer. Varför kan man ju undra. Kristendomen är ju ingen garant för ”det goda” i nutid, det visar landet Kenya genom förtrycket där.

  Kanske är den enorma tyska kemiindustrin exempel på Gunnars ”goda, ickemuslimska krafter”. Den lär väl vara hyfsat sekulariserad också, om man nu tror att det är en garant för ”det goda”.

  Den tyska kemiindustrin gjorde allt den kunde (och lyckades), för att kemikalielagstiftning (REACH) skulle bli så tandlös som möjligt, så att den fortsatt ostört kan förstöra miljön.

Kommentera