Angripen på DN:s ledarsida

Idag har jag blivit omnämnd och angripen i ett ledarstick på DN:s ledarsida under rubriken ”Sjöstedt är ingen mjukis”. Delvis har ledarskribenten faktiskt rätt. 11 år i Bryssel gjorde mig inte till EU-anhängare och en av alla dem som lät sig tjusas av systemet. Jag skulle rösta nej till EU-medlemskapet igen idag om jag fick chansen, men tyvärr lär jag inte få det. Det är just Vänsterpartiets tydliga och principiella kritik mot EU som har gjort oss så effektiva i vårt arbete för att påverka unionen. Som bekant är det döda fiskar som flyter med strömmen.

Ledaren använder ett citat från Brian Moore, presidentkandidat för Socialist Party i USA där jag var medlem, där Brian uttalar sig för att förstatliga det mest av företag i landet. Det är inte min åsikt, och har aldrig varit det. Jag tror att även ett socialistiskt samhälle måste innehålla olika ägarformer och betydande marknadsmekanismer. Dessutom löser statligt ägande i sig inte problem, se bara på hur Vattenfall missköts idag. När det gäller mindre privata företag så är Vänsterpartiet förespråkare för att förbättra deras villkor, exempelvis genom att lyfta bort deras ekonomiska ansvar för sjuklönen. Däremot bör det finanskapital som nu driver hela stater in i ekonomisk kris tyglas, kontrolleras och demokratiseras.

Så ledarsidan har både rätt och fel i sin kritik. Men javisst, jag är socialist, och jag är stolt över det. Där tar jag kritik från DN:s ledarsida som beröm.

Läs LO-bloggen som skriver om det fatala beslutet att godta EU:s sex lagstiftningsförslag om ekonomisk styrning. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att ångra att de inte röstade nej som vi i vänstern gjorde.

17 reaktion på “Angripen på DN:s ledarsida

 1. Jonas:

  Jag tycker du är väldigt orättvis när det gäller synen på statligt ägande. Det är ju snarare hur ägandet används som är problemet, inte faktumet att staten äger. Det är ju våra politiker i regering och riksdag som är orsaken till att statliga bolag beter sig dumt pga de beslut man fattat de senaste tjugo åren, ex Vattenfalls brunkolsatsningar.

  Det är fullt för möjligt för staten att äga mer, ja rentav nödvändigt. Dock är det hur ägandet används som borde stå i fokus med ett ägande.

 2. DN:s kritik går alltså till större delen gå ut på att du är principfast, EU-kritisk, socialist och resonerar ideologiskt. Det måste svida.

 3. DN-kritiken går ut på att börja demonisera. Du kan ju bli ny vänsterledare. Då måste de skrämmas med ord som HÅRD och KOMMUNIST. Eftersom att det är det enda de kan.

  Sen är det väldigt bra skrivet. igen. 8)

 4. Devisen för det socialistiska samhället är till var och en efter förmåga och behov. Inte ” olika ägarformer och betydande marknadsmekanism”. Vattenfall missköts inte för att det är statligt utan för vem som ger direktiven. Det lagstadgade nyliberala EU-/EMU-projektet.
  Bankerna var på väg att förstatligas för ~fyra decennier sen. Tyvärr så blev det inte så.

 5. ”Sjöstedt är ingen mjukis”, haha, ja tacka fan för det! Sverige som välfärdsstat är under nedmontering och någon medlöpare är det sista vi behöver…

 6. Pingback: Göteborg förordar delat ordförandeskap mellan Rossana och Jonas | Jöran Fagerlund

 7. Andors – vad många tydligen har glömt är att den devis du återger inte betecknar det socialistiska samhällets fördelningsprinciper, men väl det kommunistiska. I alla fall enligt Marx, som vad jag vill minnas var den som myntade den.
  Marx´ devis för det socialistiska samhället var denna:

  Av var och en efter förmåga åt var och en efter arbete!

  Jag har viss förståelse för att många inom vänstern inte vill minnas den devisen. Den påminner ju starkt om Alliansens arbetslinje 🙂

 8. Socialismens idé är för övrigt äldre än Marx så ta inte honom som ett facit på vad socialismen är. Det skulle han nog inte ens velat själv

 9. Någon skrev att demoniseringen av en ny vänsterledare i borgerlig press nu börjar, och det är sant. Den typen av ”kritik” kommer bara att öka. Men vad säger du om Bror Perjus debattartikel om ditt EU- och Euromotstånd i senaste LO-Tidningen? Den är viktigare att svara på.

 10. Pingback: Jonas Sjöstedt - näste vänsterpartiledare? | Svensson

 11. Pingback: Juholts Linjetal och Juholts (M)ittenpolitik – två skilda saker | Nemokrati

 12. Tony – den debatten kan vi väl ta på LO-tidningens hemsida. Perjus har ju helt rätt i att om många av Sydeuropas länder lämnar Eurosamarbetet och återgår till egna valutor, så kommer det att innebära att de devalverar sig ur sina respektive ekonomiska problem. Ungefär på samma sätt som vi gjorde gång på gång under 70- och 80-talet. Det var vårt sätt att bibehålla konkurrenskraften, vilket gjorde oss själva fattigare gentemot omvärlden. Följden blev att vår exportindustri kunde exportera mer och fler jobb skapades, eller snarare minskningstakten bedarrade.

  Generellt är det nog så att vi i Väst kommer att tvingas sänka lönenivåerna eftersom vi konkurrerar med länder som producerar sina varor och tjänster till extremt låga kostnader. För att återigen tala med Marx handlar det om att priset på arbetskraften sjunker globalt, vilket naturligtvis kommer att märkas här också vad det lider. Vi ser det redan i propåerna om sänkta ingångs- och ungdomslöner.

 13. Pingback: Den Germanska Satsmelodin får en Renässans | Nemokrati

 14. Pingback: Grekland stryps till döds

 15. ”Angreppet” från DN:s ledarsida tycker jag snarare ska ses som beröm. Att ha principer som man står för i alla väder är något vi saknar i svensk politik. Att de vill få det till något märkligt att en Vänsterpartist söker sig till Socialst Party när man bor i USA är också skrattretande. Menar de att du skulle ha sökt sig till de nyliberala Demokraterna eller de stockkonservativt nyliberala Republikanerna kanske ?

  Att inte vara en mjukis är en förutsättning för att överlva den hetsjakt borgarmedia inklusive K-G Borgarström och Borgarstein på SVT kommer intensifiera dagen efter partiledarvalet i Vänsterpartiet är avgjort.

  Nej, jag som Vänsterväljare och blivande partimedlem håller verkligen tummarna för att det blir du som ensam eller med en kollega får föra tillbaka (V) till de 15-20 % av rösterna vi borde kunna nå upp till.

Kommentera